Folyóiratunk a 2011/1-es számtól kezdve IMÁGÓ BUDAPEST (ex-Thalassa) néven jelenik meg.

1897-től napjainkigFERENCZI SÁNDOR MAGYARUL MEGJELENT ÍRÁSAI

A Ferenczi-bibliográfia, amely Kovács Anna és Takács Mónika összeállításában 2000-ben jelent meg, kiegészült az alábbiakkal:
(1) az azóta újraközlésben illetve fordításban, a Thalassában illetve az Imágó Budapestben megjelent írásokkal, valamint az időközben archivált Huszadi Században illetve a Szabadgondolatban megjelent írásokkal és ezek digitális hozzáférési lehetőségeivel.
(2) magyar, német és angol nyelvű teljes Ferenczi-kötetek digitális hozzáférési lehetőségeivel, kapcsolódva a Dr. Reisz László által szerkesztett Magyar Társadalomtudományok Digitális Archívumához (MTDA E-Könyvtár), a Magyar Elektronikus Könyvtárhoz (MEK), valamint az Internet Archive digitális könyvek gyűjteményéhez (digitalizálták: The Collection of the International Psychoanalytic University Berlin (IPU); University of California Libraries; Universal Digital Library.

Az összeállítás kronologikus sorrendben tartalmazza Ferenczi Sándor magyarul közreadott pszichoanalitikus írásainak első, illetve az összeállítás lezárásáig megjelent művek adatait. A sor bal szélén lévő évszámok az első bármilyen nyelvű megjelenésre vonatkoznak. Az évszámok után szögletes zárójelben a Bausteine zur Psychoanalyse című gyűjteményes kötet (második kiadás, Huber, Bern/Stuttgart, 1964) tételszámai találhatóak és az eredeti nem magyar nyelvű megjelenésre, illetve két nyelven, azonos időszakban megjelent írásokra vonatkoznak. Ebben az esetben a más nyelvű címek és eredeti megjelenésük adatai a magyar cím után, a Bausteine közlései alapján, szintén szögletes zárójelben vannak feltüntetve.

Az összeállítás végén megtalálható még a Ferenczi Sándor műveinek legfontosabb idegen nyelvű gyűjteményei, továbbá a róla szóló legfontosabb magyar nyelvű illetve idegen nyelvű irodalom.

Rövidítések (az oldalszámok az itt megadott kiadásokra vonatkoznak)

FIR
=
A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999.
FS.VÁL
=
Ferenczi Sándor. (Vál. és s. a. r.: Erős Ferenc) Új Mandátum, Budapest, 2000.
Gy
=
Gyógyászat (szerk.: 1886-1917-ig Schächter Miksa, 1917-től Lévy Lajos).
HP
=
A hisztéria és a pathoneurózisok. Pszichoanalitikai értekezések. Dick Manó, Budapest, 1919.
Im
=
Imago (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien)
ITKE
=
Ideges tünetek keletkezése és eltűnése és egyéb értekezések a pszichoanalízis köréből. Dick Manó, Budapest, 1919. évi kiadás
IZP
=
Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien)
Jb
=
Jahrbuch für psychoanalytische und psychopathologische Forschungen
LE
=
Lélekelemzés. Értekezések a pszichoanalízis köréből. Harmadik kiadás, Dick Manó, Budapest, é.n. (1918). (Az 1910. évi első kiadás reprintje, nem tartalmazza az 1914-ben megjelent második kiadás előszavát.)
LGY
=
Lélekgyógyászat. Válogatott írások. (Vál. Gulyás Katalin), Kossuth, Budapest, 1991.
LPPAM
=
Lelki problémák a pszichoanalízis megvilágításában. Dick Manó, Budapest, 1918. évi kiadás
LPPAT
=
Lelki problémák a pszichoanalízis tükrében. Válogatás Ferenczi Sándor tanulmányaiból. (Szerk.: Linczényi Adorján), Magvető, Budapest, 1982.
OH
=
Orvosi Hetilap
PAH
=
A pszichoanalízis haladása. Dick Manó, Budapest, 1920. évi kiadás
PARI
=
A pszichoanalízis rövid ismertetése. Pantheon, Budapest, é. n. [1936]-os kiadás. Két írás kivételével újra megjelent Animula, Budapest, 1996.
TI
=
Technikai írások (1921-33). Animula, Budapest, 1997.
Zb
=
Zentralblatt für Psychoanalyse
ZPP
=
Zeitschrift für Psychoanalytische Pädagogik (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien)
 
 
MEK
=
Magyar Elektronikus Könyvtár (Országos SZechenyi Könyvtár)
MTDA
=
Magyar Társadalomtudományok Digitális Archívuma (MTDA E-Könyvtár)
IPU
=
The Collection of the International Psychoanalytic University Berlin (IPU), Internet Archive

***

1897
A turistaság lélektanából. Túristák Lapja, (9), 11-12: 201-205.; In: FIR, 21-24.
 
1899a
Hypopadiasis ritkább esete. OH, (43), 29: 355.; In: FIR, 305-306.
1899b
Spiritizmus. Gy, (39), 30: 477-479.; In: FIR, 27-30.
1899c
Pemphigus esete. OH, (43), 35: 427.; In: FIR, 306-307.
1899d
Uterus didelphys. Terhesség az egyik uterusban. Gy, (39), 37: 585-587.; In: FIR, 31-34.
1899e
A furunkulus gyógyítása. Gy, (39), 45: 710-711.; In: FIR, 35-37.
1899f
Strictura recti esete. OH, (43), 51: 653.; In: FIR, 308-309.
 
 
1900a
Hyperdactylia. Gy, (40), 5: 68.; In: FIR, 41-42.
1900b
Lelki gyógymódok (Psychoterapia). Írták Ranschburg Pál és Décsi Károly. (Recenzió). Gy, (40), 10: 155.; In: FIR, 43-44.
1900c

Öntudat, fejlődés Gy, (40), 13: 203-205.; "Az öntudat fejlődése" címen In: FIR, 45-48.

1900d
Szívverés gyérülése öregkorban. Bradicardia senilis. Gy, (40), 25: 388-389.; In: FIR, 49-52.
1900e
Wajdits A., "Tanulmányok a szellemtan köréből (Spiritismus)" (Recenzió). Gy, (40), 27: 426.; In: FIR, 53.
1900f
J. P. Möbius, "Ueber den physiologischen Schwachsinn des Weibes" (Recenzió). Gy, (40), 31: 491-492.; In: FIR, 54-55.
1900g
A menstruáció magyarázatának újabb kísérlete. Gy, (40), 32: 500-502.; In: FIR, 58-62.
1900h
Két téves kórisme. Gy, (40), 38: 598-599.; In: FIR, 63-65.
1900i
Albert Eduárd tanár (Nekrológ). Gy, (40), 40: 637-638.; In: FIR, 66-67.
1900j
L. Löwenfeld, "Somnambulismus und Spiritismus" (Recenzió). Gy, (40), 46: 730.; In: FIR, 68.
1900k
A morphium alkalmazása öreg embereknél. Gy, (40), 51: 809-811.; In: FIR, 69-71.
 
 
1901a
Tauszk Ferenc: A belgyógyászat alapvonalai. (Recenzió) Gy, (41), 11: 174.; In: FIR, 75.
1901b
A szerelem a tudományban. Gy, (41), 12: 190-192.; In: FIR, 76-79.
1901c
Koordinált és assimilált elmebetegségekről. Gy, (41), 18: 279-280. és 19: 297-299.; In: FIR, 80-87.
1901d
A jobboldali agyfélteke gócmegbetegedése. Agytályog. OH, (45), 19: 325-326.; In: FIR, 313-316.
1901e
A térdtünet viselkedéséről epileptikus rohamok alatt. OH, (45), 33: 534-535.; In: FIR, 88-91.
1901f
E. Kraepelin, "Einführung in die psychiatrische Klinik" (Recenzió). Gy, (41), 38: 604-605.; In: FIR, 92.
1901g
Apoplexiás roham sikeres kezelése. Gy, (41), 40: 631-633.; In: FIR, 93-96.
1901h
Magyarország elmebetegügye az 1900. Évben (Recenzó). Gy, (41), 41: 653.; In: FIR, 97.
1901i
Alexander Pilcz: "Die periodischen Geistesstörungen" [A periodikus elmezavarok (Recenzió)]. Gy, (41), 42: 667-669.; In: FIR, 98-100.
1901j
Olvasmány és egészség. Egészségügyi Lapok, 2: 25-30.
 
 
1902a
Jellachich István, "Útmutató a törvényszéki-orvosi gyakorlatban" (Recenzió). Gy, (42), 1:10.; In: FIR, 103.
1902b
Montaigne: A részegségről. (Fordítás) Gy, (42), 2: 29-31. és 3: 46-47.; In: FIR, 349-357.
1902c
Megfigyelések agyvérzések és gyógyításuk körül. Gy, (42), 3: 36-39.; In: FIR, 104-108.
1902d
Szilárd Ármin, "A deductiv lélektan alapvonalai" (Recenzió). Gy, (42), 4: 59.; In: FIR, 109-110.
1902e
Vilhelm Deutsch, "Der Morphinismus" (Recenzió). Gy, (42), 8: 124.; In: FIR, 111.
1902f
Női homoszexualitás [Homosexualitas feminina]. Gy, (42), 11: 167-168.; In: FIR, 112-115.
1902g
Sigmund Fränkel: "Die Arzneimittel-Sünthese" [A gyógyszerszintézis (Recenzió)]. Gy, (42), 17: 267.; In: FIR, 116-117.
1902h
Az agykéreg érző területéről. OH, (46), 25: 405-407. és 26: 422-424.; In: FIR, 119-128.
1902i
Tébolyodottságról. Gy, (42), 26: 404-406.; In: FIR, 129-133.
1902j
Sante de Sanctis "Die Träume, medizinisch-psychologische Untersuchungen" (Recenzió). Gy, (42), 34: 539.; In: FIR, 134.
1902k
A csodás elem az álomlátásokban. (de Sanctis dolgozatának fordítása). Gy, (42), 34: 540-542. és 35: 557-559.; In: FIR, 357-366.
1902l
M. Kassowitz, "A darwinizmus válsága" (Fordítás). Gy, (42), 40: 637-638. és 41: 651-654.; In: FIR, 366-379.
1902m
Az orvos hitvallása. (Sir Frederick Treves liverpooli előadásának fordítása). Gy, (42), 44: 699-702.; In: FIR, 374-379.
1902n
A II. országos elmeorvosi értekezlet Budapesten (1902. október 26-27.). Gy, (42), 45: 714-715.; In: FIR, 135-136.
1902o
Hajós Lajos, "Általános psychopatologia" (Recenzió). Gy, (42), 48: 762-763.; In: FIR, 137-139.
1902p
Jellachich István, "Törvényszéki orvostan jogászok számára" (Recenzió). Gy, (42), 49: 779.; In: FIR, 140.
1902q
Albert Albu, "Die Vegetarische Diaet". Kritik ihrer Anwendung für Gesunde und Kranke (Recenzió). Gy, (42), 52: 829-830.; In: FIR, 145-148.
1902r
Csigolyalob idegszövődményei. Gy, (42), 52: 825-827.; In: FIR, 141-144.
1902s
V. Vervssajev, "Beichten eines practischen Arztes" [Egy gyakorló orvos vallomásai. Recenzió]. Gy, (42), 23: 362.; In: FIR, 118.
 
