Folyóiratunk a 2011/1-es számtól kezdve IMÁGÓ BUDAPEST (ex-Thalassa) néven jelenik meg.

HÍREK, INFORMÁCIÓK IMÁGÓ BUDAPEST (ex-Thalassa)

2013/3-4. CÍMLAPm e g j e l e n t

Imágó Budapest 2013/3-4.

AZ ELSŐ SZÁZ ÉV

A tartalomból:

JOAN RAPHAEL-LEFF: Intimitás és trauma
MEIRA LIKIERMAN: Ferenczi és Melanie Klein
RACHEL ROSENBLUM: A sérülés követei
KŐVÁRY ZOLTÁN: Pszichobiográfia és patográfia
HÁRS GYÖRGY PÉTER: Karinthy és a pszichoanalízis
TOM KEVE: Fizika, metafizika és pszichoanalízis
SURÁNYI LÁSZLÓ: Hermann Imre lélek és tér koncepciója
KOVÁCS PETRA - LÉNÁRD KATA: Thalassa - A nagy kékség
KROÓ ADRIENN: A kínzás traumája
ERŐS FERENC: Két Ferenczi-kézirat

Bővebben >>

Megrendelhető online: Könyv és Lap | Írók Boltja Animula Könyvesbolt

 

2013/2. CÍMLAP Imágó Budapest 2013/2.

ÁLOMSZÖVEGEK ÉS -METAFORÁK

A tartalomból:

DON KUIKEN: Az álommetafora kibővített koncepciója
JEAN-MICHEL QUINODOZ: Lapfordító álmok
BÓKAY ANTAL: Megjegyzések az álom metapszichológiájához
ERDÉLYI ILDIKÓ: A tudattalan testkép álmokban
BÁLINT KATALIN - FECSKÓ EDINA ENIKŐ: Az álommetafora a pszichoanalitikus filmelméletben
ÁRKOVITS AMARYL: A DREAM-terápia elmélete és gyakorlata
SZIRTES LILI: Fantom a tükörben

Bővebben >>

Megrendelhető online: Könyv és Lap | Írók Boltja Animula Könyvesbolt

 

2012/4. CÍMLAPImágó Budapest 2013/1.

ZENE ÉS PSZICHOANALÍZIS

A tartalomból:

STUART FEDER: A módszer a zenében és az alkalmazott pszichoanalízisben
NATHAN ROTH: Sigmund Freud idegenkedése a zenétől
ALEKSANDAR DIMITRIJEVIC: A zene szelleméből született szelfpszichológia
HORGÁSZ CSABA: A zene pszichoanalízise
ZIPERNOVSZKY KORNÉL: Trombitál és analizál
PFEIFER ZSIGMOND: Zenepszichológiai problémák
MOSONYI DEZSŐ: A zene lélektana

Bővebben >>

Megrendelhető online: Könyv és Lap | Írók Boltja Animula Könyvesbolt

 

2012/4. CÍMLAPImágó Budapest 2012/4.

TÖMEGKULTÚRA ÉS PSZICHOANALÍZIS

A tartalomból:

TARNAY LÁSZLÓ: Azonosulás, hasadásesemény és az új médiumok
DRAGON ZOLTÁN: Nézői szubjektum az újmédia tükrében
KISS BOGLÁRKA: Lady Gaga művészetéről
GYŐRI ZSOLT: A Ragyogás kétszer
VARGA ZOLTÁN: Pszichoanalízis és pszichothriller
HIDAS GYÖRGY: Egy pszichoanalitikus életrajza
LENGYEL ANDRÁS: Ferenczi Sándor 1910-ben írt cikkéről
FERENCZI SÁNDOR: A magyar orvosok és természetvizsgálók 1910-es vándorgyűléséről

Bővebben >>


Megrendelhető online: Könyv és Lap | Írók Boltja Animula Könyvesbolt

2012/3. CÍMLAPImágó Budapest 2012/3.

PSZICHOANALÍZIS ÉS MODERN FENOMENOLÓGIA II.

A tartalomból:

RUDOLF BERNET: Tudattalan tudat Husserlnél és Freudnál
SAJÓ SÁNDOR: Amiről tudunk és amiről nem MÓDOS ÁDÁM - SUTYÁK TIBOR: Michel Foucault szubjektum-felfogása
SZUMMER CSABA: Freud kettőssége
SÁRKÁNY PÉTER: Értelemközpontú egzisztenciaanalízis
HORVÁTH LAJOS: Az archetípus fogalmának fenomenológiai olvasata HÁRS GYÖRGY PÉTER: Útban Szondi felé

Bővebben >>

2012/2. CÍMLAP Imágó Budapest 2012/2.

