Az IMÁGÓ Budapest új címe: HTTP://IMAGOBUDAPEST.HU

Az IMÁGÓ BUDAPEST és a THALASSA
összesített tartalomjegyzéke 2013-tól a kezdetig (1990)

 

AZ ELSŐ SZÁZ ÉV (2013/3-4)

Előszó ( Erős Ferenc ).  3-4.

Bevezető helyett ( Székács-Weisz Judit ).   5-8.

TANULMÁNYOK

Joan Raphael-Leff: Intimitás és trauma.   9-22.

Meira Likierman: Az „itt és most” Ferenczi elméletében és hatása Melanie Klein munkásságára.   23-28.

Rachel Rosenblum: "Kedvezőbb körülmények között" -- A sérülés követei.  29-52.

Kőváry Zoltán: Pszichobiográfia és patográfia Magyarországon, 1912-1990.  53-78.

Hárs György Péter: Karinthy és a pszichoanalízis. Kiegészítések és kiigazítások.  79-94.

KITEKINTÉS

Tom Keve: Fizika, metafizika és pszichoanalízis.   95-112.

Surányi László: Egy matematikus megjegyzései Hermann Imre "Lélek és tér" koncepciójához.  113-122.

MŰHELY

Kovács Petra -- Lénárd Kata: Változatok a Thalassára -- "A nagy kékség" pszichoanalitikus értelmezése.   123-132.

Kroó Adrienn: A kínzás traumája és a poszttraumás identitás.   133-144.

ARCHÍVUM

Erős Ferenc: Két Ferenczi-kézirat.   145-160.

Hárs György Péter: Apró adalék a Thalassa egyik lehetséges forrásához.  161-163.

English summaries and Contents.  165-168.

[Digitalizált tartalom cikkenként >>]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------vissza az elejére

ÁLOMSZÖVEGEK ÉS -METAFORÁK (2013/2)

Bevezető (Erdélyi Ildikó, Papp-Zipernovszky Orsolya).   3-4.

TANULMÁNYOK

Don Kuiken: Az álommetafora kibővített koncepciója.   5-24.

Jean-Michel Quinodoz: Lapfordító álmok: Paradox regresszív tartalmú integrációs álmok.  25-40.

Bókay Antal: Megjegyzések az álom pszichoanalitikus metapszichológiájához.  41-58.

Erdélyi Ildikó: A tudattalan testkép elmélete és a testkép megjelenése álmokban.  59-72.

Bálint Katalin - Fecskó Edina Enikő: Az álommetafora a pszichoanalitikus filmelméletben.  73-82.

MÓDSZERTANI MŰHELY

Árkovits Amaryl: "Olyanok vagyunk mi is, mint az álmok anyagja". A DREAM-terápia elmélete és gyakorlata.  83-92.

Szirtes Lili: Fantom a tükörben: A transzgenerációs traumaátadás megjelenése álmokban.   93-104.

English summaries and Contents.  105-108.

[Digitalizált tartalom cikkenként >>]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------vissza az elejére

ZENE ÉS PSZICHOANALÍZIS (2013/1)

Előszó (Erős Ferenc). 3-4.

Bevezetés (Borgos Anna). 5-6.

TANULMÁNYOK

Stuart Feder: "Előjegyzések": módszer a zenében és az alkalmazott pszichoanalízisben. 7-22.

Nathan Roth: Sigmund Freud idegenkedése a zenétől: egy epileptológiai eset. 23-30.

Aleksandar Dimitrijevic : A szelfpszichológia születése a zene szelleméből. 31-42.

MŰHELY

Horgász Csaba: A zene pszichoanalízise. Reflexiók Mosonyi Dezső elfeledett pszichoanalitikus zenelélektanára, Bartók fiatalkori műveinek elemzésével illusztrálva. 43-66.

Zipernovszky Kornél: Trombitál és analizál. -- Krin Gabbard: Hotter Than That: The Trumpet, Jazz, and American Culture . 67-71.

ARCHÍVUM

Pfeifer Zsigmond: Zenepszichológiai problémák (1923). 73-79.

Mosonyi Dezső: A zene lélektana új utakon (1934) (részlet). 81-100.

English summaries and Contents. 101-104.

[Digitalizált tartalom cikkenként >>]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------vissza az elejére

TÖMEGKULTÚRA ÉS PSZICHOANALÍZIS (2012/4)

Bevezető (Bálint Katalin). 3-4.

TANULMÁNYOK

Tarnay László: Azonosulás, hasadásesemény és az új médiumok. 5-24.

Dragon Zoltán: Nem csak nézel, mint a moziban: a nézői szubjektum problematikája az újmédia tükrében. 25-38.

Kiss Boglárka: Bad Romance: abjekció és kiborg-identitás Lady Gaga művészetében. 39-46.

Győri Zsolt: A Ragyogás kétszer. 47-70.

Varga Zoltán: A pszichoanalitikus terápia motívuma Alfred Hitchcock pszichothrillereiben. 71-84.

ARCHÍVUM

Hidas György: Egy pszichoanalitikus életrajza (Részletek). 85-96.

Ferenczi Sándor elfelejtett cikke elé (Lengyel András). 97-98.

Ferenczi Sándor: A magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlése Miskolcon (1910). 99-100.

English summaries and Contents. 101-104.

[Digitalizált tartalom cikkenként >>]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------vissza az elejére

PSZICHOANALÍZIS ÉS MODERN FENOMENOLÓGIA II. (2012/3)

TANULMÁNYOK

Rudolf Bernet: Tudattalan tudat Husserlnél és Freudnál. 3-24.

Sajó Sándor: Amiről tudunk és amiről nem. 25-32.

Módos Ádám - Sutyák Tibor: Alanyeset: Michel Foucault szubjektum-felfogása. 33-54.

MŰHELY

Szummer Csaba: Freud kettőssége és termékeny homályossága. 55-74.

Sárkány Péter: Értelemközpontú egzisztenciaanalízis és filozófiai tanácsadás. 75-82.

Horváth Lajos: Affektív és figurális sematizmus Jung pszichológiájában: Az archetípus fogalmának fenomenológiai olvasata. 83-96.

ARCHÍVUM

Hárs György Péter: Útban Szondi felé: Muzsnai László A lélek rejtelmes világa című könyvéről. 97-108.

English Summeries. 109-112.

[Digitalizált tartalom cikkenként >>]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------vissza az elejére

PSZICHOANALÍZIS ÉS MODERN FENOMENOLÓGIA I. (2012/2)

Előszó (Erős Ferenc). 3-4.

TANULMÁNYOK

Tengelyi László: A kultúra mint szimbolikus értelemalapítás. Kísérlet a fogalom meghatározására. 5-16.

Schwendtner Tibor: Miként lehetséges öncsalás? Sartre Freud-kritikája. 17-30.

INTERJÚ

"Akárhogy alakul is a világunk, álmodni mindig fogunk" Heller Ágnes és Weiss János beszélgetése. 31-46.

MŰHELY

Vermes Katalin: A jelen pillanat. Felpörgött idő és terápiás jelen a posztmodern kultúrában. 47-66.

Pintér Judit Nóra: A tudattalan identitás. 67-72.

ARCHÍVUM

Lengyel András: Vágyak, "törvények" és szerepek ütközőpontjában: Vágó Márta. 73-108.

[Digitalizált tartalom cikkenként >>]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------vissza az elejére

PSZICHOANALÍZIS ÉS KREATIVITÁS (2012/1)

BEVEZETŐ

Kőváry Zoltán: A pszichoanalízis, a kreativitás és a művészetpszichológiai kutatás. 3-14.


TANULMÁNYOK

George E. Atwood - Robert D. Stolorow - Donna M. Orange: Őrültség és zsenialitás a posztkarteziánus filozófiában: Egy távoli tükör. 15-34.

Kőváry Zoltán: Látomás és indulat a képzőművészetben. Csontváry és a kreativitás a mai pszichobiográfia tükrében. 35-62.


MŰHELY

Horváth Henrietta - Horváth Lajos
: Az imagináció határmezsgyéin. 63-76.

Krékits József : A femme fatale jelensége Szerb Antal   Utas és holdvilág című regényében. 77-96.


ARCHÍVUM

Sigmund Freud: Egy gyermekkori emlék a Költészet és valóság-ból. 97-104.

English summaries and Contents 105-108.

[Digitalizált tartalom cikkenként >>]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------vissza az elejére

PSZICHOANALÍZIS ÉS MODERN OKKULTIZMUS (2011/4)

Bevezetés (Gyimesi Júlia). 3-6.

TANULMÁNYOK

Sigmund Freud: Pszichoanalízis és telepátia (1921). 7-20.

Hollós István: A mindennapi telepatikus jelenségek pszichopatológiája (1933). 21-38.

Gyimesi Júlia: Tudománypolitika, telepátia és Freud "orvosi hipnotizőre". 39-54.

Békés Vera: A modern okkultizmus és az emberiség narcisztikus sérülései. 55-70.

ARCHÍVUM

John Rickman: Nekrológ: Ferenczi Sándor (1933). 71-72.

Fodor Nándor: Jung, Freud és egy újonnan felfedezett 1909-es levél a Poltergeist-témáról (1963). 73-82.

MŰHELY

Sághy Miklós: A felfeslő varrat, avagy az egymást adaptáló médiumok. 83-96.

English Summaries & Contents. 97-99.

Felhívs publikálásra. 100.

[Digitalizált tartalom cikkenként >>]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------vissza az elejére

PSZICHOANALÍZIS ÉS IDEGTUDOMÁNY II. (2011/3)

Bevezetés (Lénárd Kata). 3-4.

TANULMÁNYOK

Bokor László: Az áttétel idegtudományi megközelítése. 5-22.

Vas József Pál: A neuropszichoanalízis megalapozása. 23-38.

Lábadi Beatrix: A megérzett Másik -- kapcsolat a pszichoanalízis és az idegtudomány között. 39-50.

MŰHELY

Pető Katalin: A neurontól a lélekig: a pszichoterápia neurobiológiai alapjai. 51-60.

Walter A. Davis: Agy, elme, psziché: a harmadik terminus megőrzése. 61-76.

Bálint Katalin: A filmszereplő tekintete: a belső fokalizáció befogadáslélektani hatása. 77-94.

ARCHÍVUM

A "Lady Chatterley"-ről A Toll című lapban (1932) (Bókay Antal). 95-102.

A Vajda János Társaság és a magyar pszichoanalitikusok kapcsolatához (Bíró-Balogh Tamás). 103-107.

English Summaries & Contents. 108-110.

[Digitalizált tartalom cikkenként >>]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------vissza az elejére

PSZICHOANALÍZIS ÉS IDEGTUDOMÁNY I. (2011/2)

Bevezetés (Lénárd Kata). 3-4.

Eric R. Kandel: A biológia és a pszichoanalízis jövője: egy újragondolt pszichiátria szellemi keretei. 5-44.

Pléh Csaba: Kísérleti és neurális Freud-értelmezés ma. 45-76.

Bérdi Márk: Freud és a természettudományos pszichológia Tervezete. 77-92.