 
1903a
A kretenismus két esete. OH, (47), 6: 94.; In: FIR, 319-320.
1903b
Izomhüdésekkel szövődött tabes.OH, (47), 6: 94.; In: FIR, 319.
1903c
Neuritissel szövődött tabes. Gy, (43), 7: 102-103.; In: FIR, 151-154.
1903d
J. P. Möbius, "Ueber den Kopfschmerz" (Recenzió). Gy, (43), 8: 124-125.; In: FIR, 155-156.
1903e
Lenhossék Mihály: "Das Problem der Geschlechtbestimmenden Ursachen" [A nemiséget meghatározó tényezők problémája (Recenció)]. Gy, (43), 10: 152-153.; In: FIR, 157-158.
1903f
F. Freiherr von Oefeld, "Keilschriftmedizin in Parallelen" [Ékírásos orvoslás párhuzamokban (Recenzió)]. Gy, (43), 12: 186.; In: FIR, 159-160.
1903g
A szesz. Jövendő, (1), 10: 56-57.; In: FIR, 161-163.
1903h
A kórházi segédorvosi intézményről. Gy, (43), 18: 282-284.; In: FIR, 164-170.
1903i
Facialis bénulás infectiosus alapon. [Fertőzés okozta arcidegbénulás]. OH, (47), 21: 345.; In: FIR, 320-321.
1903j
Paralysis et lues conjugalis. [A házaspár mindkét tagját érintő agyi szifilisz.] OH, (47), 21: 345.; In: FIR, 321-322.
1903k
Moravcsik Emil, "Az idegbetegségek gyógyítása" (Recenzió). Gy, (43), 28: 441.; In: FIR, 173-174.
1903l
A mikrokozmos csodái. Jövendő, (1), 14: 33-34.; In: FIR, 171-172.
1903m
Amiről hallgat a krónika (Where memory sleeps) [James F. Goodhart londoni előadása nyomán]. Gy, (43), 30: 476-478.; In: FIR, 175-179.
1903n
A lelkiismeret eredete. - Királygyilkosságok. - A hőmérséklet hatása a lélekre. Jövendő, (1), 31: 43-46.; In: FIR, 180-182.
1903o
Egy kis fiziognomika. Jövendő, (1), 43: 48-50.; In: FIR, 183-185.
1903p
A szoptatástól kiváltott tyreogen tetania. OH, (47), 50: 803.; In: FIR, 323.
1903q
Encephalopathia saturnina. OH, (47), 50: 803.; In: FIR, 324.
1903r
Bromismus és arsenicismus. Gy, (43), 52: 826-828.; In: FIR, 186-189.
1903s
A tudás mérlege. Jövendő, (1), 46: 86-93.; In: FIR, 190-193.
 
 
1904a
A hit szerepe a gyógyításban (P. C. Kalloch cikkének fordítása, Ferenczi rövid kommentárjával.). Gy, (44), 1: 12-13.; In: FIR, 382-384. [A szöveg csekély változtatással megjelent még: Jövendő, (2), 3: 47-49.; Thalassa, 7, (1996) 2: 157-159.]
1904b
A villamosság mint gyógyszer. Gy, (44), 2: 20-21.; In: FIR, 197-199.
1904c
Tudományos apróságok. Az Újság, 1904. január 31., 19-20.; In: FIR, 200-202.
1904d
Tetania-esetek. OH, (48), 9: 138.; In: FIR, 327-328.
1904e
Tudományos élet I. Az Újság, 1904. március 27., 19.; In: FIR, 203-204.
1904f
Tudományos élet II. Az Újság, 1904. április 3., 12-13.; In: FIR, 205-206.
1904g
Kísérleti embriológia. Jövendő, (2), 16: 61-63.; In: FIR, 207-209.
1904h
A táp(szer)készítmények diaetetikus értékéről. (Fordítás) Budapesti Orvosi Újság Melléklete, Diétás és Physikai Gyógyítómódok, (1904. április 21.), 2: 15-17.; In: FIR, 385-387.
1904i
Adat a Trousseau-tünet újabb magyarázatához. OH, (47), 25. szám Elme és idegkórtan című melléklete, 3: 185.; In: FIR, 328.
1904j
Biológiai egységesség. Jövendő, (2), 31: 45-46.; In: FIR, 210-211.
1904k
Lázas betegséghez társult labyrinthbántalom. Gy, (44), 38: 594-595.; In: FIR, 212-214.
1904l
Kereszténység és orvostudomány (1-3. Rész). Jövendő, (2), 37: 44-46.; 38: 45-48. és 39: 45-47. ["Ez a beszéd Newman bíbornok 'The Idea of a University' című szónoklat-gyűjteményének egy fejezete." - közli a 38. szám 44. lapján a címhez fűzött hosszabb lábjegyzet, melynek aláírása: Dr. Ferenczi. Az írás fordítójára nincs utalás.]; In: FIR, 388-395.
1904m
A két nem kétféle jelleme [Wickel könyvismertetésének fordítása Otto Weininger: "Geschlecht und Character" című könyvéről]. Jövendő, (2), 43: 44-46.; In: FIR, 380-382.
1904n
Ataxia hereditaria [Örökletes mozgás-összerendezettségi zavar]. (A Budapesti Királyi Orvosegyesület ülésén 1904. november 19-én elhangzott eset-demonstráció). OH, (47), 48: 709.; In: FIR, 329-331.
1904o
A hypnosis gyógyító értékéről. Gy, (44), 52: 820-822.; In: FIR, 215-219.
1904p
Ranschburg Pál: A gyermeki elme fejlődése és működése, különös tekintettel a lelki rendellenességekre, ezek elhárítására és orvoslására (Recenzió). Gy, (44), 52: 828.; In: FIR, 220.
 
 
1905a
Hozzászólás Schaffer Károly: "Az agyi érzészavarokról klinikai és anatómiai szempontból" c. előadásához. OH, 1905, 1. szám Elme és idegkórtan című melléklete, 66; és 145. oldalakon kezdődően.
1905b
A neurasthenia két kóralakjáról. OH, (45), 10: 171. FIR, 335.
1905c
A neurastheniáról. Gy, (45), 11: 164-166.; In: FIR, 223-228.
1905d
Friedrich-féle betegség. Elme és idegkórtan. Melléklet az OH, (1905 március 12.) 11. számához 1: 62.; In: FIR, 336.
1905e
Agyalapi törés ideghüdéssel és arcgörccsel. Elme és idegkórtan. Melléklet az OH, (1905. március 12.) 11. számához. 1:63.; In: FIR, 336-337.
1905f
A rákbetegség keletkezéséről. Jó Egészség, (4), 9: 86-87.; In: FIR, 229-230.
1905g
Részegség megállapítása hullából. Gy, (45), 27: 432-434.; In: FIR, 231-236.
1905h
Egy anya és hároméves gyermekének tetania-tünetei. Elme és idegkórtan. Melléklet az OH, (1905. július 2.) 27. számához. 2: 245.; In: FIR, 337-338.
1905i
Nothnagel (1841-1905) [Nekrológ]. Gy, (45), 29: 473.; In: FIR, 237.
1905j
A korai arteriosclerosisról. Gy, (45), 33: 528-530.; In: FIR, 238-243.
1905k
Az arteriosclerosis okozta ideges zavarokról.; In: OH, (49), 41: 723.; In: FIR, 338.
1905l
Az arteriosclerosist kísérő ideges tünetekről. Gy, (45), (1905. november 19.), 47: 752-754.; In: FIR, 244-248.
1905m
Forel Ágost: "Die sexuelle Frage" [A szexuális kérdés. (Recenzó)] Budapesti Orvosi Újság Urológiai melléklet, 4: 71-75.; In: FIR, 249-252.
 
 
1906a
Jegyzetek Dr. Dunas (Ledignan): "Levelek az orvosi pályára készülő ifjúhoz" (Fordítás). Gy, (46), 4: 59-61.; 7: 107-108.; 8: 125-127. és 10: 160-161.
1906b
Szexuális átmeneti fokozatokról. Gy, (46), 19: 310-314.; In: FIR, 255-263.
1906c
Gyógyítás hypnotikus suggestióval. Gy, (46), 30: 500-501.; In: FIR
1906d
Conjugált szembénulást utánzó szemizomhüdések. OH, (50), 48: 1093.; In: FIR, 341.
1906e
A polyneuritis ritkább esete. OH, (50), 48 1093.; In: FIR, 341-342.
1906f
Az idegorvoslás receptúrájához. Gy, (46), 51: 847-848.; In: FIR, 268-270.
1906g
Beiträge zur wissentschaftlichen und praktischen Medizin [Adalékok a tudományos és gyakorlati orvosláshoz. (Recenzió)]. Gy, (46), 51: 851.; In: FIR, 271.
 
 
1907a
A munkásbiztosítási törvénynek az orvosokat érintő rendelkezéseiről. Gy, (47), 17: 297-298.; In: FIR, 275-276.
1907b
Balesetbiztosítási tapasztalatok. Gy, (47), 20: 346-348.; 21: 364-365. és 22: 379-381.; In: FIR, 278-287.
1907c
Dr. Stiller Bertalan: "Az astheniás alkati betegség" (Recenzió). Gy, (47), 41: 699-700.; In: FIR, 288-289.
 