PSZICHOANALÍZIS ÉS MODERN FENOMENOLÓGIA I.

A tartalomból:

TENGELYI LÁSZLÓ: A kultúra mint szimbolikus értelemalapítás
SCHWENDTNER TIBOR: Sartre Freud-kritikája
HELLER ÁGNES és WEISS JÁNOS beszélgetése
VERMES KATALIN: A jelen pillanat
PINTÉR JUDIT NÓRA: A tudattalan identitás
LENGYEL ANDRÁS: Vágó Mártáról

Bővebben >>

2012/1. CÍMLAPImágó Budapest 2012/1.

PSZICHOANALÍZIS ÉS KREATIVITÁS

A tartalomból:

KŐVÁRY ZOLTÁN: A pszichoanalízis és a kreativitás
GEORGE E. ATWOOD - ROBERT D. STOLOROW - DONNA M. ORANGE: Őrültség és zsenialitás a filozófiában
KŐVÁRY ZOLTÁN: Csontváry pszichobiográfiája
HORVÁTH HENRIETTA - HORVÁTH LAJOS: Az imagináció határmezsgyéin
KRÉKITS JÓZSEF: Szerb Antal és a femme fatale
SIGMUND FREUD: Goethe egy gyermekkori emléke

Bővebben >>

 

invitationLONDON
FERENCZI COLLECTION
Vol. II.

Ferenczi for our Time : Theory and Practice

Edited by Judit Szekacs-Weisz and Tom Keve

A tanulmány-kötetet 2012. szeptember 29-én mutatták be a londoni Freud Múzeumban.

Képek az eseményről: ITT

Megrendelhető Karnac Books honlapján >>

 

Pszichoanalízis és fenomenológia program  I M Á G Ó   E S T  

PSZICHOANALÍZIS ÉS FENOMENOLÓGIA címmel, 2012. November 19-én kerekasztal beszélgetést tartottak a Nyitott Műhelyben.

Az Imágó Budapest ( Ex-Thalassa ) folyóirat legutóbbi két PSZICHOANALÍZIS ÉS MODERN FENOMENOLÓGIA című tematikus száma olyan tanulmányokat közöl, amelyek a pszichoanalízist vagy magukat a lelki jelenségeket a fenomenológiai módszerrel közelítik meg. E cikkekhez kapcsolódva az Imágó Egyesület kerekasztal beszélgetést szervez a fenomenológia és a pszichoanalízis viszonyáról. A beszélgetés résztvevői: PINTÉR JUDIT NÓRA, SCHWENDTNER TIBOR, ULLMANN TAMÁS és VERMES KATA. Moderátor: SZUMMER CSABA.

HIDAS GYÖRGY
(1925-2012)

Életének 87. évében elhunyt Hidas György, lapunk elődjének, a Thalassának egyik alapítója, szerkesztőbizottságának tagja, a Thalassa Alapítvány elnöke.
Hidas György, gyógyító tevékenységén túl, felbecsülhetetlen értékű, úttörő és inspiráló munkásságot fejtett ki a magyarországi pszichoanalízis történetének kutatásában, Ferenczi Sándor szellemi és tudományos örökségének feltárásában és megismertetésében.
Az Imágó Egyesület tagjai és az Imágó Budapest szerkesztői szeretettel és tisztelettel őrzik emlékét.

Hidas György emlékére >>

 

ÚJ CÍMEN

érhető el "A GYÓGYÍTÓ NŐKÉRT"

honlapja

http://gyogyitonokert.hu

 

2011/4. CÍMLAPImágó Budapest 2011/4.

PSZICHOANALÍZIS
ÉS MODERN OKKULTIZMUS


A tartalomból:
SIGMUND FREUD: Pszichoanalízis és telepátia
HOLLÓS ISTVÁN: A mindennapi telepatikus jelenségekről
FODOR NÁNDOR: Jung, Freud és a Poltergeist
GYIMESI JÚLIA: Freud "orvosi hipnotizőre"
BÉKÉS VERA: Okkultizmus és narcisztikus sérülések
SÁGHY MIKLÓS: A felfeslő varrat, avagy az egymást adaptáló médiumok

Erratum
E számunkban Sághy Miklós tanulmányának címe tévesen, jelent meg. A helyes cím: "A felfeslő varrat, avagy az egymást adaptáló médiumok"
A hibáért a szerző és olvasóink elnézését kérik a szerkesztők.
Bővebben >>

2011/3. CÍMLAPImágó Budapest 2011/3.

