Folyóiratunk a 2011/1-es számtól kezdve IMÁGÓ BUDAPEST (ex-Thalassa) néven jelenik meg.

17. évfolyam, 2006, 2-3. számTHALASSA

Thalassa, 2006/2-3. szám

PSZICHOANALÍZIS ÉS TÁRSADALOMKRITIKA
LUST IVÁN EMLÉKÉRE

Borító >>
Impresszum >>

Bevezetés (Erős Ferenc).....................................................................3-6. >>

TANULMÁNYOK

Theodor W.Adorno:A freudi elmélet és
a fasiszta propaganda mintázata........................................................7-32. >>

Friedrich Melinda:Otto Gross, az elfeledett kultúrforradalmár..............33-56. >>

Otto Gross: A kulturális krízis legyőzéséről.......................................57-60. >>

Wilhelm Reich: Pszichoanalízis és szocializmus..................................61-70. >>

Erich Fromm: A tehetetlenség érzéséről...........................................71-94. >>

Franz Semelson: A tekintélyelvű karakter Berlintől Berkeley-ig
és azután -- Egy probléma odüsszeiája..........................................95-126. >>

MŰHELY

Hárs György Péter: Korreszpondenciák:
Walter Benjamin és Ferenczi Sándor............................................127-146. >>

G. F. Mitrano: A filozófia első csókja -- Ferenczi Sándor.................147-166. >>

IN MEMORIAM

Lust Iván emlékére (Erős Ferenc)................................................167-168. >>

Interjú Lust Ivánnal (Mihalicz Csilla).............................................169-186. >>

ARCHÍVUM

Ferenczi Sándor: Szuggesztió és pszichoanalízis (1911).................187-195. >>

Ferenczi Sándor: Recenzió O. Gross: "Három tanulmány
a belso konfliktusról" című könyvéről (1920)................................197-201. >>

Fakszimile: Pesti Napló, 1928. december 25. Kedd. 53. oldal.................202. >>

A szerelem végso titkai. Beszélgetés Ferenczi Sándorral................203-206. >>

FÓRUM

Bakó Tihamér: A funkcionális meddőség
intrapszichés vontkozásai............................................................207-216. >>

Hírek információk......................................................................217-218.  >>

English Summaries & Contents....................................................219-224. >>


_____________ E szám megjelenését támogatta ____________

a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma,
a Nemzeti Kulturális Alapprogram,
és a Pécsi Tudományegyetem

Az előkészítéséhez hozzájárult az OTKA T46600 sz. projektje
.

 

2006/2-3. SZÁM CÍMLAPJA

 

__________________
 

__________________

 

 

 

 

 

 

Digitalizálta: Kovács Anna
Feltöltés dátuma: 2014. 10. 24.

MAGUNKRÓL | HÍREK | ARCHÍVUM | BIBLIOGRÁFIÁK | KIADVÁNYOK | KAPCSOLATOK | LINK | E-MAIL
<lap elejére>
© 1997-2014, Kovács Anna és Erős Ferenc, valamint a folyóiratban megjelent cikkek szerzői és fordítói