 
1908a
A női ruházat. Orvosok és művészek nyilatkozatiai [Levél női ruházkodásról szóló körkérdéshez]. A Nő és a Társadalom, (2), 1: 7.; In: FIR, 293.
1908b
Sexualis pedagógia [Kemény Ferenc: "A nemi probléma" c. könyvének recenziója]. Budapesti Orvosi Újság, Urológiai Melléklet, (1908. január 2.) 1: 2-5.
1908c
A mániás-depressziv elmezavar subjektiv [meg]világításban. Gy, (48), 5: 68-71.; In: FIR, 294-300.
1908d
A polyneuritikus sorvadás (felkar és alszár izmainak). In: Elme és idegkórtan. 1-2 sz. 89 p. (Melléklet az OH [1908. március 9.] 16. számához); In: FIR, 345.
1908e [60]
A neurózisok Freud tanának világításában és a pszichoanalízis (A Budapesti Királyi Orvosegyesületben 1908 március 28-án tartott előadás). [Über Aktual- und Psychoneurosen im Lichte Freudscher Forschungen und über die Psychoanalyse. Wiener Klinische Rundschau 1908, Nr. 48-51.]; Gy, (48), 15: 232-235. és 16: 252-255.; In: LGY, 53-84.
1908f [61]
A pszichoszexuális impotencia analitikai értelmezése és gyógyítása (A Budapesti Királyi Orvosegyesületben 1908. november 7-én tartott előadás) [Eredetileg "Analytische Deutung und Behandlung der psychosexuellen Impotenz des Mannes" a Bécsi Freud-Társaság levelező tagságához, Freudnak 1908. 6. 23-án elküldött bemutatkozó tanulmány. Psych.-neur. Wochenschrift, 1908. (Jg. X.)]; Gy, 48, (1908. december 13.), 50: 842-847.; In: LGY, 25-46.
1908g [63]
Pszichoanalízis és pedagógia [eredetileg a Nemzetközi Pszichoanalitikus Egyesület 1908. április 26-án Salzburgban tartott kongresszusán elhangzott előadás "Welche praktischen Winke ergeben sich aus den Freudschen Erfahrungen für die Kindererziehung? (Milyen gyakorlati következtetések vonhatók le Freud tapasztalataiból a gyermeknevelést illetően)" címmel. "Psychoanalyse und Pädagogik" Zb, 1910-11. (I, 129)]. A salzburgi előadás rövid kivonata magyarul: Gy, 48, (1908. október 25.) 43: 712-714.; Legújabban a magyar nyelvű változat in: LPPAT, 41-49.; a német nyelvű változat magyarul (ford. Hidas György) in: FS.VÁL, 61-67.
1908h
Baleseti sérülés okozhat-e progressiv paralysist? Gy, 48, (1908 július 12.), 28: 459-472.
1908i
A korai magömlés jelentőségéről. ("Az ejaculatio praecox jelentőségéről" címmel, Budapesti Orvosi Újság, 1908, 4. szám; In: LGY, 47-52.
 
 
1909a [67]
Indulatáttétel és magábavetítés [Eredetileg "Introjektion und Übertragung" (Jb, 1909, I, 422-457.) első részeként "I. Die Introjektion in der Neurose" címen]. Első magyar megjelenés: ~ Introjekcio alcímmel Gy, 50, (1910. május), 19: 326-329. és 20: 346-349. továbbá kötetben in: LPPAM, Dick Manó, 15-34.; Legújabban in: FS.VÁL, 75-84.
1909b [67]
A hipnotikus hatások lelki elemzése. [Eredetileg "Introjektion und Übertragung" (Jb, 1909, I, 422-457.) második részeként "II. Die Rolle der Übertragung bei der Hypnose und bei der Suggestion" címen]. Első magyar megjelenés: "A hipnózis és suggestió psychoanalysise" címmel Gy, 50, (1910. november 6.), 45: 756-757. és (november 13.) 46: 775-781.; továbbá kötetben az elsőként említett címen in: LPPAM, Dick Manó, 35-61.; Legújabban in: FS.VÁL, 85-97.
1909c
A balesetbiztosítási intézmény kilátásairól és a baleseti idegbántalmakról. OH, 53, (1909. február 14.), 7: 142-143.
1909d
A pszichoneurozisokról (a Budapesti Orvosi Kör 1909. évi előadásciklusából). Gy, 49, (1909. május 30.) 22: 360-362. és (június 6.) 23: 378-382.; LE, 65-83.
1909e
Tudományos álommagyarázás (a Budapesti Királyi Orvosegyesületben 1909. október 15-iki ülésén tartott előadás). "Az álom psychoanalísise és annak kórtani jelentősége" címmel: OH, 53, (1909. október 31.), 44: 771-773. és (november 7.), 45: 796-801.; Kötetben az elsőként említett címmel, in: LE, 26-49.; Legújabban, in: LGY, 85-120.
1909f
Kenyeres Balázs dr., "Törvényszéki Orvostan" (Recenzió). Gy, 49, (1909. december 26.), 52: 879-880.
 
 
1910a
Lélekelemzés. Értekezések a pszichoanalízis köréből (S. Freud előszavával). Első kiadás (az Előszó dátuma 1909 december): Szilágyi Béla könyvkereskedésének bizománya, Budapest, 1910; második kiadás: Dick Manó Budapest, 1914; harmadik kiadás: Dick Manó, Budapest, é.n. (1918 [az első kiadás reprintje, nem tartalmazza a 2. kiadás előszavát]). A második kiadás (1914) teljes szövege: MTDA E-Könyvtár.
1910b
A magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlése Miskolcon. Az Ujság, 1910. augusztus 20. Újraközlés Lengyel András bevezető írásával. Imágó Budapest (ex Thalassa), (2[23]) 2012, 4: 97-100.
 
 
1911a
Az élc és a komikum pszichológiája. Gy, 51, (1911. január 29.), 5: 76-77.; (február 5.), 6: 92-94. és (február 12.), 7: 110-112. Majd csekély eltéréssel "Az élc és a komikum lélektana" címmel in: LPPAM, 112-127. Újra megjelent az utóbbi címmel, in: LPPAT, 76-95.
1911b
Szuggesztió és pszichoanalízis. Gy, 51, (1911. április 9.), 15: 242-246.; In: LPPAM, 62-74. Legújabban: Thalassa, (17) 2006, 2-3: 187-195.
1911c [75]
A trágár szavakról. [Über obszöne Worte. Beitrag zur Psychologie der Latenzeit. Zb, 1910-11 (I, 390-99)]. In: LPPAM, 96-111.; Legújabban, in: FS.VÁL, 131-138.
1911d [76]
Anatole France mint analitikus [Anatole France als Analytiker. Zb, 1910-11 (I, 461-67)]. Első magyar megjelenés: Huszadik Század, 12 (1911), 8-9: 151-157. MTDA E-Könyvtár; In: LPPAM, 128-137.; Legújabban, in: FS.VÁL, 47-52.
1911e [77]
Az anális zóna izgalma, mint tébolyodottságot kiváltó ok. (Adalék a homoszexualitás és a tébolyodottság viszonyának kérdéséhez). [Reizung der analen erogenen Zone als auslosene Ursache der Paranoia. Beitrag zum Thema: Homosexualität und Paranoia. Zb, 1910-11 (I, 557-59)]. In: ITKE, 59-62.; in: LPPAT, 193-198.
1911f [79]
A pszichoanalitikusok szervezkedése. [Eredetileg "Referat über die Notwendigkeit eines engeren Zusammensclusses der Anhänger der Freudschen Lehre und Vorschläge zur Gründung einer ständigen internationalen Organisation" címmel elhangzott a II. nemzetközi pszichoanalitikus kongresszuson (Nürnberg 1910. március 30-31.); megjelent: "Zur Organisation der psychoanalytischen Bewegung" címmel Bausteine, (I, 275-289)]. Gy, 51, (1911. július 30), 31: 536-537. és (augusztus 6.) 32: 551-553.; majd "A pszichoanalitikus mozgalom történetéből. Lelki problémák a pszichoanalízis megvilágításában." címmel Nyugat, 1912, 122-123.; legújabban "A pszichoanalitikus mozgalom történetéből" címmel in: LPPAM, 138-150.
1911g [80]
A homoszexualitás jelentősége a tébolyodottság kórtanában. [Über die Rolle der Homosexualität in der Pathogenese der Paranoia. Jb, 1911 (III, 101-19)]. Első magyar megjelenés "A homoszexualitás szerepe a paranoia pathogenesisében" címmel Gy, 51, (1911. szeptember 10.), 37: 630-632. és (szeptember 17.), 38: 646-651.; kötetben LPPAM, 75-95.; In: LPPAT, 96-123.
1911h [81]
Az alkohol és a neurózisok [Alkohol und Neurosen. Antwort und Die Kritik von Prof. Eugen Bleuer. Jb, 1911 (III, 853-57)]. Gy, 52, (1912. július 7.) 27: 446-448.; In: ITKE, 45-50.; Legújabban, in: FS.VÁL, 138-141.
1911i
A tudattalan megismerése [eredetileg "Az öntudatlan megismerése" címmel Szabadgondolat, 1, (1911), 2: 75-78. In: MTDA E-Könyvtár]; In: LPPAM, Dick Manó, 1918, 9-14.
 
 
1912a
Lelki problémák a pszichoanalízis megvilágításában. Első kiadás (Előszó dátuma, 1911. november): Nyugat irodalmi és nyomdai részvénytársaság, Budapest, 1912.; második kiadás (Előszó  dátuma, 1918. március): Dick Manó, Budapest, 1918.
1912b [83]
Kormányozható álmok [Über lenkbare Träume. Zb, 1911-12 (II, 31-32)]. In: ITKE, első kiadás 1914, újra: 1919, 80-82.
1912c [84]
Az introjekció fogalmi meghatározása [Zur Begriffsbestimmung der Introjektion. Zb, 1911-12 (II, 198-200)]. In: ITKE, első kiadás 1914, újra: 1919, 139-141.
1912d [85]
Múló szimptómaképződés a pszichoanalízis folyamán [Über passagere Symptombildungen während der Analyse. Zb, 1911-12 (II, 588-596)]. Gy, 53, (1913. március 16.) 11: 180-185. Majd csekély eltéréseket mutató szövegváltozata jelent meg "Ideges tünetek keletkezése és eltűnése a pszichoanalízis folyamán" címmel, in: ITKE, 1-13.; utóbbi címmel újra, in: LPPAT, 175-192.
1912e [86]
A rémlés 'déja vu' egy esete. [Ein Fall von "déja vu". Zb, 1911-12 (II, 648)]. In: ITKE, első kiadás 1914, újra: 1919, 83-85.
1912f [92]
Schopenhauernek Goethéhez írt levele, pszichoanalitice nézve. A 'kedvtelési' és a 'valósági' elv jelképes ábrázolása az Oedipus-mithosban. [Symbolische Darstellung des Lust- und Realitätsprinzips im Oedipus-Mythos. Im, 1912 (I, 276-284)]. Nyugat, (5) 1912, II. 43-49. In: ITKE, 1919, 152-162.; Legújabban, in: FS.VÁL, 52-58.
1912g [93]
Filozófia és pszichoanalízis. [Philosophie und Psychoanalyse. Im, 1912 (I, 519-26)]. In: ITKE, első kiadás 1914, újra: 1919, 142-151.; Legújabban, in: FS.VÁL, 169-174.
1912h [96]
Tudattalan incesztus-fantáziák megfejtése egy tévcselekmény alapján. [Deutung unbewusster Inzestphantasien aus einer Fehlleistung (von Brantôme). Zb. 1912-13. (III, 53)]. In: PAH, 139.
1912i [100]
Az onániáról (A bécsi pszichoanalitikai egyesület ankétjén mondott vélemény). [Über Onanie. Referat, gehalten im Rahmen einer Diskussion der "Wiener Psychoanalytischen Vereinigung" Wien, im Sommer 1912. Bergmann, Wiesbaden 1912]. In: ITKE, 1919, 40-44.
1912j
S. Freud: Pszichoanalízis. Öt előadás (fordítás). Első kiadás (Előszó a magyar kiadáshoz, dátuma 1912 szeptember): Nyugat Kiadó, Budapest, 1912; második kiadás: Dick Manó, Budapest, 1915; Kossuth, Budapest, 1990, 1997. (az újabb kiadások az előszót nem tartalmazzák)
1912k
"Az elmebetegségek psychikus mechanizmusa." (Recenzió) Gy, 52, (1912. június 16.), 24: 399.; In: Csáth Géza: Egy elmebeteg nő naplója (szerk. Szajbély Mihály). Magvető, Budapest, 1978, 225-226.
 1912l
A szuggesztió és a hipnózis pszichoanalízise (The psycho-analysis of suggestion and hypnosis). [Eredetileg angolul a Transaction of the Psycho-Medical Society kiadványában (Vol. III. Part IV. pp. 3-11.)] Ford. Gyimesi Júlia. Thalassa, (20) 2009, 3: 61-68.
 