PSZICHOANALÍZIS
ÉS IDEGTUDOMÁNY II.

c. száma

A tartalomból:
BOKOR LÁSZLÓ: Az áttétel idegtudományi megközelítése
VAS JÓZSEF PÁL: A neuropszichoanalízis megalapozása
LÁBADI BEATRIX: A megérzett Másik
PETŐ KATALIN:Pszichoterápia és neurobiológia
WALTER A. DAVIS: Agy, elme, psziché
BÁLINT KATALIN: A filmszereplő tekintete

Bővebben >>

2011/2. CÍMLAPImágó Budapest 2011/2.

PSZICHOANALÍZIS
ÉS IDEGTUDOMÁNY [I.]

c. száma

A tartalomból:
ERIC R. KANDEL: A biológia
és a pszichoanalízis jövője
PLÉH CSABA: Kísérleti és neurális Freud-értelmezés ma
BÉRDI MÁRK: Freud és a Tervezet
DANICS ZOLTÁN: Lélek a neuronhálózatokban?

Bővebben >>

2011/1. CÍMLAPIMÁGÓ BUDAPEST (ex-Thalassa) 2011/1.

a Thalassa folytatásaként megjelent első szám

A tartalomból:

ERŐS FERENC: József Attila mint nemzedéki élmény
STARK ANDRÁS: József Attila-Ingmar Bergman párhuzamok
JUDIT SZÉKÁCS: Harry Potter, a story of traumatised generations
PETER L. RUDNYTSKY: Freud's relationship with Minna Bernays
PAPP-ZIPERNOVSZKY ORSOLYA: Pszichoanalitikus kísérletek a művészi befogadás területén
P. MÜLLER PÉTER: A vendég mint idegen, az idegen mint vendég
Z. VARGA ZOLTÁN: Paul de Man az önéletírásról
FECSKÓ EDINA - GROSCH NÁNDOR - MOLNÁR KRISZTINA: Gyermekfilmek pszichobiográfiai elemzése
KŐVÁRY ZOLTÁN: A romantikus rend és a freudi kreativitás-elmélet
FÜZI IZABELLA : Cassavetes Premier jéről

Bővebben >>

 

Letölthető szórólap pdf-benI M Á G Ó   E S T

Az esten Erős Ferenc: PSZICHOANALÍZIS ÉS FORRADALOM - Ferenczi Sándor és a budapesti egyetem 1918/19-ben c. könyvét mutatták be a Nyitott Műhelyben 2012. február 27-én.
A bemutató résztvevői voltak a szerzőn kívül: Kovács M. Mária történész (CEU), Borgos Anna pszichológus (MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet), Lugosi András történész (Budapest Főváros Levéltára) Harmatta János pszichiáter (Tündérhegyi Pszichoterápiás Osztály). A beszélgetés moderátora Gyimesi Júlia pszichológus (KJF) volt.

 

2011/2. CÍMLAPA Thalassa 2010-ben megjelent számai
2010/1. FILMMŰVÉSZET ÉS PSZICHOANALÍZIS
2010/2. BÁLINT MIHÁLY EMLÉKEZETE
2010/3. BÁLINT MIHÁLY EGYKOR ÉS MA
2010/4. SZEXUÁLIS ORIENTÁCIÓK

Bővebben >>

 

Ferenczi-Jones-Groddeck levelek kötet címlapm e g j e l e n t

Ferenczi Sándor
levelezése
Ernest Jonesszal
és
Georg Groddeckkal

című kötete, a
Thalassa Alapítvány és az Imágó Egyesület közös kiadásában.

Bővebben >>

Kapható az Írók Boltjában

 

Korábbi hírek, információk, konferenciák>>

Frissítés dátuma: 2014-01-16

 

invitationLONDON
FERENCZI COLLECTION
Vol. III.

Sandor Ferenczi - Ernest Jones:
Letters 1911-1933


Edited by Ferenc Erős, Judit Szekacs-Weisz and Ken Robinson

Megjelent a levelezéskötet angol nyelven, a Karnac kiadásában.