Danics Zoltán: Lélek a neuronhálózatokban? -- A pszichoanalízis esete az idegtudományokkal. 93-106.

English Summaries & Contents. 107-108.

[Digitalizált tartalom cikkenként >>]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------vissza az elejére

IMÁGÓ BUDAPEST (ex-Thalassa) első száma (2011/1)

Beköszöntő. 3.

Norman Holland levele Bókay Antalhoz. 4.

Erős Ferenc: József Attila mint nemzedéki élmény. Bókay Antal 60. születésnapjára. 5-8.

Stark András:
"Nagyon fáj" József Attila-Ingmar Bergman párhuzamok. 9-16.

Judit Székács: Return of the Fairy-Tale: Harry Potter, a Story of Traumatised Generations. 17-22.

Peter L. Rudnytsky: "Infantile Thoughts": Reading Ferenczi's Clinical Diary as a Commentary on Freud's Relationship with Minna Bernays. 23-40.

Papp-Zipernovszky Orsolya: A pszichoanalitikus befogadáselméletek empirikus vizsgálata az irodalom és a film területén. 41-50.

P. Müller Péter: A vendég mint idegen, az idegen mint vendég: drámai esetek. 51-58.

Z. Varga Zoltán: Paul de Man az önéletírásról. 59-64.

Fecskó Edina - Grosch Nándor - Molnár Krisztina: "Majd csinálok egy önéletrajz filmet!" - Gyermekfilmek pszichobiográfiai elemzése. 65-72.

Kőváry Zoltán: A művész és az író lelkéből. A romantikus rend és a freudi kreativitás-elmélet előzményei. 73-93.

Füzi Izabella: Azonosulás és különbözőség. Cassavetes Premierjéről. 94-100.

English Summaries & Contents. 101-104.

[Digitalizált tartalom cikkenként >>]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------vissza az elejére

 

T H A L A S S A  (2010-től 1990-ig)

 

SZEXUÁLIS ORIENTÁCIÓK (Thalassa 2010/4)

Bevezetés (Borgos Anna). 3-4.

TANULMÁNYOK
Tim Dean, Christopher Lane: Homoszexualitás és pszichoanalízis. 5-38.
Diana Fuss: Bukott nők. Freud "A női homoszexualitás egy esetének pszichogeneziséről". 39-60.
Richard Rutkin: Pszichoanalízis melegekkel és leszbikusokkal interperszonális megközelítésben. 61-69.

MŰHELY
Ritter Andrea : A homoszexualitás felfogásának változásai a pszichoanalitikus elméletben és terápiában. 70-84.
Béres-Deák Rita: "Anyu, Tina a szerelmed?" Gyermeket nevelő azonos nemű párok és az identitás vállalása. 85-98.

FÓRUM
A pszichoanalízis és a homoszexualitás: gondolatok perverz vágyról, inzultusról és apai funkcióról. François Pommier interjúja Elisabeth Roudinescóval. 99-116.
Pszichoterapeuták a homoszexualitásról. Válaszok egy körkérdésre. 117-124.

ARCHÍVUM
Thomas S. Szasz: A homoszexualitás jogi és morális aspektusai. 125-133.

SUMMARIES & CONTENTS. 134-136.

ZÁRSZÓ a borító 3. oldalán.

[Digitalizált tartalom cikkenként >>]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------vissza az elejére

BÁLINT MIHÁLY EGYKOR ÉS MA (2010/3)

Bevezetés (Székács Judit) 3-4.

TANULMÁNYOK
Paul H. Ornstein: Bálint Mihály egykor és most: kortárs értékelés. 5-16.
Catherine Reverzy: Borzongások és progressziók. Hillary, avagy filobata a Mount Everesten. 17-28.
Harrach Andor: A Bálint-munka eszmetörténete. 29-50.

MŰHELY
Toronyai Gábor: Szeretet-szövevény. 51-88.

ARCHÍVUM
Bálint Mihály: Pszichoanalízis és belgyógyászat. 89-103.

FÓRUM
Halász László: Jól olvasta-e Freud E.T.A. Hoffmannt? 104-116.
Lengyel András: Kosztolányi, "Dr. Florestan" és a pszichoanalitikus orientáció magyarországi kezdetei. 117-140.

SUMMERIES & CONTENTS  141-144.

[Digitalizált tartalom cikkenként >>]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------vissza az elejére

BÁLINT MIHÁLY EMLÉKEZETE (2010/2)

Bevezetés (Kőváry Zoltán és Látos Melinda) 3-8.

TANULMÁNYOK
Bálint Mihály: Trauma és tárgykapcsolat. 9-22.
Bálint Mihály: Feljegyzések a parapszichológiáról és a parapszichológiai gyógyításról. 23-32.
Csabai Márta: Bálint és a pszichoszomatika. 33-48.
Haynal André: Bálint, Ferenczi munkásságának továbbvivője. 49-58.

INTERJÚ
Bluma Swerdloff: Beszélgetés Bálint Mihállyal (Részletek). 59-76.

ARCHÍVUM
Bálint Mihály: Perverzió vagy hisztériás tünet. 77-80.

MŰHELY
B. Gáspár Judit: Alászállás és/vagy szublimáció. 81-98.

LAUDATIO
Dr. Paál János (1916-2010) (Lukács Dénes). 99-100.

SUMMERIES & CONTENTS. 101-104.

[Digitalizált tartalom cikkenként >>]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------vissza az elejére

FILMMŰVÉSZET ÉS PSZICHOANALÍZIS (2010/1)

Bevezetés (Bálint Katalin és Erős Ferenc) 3-4.

TANULMÁNYOK
Joan Copjec: Az ortopszichikus szubjektum. Lacan recepciója és a filmelmélet. 5-30.
Molnár Péter: Montázselmélet és jelölőlánc. A Törvény tekintete a Rettegett Ivánban. 31-44.
Fecskó Edina: Hitchcock Szédülés című filmjének szakértői és laikus befogadása. 45-62.

MŰHELY
Kérchy Vera: A teatralitás kísértetiessége David Lynch Inland Empire című filmjében. 63-69.
Kőváry Zoltán és Látos Melinda: "Nem segíthet rajta, csak a pszichológus..."
      Pszichoanalitikus állatmese a filmvásznon. 71-76.
Ira Konigsberg: "Ezeknek az árnyaknak ereje van."
      Küzdelem az önanalízisért Ingmar Bergman Persona című filmjében. 77-84.
Kerekasztal-beszélgetés Krúdy és Huszárik Szindbádjáról. 85-93.

ARCHÍVUM
Hanns Sachs: Filmpszichológia. 95-100.

SUMMERIES & CONTENTS. 101-104.

[Digitalizált tartalom cikkenként >>]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------vissza az elejére

PSZICHOANALÍZIS  MAGYARORSZÁGON  1918-1919  (2009/4)

Erős Ferenc: Ferenczi professzori kinevezése: háttér és kronológia. 3-28.

Michael Schröter: "Kell-e az egyetemen psychoanalysist tanítani?" - Egy eredeti Freud-szöveg megkerüléséről. 29-43.

Hárs György Péter: A "vörös Róheim". 45-74.

Pléh Csaba: Révész Géza - A sors feszültségei levelezése és székfoglalója tükrében. 75-100.

Englishs Summaries & Contents. 101-104.

[Digitalizált tartalom cikkenként >>]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------vissza az elejére

[Ferencziről, Feldmannról, és Ferenczi-fordítások]  2009/3

TANULMÁNYOK
Erős Ferenc: Ferenczi bécsi tanulóévei. 3-18.
Halász László: Jól olvasta-e Freud (és nyomában Jones) Shakespeare-t ? 19-44.

MŰHELY
Lányi-Wolff Andrea: Szublimált szexualitás népdalokban: pszichofonetikai vizsgálat. 45-60.

ARCHÍVUM
Ferenczi Sándor: A szuggesztió és a hipnózis pszichoanalízise (1912). 61-68.
Ferenczi Sándor: G. Groddeck: A lélekkereső. Egy pszichoanalitikus regény (1921). 69-74.
Feldmann Sándor: Szófordulatok és gesztusok a hétköznapi életben. (Részletek) 75-86.

FÓRUM
Hárdi István: Houdini. (Adalékok a mazochizmus művészetlélektanához). 87-92.

ENGLISH SUMMARIES & CONTENTS. 93-96.

[Digitalizált tartalom cikkenként >>]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------vissza az elejére

Túl az óFerenczián (2009/2)

TANULMÁNYOK
Kőváry Zoltán: Morfium, matricídium és pszichoanalízis. Témák és variációk Csáth Géza és Kosztolányi Dezső életművében. 3-38.
Hárs György Péter: Túl az Óferenczián -- Ignotus-problémák és -fantáziák. 39-56.

MŰHELY
Pál Marianna: Az interperszonalitás mint a narratíva szervezőelve Krúdy Gyula Napraforgó-jában. 57-84.

ARCHÍVUM
Sigmund Freud: A ládikaválasztás motívuma (1913). (A fordító, Dobos Elvira bevezetőjével). 85-94.

IN MEMORIAM
Szőke György (1935-2008). (Pető Katalin írása). 95-97.

KÖNYV
Róheim Géza: Ádám álma. (Gyimesi Júlia recenziója). 98-100.

ENGLISH SUMMARIES & CONTENTS. 101-104.

[Digitalizált tartalom cikkenként >>]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------vissza az elejére

IDEALIZÁLÁS ÉS HÁRÍTÁS KÖZÖTT (2009/1)

ELŐSZÓ (Erős Ferenc) 3-4.

TANULMÁNYOK
Annette Simon: Keletnémet utak a pszichoanalízishez -- Idealizálás és hárítás között. 5-19.
Borgos Anna: Pszichoanalízis és ideológia találkozásai Hajdu Lilly életútjának tükrében. 21-46.

MŰHELY
Ernst Falzeder: Ferenczi Sándor az ortodoxia és a heterodoxia között. 47-56.
Franco Borgogno: Ferenczi és Winnicott: A lélek "egy részben hiányzó láncszeme". 57-68.
Tom Keve: Ferenczi és Ortvay -- "két miskolci fiú". 69-78.

ARCHÍVUM
Denis Silagi: Adalékok a "Pszichoanalízis -- magyarországi vonatkozások" témához. 79-91.
Lenkei Júlia: Egy analitikus a mozdulatművészek között. P. Liebermann Lucy pályaképéhez. 92-99.

ENGLISH SUMMARIES 102-103.
CONTENTS 104.

[Digitalizált tartalom cikkenként >>]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------vissza az elejére

A VÁGY TALÁNYA (2008/4)

TANULMÁNYOK

Halász László: Jól olvasta-e Freud Szophoklészt? 3-22.
Kőváry Zoltán: A vágy talánya. Salvador Dalí és az irracionális meghódítása. 23-42.
Havasréti József: Vitustánc. A "társadalmi fiziognómia" és a szexualitás megítélésének kérdései
    Szilágyi Géza írásaiban. 43-61.
Erdélyi Ildikó: Tudomány és művészet kölcsönhatása a francia pszichoanalízisben.
    Metaforikus elméletek. 63-86.

