.

Sigmund Freud - Ferenczi Sándor levelezés (6 kötetben) Kiadványok

SIGMUND FREUD - FERENCZI  SÁNDOR  LEVELEZÉS
[1908-1933]
I-III. kötet, 6 félkötetben

A német kiadás alapján hat félkötetben megjelent Freud-Ferenczi levelezés fontos tudomány- és művelődéstörténeti forráskiadvány. A levelek a pszi-choanalízis mint eszme, mint terápiás gyakorlat és mint mozgalom történe-tének elsőrendű forrását képezik, és megismerhetjük belőle a levelezőpart-nerek személyes életének, gondolkodásának lényeges, de eddig kevéssé ismert mozzanatait is. Ugyanakkor a levelezés számos érdekes és fontos adalékkal szolgál a XIX. és XX. század bécsi és budapesti kultúrájának, tudományának, szellemi életének feltárásához.

Magyar szempontból különösen figyelemreméltó az, ahogyan Ferenczi ne-gyedszázadon át szinte naponta beszámolt Freudnak mindennapi életéről, személyes kapcsolatainak alakulásáról, Budapest művészeti, tudományos, politikai, társadalmi eseményeiről. Ily módon a levelezés nem csupán pszi-chológusok és pszichoanalitikusok szűkebb, hanem a korszakkal foglalkozó irodalmárok, tudomány- és társadalomtörténészek tágabb köre, továbbá az egyetemi hallgatók, sőt, a szélesebb olvasóközönség számára is tanulságos, izgalmas és érdekfeszítő olvasmányt jelenthet.

A fordítás alapjául szolgáló kiadás:
Sigmund Freud / Sándor Ferenczi Briefwechsel [1908-1933], Bd. I/1; I/2; II/1; II/2; III/1; III/2. .
Böhlau Verlag Gesellschaft m. b. H. und Co. KG, Wien - Köln - Weimar: 1993-2005.
Szerk.: Eva Brabant, Ernst Falzeder és Patrizia Giampieri-Deutsch, Haynal André tudományos irányításával. A kézirat átírása Ingeborg Meyer-Palmedo munkája.

A magyar kiadást szerk., s.a.r., a jegyzeteket a magyar kiadáshoz adaptálta:
Erős Ferenc és Kovács Anna
Ford.: Berényi Gábor, Schulcz Katalin, Zay Balázs és mások

Kiadó: Thalassa Alapítvány és Pólya Kiadó, Budapest
Kiadás éve: 2000-2005 között
Terjedelem: 6 kötet összesen 1968 oldal és 60 képmelléklet
Kötés: fűzött, vászon kötés borítóval

További részletek az egyes kötetekről:

I/1. kötet: 1908-1911 I/2. kötet: 1912-1914
II/1. kötet: 1914-1916 II/2. kötet: 1917-1919
III/1. kötet: 1920-1924 III/2. kötet: 1925-1933

Freud-Ferenczi Levelezés

A hat kötet megjelenésének fő támogatója:

NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM


További támogatók:

MAGYAR KÖNYV ALAPÍTVÁNY

AUSTRIAN SCIENCE AND RESEARCH LIAISON OFFICE BUDAPEST

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA II., FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA

 

MAGUNKRÓL | HÍREK | ARCHÍVUM | BIBLIOGRÁFIÁK | KIADVÁNYOK | KAPCSOLATOK | LINK | E-MAIL
<lap elejére>
© 1997-2014, Kovács Anna és Erős Ferenc, valamint a folyóiratban megjelent cikkek szerzői és fordítói