Megrendelhető a Karnac Books honlapján >>

 

 I M Á G Ó   E S T  

2013. április 29-én, beszélgetéssel egybekötve, került bemutatásra az Imágó Budapest TÖMEGKULTÚRA ÉS PSZICHOANALÍZIS című száma a Nyitott Műhelyben.

A beszélgetés résztvevői voltak: DRAGON ZOLTÁN, ERŐS FERENC, HAVASRÉTI JÓZSEF, HIRSCH TIBOR és KELEMEN ZSOLT.

 

 I M Á G Ó   E S T  

2013. február 25-én Erős Ferenc
SZÁGUNDELLI CSODÁI
c. könyvének bemutatója a Nyitott Műhelyben
(1123 Budapest, Ráth György utca 4.)

A regényből a szerző olvasott fel képpel, hanggal illusztrált részleteket. Az est házigazdája GYIMESI JÚLIA, a szerzővel PAPP ORSOLYA, VIDA KATALIN, EHMANN BEA és a közönség beszélgetett.

 

Filmkonferencia/Beszámoló

2012. november 22-24. között negyedik alkalommal került megrendezésre a Magyar Pszichoanalitikus Filmkonferencia Pécsett, a Zsolnay Kulturális Negyedben, "PARALLEL TÖRTÉNETEK - szabad asszociációk filmművészet és pszichoanalízis határvidékén" címmel, az Imágó Egyesület, az Imago International és a PTE Pszichológiai Doktori Iskola Elméleti pszichoanalízis programja főszervezésével.

Beszámoló a konferenciáról >>
Plakát >>
Prografüzet >>

További részletek az Imágó Egyesület honlapján >>

 Tisztelt Olvasó!

Folyóiratunk a 2011/1-es számtól kezdve IMÁGÓ BUDAPEST (ex-Thalassa) néven, 2012-ben is négy számmal jelenik meg az Imágó Egyesület kiadásában.

Az egyes lapszámok online megrendelhetők:

Könyv és Lap
Írók Boltja
Animula Könyvesbolt

 

Pszichoanalízis és kreativitás program  I M Á G Ó   E S T  

A Nyitott Műhelyben, 2012. október 1-én Kőváry Zoltán: Kreativitás és személyiség. A mélylélektani alkotáselméletektől a pszichobiográfiai kutatásig című könyvéről és az Imágó Budapest 2012/1-es, Pszichoanalízis és kreativitás című számáról beszélgettek a
résztvevők: Kőváry Zoltán pszichológus (SZTE) a Kreativitás és személyiség c. könyv szerzője, Valachi Anna irodalomtörténész és Krékits József pszichiáter, a Szerb Antal-tanulmány szerzője. A beszélgetést moderálja Erős Ferenc pszichológus (PTE).

 

BORÍTÓ - Erős F.: Szágundelli csodái vi s s z h a n g

Erős Ferenc:
SZÁGUNDELLI CSODÁI


A könyvet 2012. március 23-án, Bächer Iván mutatta be, Eszes Fruzsina közreműködésével a Carmella Kávézóban (Kép)
Az Írók Boltjában 2012. május 15-én,
a Szerző, Láng Júlia és György Péter részvételével.
A beszélgetés ITT hallható .
Képek a bemutatóról: kép1; kép2; kép3
A Ráday Könyvesházban, 2012.06.18.-án a könyvről Fekete Vali beszélgetett a Szerzővel. (Kép)

Reflexiók:
Bächer Iván: Erős Ferenc évszázada. Kószáló. Népszabadság, 2012. március 26.
Lángh Júlia Erős Ferenc könyvéről és részlet a Szágundelli csodái-ból: Ká-európai életek
Kikötő Online: De kicsoda Szágundelli?
A Könyvhét 2012/3. számában: "Kicsoda Szágundelli?"

Részlet a fülszövegből:
"Ha az ember már elhagyta a misztikus hatvanadik évet (mint ahogy ez velem is megtörtént), végtelenül sok történetet tud elmesélni. Annyira még nem öreg, hogy már azt is elfelejtse, kicsoda ő maga, másokról nem is szólva, de annyira már nem fiatal, hogy az újdonságok azonnal felülírják a régieket. Talán valamiféle kegyelmi állapot ez. Az énhatárok még világosak, tudom, hogy mi az, ami velem történt, mi az, ami másokkal, mi az, amit kitaláltam, és mi az, amit másoktól hallottam, olvastam, loptam, plagizáltam. Azt is tudom, mikor hazudok szándékosan, mikor vagyok őszinte, és mikor mímelem az őszinteséget. Mindig tudom, kihez szólok, mert mindig előttem van valaki, aki előtt igazolni, mentegetni vagy éppen csontig leleplezni szeretném magamat. De mivel általában rejtőzködő típus vagyok, az olvasó elől is bujkálok, nem árulom el neki, mi az, ami tényleg velem történt, és mi az, ami félig fikció vagy tán egészen az. Találja ki ő maga!" (A szerző)