MŰHELY
Eszenyi Miklós -- Zahuczky László: Ferenczi és kortársai a homoszexualitásról. 87-100.

SUMMARIES 101.
CONTENTS 104.

[Digitalizált tartalom cikkenként >>]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------vissza az elejére

DESTUKCIÓ ÉS KELETKEZÉS (2008/3)

TANULMÁNYOK

Molnár Emese: Sors-töredékek Sabina Spielreinről. 3-11.
Sabina Spielrein: A destrukció mint a keletkezés ősoka. 13-51.

MŰHELY

Bálint Ágnes: A mezítlábas óvodások. Polányi Laura kísérleti pedagógiája. 53-62.
Friedrich Melinda: A kirekesztés stratégiái a pszichoanalízisben. 63-68.

FÓRUM
Jens De Vleminck: "Es ist schwer, ein Mensch zu werden" -- A pszichoanalízis tragikus humanizmusa. 69-83.

ARCHÍVUM
Krisztián Kapusi: "Róza mama" -- Ferenczi Sándor édesanyjáról. 84-90.

BESZÁMOLÓK, HÍREK 92-93.
ENGLISH SUMMARIES 94-95.
CONTENTS 96.

[Digitalizált tartalom cikkenként >>]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------vissza az elejére

SÁNDOR FERENCZI -- ERNEST JONES: BRIEFE - LETTERS - LEVELEK (1911-1933)

(2008/2. Spezialnummer / Special issue / Rendkívüli szám)

Bevezetés (Erős Ferenc, Székács Judit). 3-6.

Einleitung
(Übersetzung von Melinda Friedrich). 7-10.

Introduction
(Translation by Tímea Friedrich and Judit Székács). 11-14.

Sándor Ferenczi -- Ernest Jones
: Briefe / Letters. 15-76.

Ferenczi Sándor -- Ernest Jones: Levelek (Ford. Bottka Petrik). 77-112.

[Copyright, 2008]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------vissza az elejére

GEORGE DEVEREUX EMLÉKEZETE (2008/1)

Bevezető (Erős Ferenc). 3-6.

TANULMÁNYOK
Benjamin Kilborne: In memoriam George Devereux. 7-22.
Michael Ghil: Georges Devereux -- A kvantumfizikától a komplementarista etnopszichiátriáig. 23-36.

MŰHELY
Anna Gibbs, Shé Hawke: Ferenczi Thalassá -ja és a könnyek evolúciója. 37-57.

ARCHÍVUM
Horváth Petra: Brachfeld F. Olivér (1908-1967) -- Egy magyar individuálpszichológus
    a spanyol pszichológia történetében. 59-83.

FÓRUM
Papp Orsolya, Fecskó Edina, Bálint Katalin: A reprezentáció tudományai. Beszámoló a Negyedik Európai     Pszichoanalitikus Filmfesztiválról 85-94.

KÖNYV
Thomas Anz (ed.): Psychoanalyse in der literarischen Moderne [Pszichoanalízis a modern irodalomban].
    (Friedrich Melinda) 95-98.

HÍREK, INFORMÁCIÓK 99
ENGLISH SUMMARIES 101
CONTENTS 103

[Digitalizált tartalom cikkenként >>]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------vissza az elejére

KRISTEVAI UTAZÁS (2007/2-3)

TANULMÁNYOK

Julia Kristeva: A szerelem abjektje. 3-27.
Julia Kristeva: A melankolikus képzelet. 29-50.
Gyimesi Tímea: Kristevai utazás művészetfilozófia, pszichoanalízis és irodalom között. 51-64.
Zsélyi Ferenc: Kristeva és Colette. 65-86.

MŰHELY

Miklós Barbara: Találkozás a lacani Valós-sal. Charles Baudelaire "Exotikus illat" c. versének egy olvasata. 87-96.
Hárs György Péter: A bécsi és a budapesti Stekel arcai a Freud--Ferenczi levelezésben. 97-120.
Friedrich Melinda: Otto Gross lázadása. 121-139.

FÓRUM

Bereczkei Tamás és Gyuris Petra: Ödipusz-komplexus, párválasztás, imprinting; egy freudi koncepció lehetséges újraérelmezése. 141-164.
Haynal André: Fanatizmus (pszichoanalitikus megközelítés). 165-178.

ARCHÍVUM

Kapusi Krisztián: Ferenczi Sándor és a Pálos (Propper) család. 179-186.

KÖNYVEK

Csabai Márta: Tünetvándorlás. (Bánfalvi Attila). 187-191.
Michael Rohrwasser: Freud olvasmányai. (Friedrich Melinda). 193

HÍREK, INFORMÁCIÓK 199-201.
ENGLISH SUMMARIES 203-205.
CONTENTS 207.

[Digitalizált tartalom cikkenként >>]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------vissza az elejére

"VAD" PSZICHOANALÍZIS (2007/1)

TANULMÁNYOK

Jacques Lacan: Agresszivitás a pszichoanalízisben. 3-26.
Kazushige Shingu: Freud, Lacan és Japán. 27-41.
Joel Whitebook: Tudomány és vallás: a pszichoanalízis objektivitásának és kritikájának problémája. 43-66.

MŰHELY

Gyimesi Júlia: Istenkomplexus a pszichoanalízisben. 67-86.
Emanuel Berman: A vadon szava. 87-99.

ARCHÍVUM

Sigmund Freud: A "vad" pszichoanalízisről (1910). 101-106.
Ferenczi Sándor: A pszichoanalízis a gyakorló orvos szolgálatában (1923). 107-117.

IN MEMORIAM

Búcsú Nemes Líviától (Paneth Gábor). 119-120.
Nemes Lívia fontosabb írásai időrendben (Kovács Anna összeállítása). 121-122.

HÍREK, INFORMÁCIÓK 123-124.
ENGLISH SUMMARIES 125-126.
CONTENTS 127.

[Digitalizált tartalom cikkenként >>]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------vissza az elejére

PSZICHOANALÍZIS ÉS TÁRSADALOMKRITIKA (2006/2-3)

Bevezetés (Erős Ferenc). 3-6.

TANULMÁNYOK

Theodor W. Adorno: A freudi elmélet és a fasiszta propaganda mintázata. 7-32.
Friedrich Melinda: Otto Gross, az elfeledett kultúr-forradalmár. 33-56.
Otto Gross: A kulturális krízis legyőzéséről. 57-60.
Wilhelm Reich: Pszichoanalízis és szocializmus. 61-70.
Erich Fromm: A tehetetlenség érzéséről. 71-94.
Franz Samelson: A tekintélyelvű karakter Berlintől Berkeley-ig és azután -- Egy probléma odüsszeiája. 95-126.

MŰHELY

Hárs György Péter: Korreszpondenciák: Walter Benjamin és Ferenczi Sándor. 127-146.
G. F. Mitrano: A filozófia első csókja -- Ferenczi Sándor. 147-166.

INMEMORIAM

Lust Iván emlékére (Erős Ferenc). 167-168.
Interjú Lust Ivánnal (Mihalicz Csilla). 169-186.

ARCHÍVUM

Ferenczi Sándor: Szuggesztió és pszichoanalízis. 187-196.
Ferenczi Sándor: Recenzió O. Gross: "Három tanulmány a belső konfliktusról" című könyvéről. 197-201.
A szerelem végső titkai. Beszélgetés Ferenczi Sándorral (Pesti Napló). 202-206.

FÓRUM

Bakó Tihamér: A funkcionális meddőség intrapszichés vonatkozásai egy eset kapcsán. 207-216.

HÍREK, INFORMÁCIÓK 217-218.
ENGLISH SUMMARIES 219-221.
CONTENTS 223.

[Digitalizált tartalom cikkenként >>]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------vissza az elejére

FREUD 150 ÉVE A PÁCIENSEK SZEMÉVEL (2006/1)

Bevezető (Erős Ferenc). 3-4.

EMLÉKEZŐ PÁCIENSEK, EMLÉKEZETES TERÁPIÁK

Szergej Pankejev: Emlékeim Sigmund Freudról.  5-22.
Ábrahám Miklós -- Török Mária: A Farkasember bűvös szava. 23-48.
Sabina Spielrein: Naplórészletek (1909--1912). 49-62.
H. D. [Hilda Doolittle]: Tisztelgés Freud előtt. 63-74.
Susan Stanford Friedman: Szemben a mesterrel. Együttműködés és intimitás H. D. és Freud kapcsolatában. 75-100.
Dianne Hunter: Hisztéria és feminizmus. Anna O. esete. 101-122.

MŰHELY

Vajda Júlia: A terápiás hatás mint melléktermék. 123-136.
Kovai Melinda: A "minőség forradalma" és a "szellem váladékai". Orvos és páciens Németh László Hipertónia levelei-ben. 137-150.

FÓRUM

"A pszichoanalízis szabadságfilozófiájának köszönheti nagyságát" (Interjú Elisabeth Roundinescóval). 151-155.
Fecskó Edina -- Papp Orsolya: Kettős tükörben. Beszámoló a Harmadik Európai Pszichoanalitikus Filmfesztiválról. 156-168.

Emlékezés Rajka Tiborra (Szőnyi Gábor). 169-171.

KÖNYV

Hárs György Péter: Pszicho Ana Logosz (Huszár Ágnes recenziója). 172-175.

Hírek, információk. 176-186.
English Summaries. 187-189.
Contents. 191.

[Digitalizált tartalom cikkenként >>]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------vissza az elejére

JÓZSEF ATTILA -- HATÁSOK ÉS PÁRHUZAMOK (2005/2-3)

Bevezető (Erős Ferenc). 3-4.

TANULMÁNYOK

Bókay Antal: Szelf-analízis és versépítés József Attila költészetében. 8-47.
Varga Zoltán: József Attila önelemző prózája. Töredékesség, intimitás és szabályszerűség a Szabad-ötletek jegyzékében. 48-62.
Hárs György Péter -- Komálovics Zoltán: A tárgyvesztés nyelve -- az irodalom margóján. 63-80.
Papp Orsolya: A bofogadási tér változásai József Attila Füst című versében. 81-106.
Zsák Judit: "Az árvaság balekjai". Orbán Ottó és a József Attila-kultusz. 107-127.

MŰHELY

Paneth Gábor: "A Kozmosz éneke" és a Hermann-féle hőtájékozódási elmélet. 128-138.
Szőke György: Egy költemény története és lélektani háttere. 139-145.
Valachi Anna: Az "anyás" költő és az "ébresztő tudomány". Ferenczi Sándor virtuális jelenléte József Attila életművében. 146-177.
Barták Balázs: Ödipusz-kontextusok József Attila életművében. 178-184.

ARCHÍVUM

Borgos Anna: Alkotás, gyógyítás, változás. Gyömrői (Gelb, Rényi, Glück, Újvári, Ludowyk) Edit életútja. 185-194.
Edith Ludowyk-Gyömrői: Emlékek Otto Fenichelről és a Német Pszichoanalitikus Egyesületről. 195-202.

KÖNYV

Vajda Barnabás: Sigmund Freud és a XX. század eleji magyar irodalom. (Hárs György Péter). 203-206.

