.

Sigmund Freud - Ferenczi Sándor levelezés (1908-1911) Kiadványok

SIGMUND FREUD - FERENCZI  SÁNDOR: LEVELEZÉS
I/1. KÖTET, 1908-1911

A kötet Sigmund Freud és Ferenczi Sándor 1908 és 1911 közötti levelezését tartalmazza. Az 1933-ig, Ferenczi haláláig tartó, több mint 1200 levélből álló levelezésnek ez az első félkötete, amelyet további öt félkötet követ. Freud nem sokkal Ferenczi halála előtt így definiálta kapcsolatukat: "bensőséges élet-, érzelem- és érdekközösség". A leveleket olvasva két rendkívüli férfiú egészen különleges barátságának története bontakozik ki. Döbbenetes erő-vel hatja át e leveleket az elszántság, a missziós tudat, az a hit, hogy mind-ketten olyan igazság birtokában vannak, amelyet egy ellenséges külvilág-gal dacolva is terjeszteni és intézményesíteni kell. A levelezés fő témája maga a pszichoanalízis mint elmélet és mint gyakorlat. Freud és Ferenczi e levelekben állandó dialógust folytat egymással a lélekelemzés alapkérdései-ről. Kapcsolatuk létrejöttétől fogva szinte nincs olyan Ferenczi- vagy Freud-mű, amelynek alapgondolatai előzetesen ne fogalmazódtak volna meg ebben a dialógusban. A levelezés elsőrendű forrás a pszichoanalízis történe-tének, szellemi arculata formálódásának tanul-mányozásához, a régi szá-zadforduló eszme történetéhez. A leve-lekből minden eddiginél mélyebb betekintést nyerhetünk a pszichoanalízis kezdeti magyarországi recepciójá-nak történetébe is. A levelek között számo s irodalmi értékű episztolát, nagyszerű vallomást találunk, amely emberközelbe hozza a pszichoanalízis megalapító-ját és ugyancsak nagyhatású budapesti kollégáját, barátját.

Fordították:
Berényi Gábor (130-262. sz. levél)
Mazgon Máté (1-5. és 11-67. sz. levél)
Schulcz Katalin (92-129. sz. levél)
Szüszmann György (6-10. és 68-91. sz. levél)
Vég Katalin (Haynal André: Bevezetés)
Zay Balázs (Ingeborg Meyer-Palmedo: Az átírásról)

A fordítás alapjául szolgáló kiadás:
Brabant, E. - Falzeder, E. - Patrizia Giampieri-Deutsch (Hrsg.), Sigmund Freud / Sándor Ferenczi Briefwechsel. Bd. I/1. 1908–1911. Wien: Böhlau, 1993.

Kiadó: Thalassa Alapítvány és Pólya Kiadó, Budapest
Kiadás éve: 2000.
Terjedelem: 472 oldal, 46 képmelléklet

A levelezés további kötetei:

I/1. kötet: 1908-1911
I/2. kötet: 1912-1914
II/1. kötet: 1914-1916
II/2. kötet: 1917-1919
III/1. kötet: 1920-1924
III/2. kötet: 1925-1933

Freud-Ferenczi Levelezés

_________________________

ISBN 963 85809 6 8ö
ISBN 963 85809 7 6
_________________________

© Copyright 1992 by The Estate of Sándor Ferenczi & A. W. Freud et al., by arrangement with Mark Paterson and Judith Dupont.
Additional notes for this Hungarian edition © 2000 Ferenc Erős & Anna Kovács.
© Magyar kiadás 2000, Thalassa Alapítvány - Pólya Kiadó.
Hungarian translation © 2000 by Berényi Gábor et al.

 

 


 

MAGUNKRÓL | HÍREK | ARCHÍVUM | BIBLIOGRÁFIÁK | KIADVÁNYOK | KAPCSOLATOK | LINK | E-MAIL
<lap elejére>
© 1997-2014, Kovács Anna és Erős Ferenc, valamint a folyóiratban megjelent cikkek szerzői és fordítói