 
1913a [104]
Vad ló megszelíditése. [Zähmung eines wilden Pferdes. Zb, 1912-13 (III, 83-86)] In: ITKE, 1914, újra: 1919, 94-98.; Legújabban, in: FS.VÁL, 141-144.
1913b [105]
Kinek meséljük el álmunkat. [Wem erzählt man seine Träume? Zb, 1912-13 (III, 258)]. In: PAH, 138-139.
1913c [106]
A jus primae noctis geneziséhez. [Zur Genese des jus primae noctis. Zb, 1912-13 (III, 258)]. In: PAH, 139.
1913d [108]
Részlet Lotze "Pszichológiá"-jából. [Aus der "Psycholgie" von Hermann Lotze. Im, 1913 (II, 238-41)]. In: ITKE, 1914. újra: 1919, 135-138.
1913e [109]
A hit, a hitetlenség és a meggyőződés az orvosi lélektan világításában. (A IV. nemzetközi pszichoanalitikus kongresszuson tartott előadás - München, 1913 szeptembere.) ["Glaube, Unglaube und Überzeugung". Populäre Vorträge über Psychoanalyse (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1922, 175.]; In: PAH, 16-27.; Legújabban, in: FS.VÁL, 174-181.
1913f [111]
A valóságérzék fejlődésfokai és patologikus visszatérésük. [Entwicklungsstufen des Wirklichkeitssinnes. IZP, 1913 (I, 124-138)]. Gy, 53, (1913. november 16), 46: 794-797. és (november 23), 47: 815-817.; Legújabban, in: FS.VÁL, 97-105.
1913g [112]
A szem-szimbolikáról. [Zur Augensymbolik. IZP, 1913 (I, 161-164)]. In: ITKE, 1914, újra: 1919, 101-104.; Legújabban, in: FS.VÁL, 144-146.
1913h [113]
A nagyapa-komplexum. [Zum Thema: "Grossvaterkomplex". IZP, 1913 (I, 228-29)] In: ITKE, 1914, újra: 1919, 99-100.
1913i [114]
Egy kakasimádó fiú. [Ein kleiner Hahnemann. IZP, 1913 (I, 240-246)]. In: ITKE, 1914, újra 1919, 86-93. Legújabban in: LPPAT, 147-157.
1913j [115]
Múló tünetképződés: a beteg poziturája a kúra közben. [Ein "passageres" Symptom. Position während der Kur. IZP, 1913 (I, 378)]. In: PAH, 135.
1913k [117]
Ágynemű-szimbolika. [Symbolik der Bettwäsche. IZP, 1913 (I, 378)] In: PAH, 135.
1913l [118]
A sárkány, mint erekciós-szimbólum. [Der Drachenfliger als Erektionssymbol. IZP, 1913 (I, 379)]. In: PAH, 136.
1913m [119]
A genitális tájék paresztéziája impotenciánál. [Parästhesien der Genitalgegend bei Impotenz. IZP, 1913 (I, 379)]. In: PAH, 76.
1913n [120]
A flatus a felnőttek privilégiuma. [Der Flatus, ein Vorrecht der Erwachsenen. IZP, 1913 (I, 380)]. In: PAH, 136.
1913o [121]
Infantilis felfogás a női nemi szervről. [Infantile Vorstellungen über das weibliche Genitalorgan. IZP, 1913 (I, 381)]. In: PAH, 136-137.
1913p [122]
Gyermekek felfogása az emésztésről. [Kindliche Vorstellungen von der Verdauung. IZP, 1913 (I, 381)]. In: PAH, 137.
1913q [123]
Egy gyermek zárkózottságának oka. [Ursache der Verschlossenheit bei einem Kinde. IZP, 1913 (I, 382)]. In: PAH, 138.
1913r [124]
Jung libido-elméletének bírálata. [Kritik der Jungschen "Wandlungen und Symbole der Libido". IZP, 1913 (I, 391-403)]. In: ITKE, 1914, újra: 1919, 109-126.; Legújabban, in: FS.VÁL, 181-191.
1913s [125]
A szimbólumok ontogenezise. [Zur Ontogenese der Symbole. IZP, 1913 (I, 436-38)]. In: ITKE, 1914, újra: 1919, 105-108.; Legújabban, in: FS.VÁL, 191-192.
1913t [126]
Jones professzor pszichoanalitikus dolgozatai (Recenzió). [Jones, E.: Papers on Psycho-Analysis. IZP, 1913 (I, 93)]. In: PAH, 140-141.
1913u [127]
Bevezető a pszichoanalízisbe - pszichológusok számára (Maeder) (Recenzió). [Maeder, A.: Sur le mouvement psychanalytique. IZP, 1913 (I, 94)]. In: PAH, 181.
1913v [132]
Brill, A.: Az elkényeztetett "egyetlen gyermek" lélektana (Recenzió). [Brill, A. A.: The only or favourite Child in adult life. IZP, 1913 (I, 180)]. In: PAH, 214.
1913z
Az idegkórtanban értékesíthető néhány megfigyelés a szemen. [Közlemény a Budapesti Kerületi Munkásbiztosító Pénztár I. idegbeteg osztályáról] OH, 43, (1913. október 19.) 42: 775-776
 
 
1914a
Ideges tünetek keletkezése és eltűnése és egyéb értekezések a pszichoanalízis köréből (röv.: ITKE ). Első kiadás (Előszó  dátuma 1913. november): Dick Manó, Budapest, 1914; második kiadás (Előszó dátuma 1918. október 30.): Dick Manó, Budapest, 1919, 1922. A második kiadás (1919) digitalizált szövege: IPU (Internet Archive)
1914b
A pszichoanalízisről és annak jogi és társadalmi jelentőségéről (Az Országos Bírói és Ügyészi Egyesületben 1913. október 29-én tartott szabad előadás nyomán). Gy, 54, (1914, február 8.) 6: 88-91.; In: LPPAT, 158-174.
1914c [135]
Néhány klinikai megfigyelés paranoiás és parafreniás betegeken (Egyúttal adalékok a 'rendszeralkotás' klinikai jelentőségéhez). [Einige klinische Beobachtungen bei der Paranoia und Paraphrenie. Beitrag zur Psychologie der "Systembildung". IZP, 1914 (II, 11-17)]. In: ITKE, 1914, újra: 1919, 51-58.
1914d [136]
A férfiak homoszexualitása. [Eredetileg elhangzott a III. nemzetközi pszichoanalitikus kongresszuson (Weimar, 1911. szeptember 21-22.). Zur Nosologie der männlichen Homosexualität (Homoerotik). IZP, 1914 (II, 131-42)]. In: ITKE, 1914, újra: 1919, 26-39.
1914e [138]
Szédülés érzete az analízis-óra végén. [Schwindelempfindung nach Schluss der Analysenstunde. IZP, 1914 (II, 272-74)]. In: PAH, 123-125.
1914f [139]
Ha a páciens analízis közben elalszik. [Einschlafen des Patienten während der Analyse. IZP, 1914 (II, 274)]. In: PAH, 133.
1914g [141]
Szégyenlős kezek. [Über verschämte Hände. IZP, 1914 (II, 378)]. In: PAH, 133-134.
1914h [142]
Szemdörzsölés - onánia. [Reiben der Augen ein Onanieersatz. IZP, 1914 (II, 379)]. In: PAH, 134.
1914i [143]
Élősködők, mint terhességi szimbólumok. [Ungeziefer als Symbol der Schwangerschaft. IZP, 1914 (II, 381)]. In: PAH, 134.
1914j [144]
Félelem a szivarozástól. [Angst vor Zigarren- und Zigarettenrauchen. IZP, 1914 (II, 383)]. In: PAH, 134.
1914k [145]
Egy tünet "elfelejtése". [Das "Vergessen" eines Symptoms und seine Aufklärung im Traume. IZP, 1914 (II, 384)]. In: PAH, 135.
1914l [146]
A pénz iránt való érdeklődés lelki gyökerei. [Zur Ontogenie des Geldinteresses. IZP, 1914 (II, 506-13)]. In: ITKE, 1914, újra: 1919, 127-134.; Legújabban, in: FS.VÁL, 67-71.
1914m [147]
Frakcionált analízisek. [Diskontinuierliche Analysen. IZP, 1914 (II, 514)]. In: PAH, 121-122.
1914n [148]
A neurózisok pszichoanalitikus tanának haladása (1907-1913). [Allgemeine Neurosenlehre. Jb, 1914 (IV, 317-328)]. Gy, 56, (1916. január 2.) 1: 4-9.; In: LPPAT, 281-299.
1914o [150]
Bleuler újabb kritikája a pszichoanalízisről (Recenzió). [Bleuler, E.: Kritik der Freudschen Theorie. IZP, 1914 (II, 62)]. In: PAH, 174-180.
1914p [151]
Jung, C. G.: Lélektani típusokról (Recenzió) [Jung, C. G.: Contribution a l'étude des types psychologiques. IZP, 1914 (II, 86)]. In: PAH, 172-173.
1914q [152]
Steiner, Maxim: "Az impotencia coeundi analitikus gyógyítása" (Recenzió). [Steiner, Maxim: Die psychischen Störungen der männlichen Potenz. IZP, 1914 (II, 66)]. In: PAH, 165.
1914r [155]
Bjerre, P.: A hipnózis lényege (Recenzió). [Das Wesen der Hypnose. IZP, 1914 (II, 471)]. In: PAH, 201.
1914s [156]
Berguer, G.: Az álomnyelvről (Recenzió). [Note sur le langage du ręve. IZP, 1914 (II, 529)]. In: PAH, 203.
1914t [157]
Partos, E.: Egy tudományos tévedésről (Recenzió). [Analyse d'une erreur scientifique. IZP, 1914 (II, 529)]. In: PAH, 202.
1914u
A veszedelmek jégkorszaka. Nyugat, (7), 1914. augusztus 16. II, 268.; Legújabban, in: FS.VÁL, 71.
1914v
Bűntények lélekelemzése. Szabadgondolat, 4, (1914), 1: 13-15. In: MTDA E-könyvtár.
 