Hírek, információk. 207-211.
English Summaries. 212-216.
Contents. 217. (hátsó borítón)

[Digitalizált tartalom cikkenként >>]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------vissza az elejére

SZEXUALITÁS ÉS SZUBJEKTUM (2005/1)

TANULMÁNYOK

J. Edgar Bauer: A szexuális különbözőség, a thalasszális regresszió és a "nem antropomorf animizmus" problémája Ferenczi Sándor műveiben. 3-24.
Csabai Márta: Az elbeszélhetetlen történet. Szomatizációs tünetek és szelf-szerveződés. 25-38.

MŰHELY

Darabos Enikő: A Másik és a "női státusz" -- Jacques Lacan mint feminista botrányhős. 39-62.
Kende Anna: Az anyaság a pszichoanalízisben: lehetséges következtetések a nő mint szubjektum szemszögéből. 63-82.
Bakó Tihamér: Egy szexuális abúzus feldolgozása. 83-97.

ARCHÍVUM

Ferenczi Sándor: Gulliver-fantáziák. 98-115.
Ferenczi Sándor elfelejtett írása elé (Lengyel András). 116.
Ferenczi Sándor: Magatartástan. 117-118.

KÖNYV

Karen Horney: A neurotikus személyiség napjainkban ( Nagy Henriett). 119-121.

Hírek, információk. 122-123.
English Summaries. 124-127.
Contents. 128.

[Digitalizált tartalom cikkenként >>]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------vissza az elejére

A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK ÉS A PSZICHOANALÍZIS (2004/3)

Bevezető (Erős Ferenc). 3-4.

TANULMÁNYOK

Glen O. Gabbard: Pszichoanalízis és film. 5-16.
Slavoj Zizek: A meg nem tévesztett tévedése. 17-40.
Gellér Katalin: Álom és alkotás. 41-55.
Hárdi István: Charlie Chaplin, a kreatív humanista. Egy zseni analízise. 57-76.

MŰHELY

Galgóczi Krisztina: Mégis kinek a terápiája? 77-106.
Gyimesi Júlia: A freudi valláspszichológia. Kritikák és lehetőségek. 107-121.

ARCHÍVUM

Megjegyzések egy Ferenczi-közléshez (Martényi Erzsébet). 122-126.
Ferenczi Sándor: Egy proletárlány gyermekkora. Feljegyzések egy 19 éves öngyilkos lány első tíz életévéről. 127-154.

KÖNYV

Vicky Lebeau: Pszichoanalízis és mozi. Az árnyak színháza (Papp Orsolya). 155-159.

Hírek, információk. 160-163
English Summaries. 164-167.
Contents. 168.

[Digitalizált tartalom cikkenként >>]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------vissza az elejére

VÁROSOK, HATÁROK, KAPCSOLATOK II. (2004/2)

TANULMÁNYOK

Fülöp Márta: A pszichoanalízis története és alkalmazhatósága a japán és a kínai kultúrában. 3-25.
Hámori Eszter: Pszichoanalízis Indiában. 26-32.
Jhuma Basak: Pszichoanalitikus módszer és képzés. Nehéz pillanatok az Indiai Pszichoanalitikus Egyesület életében. 33-44.

MŰHELY

Hárs György Péter: Az F1-G-F2 háromszög. A Ferenczi- Groddeck-Füst Milán háromszög. 45-84.
Kalocsai Katalin: A túlélés grimaszai; avagy tényleg elég csak fejtetőn nézni? Örkény István alkotásai és vallomásai tükrében. 85-101.
Sárkány Péter: A logosz terápiája. 102-117.

FÓRUM

Bakó Tihamér: Belső szupervízió és a kontrollanalízis. 118-127.

ARCHÍVUM -- PSZICHOANALÍZIS ÉS EGYETEM, 1919

Egy magyar nyelvű Freud-írás és környéke (Szőke György). 128-130.
[Lévy Lajos vezércikke]. 131.
Sigmund Freud: Kell-e az egyetemen a psychoanalysist tanítani? 132-134.
Hans Liebermann: Pszichoanalízis és egyetem. 135-138.

Hírek, információk. 139-140.
English Summaries. 141-143.
Contents. 144.

[Digitalizált tartalom cikkenként >>]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------vissza az elejére

VÁROSOK, HATÁROK, KAPCSOLATOK I. (2004/1)

TANULMÁNYOK

Előszó (Erős Ferenc). 3-4.
Christopher Bollas: Építészet és tudattalan. 5-32.
David Sibley: A bináris város. 33-51.
Radnóti Sándor: Freud, a művelt polgár. 52-59.
Bice Benvenuto: Nápoly, a feje tetején álló város. 60-72.

INTERJÚ

"A pszichoanalízis kimegy az utcára, hogy találkozzon az emberekkel" - Csabai Márta interjúja Bice Benvenutóval. 73-79.

MŰHELY

Kelemen Zoltán: A befejezhetetlen remekmű. 80-107.

KÖNYV

Teleológiai hozzáállás vagy kauzális megértés? (Kiss Szabolcs). 108-116.

Beszámolók, hírek. 117-122.
English Summaries. 123-126.
Contents. 127.

[Digitalizált tartalom cikkenként >>]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------vissza az elejére

ALKOTÁS ÉS KÖTŐDÉS (2003/2-3)

TANULMÁNYOK

Bókay Antal: Hamlet pszichoanalízisben. 3-36.
Lengyel András: A pszichoanalízis mint "az Ödipusz vallás theológiája". 37-48.
Kassai György: Ősiség és folytonosság József Attilánál. 49-56.
Valachi Anna: József Attila "freudi népdalai". 57-68.
Dede Éva: Apák és gyermekeik. Családon belüli szerelem és erőszak Vörösmarty két drámájában. 69-82.
Fónagy Péter: A kötődés generációs átvitele: egy új elmélet. 83-106.

INTERJÚ

El kell szakadni a díványtól! Lénárd Kata beszélget Fónagy Péterrel életútjáról, kutatásairól és a pszichoanalízisről. 107-122.

FÓRUM

Sergio Benvenuto: Egyszerűsítő komplexitás. 123-130.

JUBILEUM

Egy kiállítás képeivel kezdődött. Tizenöt éves a Ferenczi Sándor Egyesület. (Erős Ferenc, Mészáros Judit). 131-146.

ARCHÍVUM

Pfitzner Rudolf: Ferenczi Sándor, a pszichoszomatika úttörője. 147-156.
Lubinszki Mária: Létanalízis és pszichoanalízis. Ludwig Binswanger és Sigmund Freud kapcsolata. 157-168.

MŰHELY

Papp Zoltán János: Török Sophie prózája. A filológia és a pszichoanalitikus irodalomelmélet metszéspontjában. 169-182.
Borgos Anna: Énkonstrukció a Másikban. Alice B. Toklas önéletírásának színtere. 183-191.

Új könyvek. 192.
Beszámolók, hírek. 193-197.
English Summaries. 198-203.
Contents 204-205.

[Digitalizált tartalom cikkenként >>]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------vissza az elejére

ÉLETRAJZI UTAZÁS (2003/1)

TANULMÁNYOK

Kaposi Dávid: Kertész kontra Kertész - Auschwitz-interpretációk és a kultúra. 3-24.
Hárs György Péter: Descartes és a pszichoanalízis. 25-67.

ARCHÍVUM

Emanuel Berman: Sándor, Gizella, Elma. Életrajzi utazás. 69-98.

TÁJÉKOZÓDÁS

Ritter Andrea: A "budapesti iskola" elgondolásainak jelenléte a modern francia pszichoanalízisben. 99-109.

VIKÁR GYÖRGY 75 ÉVES

A lélek sebeinek gyógyítója (Somlai Péter). 110.
Vikár György: Utam a pszichológiához. 111-112.


Új könyvek. 113-114.
Beszámolók, hírek. 115-122.
English Summaries. 123-125.
Contents. 126.

[Digitalizált tartalom cikkenként >>]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------vissza az elejére

AZ ISMERETLEN HOLLÓS ISTVÁN (2002/1-2)

Bevezetés - Tisztelt Olvasók! 3-4.

TANULMÁNYOK

Bálint Ágnes: Az identitásproblematika Németh László regényeiben. 5-43.
Zay Balázs: Jung és a szóasszociációs teszt. 44-65.

ARCHÍVUM

Előszó Hollós István nyelvelméleti kéziratához: A beszéd hídja, a folyam medre (Takács Mónika). 66-73.
Beszámoló Hollós István "Der Aufstieg von der Triebsprache zur menschlichen Sprache" című kéziratáról (Fónagy Iván). 74-76.
Hollós István: Felemelkedés az ösztönnyelvtől az emberi beszédhez (ford. Gromon András). 77-117.
Egy halálból megmenekült levele: Hollós István Paul Federnhez (1946. február 17). (Nemes Lívia). 118-120.

Új könyvek. 121.
Hírek, információk. 122-123.
English Summaries. 124-126.
Contents. 127.

[Digitalizált tartalom cikkenként >>]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------vissza az elejére

A PSZICHOANALITIKUS DISKURZUS (2001/2-3)

TANULMÁNYOK

Marno Dávid: A pszichoanalitikus narratíva. 3-54.
Bánfalvi Attila: A pszichoanalízis mint álcás nő. 55-82.
B. Gáspár Judit: Kell-e nekünk metapszichológia? 83-98.
Csabai Márta: A lehetetlen igézete. Töréspontok és visszatérések a pszichoanalitikus diskurzusban. 99-119.
Kakuk Péter: Kritika, fikció és terápia. Foucault és a pszichoanalízis kritikája. 121-135.

ELVESZETT GYERMEKKOR

Nemes Lívia: Az elveszett gyermekkor traumájának ábrázolása Radnóti Miklós szépprózájában. 137-143.
Valachi Anna: Három testvér - háromféle kísérlet az elveszett gyermekkor visszahódítására. József Etelka és Jolán árvaságkompenzáló életstratégiái. 145-154.

MŰHELY

Lénárd Kata-Tényi Tamás: A kései Ferenczi-írások és az interszubjektivitás-elméletek néhány vonatkozása. 155-168.
Bede Nóra: A megtalált szó hatalma. 169-180.

ARCHÍVUM

Lángész - patológia - kultúrtörténet. 181-182.
Szirmayné Pulszky Henriette: A magyar irodalom különös jellegzetességei. 183-187.
Szirmayné Pulszky Henriette: Kultúrtörténeti problémák pszichoanalitikus megvilágításban. 188-206.

Vikár György köszöntése. (B. Gáspár Judit). 207-209.

Új könyvek. 210-212.
Hírek, információk. 213-214.
English Summaries. 215-219.
Contents. 221.

[Digitalizált tartalom cikkenként >>]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------vissza az elejére

NYELVI SZUPEREGO és ... (2001/1)

TANULMÁNYOK

Pléh Csaba-Bodor Péter: A Nyelvi Szuperego és a stigmatizáció kérdése a magyar nyelvközösségben 3-19.
Peter Fonagy-Mary Target-Gergely György: A kötődés és a borderline személyiségzavar 21-49.

MŰHELY

Zay Balázs: Szellemképek. Schiele-festmények elemzése 51-72.

