Folyóiratunk a 2011/1-es számtól kezdve IMÁGÓ BUDAPEST (ex-Thalassa) néven jelenik meg.

20. évfolyam, 2009, 2. számTHALASSA

Thalassa, 2009/2. szám

Túl az óFerenczián

Borító >>
Impresszum >>

Tartalom

TANULMÁNYOK

KŐVÁRY ZOLTÁN: Morfium, matricídium és pszichoanalízis.
Témák és variációk Csáth Géza és
Kosztolányi Dezső életművében..................................3-39. >> PDF

HÁRS GYÖRGY PÉTER: Túl az Óferenczián --
Ignotus-problémák és -fantáziák...............................39-56. >> PDF

MŰHELY

PÁL MARIANNA: Az interperszonalitás mint a narratíva
szervezőelve Krúdy Gyula Napraforgójában...............57-84. >> PDF

ARCHÍVUM

SIGMUND FREUD: A ládikaválasztás motívuma (1913)
(Dobos Elvira bevezetőjével)....................................85-94. >> PDF

IN MEMORIAM

Szőke György (1935-2008) (Pető Katalin)..................95-97. >> PDF

KÖNYV

Róheim Géza: Ádám álma (Gyimesi Júlia)................98-100. >> PDF

English Summaries & Contents........................101-104. >> PDF


_______ E szám megjelenését anyagilag támogatták _______

Nemzeti Kulturális Alap,
Anoním támogatók személyi jövedelemadójuk 1%-ával

Az előkészítéséhez hozzájárult
az OTKA K 79146 sz. kutatási projektje
   

A 2009/2. SZÁM CÍMLAPJA

 

    

 

_________________

Digitalizálta: Kovács Anna
Frissítés dátuma: 2014. 06. 10.

MAGUNKRÓL | HÍREK | ARCHÍVUM | BIBLIOGRÁFIÁK | KIADVÁNYOK | KAPCSOLATOK | LINK | E-MAIL
<lap elejére>
© 1997-2014, Kovács Anna és Erős Ferenc, valamint a folyóiratban megjelent cikkek szerzői és fordítói