Folyóiratunk a 2011/1-es számtól kezdve IMÁGÓ BUDAPEST (ex-Thalassa) néven jelenik meg

[23]. 2. évfolyam, 2012, 3. számIMÁGÓ BUDAPEST (ex-Thalassa)

Imágó Budapest, 2012/3. szám

PSZICHOANALÍZIS ÉS MODERN FENOMENOLÓGIA II.

Borító >>
Impresszum >>

Tartalom

TANULMÁNYOK

Rudolf Bernet: Tudattalan tudat Husserlnél és Freudnál............ 3-24. >>

Sajó Sándor: Amiről tudunk és amiről nem............................ 25-32. >>

Módos Ádám - Sutyák Tibor: Alanyeset -
Michel Foucault szubjektum-felfogása .................................. 33-54. >>

MŰHELY

Szummer Csaba: Freud kettőssége
és termékeny homályossága............................................... 55-74. >>

Sárkány Péter: Értelemközpontú egzisztenciaanalízis és
filozófiai tanácsadás ........................................................... 75-82. >>

Horváth Lajos: Affektív és figurális sematizmus Jung
pszichológiájában - Az archetípus fogalmának fenomenológiai
olvasata ............................................................................ 83-96. >>

ARCHÍVUM

Hárs György Péter: Útban Szondi felé -- Muzsnai László
A lélek rejtelmes világa című könyvéről ............................. 97-108. >>

English Summeries (2012/2 & 2012/3).............................. 109-112. >>

 

 

 

_______ E szám megjelenését támogatásukkal segítették _______

Nemzeti Kulturális Alap,
Imago Internetional, London,
 A "Budapest Bank Budapestért" Alapítvány,
Anonim támogatóink jövedelemadójuk 1%-ával

 

   

A 2012/3. SZÁM CÍMLAPJA

 

  

    

_______________

Az IMÁGÓ EGYESÜLET kiadása

_______________

Digitalizálta: Kovács Anna
Feltöltés dátuma: 2014. 10. 21.
MAGUNKRÓL | HÍREK | ARCHÍVUM | BIBLIOGRÁFIÁK | KIADVÁNYOK | KAPCSOLATOK | LINK | E-MAIL
<lap elejére>
© 1997-2014, Kovács Anna és Erős Ferenc, valamint a folyóiratban megjelent cikkek szerzői és fordítói