KITEKINTÉS

Garai László: Nómenklaturizmus. A második modernizáció bolsevik típusú változata 73-117.

ARCHÍVUM

Pszichoanalízis a Literaturában (Zsoldos Sándor) 119-141.
Ferenczi Sándor elfelejtett írásai (Lengyel András) 142-145.
Szondi Lipót három levele (Lengyel András) 146-150.

IN MEMORIAM

Virág Teri (Fülöp Márta) 151-152.
Virág Teréz: Ön hogyan élte meg az elmúlt ezer évet? 153-156.
Serge Lebovici emlékére (Lydia Lacombe-Csángó) 157-158.

Új könyvek 159-161.
Hírek, információk 162-163.
English Summaries 164-166.
Contents 168

[Digitalizált tartalom cikkenként >>]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------vissza az elejére

MEGHASADT MÚLT ÉS JELEN - PSZICHOANALÍZIS KELET-EURÓPÁBAN (2000/2-3)

TANULMÁNYOK

Valachi Anna: "Láttam, hogy a mult meghasadt". Terápiás modellből mágikus önteremtési rítus. 3-26.
Kassai György: Ferenczi-hatások nyomai József Attila pszichoanalitikus írásaiban. 27-34.
Hárs György Péter: Thalassa, avagy a szimbólum regressziója. 35-56.

A PSZICHOANALÍZIS SZERBIÁBAN

Zarko Trebjesanin: A pszichoanalízis Szerbiában. 57-64.
Zarko Trebjesanin: Hugo Klajn kritikai pszichoanalízise. 65-84.
Hugo Klajn: Hamlet lelkiismerete. 85-100.
Zarko Trebjesanin: A nem mindennapi élet pszichológiája. 101-148.

FÓRUM

André Green és Sergio Benvenuto levélváltása. 149-162.

MŰHELY

Kathleen Kelley-Lainé: Szexuális kíváncsiság, trauma és a nyelvzavar. Ferenczi Sándor munkásságának jelentősége napjainkban. 163-176.
Agárdiné Malek Zsuzsanna: Oedipus és Élektra komplexusa. A két alapkonfliktus múltja és jelene Szophoklész három drámája alapján. 177-192.

ARCHÍVUM

Adam Bzoch: Terebessy Károly és a pszichoanalízis szlovákiai recepciója a negyvenes években. 193-206.
Christfried Tögel: Varga Jenő, a pszichoanalízis, a Tanácsköztársaság és a sztálinizmus. 207-220.
Ferenczi és Groddeck a házasságról (Rudolf Pfitzner). 221-228.
Ferenczi Sándor budapesti lakóhelyei (Mészáros Judit). 229-230.

KÖNYVEK

Zarko Trebjesanin: Psihoanaliza na razmedju vekova (Radics Viktória). 231-235.
Virág Teréz: Children of Social Trauma (Erős Ferenc). 236-237.
Új könyvek. 238-239.

Hírek, információk. 241.
English Summaries. 242-246.
Contents. 248.

[Digitalizált tartalom cikkenként >>]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------vissza az elejére

PSZICHOANALITIKUSOK A PIKLER MÓDSZERRŐL (2000/1)

Előszó (Szántó Féder Ágnes). 3-9.

TANULMÁNYOK

Bernard Golse: Az intézetben nevelkedő kisgyermek. Egy paradigma pszichoanalitikusok számára. 11-13.
Bernard Golse: A megfigyelés: az elmélettől a gyakorlatig. 15-26.
Didier Houzel: A figyelemtől a megfigyelésig: a figyelem fogalma. 27-40.
Madeleine Vabre: A Lóczyban a csecsemő mozogva tanul létezni. 41-59.
Natacha Kukucka-Bizos: Gondolatok a korai tárgy és a szelf kialakulásának viszonyáról. 61-68.
Robert Lagier: A kisgyermek története és a felnőtt pszichikus jövője: a Lóczy tapasztalata. 69-84.
Myrtha-Hebe Chokler: Mivé lesz a tekintet? Egy neuro-pszichoszenzoros kórképben szenvedő kislány terápiája, Dr. Pikler Emmi gondolatai nyomán. 85-96.
Giuseppe Benincasa: A testi és lelki "mozgás" szerveződése a gyermek pszichoterápiájában: néhány megfigyelés. 97-103.
Nemes Lívia: Fantáziált anyakép egy állami gondozott kislány gondolatvilágában. 104-112.

MŰHELY

Szabó Tímea: Füst Milán esztétikája - Szabad vers és pszichoanalízis. 113-138.
Naomi Segal: Szerelmi háromszögek a nyolcvanas, kilencvenes években: Végzetes vonzerő, Zongoralecke. 139-150.

ARCHÍVUM

Magnus Ljunggren: A pszichoanalitikus áttörés kezdetei Lengyelországban. 151-159.

IN MEMORIAM

egy szem dió - Ingusz Iván emlékére (Radics Viktória). 161-169.

Könyvek. 170.
Hírek, információk. 171-175.
English Summaries. 177-179.
Contents. 181.

[Digitalizált tartalom cikkenként >>]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------vissza az elejére

TÍZÉVES A THALASSA - JUBILEUMI SZÁM (1999/2-3)

Bevezetés (Erős Ferenc). 3-5.

TANULMÁNYOK

Lust Iván: Vágy és hatalom. A pszichoanalitikus kultúrakritika szükségességéről. 7-44.
Janine Chasseguet-Smirgel: A szimbolikus tevékenység elvesztése a náci gondolkodásban. 45-60.
Juliet Mitchell: Trauma, felismerés és a nyelv helye. 61-82.
Martin Weimer: Ferenczi Sándor jelentősége a pasztorális pszichológia számára. 83-106.

TÍZÉVES A THALASSA

Heller Ágnes: A Thalassában tallózva. 107-110.
Vajda Mihály: Sors vagy megváltás. 111-118.
Kardos András: A homogeneitás tere. 119-128.
Nicholas Rand: Beszélgetés és pszichoanalízis. 129-139.
Jádi Ferenc: Regressionszug a Thalassában. 140-149.
Bacsó Béla: Ferenczi és Kafka. 150-152.
Levelek a Thalassához. 153-156.

MAGYAR PSZICHOANALITIKUSOK AMERIKÁBAN

Mészáros Judit: Világpolgárnak született... (Portré Bak Róbertről). 157-170.
Bak Róbert: Szerelem és tárgyvesztés. 171-184.
Bak Róbert publikációi (Mészáros Judit összeálítása). 185-188.

MŰHELY

Katona Gábor: Könyvbeliség és pszichoanalízis. 189-205.

ARCHÍVUM

Robert Kramer: Otto Rank és "a dolog". 206-226.

KÖNYVEK

Könyvekről - röviden (Erős Ferenc). 227-229.
Új könyvek. 230-231.

Hírek, információk. 232-234.

Melléklet

A Thalassa 1990-1999 között megjelent számainak szerzői katalógusa. 235-249.
Ferenczi Sándor magyarul megjelent műveinek bibliográfiája (Kovács Anna és Takács Mónika összeálítása). 250-271.

English Summaries. 272-277.
Contents. 278.

[Digitalizált tartalom cikkenként >>]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------vissza az elejére

TRAUMA ÉS VISZONTÁTTÉTEL (1999/1)

TANULMÁNYOK

Luis J. Martín Cabré: Ferenczi Sándor hozzájárulása a viszontáttétel fogalmához. 3-22.
Bakó Tihamér: A jövő megismerése a pszichoanalízisben. 23-38.
Hámori Eszter: A fogyatékos gyermek élményvilága. Változatok a potenciális tér zavaraira. 39-57.

MAGYAR PSZICHOANALITIKUSOK PÁRIZSBAN (IV. RÉSZ)

François Sauvagnat: Lacan és a magyar pszichoanalitikus iskola. 59-82.
Rand Miklós és Török Mária: A trauma problémája Freudnál és Ferenczinél. 83-99.

FÓRUM

A lacanizmus ellen: Sergio Benvenuto beszélget André Greennel. 101-116.

MŰHELY

Borgos Anna: Kapcsolódás, identitás, alkotás. Török Sophie szerepeinek lehetőségei és konfliktusai. 117-135.
Adam Bzoch: Rejtett recepció: Ferenczi Sándor gondolatai Gottfried Benn műveiben. 137-146.

ARCHÍVUM

Emlékezés Fereinczire - Két nekrológ (Mészáros Judit). 147.
Ignotus: Búcsúztató. 148-150.
Márai Sándor: Élők és holtak: Ferenczi Sándor. 151-153.
Adalékok Ferenczi Sándor családjának történetéhez. Ferenczi (Fraenkel) Bernát [1830-1889]. (Varga-Neubauer Sándor). 155-159.

IN MEMORIAM

Székács-Schönberger István [1907-1999] (Muszbek Katalin). 160-162.
Gerő Zsuzsa [1940-1999]. 163-164.

KÖNYVEK

Nemes Lívia: Alkotó és alkotás (Erős Ferenc). 165-166.
Bánfalvi Attila: A szabadság arcai a pszichoanalízisben (Kalmár György). 167-175.
Új könyvek. 176-177.

HÍREK 178-179.

ENGLISH SUMMARIES & CONTENTS. 180-184.

[Digitalizált tartalom cikkenként >>]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------vissza az elejére

VÁGY ÉS TITOK (1998/2-3)

TANULMÁNYOK

Tengelyi László: A vágy filozófiai felfedezése. 3-21.
Jacques Lacan: A fallosz jelentése. 23-33.
Slavoj Zizek: "A nagy Másik nem létezik". 34-50.

ARCHÍVUM

Alekszandr Etkind: Sabina Spielrein: tiszta játék egy orosz lánnyal. 51-108.

MAGYAR PSZICHOANALITIKUSOK PÁRIZSBAN III.

A szerkesztő bevezetője. 109-110.
A tudattalan fantomjai (beszélgetés Török Máriával és Rand Miklóssal). 112-121.
Ábrahám Miklós - Török Mária: Rejtett gyász és titkos szerelem (részletek A burok és a mag című könyvből). 123-156.
Füzesséry Éva: Lacan... egyszer volt, hol nem volt. 157-171.

MŰHELY

Takács Mónika: A "lealázott szexuális objektum" egy század eleji versben. 173-182
Székely Lajos: Egy álom Freudról és Umberto Ecóról. 183-191

ÚJ KÖNYVEK 193.

HÍREK, INFORMÁCIÓK 195.
ENGLISH SUMMARIES 197-199.
CONTENTS 200.

[Digitalizált tartalom cikkenként >>]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------vissza az elejére

SZELF-FEJLŐDÉS ÉS PSZICHOPATOLÓGIA (1998/1)

KÖTŐDÉSELMÉLETEK [TANULMÁNYOK]

Bevezető: Szelf-fejlődés és pszichopatológia: A pszichoanalitikus, a kötődéselméleti és a kognitív fejlődés-lélektani megközelítések új integrációja (Gergely György). 3-4.

Péter Fónagy és Mary Target: A kötődés és a reflektív funkció szerepe a szelf-fejlődésben. 5-43.

