Folyóiratunk a 2011/1-es számtól kezdve IMÁGÓ BUDAPEST (ex-Thalassa) néven jelenik meg

[23]. 2. évfolyam, 2012, 2. számIMÁGÓ BUDAPEST (ex-Thalassa)

Imágó Budapest, 2012/2. szám

PSZICHOANALÍZIS ÉS MODERN FENOMENOLÓGIA I.

Borító >>
Impresszum >>

Tartalom

Előszó (Erős Ferenc) ........................................................ 3-4. >>

TANULMÁNYOK

Tengelyi László: A kultúra mint szimbolikus értelemalapítás.
    Kísérlet a fogalom meghatározására ........................... 5-16. >>

Schwendtner Tibor: Miként lehetséges öncsalás?
    Sartre Freud-kritikája ...............................................17-30. >>

INTERJÚ

"Akárhogy alakul is a világunk, álmodni mindig fogunk" -
    Heller Ágnes és Weiss János beszélgetése ................. 31-46. >>

MŰHELY

Vermes Katalin: A jelen pillanat. Felpörgött idő és
     terápiás jelen a posztmodern kultúrában .................. 47-66. >>

Pintér Judit Nóra : A tudattalan identitás ........................ 67-72. >>

ARCHÍVUM

Lengyel András: Vágyak, "törvények" és
    szerepek ütközőpontjában: Vágó Márta ....................73-108. >>

 

 

_______ E szám megjelenését támogatásukkal segítették _______

Nemzeti Kulturális Alap,
Imago Internetional, London,
 A "Budapest Bank Budapestért" Alapítvány,
Anonim támogatóink jövedelemadójuk 1%-ával

   

A 2012/2. SZÁM CÍMLAPJA

  

    

_______________

Az IMÁGÓ EGYESÜLET kiadása

_______________

Digitalizálta: Kovács Anna
Feltöltés dátuma: 2014. 10. 19.
 
MAGUNKRÓL | HÍREK | ARCHÍVUM | BIBLIOGRÁFIÁK | KIADVÁNYOK | KAPCSOLATOK | LINK | E-MAIL
<lap elejére>
© 1997-2014, Kovács Anna és Erős Ferenc, valamint a folyóiratban megjelent cikkek szerzői és fordítói