Kapható a jobb könyvesboltokban.
Megrendelhető a Jószöveg Kiadó honlapján >>

 

Peter Pan program   I M Á G Ó   E S T  

Az esten Kathleen Kelley-Lainé: PETER PAN, AVAGY A SZOMORÚ GYERMEK
c. könyvét mutatták be a Nyitott Műhelyben, 2012. április 23-án.

Pán Péter egy kisfiú, aki születésekor úgy határoz, hogy sohase fog felnőni, nem fog öltönyt viselni, és nem lesz belőle banktisztviselő. Manapság rengeteg ilyen Pán Péter kerül a pszichoanalitikusok díványára, abban a reményben, hogy megszabadulhatnak ettől a modern "szindrómától". Miért olyan fontos, hogy felnőjünk? Mit jelent felnőttnek lenni? Hogyan hagyhatjuk magunk mögött a gyermekkort anélkül, hogy megölnénk a bennünk élő gyermeket?

Erről és más kérdésekről beszélgettek:
Kathleen Kelley-Lainé pszichoanalitikus (Párizs), a könyv szerzője,
Somlai Péter
szociológus (ELTE),
Lénárd Kata pszichológus (PTE) és
Molnár Gabriella újságíró (Nők Lapja).
A beszélgetést moderálta Erős Ferenc pszichológus (PTE).

Ferenczi a Karnak kirakatában LONDON FERENCZI COLLECTION
Vol. I.


FERENCZI AND HIS WORLD:
Rekindling the Spirit of the Budapest School

Edited by Judit Szekacs-Weisz & Tom Keve

A tartalomból:

Judit Szekacs-Weisz : Introduction
Tom Keve : Ferenczi remembered (including obituaries by Ignotus, Márai, Karinthy, Bálint, Jones and Rickman)
Imre Hermann : Sándor Ferenczi the man
Ferenc Erős : Some social and political issues related to Ferenczi and the Hungarian school
Edith Kurzweil : Ferenczi in context
André Haynal : Ferenczi now and then: an introduction to his world
Michelle Moreau-Ricaud : Healing boredom: Ferenczi and his circle of literary friends
Tom Keve : Ferenczi and Ortvay: two boys from Miskolc
György Hidas : Ferenczi and trauma: a perilous journey to the labyrinth
Harold Stewart : Regression post-Ferenczi
Sára Klaniczay : Imre Hermann: researching psyche and space
Tom Keve : Physics, metaphysics, and psychoanalysis

Ferenczi a Karnac kirakatában >>
Megrendelhető >>

Letölthető szórólap pdf-benm e g r e n d e l h e t ő

Erős Ferenc:
PSZICHOANALÍZIS ÉS FORRADALOM - Ferenczi Sándor és a budapesti egyetem 1918/19-ben


A könyv fő témája a magyarországi pszichoanalízis történetének egy kitüntetett periódusa, az 1918 őszétől 1919 augusztusáig terjedő forradalmi időszak. 1919 áprilisában a tanácskormány közoktatásügyi népbiztosságának rendelete alapján Ferenczi Sándort egyetemi tanárrá nevezték ki. Ő volt a világon az első olyan pszichoanalitikus, aki ebbéli minőségében kapott tanítási kötelezettséggel járó nyilvános rendes egyetemi tanári kinevezést. A könyv feltárja, hogy Ferenczi egyetemi epizódja miként kapcsolódott egyrészt a magyar felsőoktatás, ezen belül az orvosképzés 1918-19 folyamán végbement vagy tervezett átalakításához, másrészt a pszichoanalitikus mozgalom akadémiai elismertetésre, legitimációra irányuló igényeihez. A kötet dokumentum-melléklete közli az idevágó legfontosabb dokumentumokat - levéltári iratokat, cikkeket, leveleket - is. Ezek alapján rekonstruálható a folyamat, amelynek során Ferenczi és más pszichoanalitikusok átmenetileg helyet kaptak a budapesti tudományegyetemen.