Mary Target: A kötődés reprezentációja súlyos személyiségzavarban szenvedő betegeknél: szempontok a terápiás gyakorlathoz. 44-55.

Gergely György és John S. Watson: A szülői érzelmi tükrözés szocialis biofeedback modellje: a csecsemő érzelmi öntudatra ébredése és az önkontroll kialakulása 56-105.

MŰHELY

Ormay Antal Pál: A társas-én helye a személyiség struktúrájába. 106-118.

MAGYAR PSZICHOANALITIKUSOK PÁRIZSBAN II.

"Mesterségem a pszichoanalízis" Párizsi beszélgetés Judith Dupont-nal (Erős Ferenc és Szilasi Judit). 119-138.

Török Mária halálára (Nicholas Rand). 139-141.

Beszélgetés Kathleen Kelley-Lainével. 142-150.

ARCHÍVUM

Harrach Andor: Margaret Mahler születésének századik évfordulójára. Személyes és szakmai gyökerek Magyarországon. 151-159.

KÖNYV

Edith Kurzweil: Az utánozhatatlan Bruno Bettelheim. 160-168.
Új könyvek 169.

HÍREK, INFORMÁCIÓK 171.
ENGLISH SUMMARIES 172.
CONTENTS 176.

[Digitalizált tartalom cikkenként >>]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------vissza az elejére

PSZICHOANALÍZIS  EURÓPÁBAN (Párizs, Kelet-Európa) (1997/2-3)

Bevezető (Erős Ferenc) 3-4.

MAGYAR PSZICHOANALITIKUSOK PÁRIZSBAN I.

Grünberger Béla: A kincsestárat teremtő gyermek. 5-20.
"A pszichoanalízis szemszögén keresztül nézem a világot." Beszélgetés Grünberger Bélával. 21-32.
Fónagy Iván: A halálösztön és a nyelv dinamikája. 33-41.
Nyelvészet és pszichoanalízis. Beszélgetés Fónagy Ivánnal. 42-58.
Judith Dupont: Egy kegyeletsértés története. 59-68.

PSZICHOANALÍZIS KELET-EURÓPÁBAN

Szőke Katalin: Az orosz századelő kultúrtörténete és a pszichoanalízis. 69-70.
Alekszandr Etkind: Neurotikus a forradalmárok nemzedékében: Szergej Pankejev, a Farkasember. 71-99.
Alekszandr Lurija: A pszichoanalízis a jelenkori pszichológia fő irányainak tükrében. 100-120.
Wilhelm Reich: A pszichoanalízis a Szovjetunióban. 121-128.
Petar Klajn: Sugár Miklós és a szerbiai pszichoanalízis fejlődése. 129-153.
Renata Salecl: Pszichoanalízis és háború. 154-167.

A PSZICHOANALÍZIS MŰHELYE

André Haynal: Progresszió és regresszió: az álmok útján. 168-179.
Nyerges Katalin: A Mann család regényeiről. 180-193.
Csabai Márta-Csörsz Ilona-Szőnyi Magda: "Gereznabarka": Tündérmesék, együttes élmény, önismeret. 194-212.
Edward S. Casey: Jung és a posztmodern. 213-217.

ÚJ KÖNYVEK 218-219.

HÍREK, INFORMÁCIÓK

Székács István 90 éves (Pető Katalin) 220-221.
A Thalassa 7-8. évfolyamának (1996-1997) tartalomjegyzéke 222-226.

ENGLISH SUMMARIES 227-230.

CONTENTS 231.

[Digitalizált tartalom cikkenként >>]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------vissza az elejére

PSZICHOANALÍZIS ÉS POSZTMODERN (1997/1)

Bevezetés: Pszichoanalízis a világnézet után (Bókay Antal). 3-10.

TANULMÁNYOK

Judith Butler: Esetleges alapok: a feminizmus és a "posztmodern" kérdés. 11-31.
Gilles Deleuze: Mi a halálösztön? 32-38.
Jacques Derrida: Egyesített értelmezések. 39-51.
Philippe Lacou-Labarthe: A színpad: ősi. 52-71.
Orbán Jolán: Freud különböző olvasatai: Lacan és Derrida. 72-99.
Katona Gábor: Modern pragmatizmus és pszichoanalízis. Rorty ironikus esztétája az analitikus díványán. 100-115.
Slavoj Zizek: Az inherens törvényszegés, avagy a hatalom obszcenitása. 116-130

MŰHELY

Hárs György Péter: Tithónosz és a Miki egér. 131-141.
Ritter Andrea: Stephen Hawking csodálatos utazása. 142-151.

KÖNYV

Ferenczi Sándor: Klinikai napló l932 (Haynal André). 152-153.
Elisabeth Roudinesco és Michel Plon: Dictionnaire de la psychanalyse (ef). 153-154.

Új könyvek 155.

HOZZÁSZÓLÁS

Mészáros Judit: A kevesebb több lenne -- avagy a slampos közzététel buktatói. 157-158.
Zsoldos Sándor: Még a több is kevés lenne. Válasz Mészáros Juditnak. 158-159.
Mészáros Judit: Ebből még több...? Már sok lenne. 160-161

HÍREK 162.
ENGLISH SUMMARIES 163-165.
CONTENTS 166.

[Digitalizált tartalom cikkenként >>]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------vissza az elejére

FEMINIZMUS ÉS ... (1996/3)

TANULMÁNYOK

Jessica Benjamin: Azonosság és különbözőség. 3-24.
Rada Iveković: "Szeretkezz, ne háborúzz!" A nők, a nacionalizmus és a háború. 25-39.
Nemes Lívia: Az enfant terrible alakja a pszichoanalízisben. 40-52.

IRODALOM

Marcel Proust: Visszatérés Guermantes-ba. 53-62.
Lóránt Zsuzsa: A fordító jegyzetei a Visszatéréshez. 63-66.

MŰHELY

Nyerges Katalin: "Nem szabad lerombolni...!" Pszichoterápiás esettanulmány. 67-82.
Forgács Attila-Túry Ferenc-Németh Marietta: Dominanciaviszonyok és evészavarok, avagy a megevett hatalom. 83-92.
Bakó Tihamér: Csalódásom a pszichoanalízisben?! 93-100.

ARCHÍVUM

Bruno Bettelheim: Titkos aszimmetria. 101-117.
Georg Groddeck: Könyv az ősvalamiről (részlet). 118-122.
Vég Katalin: Lélekkeresés, Georg Groddeck ürügyén. 123-135.

KÖNYV

Kun Tibor: Szótár és lélekelemzés. 136-143.
Új könyvek 144.

BESZÁMOLÓK, HÍREK

Edith Kurzweil: A 39. Nemzetközi Pszichoanalitikus Kongresszus. 145-149.

ENGLISH SUMMARIES 152-155.

CONTENTS 156.

[Digitalizált tartalom cikkenként >>]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------vissza az elejére

SZONDI -- FERENCZI (1996/2)

Bevezetés (Gyöngyösiné, Kiss Enikő). 3-4.

SZONDI LIPÓT ÉLETMŰVÉBŐL

Szondi Lipót: Sorsanalízis és önvallomás. 5-38.
Szondi Lipót: Az emberré válás útja. 39-60.
Szondi Lipót: A tudattalan nyelvei: szimptóma, szimbólum és választás. 61-82.
Karl Bürgi-Meyer: "A laboratórium egy lázasan dolgozó hangyatársadalom". 83-103.
Emlékezés a Szondi családra. Karl Bürgi-Meyer interjúja Kerényi Magdával. 105-117.
Szondi Lipót levelezéséből. 1. Freud -- Szondinak"; 2. Thomas Mann -- Szondinak; 3-4. Szondi -- Balázs Péternek; 5. Balázs Péter -- Szondinak; 6. Szondi -- Balázs Péternek. 118-125.
Gyöngyösiné, Kiss Enikő: Dosztojevszkij Bűn és bűnhődés című regényének sorsanalitikus interpretációja. 126-136.

FERENCZI SÁNDOR, A PUBLICISTA

Zsoldos Sándor: Ferenczi Sándor, a Jövendő munkatársa. 137-140.

Ferenczi Sándor prepszichoanalitikus írásia a Jövendő-ben. 141-179.
      A szesz. 141-142.
      A mikrokozmos csodái. 142-144.
      Az öntudat fejlődése. 144-147.
      A lelkiismeret eredete -- Királygyilkosságok -- A hőmérséklet hatása a lélekre. 147-149.
      A hipnotizmus bírálata. 149-152.
      Egy kis fiziognomika. 152-154.
      A tudás mérlege. 154-157.
      A hit szerepe a gyógyításban. 157-159.
      Kísérleti embriológia. 159-161.
      Biológiai egységesség. 161-162.
      A csodás elem az álomlátásokban. 162-170.
      Kereszténység és orvostudomány. 170-177.
      A két nem kétféle jelleme. 177-179.

EMLÉKEZÉS
Száz éve született Gyömrői Edit. 1. Gyömrői Edit -- Vezér Erzsébetnek; 2. Anna Freud -- Gyömrői Editnek. 180-181.

Új könyvek 182.
HÍREK 183.
ENGLISH SUMMARIES 184-186.
CONTENTS 187.

[Digitalizált tartalom cikkenként >>]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------vissza az elejére

FEMINIZMUS (1996/1)

Bevezetés (Örlősy Dorottya). 3-6 .

PSZICHOANALÍZIS ÉS FEMINIZMUS

Karen Horney: Menekülés a nőiség elől. 7-20.
Toril Moi: Férfiuralom: szexualitás és episztemológia Freud Dórá-jában. 21-36.
Nancy Chodorow: Feminizmus, nőiség, Freud. 37-52.
Juliet Mitchell: Jacques Lacan és a női szexualitás. 53-76.
Tony Jefferson: Mike Tyson és a destruktív férfiasság. 77-94.

THALASSA-BESZÉLGETÉS

Világnézetről, terápiáról, nemi szerepekről (B. Gáspár Judittal, Bakó Tihamérral, Ingusz Ivánnal, Horváth Krisztinával beszélget Örlősy Dorottya és Vajda Júlia). 95-117.

MŰHELY

Jádi Ferenc: Aki van, kíván (Jacques Lacan és Courbet "A világ eredete" című festménye). 119-34.
Bakó Tihamér: A kríziskatlan-korszak (gondolatok a pszichoanalitikus kezelés egyik átmeneti időszakáról). 135-143.

KÖNYV

Harmat Pál: Egy tarka madár New Yorkból (William G. Niederland: Trauma und Kreativität). 144-146.

Új könyvek 148-149.

HíREK 150-151.
ENGLISH SUMMARIES 154-156.
CONTENTS 157.

[Digitalizált tartalom cikkenként >>]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------vissza az elejére

TÖMEG - EGYÉN - HATALOM és más témák (1995/1-2)

Az Olvasóhoz. (Erős Ferenc). 3-4.

PSZICHOANALÍZIS ÉS POSZTMODERNITÁS

Louis A. Sass: A kételkedés eposza (Posztmodern fordulat a pszichoanalízisben). 5-18.
Joel Whitebook: A Thanatosz valósága: Lacan elemzése az énről. 19-35.