 
1915a [159]
A hangképzés pszichogén rendellenességei. [Psychogen Anomalien Stimmlage. IZP, 1915 (III, 25-28)]. In: PAH, 65-68.; Legújabban, in: FS.VÁL, 146-148.
1915b [160]
Egy szexuál-szimbolikus álom. [Der Traum vom Okklusivpessar. IZP, 1915 (III, 29-33)]. In: PAH, 53-58.; Legújabban, in: FS.VÁL, 148-152.
1915c [161]
A szexualitás elméletéről. [Die Wissenschaftliche Bedeutung von Freuds "Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie". IZP, 1915 (III, 227-229)]. Gy, 55, (1915. augusztus 8.), 32: 380-382; Továbbá Előszó. Sigmund Freud: Három értekezés a szexualitás elméletéről (ford.: Ferenczi Sándor) magyar kiadásához. Dick Manó, Budapest, 1915; második kiadás: 1919
1915d [164]
Hasonlatok analízise. [Analyse von Gleichnissen. IZP, 1915 (III, 270-278)]. Gy, 56, (1916. augusztus 20.) 34: 400-402 és (augusztus 27.) 35: 412-413.; In: PAH, 112-120.; Legújabban, in: FS.VÁL, 193-198.
1915e [165]
Két tipikus kopro- és paedoszimbólum. [Zwei typische Kopro- und Pädosymbole. IZP, 1915 (III, 292-293)]. In: PAH, 129-130.]
1915f [166]
Spektrofóbia. [Spektrofobie. IZP, 1915 (III, 293)]. In: PAH, 130.
1915g [167]
Pompadour-fantáziák. [Pompadourphantasien. IZP, 1915 (III, 294)]. In: PAH, 130.
1915h [168]
Fecsegés. [Geschwätzigkeit. IZP, 1915 (III, 294)]. In: PAH, 130.
1915i [169]
A legyező, mint genitál-szimbólum. [Der Fächer als Genitalsymbol. IZP, 1915 (III, 294)]. In: PAH, 131.
1915j [170]
Polykratismus. [Polykratismus. IZP, 1915 (III, 294)]. In: PAH, 131.
1915k [174]
Vélt tévcselekmények. [Über vermeintliche Fehlhandlungen. IZP, 1915 (III, 338-342)]. In: PAH, 44-48.
1915l [175]
A bordeaux-i pszichiatriai iskola a pszichoanalízisről (Recenzió). [Die psychiatrische Schule von Bordeaux über die Psychoanalyse. IZP, 1915 (III, 352-369)]. In: PAH, 142-164.
1915m [180]
Kollarits: Mindennapi pszichopathológia (Recenzió). [Kolarits, J.: Observations de Psychologie quotidienne. IZP, 1915 (III, 46)]. In: PAH, 204-208.
1915n [181]
Kollarits: Adalélok az álomtanhoz (Recenzió). [Kolarits, J.: Contribution a l'étude reves. IZP, 1915 (III, 49)]. In: PAH, 209-213.
1915o [184]
A zürichi iskola dolgozatairól (Recenzió). [Jung, C. G.: Psychologische Abhandlungen. IZP, 1915 (III, 162)]. In: PAH, 166-171.
1915p
Előszó. S. Freud: Az álomról (ford. Ferenczi Sándor) magyar nyelvű kiadásához, Dick Manó, Budapest, 1915.; második kiadás: ua., uo., 1919, 3-4.
1915q
A 43-50 évesek sorozása. Gy, 55, (1915. szeptember 5.), 36: 429-430.
1915r
Agysérüléses katonák utókezelése. Gy, 55, (1915. október 24.), 43: 511-512.
 
 
1916a [187]
Indulatcsere az álomban. [Affektvertauschung im Traume. IZP, 1916-17 (IV, 112)]. In: PAH, 52.
1916b [188]
A vagina cipőszimbólumának variánsa. [Sinnreiche Variante de Schuhsymbols. IZP, 1916-17 (IV, 112)]. In: PAH, 131.
1916c [189]
A háborús hisztéria két típusáról [Über zwei Typen der Kriegsneurose (-hysterie). IZP, 1916-17 (IV, 131-145)]; (A Mária Valéria-barakkórház orvosainak tudományos ülésén tartott előadás) Eredetileg "Előzetes megjegyzések a háborús neurosis némely típusáról" címmel Gy, 56, (1916. március 12.) 11: 124-125. és (április 2.) 18: 160-161.; később az előadás nyomán a szövege kibővített és átdolgozott változata az elsőként említett cimmel, In: HP, 54-70.; Legújabban, in: FS.VÁL, 152-161.
1916d [190]
Erotikus és jellembeli vonások keveredése. [Mischgebilde von erotischen und Charakterzügen. IZP, 1916-17 (IV, 146)]. In: PAH, 69-70.
1916e [191]
Hallgatni - arany. [Schweigen is Gold. IZP, 1916-17 (IV, 155)]. In: PAH, 96-97.
 
 
1917a [192]
Ostwald a pszichoanalízisről. [Ostwald über die Psychoanalyse. IZP, 1916-17 (IV, 169)]. In: PAH, 192-193.
1917b [193]
Pollució orgasztikus álom nélkül és álombeli orgazmus pollució nélkül. [Pollution ohne orgastischen Traum und Orgasmus im Traume ohne Pollution. IZP, 1916-17 (IV, 187-192)]. In: PAH, 59-64.
1917c [194]
Avatatlanok álmai. [Träume der Ahnungslosen. IZP, 1916-17 (IV, 208)]. In: PAH, 49-51.
1917d [195]
Patoneurózisok. [Von Krankheits- oder Pathoneurosen. IZP, 1916-17 (IV, 219-228)]. Gy, 58, (1918. május 18.) 20: 240-244.; In: LPPAT, 248-263.
1917e [196]
Gyermekkori kasztráció lelki következményei. [Die psychischen Folgen einer "Kastration" im Kindesalter. IZP, 1916-17 (IV, 263-266)]. In: PAH, 71-75.
1917f [197]
A test szimmetrikus érintésének kényszere. [Symmetrischer Berührungszwang. IZP, 1916-17 (IV, 266)]. In: ITKE, 132.
1917g [198]
Pecunia - olet. [Pecunia - olet. IZP, 1916-17 (IV, 327)]. In: PAH, 93-95.
1917h [201]
Az Adler-féle irányzat kritikája (Recenzió). [Adler u. Furtmüller: Heilen und Bilden. IZP, 1916-17 (IV, 115)]. In: PAH, 182-187.
1917i [202]
Bleuler, E.: Pszichikum és fizikum a patológiában (Recenzió). [Bleuler, E.: Physisch und Psychisch in der Pathologie. IZP, 1916-17 (IV, 119)]. In: PAH, 200.
1917j [203]
Kaplan, L.: Pszichoanalitikus problémák (Recenzió). [Psychoanalytische Probleme. IZP, 1916-17 (IV, 120)]. In: PAH, 194-197.
1917k [204]
Putnam professzor bírálata Adlerről (Recenzió). [Putnam, J. J.: The Work of Adler. IZP, 1916-17 (IV, 161)]. In: PAH, 188-191.
1917l [206]
Groddeck, G.: Organikus állapotok pszichoanalízise (Recenzió) [Die psychische Bedingtheit und psychoanalytische Behandlung organischer Leiden. IZP, 1916-17 (IV, 346)]. In: PAH, 198-199.
1917m
Décsi Imre dr.: "Ember, mért vagy ideges?" (Recenzió). Gy, 57, (1917. augusztus 5.), 31: 370.
1917n
Barátságom Schächter Miksával. Gy, 57, (1917. december 30.), 52: 26-27.; Thalassa, (3) 1992, 2: 140-143.
 
 
1918a
"A mese lélektanáról" (Válasz Lesznai Anna cikkére). Nyugat, (11) 1918, II, 376-377.; Legújabban, in: FS.VÁL, 58.
1918b
A mechanika lelki fejlődéstörténete. Kritikai megjegyzések Ernst Mach egy tanulmányához. Nyugat, (11) 1918, II, 487-494. In: PAH, 1919, 28-36.; Legújabban, in: FS.VÁL, 198-203.
1918c
A "friss levegő" és "jó levegő" gyógyító és üdítő hatása. Gy, 58, (1918. november 17.) 46: 596-597.; Kötetben: "Kellemes érzések hatása a lélekzésre" címmel in: PAH, 89-92.
1918d
A lélek ismerője. Színházi Élet, 1918, 51. sz. (december 22-29.), 17.; Legújabban, in: FS.VÁL, 59.
 