Megrendelhető a Jószöveg Műhely Kiadótól >>

 

1994/1-2. CÍMLAPH I Á N Y P Ó T L Á S

THALASSA 94/1-2.
HOLOCAUST SZÁM


A tartalomból:
EDITH GYÖMRŐI: Egy koncentrációs tábort túlélt, fiatal lány
FÜZESSÉRY ÉVA: A családi tudattalan
JUDITH S. KESTENBERG: A túlélők gyermekei
VIRÁG TERÉZ: A holocaust-szindróma
VIKÁR GYÖRGY: A holocaust pszichoszomatikus hatásai
GABRIEL ROSENTHAL: Nemzetiszocializmus és antiszemitizmus
DAN BAR-ON: Holocaust-áldozatok és náci bűnösök
JÁDI FERENC: Halálnak halaláal holz
CLOUDE LANZMANN: A megértés obszcenitása

A teljes szám, tanulmányonként/cikkekként digitalizált változata, pdf-ben letölthető INNEN.

 

Pszichoanalízis és kulturális emlékezet -  BORÍTÓ
m e g r e n d e l h e t ő

Erős Ferenc:
PSZICHOANALÍZIS ÉS KULTURÁLIS EMLÉKEZET

című kötete, a Jószöveg Műhely Kiadó gondozásában.

A pszichoanalízis nem lezárt és statikus gondolatrendszer, változásai jól tükrözik azokat a kihívásokat, amelyekkel több mint száz éves története során szembe kellett néznie, részben a társtudományok fejlődése, részben pedig a száz év során végbement hatalmas társadalmi és kulturális átalakulások következtében.
A pszichoanalízis maga is része lett egy történelmi folyamatnak, belépett a kulturális emlékezet terébe, és múltja a legkülönfélébb diszkurzusoknak, reprezentációknak vált kereszteződési pontjává.
A kulturális emlékezet fogalma összefüggést teremthet a pszichoanalízis egykori és mai elméleti törekvései és a napjainkban egyre inkább előtérbe kerülő emlékezet-történeti irányok között.
A kötet első része (Emlékezés és utópia) Freud életművével foglalkozik. A második rész tanulmányai (Kapcsolatok és válságok) Ferenczi Sándor tevékenységét állítják középpontba. A kötet harmadik része (Kultúra és reprezentáció) a pszichoanalízis irodalmi ábrázolásának és a tömeg-kultúrában való megjelenésének témáit vizsgálja.

Megrendelhető a Kiadó honlapjáról >>

 

TYPUS BUDAPESTIENSIS címlapMEGRENDELHETŐ

Erős Ferenc-Lánárd Kata-Bókay Antal (szerk.): Typus Budapestiensis - TANULMÁNYOK A PSZICHOANALÍZIS BUDAPESTI ISKOLÁJÁNAK TÖRTÉNETÉRŐL ÉS HATÁSÁRÓL" című kötet (Thalassa Alapítvány, Budapest, 2008).

"A kötet tanulmányai a pszichoanalitikus mozgalom budapesti iskolájának történetét és hatását, az iskola hálózatának változó, nyíltabb vagy rejtettebb megjelenési módjait, a módosulások, átalakulások és transzmissziók csatornáit, a kulturális és irodalmi recepció folyamatait járják körül. Az új kutatásokon alapuló elemző, rekonstruáló elméleti és történeti tanulmányok szerzőinek többsége a Pécsi Tudományegyetem Pszichológiai Doktori Iskolája elméleti pszichoanalízis programjának oktatói és hallgatói közül kerül ki."
A kötet szerzői: Békés Vera, Bókay Antal, Borgos Anna, Csabai Márta, Erős Ferenc, Friedrich Melinda, Gyimesi Júlia, Hárs György Péter, Lénárd Kata, Mészáros Judit, Székács Judit, Szummer Csaba, Takács Mónika, Valachi Anna.

Kapható az Írók Boltjában és az Animula Könyvesboltban.

Korábbi hírek, információk, konferenciák >>

Frissítés dátuma: 2014-01-16

 

MAGUNKRÓL | HÍREK | ARCHÍVUM | BIBLIOGRÁFIÁK | KIADVÁNYOK | KAPCSOLATOK | LINK | E-MAIL
<lap elejére>
© 1997-2014, Kovács Anna és Erős Ferenc, valamint a folyóiratban megjelent cikkek szerzői és fordítói