PSZICHOANALÍZIS ÉS MŰVÉSZET

Horgász Csaba: Bartók Béla személyiségéről és művészi világképéről. 36-59.
Aaron H. Esman: Mozart. Tanulmány a zseniről. 60-68.
Norman Elrod: Szergej Eisenstein és a pszichoanalízis. 69-82.
Stummer Andrea: Pszichikai vagy/és egzisztenciális. 83-93.

TÖMEG -- EGYÉN -- HATALOM

C. G. Jung: A diktátorok lélektana. 94-109.
Otto F. Kernberg: Tömeglélektan -- analitikus szemszögből. 110-129.
Falk Berger: Sigmund Freud és Elias Canetti a tömegek lélektanáról. 130-142.

FERENCZI ÉS FREUD -- ÚJRA

Benedek László: Az analitikus is ember. Gondolatok Ferenczi Sándorról. 143-162.
Döme László: Sigmund Freud, a pszichoanalízis felfedezője és a zsidó kisebbségi lét az Osztrák-Magyar Monarchiában. 163-178.

MŰHELY

Bakó Tihamér: Gyászban foganva (egy korai tárgykapcsolat zavarai). 179-202.
Forgács Attila-Németh Marietta: Has vagy gólya? A meddőség transzperszonális vonatkozásai. 203-212.

DOKUMENTUM

A Harmadik Birodalom gyermekei. 213-221.

ARCHÍVUM

Emlékezés Hermann Alice-ra (Varga Éva). 222-223.
Egy meg nem jelent magyar folyóirat, A Jövő embere. 223-224.
Megemlékezés egy mentálhigiénés folyóiratról és elporladásáról (Hoffer János). 224-226.

A jövő embere. A Lelki Egészségvédelmi Szövetség folyóirata -- Tartalomjegyzék. 227-228.

Weil Emil: Beköszöntő. 228-229.
Lantos György: Mentálhigiénia és pedagógia. 229-234.
Pikler Emmi: Csecsemők lelki egészségvédelme. 234-236.
Bárczi Gusztáv: A fejlődési zavarban szenvedő gyermek. 236-238.
Burchard-Bélaváry Erzsébet: A mentális higiénia követelményei az óvodában. 238-243.
Mérei Ferenc: Az iskolai érettség problémái. 243-248.
Pollákné, Stern Szeréna: A lelki egészségvédelmi munka jelentősége. 249-250.
Horányi Béla: A jövő embere személyiségszerkezetének néhány kérdéséről. 250-253.
Hermann Alice: Az üzemi napközi otthonok szerepe a lelki egészségvédelemben. 253-256.
Könyvismertetés: I.Sz. Makarenko: Az új ember kovácsa (Iványi Borbála). 256-258.
Beszámoló a LESZ kutató szakosztályának alakuló üléséről. 258-260.
Beszámoló a LESZ általános gyermekvédelmi szakosztályának üléséről. 260-262.
Szerkesztői üzenetek. 262-263.
A Lelkiegészségvédelmi Szövetség (LESZ) közgyűlése. 263-265.
Ki kicsoda A jövő emberében? (Összeállította Kovács Anna). 266-277.

KÖNYV

Észrevételek a Filozófusok Freudról c. kötetről (Szabó Valéria-Zsadányi Nagy Csaba). 278-293.
Új könyvek. 293.

HíREK 294.
A Thalassa 1-6. évfolyamának (1990-1995) tartalomjegyzéke. 295-313.
ENGLISH SUMMARIES 314.
CONTENTS 319.

[Digitalizált tartalom cikkenként >>]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------vissza az elejére

HOLOCAUST ÉS A PSZICHOANALÍZIS (1994/1-2)

Bevezetés helyett
Kornis Mihály: Nicht fordem kind (Részlet a Napkönyvből). 3-7.
Fodor Gábor: Kultúra és rasszizmus. 8-11.

(ESET)TANULMÁNYOK

Milton E. Jucovy: A pszichoanalízis hozzájárulása a holocaust tanulmányozásához. 12-31.
Edith Ludowyk-Gyömrői: Egy koncentrációs tábort túlélt fiatal lány analízise. 32-52.
Klaus D. Hoppe: Üldözöttség, agresszió és depresszió. 53-67.
Füzesséry Éva: A családi tudattalan transzgenerációs hatásai. 68-80.
Judith S. Kestenberg: A túlélők gyermekei és a gyermek-túlélők. 81-100.
Ilany Kogan: A trauma feldolgozása a holocaust-túlélők leszármazottainak pszichoanalízisében. 101-109.
Anna Maria Jokl: Két eset a múlttal való megbirkózás témájához. 110-128.

KÚT ÉS MŰHELY

Virág Teréz: A holocaust-szindróma megjelenése a pszichoterápiás gyakorlatban. 129-138.
Vikár György: Zsidó sors(ok) az analitikus rendelés tükrében. 139-146.
Várnai György: A holocaust késői pszichoszomatikus és pszichoszociális hatásai. 147-159.
Szilágyi Júlia: Néhány gondolat egy zsidó származású páciens analízise kapcsán. 160-168.

ÉLETEK ÉS TÖRTÉNETEK

Josette Zarka: Élettörténetek és tanúvallomások. 169-175.
Lena Inowlocki: Nagyanyák, anyák és leányok: három zsidó menekült család asszonyai. 176-187.
Gabriele Rosenthal: Német háborús emlékek: az elbeszélhetőség és az emlékezés életrajzi és társadalmi funkciói. 188-202.
Gabriele Rosenthal: Nemzetiszocializmus és antiszemitizmus a generációk közötti párbeszédben. 203-221.
Dan Bar-On: Holocaust-áldozatok és náci bűnösök: az utódok találkozása. 222-227.
Kovács Éva-Vajda Júlia: Leigazoltam a zsidókhoz. 228-246.

HALÁLNAK HALÁLÁVAL...

Jádi Ferenc: Halálnak halaláal holz. 47-260.
Leo Lucassen: A "cigányok" üldözése Hollandiában a második világháború alatt. 261-273.
Claude Lanzmann: A megértés obszcenitása. 274-287.

KÖSZÖNTŐ

Székely Lajos kilencven éves (Nemes Lívia). 288.
Székely Lajos: Életem témái. 289-304.
Székely Lajos: A hagyomány és a gyermeki fantázia szerepe a modern antiszemitizmus kialakulásában. 305-317.

IN MEMORIAM

Erik H. Erikson -- a fordító búcsúja (Erős Ferenc). 318-319.
Fehér Ferenc emlékére (Erős Ferenc). 320.
Fehér Ferenc: A pszichoanalízis és akiknek nem kellett. 321-322.
Interjú Szilágyi Lillával (Radnóti Sándor). 323-333.

ARCHÍVUM

Kulcsár István: A maradék zsidóság lelki keresztmetszete 1946-ban. 334-335.

KÖNYVEK

Szirmai Rezső-Gartner Pál: Fasiszta lelkek (Balog Iván). 337-341.
Dina Wardi: Memorial Candles: The Children of Holocaust (Lévai Katalin). 341-342.
Új könyvek. 342-343.

HíREK 344.
ENGLISH SUMMARIES 349-354.
CONTENTS 355-356.

Digitalizált tartalom cikkenként >>]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------vissza az elejére

JACQUES LACAN MUNKÁSSÁGA (1993/2)

Bevezetés. (Erős Ferenc). 3-4.

TANULMÁNYOK

Jacques Lacan: A tükör-stádium mint az én funkciójának kialakítója. 5-11.
Jacques Lacan: Rövid előadás a francia Rádióban. 12-16.
Jacques Lacan: Részletek a Hamlet-szemináriumból. 17-28.
Erős Ferenc: Jacques Lacan, avagy a vágy tragédiája. 29-44.
Füzesséry Éva: Lacan és az "Apa neve". 45-61.
Alekszandr M. Etkind: Lacan és Bahtyin: a dialógus reménye. 62-71.

TÁJÉKOZÓDÁS

Lacan és a francia pszichoanalízis. Helyzetkép 1989-ből (Füzesséry Éva-Alain Didier-Weill). 72-85.
Freud és Lacan Ferencziről (Alain Merlet). 86-89.
Jean-Pierre Klotz: A Ferenczi ügy. 90-93.
Lacan, Jacques: Életrajz és bibliográfia (Erős Ferenc). 94-99.

ARCHÍVUM

Jean-Jacques Gorog: 1973, Lacan Budapesten. 100-102.
Jacques Lacan és Hermann Imre: Két levél. 103-105.

MŰHELY

Raymond Aron: Minden veszélyek jelentője. 106-108.
Bánfalvi Attila: A túlságosan is emberi tudattalan. 109-113.

FIGYELŐ

Új könyvek. 114.
Könyvekről röviden. 114.
Ex bibliotheca hermanniana (Jádi Ferenc). 116.

BESZÁMOLÓK, HÍREK
ENGLISH SUMMARIES 130-131.
CONTENTS 132.

[Digitalizált tartalom cikkenként >>] [részletek]


--------------------------------------------------------------------------------

vissza az elejéreNYELV, FIKCIÓ, MEGISMERÉS (1993/1)

--------------------------------------------------------------------------------

Bevezetés (Pléh Csaba). 3-4.

TANULMÁNYOK

Vajda Mihály: A zollikoni szemináriumok. 5-11.
Richard Rorty: Freud és az erkölcsi reflexió. 12-33.
Fehér Ferenc: Az álom mint régészet, az álom mint prófécia. 34-41.
Michael Goodich: Az álomfejtés tudománya. Schédai Hermann álmának (1119-1120) zsidó és keresztény magyarázata. 42-47.
Alain Boureau: A Sátán és az Alvó. A tudattalan konstrukciója a középkorban. 48-61.
George Steiner: Megjegyzések a nyelvről és a pszichoanalízisről. 62-69.
Hárs György Péter: Nyelv, alkímia és pszichoanalízis. 70-80.
Nemes Lívia: Karakter és korszellem. Párhuzamok Ferenczi Sándor és Karinthy Frigyes között. 81-89.
Karinthy Frigyes: Felvesznek a csecsemőklinikára. 90-91.
Horgász Csaba: Pilinszky Simon Áron című novellájának pszichoanalitikus megközelítése. 92-106.
Pilinszky János: Simon Áron. 107-109.

TÁJÉKOZÓDÁS

Marylene Cloitre: A magyar tárgykapcsolati elméletek hatása az amerikai interperszonális pszichológiára. 110-116.
Gergely György: Pszichoanalitikus rekonstrukciók a kognitív pszichológia szemszögéből: a hasítás és a projekció ontogenetikus eredete Melanie Klein és Margaret Mahler elméleteiben. 117-149.
Bereczkei Tamás: Biológiai evolúció, genotropizmus, pszichopatológia. A Szondi-elmélet újraértelmezése. 150-172.

ARCHÍVUM

Christopher Fortune: Az "R.N. eset": Ferenczi Sándor radikális kísérlete a pszichoanalízisben. 173-187.

MŰHELY

Bakó Tihamér-Révai Katalin: Tükör által homályosan. Szemelvények egy dinamikusan orientált párterápiából. 188-196.

