Folyóiratunk a 2011/1-es számtól kezdve IMÁGÓ BUDAPEST (ex-Thalassa) néven jelenik meg.

18. évfolyam, 2007, 2-3. számTHALASSA

Thalassa, 2007/2-3. szám

KRISTEVAI UTAZÁS

Borító >>
Impresszum >>

TANULMÁNYOK

JULIA KRISTEVA: A szerelem abjektje......................................3-27. >> PDF
JULIA KRISTEVA: A melankolikus képzelet..............................29-50. >> PDF
GYIMESI TÍMEA: Kristevai utazás művészetfilozófia,
pszichoanalízis és irodalom között..........................................51-64. >> PDF
ZSÉLYI FERENC: Kristeva és Colette........................................65-86.>> PDF

MŰHELY

MIKLÓS BARBARA: Találkozás a lacani 'Valós'-sal. Charles Baudelaire
     "Exotikus illat" c. versének egy olvasata............................87-96. >> PDF
HÁRS GYÖRGY PÉTER: A "bécsi és a budapesti Stékel" arcai
     a Freud--Ferenczi levelezésben.......................................97-120. >> PDF
FRIEDRICH MELINDA: Otto Gross lázadása..........................121-139. >> PDF

FÓRUM

BERECZKEI TAMÁS - GYURIS PETRA: Ödipus-komplexus,
párválasztás, imprinting; egy freudi
koncepció lehetséges újraértelmezése................................141-164. >> PDF
HAYNAL ANDRÉ: Fanatizmus (pszichoanalitikus
megközelítés)...................................................................165-178. >> PDF

ARCHÍVUM

KAPUSI KRISZTIÁN: Ferenczi Sándor és
a Pálos (Propper) család....................................................179-186. >> PDF

KÖNYVEK

Csabai Márta: Tünetvándorlás (Bánfalvi Attila).....................187-191. >> PDF
Michael Rohrwasser: Freud olvasmányai (Friedrich Melinda)..193-198. >> PDF

Hírek, információk.............................................................199-202. >> PDF
English Summaries & Contents...........................................203-207. >> PDF

_____________ E szám megjelenését támogatta ____________

a Nemzeti Kulturális Alap,
Anoním támogatók személyi jövedelemadójuk 1%-ával

Az előkészítéséhez hozzájárult az OTKA T46600 sz. projektje

 

   

A 2007/2-3. SZÁM CÍMLAPJA

____________

 

____________

Digitalizálta: Kovács Anna
Feltöltés dátuma: 2014. 12. 03.

MAGUNKRÓL | HÍREK | ARCHÍVUM | BIBLIOGRÁFIÁK | KIADVÁNYOK | KAPCSOLATOK | LINK | E-MAIL
<lap elejére>
© 1997-2014, Kovács Anna és Erős Ferenc, valamint a folyóiratban megjelent cikkek szerzői és fordítói