 
1919a [223]
A hisztéria és a pathoneurózisok. Pszichoanalitikai értekezések [röv. HP ]. (Előszó dátuma: 1918 november). [Egyidőben a "Die Psychoanalyse der Kriegsneurosen" c. kivételével azonos tartalommal németül is: Hysterische und Pathoneurosen. Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien 1919.]. Dick Manó, Budapest, 1919. A magyar kiadás digitalizált szövege: IPU, (Internet Archive)
1919b
A pszichoanalízis haladása [röv. PAH] (Előszó dátuma: 1918. dec. 1.). Első kiadás: Dick Manó, 1919; második kiadás: ua., uo. 1920. Teljes HTML-szöveg (Neumann Kht., Budapest, 2005): MEK.
1919c [210]
Technikai nehézségek egy hisztéria-eset analízisénél. (Megfigyelések a rejtett onániáról és "onánia-equivalensekről"). [Technische Schwierigkeiten einer Hysterieanalyse. IZP, 1919 (V, 34-40)]. In: HP, 39-46.; Legújabban, in: FS.VÁL, 164-168.
1919d [211]
Vasárnapi neurózisok. [Sonntagsneurosen. IZP, 1919 (V, 46-48)]. In: PAH, 77-81.; Legújabban, in: FS.VÁL, 161-164.
1919e [212]
Gondolkodás és izombeidegzés. [Denken und Muskelinnervation. IZP, 1919 (V, 102)]. In: PAH, 86-88.
1919f [213]
Undorodás a reggelitől. [Ekel vor dem Frühstück. IZP, 1919 (V, 117)]. In: PAH, 137-138.
1919g [214]
Cornelia, a Gracchusok anyja. (Németül az Imago c. folyóirat számára írt cikk). [Cornelia, dei Mutter der Gracchen. IZP, 1919 (V, 117-120)]. In: PAH: 81-85.; In: LPPAT, 275-280.
1919h [215]
A páciens befolyásolása pszichoanalízis közben. [Zur Frage der Beeinflussung de Patienten in der Psychoanalyse. IZP, 1919 (V, 140-141)]. In: PAH, 98-100.
1919i [216]
A pszichoanalízis technikájához. [A "Magyarországi Pszichoanalitikai Egyesület"-ben (Freud-társaság) - Budapest, 1918. - tartott előadás. [Zur psychoanalytischen Technik. IZP, 1919 (V, 181-192)] Részletei: 1. Visszaélés az asszociáció szabadságával [Mißbrauch der Assoziationsfreiheit]; 2. A páciens kérdései. - Elhatározások a kúra folyamán [Fragen der Patienten - Entscheidungen während der Kur]; 3. A "példának okáért" szerepe az analízisben [Das "Zum Beispiel"in der Analyse]; 4. A viszontáttétel legyőzése [Die Bewältigung der Gegenübertragung]. In: PAH, 101-111.
1919j [218]
A háborús neurózisok pszichoanalízise. [Eredetileg "Die Psychoanalyse der Kriegsneurosen" az V. nemzetközi pszichoanalitikus kongresszuson tartott referáló előadás - Budapest, 1918. szeptember 28.]. In: HP, 71-90.; in: LPPAT, 199-225.
1919k [220]
A hisztériás materializáció jelenségei (Kísérlet a hisztériás konverzió és szimbolika magyarázására). [Hysterische Materialisationsphänomene] In: HP, 16-30.; in: LPPAT, 226-247.
1919l [221]
Hisztériás stigmák magyarázó kísérlete. [Erklärungsversuch einiger hysterischer Stigmata] In: HP, 31-38.; in: LPPAT, 264-274.
1919m [222]
Hipohondriás hisztéria-eset pszichoanalízise. [Die Psychoanalyse eines Falles von hysterischer Hypochondrie]. In: HP, 47-53.
1919n
A mindennapi élet pszichopathologiájából. In: PAH, 37-43.
1919o
Rövid feljegyzések az analitikai gyakorlatból. [Részletei külön címekkel szerepelnek a Bausteine-ben és ennek megfelelően jelen felsorolásban is]. In: PAH, 129-139.
1919p
Az orvosképzés reformja (hozzászólás). Gy, 59, (február 23.) 8: 120-121.
1919q
Freud, S.: Kell-e az egyetemen pszichoanalízist tanítani? [Fordítás]. Gy, 1919, 59, (március 30.) 12: 192.
1919r
Pszichoanalízis és kriminológia. Új Forradalom, (1919. március 31.) 1: 5-6. In: PAH, 126-128.
 
 
1920 [231]
Recenzió Otto Gross "Három tanulmány a belső konfliktusról. Értekezés a szexológia területéről" c. könyvérol. ["Rez. von Otto Gross' 'Drei Aufsätze über den inneren Konflikt'" címmel IZP, 1920 (VI, 364-368)]. (ford. Friedrich Melinda) Thalassa, (17) 2006, 2-3: 197-201.
 
 
1921a [234]
Az "aktív technika" továbbépítéséről a pszichoanalízisben. [Eredetileg elhangzott a VI. nemzetközi pszichoanalitikus kongresszuson ( Hága, 1920. szeptember 10-én.) "Weiterer Ausbau der 'aktiven Technik' in der Psychoanalyse" címmel. IZP, 1921 (VII, 233-251)]. (ford. Széchey Orsolya) In: TI, Animula Egyesület, 1997, 5-22.
1921b [238]
Georg Groddeck: A lélekkereső – Pszichoanalitikus regény. [Groddeck, G.: Der Seelensucher. Ein psychoanalytischer Roman. Imago, 1921, 7, 356-359.] (ford. Dobos Elvira) Thalassa, (20) 2009, 3: 69-73.
 
 
1922a
Pszichonalízis és társadalompolitika. Nyugat, (15) 1922, I. 554-555.; Legújabban, in: FS.VÁL, 72-74.
1922b [244]
Freud metapszichológiája. [Angol és amerikai pszichoanalitikusok meghívására Bécsben, 1922. január 6-án "Der individualpsychologische Fortschritt in Freud 'Massenpsychologie und Ichanalyse'" címmel tartott előadás. IZP, 1922 (VIII, 206-209)]. Gy, 62, (1922. június 18.), 25: 360-363.; In: PARI, Pantheoun é. n., 65-79.; In: PARI, Animula, 58-70.
 
 
1923a
A pszichoanalízis a gyakorló orvos szolgálatában. [A Kassai Magyar Orvosegyesület meghívására 1923. február 2-án tartott előadás (szövege nem azonos az ugyanezen címen a [1936l jelzetű] PARI-ben megjelenttel)] Gy, 63, (1923. június 10.) 23: 332-333. és (június 17.) 24: 350-351. Legújabban, Thalassa, (18) 2007, 1: 107-117.
1923b
Előszó. Sigmund Freud: A Halálösztön és az Életösztönök (ford.: Kovács Vilma) magyar kiadásához. "Világirodalom" Könyvkiadó, Budapest, 1923.; Múzsák Közművelődési Kiadó, 1991, 5-8.; Legújabban, in: Sigmund Freud: Válogatás az életműből. Vál. Erős Ferenc. Európa, Budapest, 2004, 495-496.
1923c
Előszó. Sigmund Freud: A mindennapi élet pszichopatológiája c. könyv magyar kiadásához. "Világirodalom" Könyvkiadó, Budapest, 1923.; In: Sigmund Freud Művei III, Cserépfalvi, Budapest, 1994, vii.
 
 
1924a [268]
Katasztrófák a nemi működés fejlődésében. [Eredetileg "Versuch einer Genitaltheorie" címmel az Internationale Psychoanalytische Bibliothek XV. köteteként. Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien]. Első magyar megjelenés (a Bevezetés dátuma: 1928) Pantheon, Budapest, é.n. (1929).; Legújabban: (1929. évi kiadása alapján) Filum, Budapest, 1997. Az első magyar kiadás digitálizált szövege: MTDA E-Könyvtár.
1924b
Altató és ébresztő tudomány. Nyugat, (17) 1924, I. 72-73.; Legújabban, in: FS.VÁL, 220-221.
1924c
Ignotus, a megértő. Nyugat, (17) 1924, II, 23.; Legújabban, in: FS.VÁL, 59-60.
1924d [264]
O. Rankkal: A pszichoanalízis fejlődési céljai. [Entwicklungsziele der Psychoanalyse. Zur Wechselbeziehung von Theorie und Praxis. Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien, 1924.]; Magyarul részletei (V-VI. rész [ford. V. Horváth Károly]), in: FS.VÁL, 105-111.
 
 
1925a
[Önéletrajz, Budapest, 1925. aug. 1.]. (Gulyás Pál hagyatékából, OSZK, Kézirattár. Közreadta: Lengyel András "Ferenczi Sándor elfelejtett írásai" c. bevezető írásával [142-143].) Thalassa, (12) 2001, 1: 143-144.
1925b
G. Groddeck-kel: Erotikus nehézségek a házasságban. [Eredetileg megjelent a Die Arche c. folyóirat 14. sz. 1925. november 11.] (Bevezető "Ferenczi és Groddeck a házasságról" c. írásával [221] közreadta: Pfitzner Rudolf, ford. uő.) Thalassa, (11) 2000, 2-3: 221-228.
 
 
1926a [271]
Az aktív pszichoanalitikus technika kontraindikációi. [Eredetileg "Kontraindikationen der aktiven psychoanalytischen Technik" címmel elhangzott a IX. nemzetközi pszichoanalitikus kongresszuson, Bad Homburg, 1925 szeptembere. IZP, 1926 (XII, 3-14)] (ford. Széchey Orsolya) In: TI, 23-34.
1926b [273]
Sigmund Freud 70. születésnapjára. [Zum 70. Geburtstag Sigm. Freuds. IZP, 1926 (XII, 235-240)]. Gy, 66, 19: 438-439.
1926c [275]
A kedvezőtlen mozzanatok elfogadásának problémája. [Das Problem der Unlustbejahung (Fortschritte in der Erkenntnis des Wirklichkeitssinnes). IZP, 1926 (XII, 241-252)]. (ford.: Linczényi Adorján) In: TI, 35-47.
 
 
1927a [280]
Gulliver-fantáziák. (Eredetileg angolul "Gulliver phantasies" címmel a New York Society for Clinical Psychiatry 1926. december 9-én tatott éves összejövetelének nyitóelőadása). [Németül (ford.: Rose Hilferding, Berlin) IZP, 1927 (XIII, 379-396.); angolul: Int. Journal of Psycho-Analysis, 1928, 9, 283-300.)] Magyarul (ford. Dorn K. és Lénárd K.): Thalassa, (16) 2005, 1: 98-115.
1927b
A szívfájdalomról. Pesti Napló, 1927. dec. 25. 46.
 