KÖNYVEKRŐL

Élni a pszichoanalízist. A Freud-Ferenczi levelezés (Hidas György). 197-201.
Figyelő. 202.

BESZÁMOLÓK, HÍREK 203-204.
ENGLISH SUMMARIES 208-212.
CONTENTS 213.


--------------------------------------------------------------------------------

vissza az elejéreRÓHEIM GÉZA ÉLETMŰVE (1992/2)

--------------------------------------------------------------------------------

Bevezetés (Voigt Vilmos). 3-5.

TANULMÁNYOK

Verebélyi Kincső: Róheim Géza kora. 6-12.
Pócs Éva: Róheim Géza és a magyar néphit kutatása. 13-21.
Kapusi Gyula: A gyógyító Róheim Géza. 22-29.
Székács István: Róheim retardáció-elmélete és az ember agressziója. 30-44.
Virág Teréz: Anya-tükör. 45-54.
Harmat Pál: Róheim Géza munkássága a pszichoanalitikus szociálpszichológia szempontjából. 55-70.
Jung Károly: Egy ritka "rontóige" és egykorú párhuzamai. 71-81.
John Morton: A pszichoanalízis és az ausztráliai őslakosok antropológiája. 82-93.
Benjamin Kilborne: Róheim és a pszichoanalitikus antropológia az Egyesült Államokban. 94-98.

RÓHEIM GÉZA ÍRÁSAIBÓL

Róheim Géza: Az élet fonala. 100-105.
Róheim Géza: A színes ember pszichéje. 106-108.

MŰHELY

Jádi Ferenc: Emlékszemek. 109-112.

ARCHÍVUM

Róheim Géza: Levelek és más dokumentumok (Verebélyi Kincső). 113-137.
Egy barátság története (Mészáros Judit). 138-140.

KÖNYVEKRŐL

Voigt Vilmos: Róheim Géza: A csurunga népe. 144-147.
Új könyvek. 147.

BESZÁMOLÓK, HÍREK

A 11. Cheiron-konferencia Groningenben (Vajda Zsuzsanna). 148.
A Nemzetközi Pszichoanalízis-történeti Társaság 4. kongresszusa Brüsszelben (Erős Ferenc). 148-149.

ENGLISH SUMMARIES 155-158.
CONTENTS 159.

--------------------------------------------------------------------------------

vissza az elejérePSZICHOANALÍZIS ÉS POLITIKA (1992/1)

--------------------------------------------------------------------------------

Bevezetés (Vajda Mihály). 3-5.

TANULMÁNYOK

Heller Ágnes: Emlékezet és felelősség. 6-14.
Vikár György: Feljegyzések a fanatizmus lélektanáról. 15-20.
André Haynal: Totalitariánus rendszerek és a magyar pszichoanalízis. 21-29.
Joseph Aggasi-Nathaniel Laor: Autonómia és pszichopatológia. 30-43.
Berthold Rothschild: A freudi baloldal rossz közérzete. 44-54.
Jehojakim Stein: A terapeuta anonimitásának és semlegességének problémája. 55-63.

KÖZELKÉP

Boris Buden: Inconscientia Jugoslavica. 65-75.
Vargha Jenő-László: A múlt feldolgozását szolgáló elhárító mechanizmusok a mai román társadalomban. 76-83.
Leonarda Jekantaité: A pszichoanalízis és a forradalmi változások Litvániában. 84-86.
Hans Richard Böttcher-Hans-Joachim Maaz-Peter Petersen: Feltorlódott érzelmek a fal mögött. 87-96.
Uri Lowental: Pszichoanalízis a háború árnyékában. 97-106.
Elliot Jurist: Pszichoanalitikus észrevételek az Öböl-háborúban való amerikai beavatkozásról. 107-113.

MŰHELY

Dietlinde Eckensberger: A német egyesítés témája az analízisben. 114-119.
Szerdahelyi Edit: A felfelé törekvőkről. 120-124.

PORTRÉ

Beszélgetés Ernst Federnnel (Harmat Pál). 126-128.
Ernst Federn: Freud -- hős vagy gazfickó? 129-138.

ARCHÍVUM

C. G. Jung levelei Ferenczi Sándorhoz. 140-142.
Örömhírek Magyarországról (Harmat Pál). 143-146.

KÖNYVEKRŐL

Sigmund Freud: A halálösztön és az életösztönök (Ingusz Iván). 147-149.
Új könyvek. 150-151.

BESZÁMOLÓK, HÍREK

Ferenczi öröksége. Nemzetközi kollokvium Párizsban (Erős Ferenc). 152-153.

ENGLISH SUMMARIES 159-164.
CONTENTS 165.


--------------------------------------------------------------------------------

vissza az elejérePSZICHOANALÍZIS ÉS HERMENEUTIKA (1991/2)

--------------------------------------------------------------------------------

Bacsó Béla: Néhány bevezető megjegyzés a pszichoanalízis és a hermeneutika viszonyához. 3-4.

TANULMÁNYOK

Fehér Ferenc: Ki a Dóra-történet szerzője? 5-18.
B. Gáspár Judit: Nyelvzavar és fordítás a mélylélektani gondolkodás történetében. 19-29.
Szummer Csaba: "Valóság" és "fikció" a pszichoanalízisben. 30-43.
Bókay Antal: A hermeneutikai szemlélet megformálódása Freud korai írásaiban. 44-56.
Szőke György: Verbalizáció és szövegértelmezés. 57-62.

TÁJÉKOZÓDÁS

Robert Steele: Pszichoanalízis és hermeneutika. 63-81.
Jürgen Habermas: A metapszichológia szcientista önfélreértése. 82-92.
Paul Ricoeur: A bizonyítás problémája Freud pszichoanalitikai műveiben. 93-114.

MŰHELY

Jádi Ferenc: Megérte-m. 115-118.

ARCHÍVUM

Ludwig von Wittgenstein: Beszélgetések Freudról (Rush Rhees). 119-126.
Dokumentumok a magyar pszichoanalízis történetéből. 127-132.
1. Hermann Imre -- Ferenczi Sándorról. 127-129.
2. Kulcsár István és Székely Béla levelei Siegfried Bernfeldhez. 129-131.
3. Wilhelm Reich levél-fogalmazványa Ferenczi Sándorhoz. 131-132.

INTERJÚ

Harmat Pál: Beszélgetés Hermann Imrével. 133-137.

KÖNYVEKRŐL

Verena Kast: Trauern (Mérei Vera). 138-139.
Edith Kurzweil: The Freudians (Erős Ferenc). 139-140.
Új könyvek. 141.

BESZÁMOLÓK, HÍREK

Pszichoanalízis és politika. A Ferenczi Sándor Egyesület nemzetközi tudományos konferenciája (Mészáros Judit). 142.
Emlékülés Róheim Géza születésének századik évfordulója alkalmából (Verebélyi Kincső). 142-143.
Erich Fromm és a frankfurti iskola. A Nemzetközi Erich Fromm Társaság rendezvénye (e.f.). 143.
A zsidó identitás megújulása Közép- és Kelet-Európában. Szimpózium Tel-Avivban (Pető Katalin). 144.
A tizedik európai Cheiron konferencia Madridban (Vajda Zsuzsanna). 144-145.

ENGLISH SUMMARIES 149.
CONTENTS 150.


--------------------------------------------------------------------------------

vissza az elejéreFERENCZI SÁNDOR ÉLETMŰVE (1991/1)

--------------------------------------------------------------------------------

Bevezető (Hidas György). 3-4.

TANULMÁNYOK

Székács István: Ferenczi Sándor, a korszerű pszichoanalízis úttörője. 5-13.
André Haynal: A Freud-Ferenczi viszony és jelentősége napjaink pszichoanalízisében. 14-24.
Bókay Antal: Sorsfordulók a pszichoanalízisben. 25-43.
Mészáros Judit-Hidas György: A pályakezdő Ferenczi. 44-53.
Eva Brabant: Má nistanö, avagy mi marad meg? 54-63.
Vajda Zsuzsanna: Ferenczi Sándor a gyermek fejlődéséről és a nevelésről. 64-75.

ARCHÍVUM

Ferenczi Sándor: Pszichoanalízis és pedagógia. 76-83.
Két Ferenczi-levél. 84-87.
Somlyó Zoltán ismeretlen Ferenczi-interjúja (Zsoldos Sándor). 88-91.
A történelem sztálinista újraírása (Erős Ferenc). 92-97.
Erich Fromm: Pszichoanalízis: tudomány vagy párthűség? 98-104.

KÖNYVEKRŐL

Sándor Ferenczi: Das klinische Tagebuch von 1932 (Hidas György). 105-109.
Andreas Benz: Sex-Appeal und männliche Ohnmacht (Harmat Pál). 109-113.
Matthew H. Erdelyi: Psychoanalysis: Freud's Cognitive Psychology (Erős Ferenc). 113-114.
Zvi Giora: Dreams and What They Teach Us (Szummer Csaba). 115-116.

BESZÁMOLÓK, HÍREK

Pszichoanalízis és hermeneutika. A Ferenczi Sándor Egyesület második tudományos konferenciája (Sz. Cs.). 119.
Nemzetközi Erich Fromm konferencia Pécsett (Koch József). 119-120.
Az első Erdélyi Pszichoterápiás Hétvég (Hidas György). 120.
A II. Kelet-Európai Szeminárium (Mészáros Judit-Hidas György). 121.
Néhány külföldi rendezvény 1990-ben (E. F.). 121

ENGLISH SUMMARIES 124-125.
CONTENTS 128.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------vissza az elejére

PSZICHOANALÍZIS ÉS TÁRSADALOM (1990/1)

Hidas György: Beköszöntő. 3.
Hidas György: Ferenczi - pszichoanalízis - társadalom. 5-12.
Erős Ferenc: A budapesti iskola hozzájárulása az analitikus szociálpszichológiához. 13-19.
Pfitzner Rudolf: Gondolatok Ferenczi Sándor társadalomfelfogásának a pszichoanalitikus technikára gyakorolt hatásáról. 20-30.
Mészáros Judit: A társadalmi elfojtások megjelenése a pszichoanalízisben. 31-38.
Székács Judit: Túlélési stratégiák pszichoanalitikus szemmel. 39-42.
Csepeli György: "Nemzeti tudattalan". 43-46.
Litván György: Kollektív elfojtás -- totális rendszerek. 47-52.
Popper Péter: A biblikus gondolkodásmód és a pszichoanalízis. 53-60.
Szalai Júlia: Meditáció egy szociológiai gondolatmenet változásáról. 61-70.
Ranschburg Jenő: A felettes én és mai problémái. 71-76.
Lust Iván: Az elfojtástól a primitív tárgykapcsolatok felé. 77-86.
ENGLISH SUMMARY 88-89.

[Digitalizált tartalom cikkenként >>]

 

MAGUNKRÓL | HÍREK | ARCHÍVUM | BIBLIOGRÁFIÁK | KIADVÁNYOK | KAPCSOLATOK | LINK | E-MAIL
<lap elejére>
© 1997-2014, Kovács Anna és Erős Ferenc, valamint a folyóiratban megjelent cikkek szerzői és fordítói