 
1928a [282]
Az analízisek befejezésének problémája. [Das Problem der Beendigung der Analysen. IZP, 1928 (XIV, 1-10). Eredetileg elhangzott a X. nemzetközi pszichoanalitikus kongresszuson Innsbruck, 1927. szeptember 3.]. (ford. Széchey Orsolya). Legújabban, in: FS.VÁL, 111-116.
1928b [281]
A család alkalmazkodása a gyermekhez. [Die Anpassung der Familie an das Kind. ZPP, 1927/28 (II, 239-251)]. Korunk, 1928, 3: 593-599.; Legújabban, in: FS.VÁL, 117-121.(Nem azonos a németül megjelenttel, annak egy Ferenczi által írt, rövidebb változata.)
1928c [283]
A pszichoanalitikus technika rugalmassága. [Die Elastizität der psychoanalytischen Technik. IZP, 1928 (XIV, 197-209). Elhangzott a Magyaroszági Pszichoanalitikai Egyesület rendes ülésén, 1928. Ford. Linczényi Adorján). In: TI, 57-70.
1928d[283a]
A pszichoanalízis és a kriminalitás. [Psychoanalyse und Kriminologie címmel elhangzott előadás a bécsi ‘Verein für angewandte Psychopathologie' tartott ankéton (1928. április 30.) Századunk, 1928, III. 272-281.; In: LPPAT, 360-384. (Az előadás dátuma úgy a német, mint a magyar kiadásban valószínűleg tévesen jelent meg, a helyes dátum feltehetően: 1928. máricus 30.)
1928e
Pszichoterápiai jelszavak. Pesti Napló, 1928. máj. 27.; Újraközlés: Lengyel András "Ferenczi Sándor elfelejtett írásai" c. bevezető írásával [142-143]. Thalassa, (12) 2001, 1: 144-145.
1928f
A Szerelem végső titkai. Beszélgetés dr. Ferenczi Sándorral az emberi és állati élet ősi kezdeteiről és fejlődéséről a mai formákig. Pesti Napló, 1928. dec. 25. 53-54. Újraközlés: Thalassa, (17) 2006, 2-3: 203-206.
 
 
1929a
Psychoanalisis és constitutio; észrevételek az 1929. 3. számban megjelent vezércikkre. Gy, 69, (1929. január 27.), 4: 79-80., és (február 3.) 5: 88-89.
1929b [287]
A nemkívánt gyermek és halálösztöne. [Eredetileg németül Das unwillkommene Kind und sein Todestrieb. IZP, 1929 (XV, 149-153), és angolul The Unwelcome Child and his Death-Instinct. International Journal of Psycho-Analysis, 1929 (X, 125-129). Magyarul (ford. Pándy Gabi-Hárs György P.), in: FS.VÁL, 121-124.
1929c [288]
Előszó és Záró megjegyzések az "Egy proletárlány gyermekkora. Feljegyzések egy 19 éves öngyilkos lány első tíz életévéről" címmel közreadott dokumentumhoz. [Eredetileg németül: "Vorbericht und Schlußbemerkungen zu Aus der Kindheit eines Proletariermädchens". In: Zeitschrift für Psychoanalytische Pädagogik. (3) 5-6: 141-142. és 171-172.] Magyarul: (ford. Martényi Erzsébet). Thalassa, (15) 2004, 3: 127-128.o. és 153-154.o.
 
 
1930a
A "pszichoanalízis" név illetéktelen használata. Gy, 70, (1930. január), 1: 19.
1930b
Viszonválasz Dr. Feldmann válaszára. Gy, 70, (1930. január), 2: 38.
1930c [291]
A relaxáció elve és a neokatarzis. [Elhangzott a XI. nemzetközi pszichoanalitikus kongresszuson "A pszichoanalitikus technika haladása" címen, Oxford, 1929] [Relaxationsprinzip und Neokatharsis. IZP, 1930 (XVI, 149-164)]. (Ford.: Kertész Tivadarné) Gy, (1931. május 3.) 18: 273-278. In: TI, 71-86.
1930d
Magatartástan. Századunk, 1930, 524-525. Közreadta bevezetőjével: Lengyel András. Thalassa, (16) 2005, 1: 117-118.
 
 
1931a [292]
Felnőttek "gyermekanalízise". [Kinderanalysen mit Erwachsenen. IZP, 1931 (XVII, 161-175). Elhangzott a bécsi pszichoanalitikus egyesület S. Freud 75. születésnapja alkalmából tartott ülésen, 1931. május. 6.] Gy, 72, (1932. október 16.) 42: 633-637. (ford. Almásy Endre). In: TI, 87-101.
1931b

Előszó. Bálint Alice: A gyermekszoba pszichológiája. Pantheon, 1931, 5-6.; Kossuth, 1990, 11-12.

 
 
1933 [294]
Nyelvzavar a felnőttek és a gyermek között. A gyengédség és a szenvedély nyelve. [Eredetileg "Sprachverwirrung zwischen den Erwachsenen und dem Kind. (Die Sprache der Zärtlichkeit und der Leidenschaft)" címmel elhangzott a XII. nemzetközi pszichoanalitikus kongresszuson (Wiesbaden, 1932. szeptember). IZP, 1933 (XIX, 5-15)]. In: A pszichoanalizis és modern irányzatai. (Szerk.: Buda Béla), Budapest, Gondolat, 1971, 215-226.; In: TI, 102-112.
 
 
1934 [296]
A trauma a pszichoanalízisben (1931-33) 1. A megrázkódtatás lélektanához; 2. Az álomfejtés revíziójához; 3. Trauma a relaxációs technikában (ford.: Hermann Imre). [Gedanken über das Trauma. I. Zur Psychologie der Erschütterung, II. Zur revision der Traumdeutung, III. Das Trauma in der Relaxationstechnik. IZP, 1934 (XX, 5-12); In: Gy, 74, (1934. május 20.) 20: 310-312. (Felolvasta a Magyarországi Pszichoanalitikai Egyesület 1933. október 3-án tartott gyászülésén Dr. Hahn Fanny.) In: TI, 113-121.
1936a [306]
A pszichoanalitikus kiképzés menete (1928-ban Madridban tartott előadássorozatból) [Über den Lehrgang des Psychoanalytikers. Bausteine, 1938, III, 422-431)]. In: PARI, Pantheon, 88-95.
1936b [307]
A jellem pszichoanalitikus gyógymódja (1928-ban Madridban tartott előadássorozatból [Die psychoanalitische Therapie des Charakters. In: Bausteine, 1938, III, 432-445]. Szép Szó 1: 196-202. In: PARI, Pantheon, 80-87.; Legújabban, in: FS.VÁL, 125-129.
1936c
Néhány közkeletű tévedés a pszichoanalízis körül. In: PARI, Pantheon, 5-10.; In: PARI, Animula, 5-9.
1936d
Az ösztönök egyéni fejlődése a lélekelemzés megvilágításában. 1. Az énösztönök; 2. A nemi ösztönök. In: PARI, Pantheon, 11-18.; In: PARI, Animula, 10-16.
1936e
A tudattalan lelki életről. In: PARI, Pantheon, 19-22.; In: PARI, Animula, 17-20.
1936f
Az álomfejtés és a szimbolika. In: PARI, Pantheon, 23-28.; PARI, Animula, 21-25.
1936g
A neurózisok pszichoanalitikai osztályozása. Aktuál-neurózisok. In: PARI, Pantheon, 29-34.; In: PARI, Animula, 26-31.
1936h
A pszichoneurózisokról általában. In: PARI, Pantheon, 35-44.; In: PARI, Animula, 32-40.
1936i
A pszichoanalízis technikájáról. In: PARI, Pantheon, 45-51.; In: PARI, Animula, 41-46.
1936j
A pszichoanalízis indikációi és kontraindikációi. In: PARI, Pantheon, 52-54.; In: PARI, Animula, 47-48.
1936k
Egyes pszichoneurózisok rövid analitikai jellemzése. In: PARI, Pantheon, 55-61.; In: PARI, Animula, 49-54.
1936l
A pszichoanalízis a gyakorló orvos szolgálatában. [Nem azonos a Gyógyászat-ban (1923a jelzetű) megjelenttel]. In: PARI, Pantheon, 62-63.; In: PARI, Animula, 55-56.
1936m
A lélekelemzés helye a tudományok sorában. In: PARI, Pantheon, 64.; In: PARI, Animula, 57.
1936n
A pszichoanalízis rövid ismertetése. (Hátrahagyott írások) [röv. PARI, Pantheon] Pantheon, Budapest, é. n. [1936 (?) 37] 95 oldal. Az eredeti kiadás teljes HTML-szövege, Neumann Kht., Budapest, MEK. Újabb kiadás (az 1936a és 1936b jelű írás kivételével) azonos tartalommal: Animula, Budapest, 1996.
1982
Lelki problémák a pszichoanalízis tükrében. Válogatás Ferenczi Sándor tanulmányaiból. Szerk.: Linczényi Adorján, Magvető, Budapest. Teljes HTML-szöveg, Neumann Kht., Budapest, MEK.
1985
Klinikai napló, 1932. [Német nyelvű kézirat, amely nyomtatásban először francia fordításban jelent meg: Journal clinique (Janvier-Octobre 1932). Payot, Paris, 1985]. (Előszó: Judith Dupont; Bevezetés a Naplóhoz: Bálint Mihály; ford.: Vég Katalin). Akadémiai Kiadó, Budapest, 1996. Teljes HTML-szöveg, Neumann Kht., Budapest, MEK.
1991
Lélekgyógyászat. Válogatott írások. (Vál.: Gulyás Katalin) Kossuth Kiadó, Budapest.
1996
A pszichoanalízis rövid ismertetése. (Hátrahagyott írások) [röv. PARI, Animula] a Pantheon, Budapest, é. n. [1936], kiadása alapján, (az 1936a és 1936b kivételével azonos tartalommal). Animula Egyesület, Budapest.
1997
Technikai írások (1921-33). Animula Egyesület, Budapest.
1999
A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897-1908. S. a. r., szerk. és az Utószót írta: Mészáros Judit. Osiris, Budapest.
2000a
Ferenczi Sándor. [röv. FS.VÁL] Vál., s. a. r., és Bevezetést írta: Erős Ferenc. Új Mandátum, Budapest.
2000b
Sigmund Freud és Ferenczi Sándor -- Levelezés I/1. köt. 1908-1911. Szerk.: Eva Brabant, Ernst Falzeder, Patrizia Giampieri-Deutsch, André Haynal tudományos irányítása alatt; a magyar kiadást a német kiadás alapján s.a.r. és szerk.: Erős Ferenc és Kovács Anna. Ford.: Berényi Gábor, Schulcz Katalin és mások. Thalassa Alapítvány-Pólya Kiadó, Budapest.
2002a
Sigmund Freud és Ferenczi Sándor -- Levelezés I/2. köt. 1912-1914. Thalassa Alapítvány-Pólya Kiadó, Budapest, 2002, január.
2002b
Sigmund Freud és Ferenczi Sándor -- Levelezés II/1. köt. 1914-1916. Thalassa Alapítvány-Pólya Kiadó, Budapest, 2002, július.
2003
Sigmund Freud és Ferenczi Sándor -- Levelezés II/2. köt. 1917-1919. Thalassa Alapítvány-Pólya Kiadó, Budapest .
2004
Sigmund Freud és Ferenczi Sándor -- Levelezés III/1. köt. 1920-1924. Thalassa Alapítvány-Pólya Kiadó, Budapest.
2005
Sigmund Freud és Ferenczi Sándor -- Levelezés III/2. köt. 1925-1933. Thalassa Alapítvány-Pólya Kiadó, Budapest.
2010a
Ferenczi Sándor / Ernest Jones levek [1911-1933]. In: Ferenczi Sándor levelezése Ernest Jonesszal és Georg Groddeckkal (pp. 27-126). Szerk.: Erős Ferenc és Kovács Anna, Székács Judit közreműködésével. Ford.: Bottka Petrik. Thalassa Alapítvány-Imágó Egyesület, Budapest, 2010.
2010b

Ferenczi Sándor / Georg Groddeck levek. In: Ferenczi Sándor levelezése Ernest Jonesszal és Georg Groddeckkal (pp. 129-279). Szerk. Erős Ferenc és Kovács Anna; Ford.: Dobos Elvira. Thalassa Alapítvány-Imágó Egyesület, Budapest, 2010.

***

< vissza az elejére >

 

FERENCZI SÁNDOR MŰVEINEK LEGFONTOSABB IDEGEN NYELVŰ GYŰJTEMÉNYEI


Német nyelvű

BAUSTEINE ZUR PSYCHOANALYSE VON DR. S. FERENCZI. Band I. Theorie. Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Leipzig/Wien/Zürich 1927. Az első kiadást digitalizálta: IUP, INTERNET ARCHIVE.

BAUSTEINE ZUR PSYCHOANALYSE VON DR. S. FERENCZI. Band II. Praxis. Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Leipzig/Wien/Zürich 1927. Az első kiadást digitalizálta: IUP, INTERET ARCHIVE.

BAUSTEINE ZUR PSYCHOANALYSE VON DR. S. FERENCZI. Band III. Arbeiten aus den Jahren 1908-1933. Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Leipzig/Wien/Zürich 1939. Az első kiadást digitalizálta: IUP, INTERNET ARCHIVE.

BAUSTEINE ZUR PSYCHOANALYSE VON DR. S. FERENCZI. Band IV. Gedenkartikel, Kritiken und Referate, Fragmente, Bibliographie, Sachregister. Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Leipzig/Wien/Zürich 1939.
Az első kiadást digitalizálta: IUP, INTERNET ARCHIVE.

POPULÄRE VORTRÄGE ÜBER PSYCHOANALYSE VON DR. S. FERENCZI. Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Leipzig/Wien/Zürich 1922. Digitalizálta: IUP, INTERNET ARCHIVE.

BAUSTEINE ZUR PSYCHOANALYSE. (1927-1938) I-IV. kötet egyidőben. Második, változatlan kiadás, Bálint Mihály előszavával. Verlag Hans Huber, Bern und Stuttgart 1964.

SCHRIFTEN ZUR PSYCHOANALYSE I-II. Auswahl in zwei Bänden. Hg. von M. Bálint. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 1970-1972. Újabb, változatlan kiadás, Psychosozial Verlag, Giessen 2004.

ZUR ERKENNTNIS DES UNBEWUSSTEN UND ANDERE SCHIRFTEN ZUR PSYCHOANALYSE. Hg. und eingeleitet von Helmut Dahmer. Kindler Verlag, München, 1978; Újabb, változatlan kiadás, Psychosozial Verlag, Giessen 2005.


Angol nyelvű

FIRST CONTRIBUTIONS TO PSYCHOANALYSIS. Authorized Translation by Ernes Jones. Hogarth Press, London 1980. Reprinted: Karnac, London 1994. (Első kiadás: SEX IN PSYCHO ANALYSIS -- CONTRIBUTIONS TO PSYCHO-ANALYSIS. Authorized Translation by Ernes Jones. R.G. Badger, Boston 1916. Az első kiadást digitalizálta: University of California Libraries, INTERNET ARCHIVE.

FURTHER CONTRIBUTIONS TO PSYCHOANALYSIS. Ed. by John Rickman. Authorized translation from the German by Jane Isabel Suttie, and others. Hogarth Press, London 1980. Reprinted: Karnac, London, 1994. (Első kiadás: Boni and Liveright Publishers, New York 1927. Az első kiadást digitalizálta: Universal Digital Library, INTERNET ARCHIVE.

FINAL CONTRIBUTIONS TO PSYCHOANALYSIS. Ed. by Michael Balint, Tran. Eric Mosbacher and others. Hogarth Press, London 1980. Reprinted: Karnac, London, 1994. (Első kiadás: Hogarth Press, London 1955.)

SELECTED WRITINGS. Edited with an introduction by Julia Borossa. Penguin Books, London, 1999.


Francia nyelvű

OEUVRES COMPLÉTES. PSYCHANALYSE, I-IV. Payot, Paris 1968-1982.

JOURNAL CLINIQUE (JANVIER-OCTOBRE 1932). Payot, Paris 1985.


Olasz nyelvű

FONDAMENTI DI PSICOANALISI, I-V. Guaraldi, Rimini 1972-1975.


Portugál (brazil) nyelvű

OBRAS COMPLETAS – PSICANALISE, I-IV. WMF Martins Fontes Ltda, Sao-Paulo 2011.


Spanyol nyelvű

PSICOANÁLISIS. OBRAS COMPLETAS, I-IV. Espasa Calpe, Madrid 1981-1984.

DIARIO CLÍNICO 1932.. SIN SIMPATÍA NO HAY CURACIÓN. Amorrortu, Buenos Aires 1997.

***

< vissza az elejére >

 

FERENCZI SÁNDORRÓL SZÓLÓ LEGFONTOSABB MAGYAR NYELVŰ IRODALOM

ERŐS FERENC: Ferenczi Sándor és kora: In: Erős Ferenc (szerk.): Ferenczi Sándor. Új Mandátum, Bp. 2000, 1-44.

ERŐS FERENC: Kultuszok a pszichoanalízis történetében. Egy Ferenczi-monográfia vázlata. Jószöveg Műhely Kiadó, Bp. 2004.

ERŐS FERENC: Pszichoanalízis és forradalom. Ferenczi Sándor és a budapesti egyetem 1918/19-ben. Jószöveg Műhely Kiadó, Bp. 2011.

HARMAT PÁL: Freud, Ferenczi és a magyarországi pszichoanalízis. Európai Magyar Protestáns Szabadegyetem, Genf 1986. Második, bővített kiadás: Bethlen Gábor Kiadó, Sopron, 1994.

HAYNAL ANDRÉ: Viták a pszichoanalízisben (Freud - Ferenczi - Bálint). Thalassa Alapítvány - Cserépfalvi, Bp. 1996.

HAYNAL ANDRÉ: Párbeszéd vagy párviadal? A Freud-Ferenczi kapcsolat és a pszichoanalízis. Gondolat, Bp. 2003.

LÉNÁRD KATA: A modern self-elméletek klinikai pszichiátriai és pszichoanalízis-történeti vonatkozásai. PhD disszertáció, PTE ÁOK, Pécs, 2003.

LINCZÉNYI ADORJÁN: Ferenczi Sándorról. In: Lelki problémák a pszichoanalízis tükrében. Válogatás Ferenczi Sándor tanulmányaiból. Magvető Kiadó, Budapest, 1982, 5-38.

MÉSZÁROS JUDIT: Utószó. In: Uő. (s.a.r. és szerk.): Ferenczi Sándor: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897-1908. Osiris, Bp. 1999, 397-410.

MÉSZÁROS JUDIT (szerk.): In memoriam Ferenczi Sándor. Jószöveg Kiadó, Bp. 2001.

***

< vissza az elejére >

 

FERENCZI SÁNDORRÓL SZÓLÓ LEGFONTOSABB IDEGEN NYELVŰ IRODALOM

ANTONELLI, GIORGIO: Il Mare di Ferenczi. Roma: Di Renzo Editore, Roma 1997.

ARON, LEWIS - HARRIS, ADRIENNE (szerk.): The Legacy of Sándor Ferenczi. The Analytic Press, Hillsdale, NJ - London 1993.

BARANDE, ILSE: Sándor Ferenczi. Payot, Paris 1972.

BERTRAND, MICHELE: Ferenczi, patient et psychanalyste. L'Harmattan, Paris 1994.

BOKANOWSKI, THIERRY: Sándor Ferenczi. PUF, Paris 1997.

BONOMI, CARLO (szerk.): La catastrofe e i suoi simboli: il contributo di Sándor Ferenczi alla teoria psicoanalitica del trauma. UTET libreria, Torino 2001.

BORGOGNO, FRANCO (szerk.): Perche Ferenczi oggi. Bollati Boringhieri, Torino 2004.

BOROSSA, JULIA: Introduction. In: Sándor Ferenczi: Selected Writings. Penguin Books, London 1999, ix-xiv.

DAHMER, HELMUT: Sándor Ferenczi. (Einleitung). In: Sándor Ferenczi. Zur Erkenntnis des Unbewussten. Kindler, München 1978, 7-59.

DE FOREST, IZETTE: The Leaven of Love. A Development of the Psychoanalytic Theory and Technique of Sándor Ferenczi. Harper and Row, New York 1954.

GOROG, JEAN-JACQUES (ed.): Ferenczi apres Lacan. Hermann Éditeurs, Paris 2009.

GERO-BRABANT, EVA: Ferenczi et l'école hongroise de psychanalyse. L'Harmattan, Paris 1993.

GROSSKURTH, PHYLLIS: The secret ring: Freud's inner circle and the politics of psychoanalysis. Cape, London 1991.

GRANOFF, W.: Lacan, Ferenczi et Freud. Gallimard, Paris, 2000.

HAYNAL, ANDRÉ E.: Disappearing and reviving: Sándor Ferenczi in the history of psychoanalysis. Karnac, London 2002.

JUNKER, HELMUT: Unter Übermenschen - Freud & Ferenczi: die Geschichte einer Beziehung in Briefen. ed. diskord, Tübingen 1997.

LUGRIN, YVES: Impardonnable Ferenczi. Malaise dans la transmission. Campagne Premiere, Paris 2012.

LORIN, CLAUDE: Le jeune Ferenczi. Premiers écrits 1899-1906. Éditions Auber Montaigne, Paris 1983.

LORIN, CLAUDE: Sándor Ferenczi de la médecine a la psychanalyse. PUF, Paris 1993.

RACHMAN, ARNOLD WILLIAM: Sándor Ferenczi. The Psychotherapist of Tenderness and Passion. Jason Aronson, Northvale, N. J. 1997.

RUDNYTSKY, P. L. -- BÓKAY, A. -- GIAMPIERI-DEUTSCH, P. (eds.): Ferenczi's turn in Psychoanalysis. New York University Press, New York and London 1996.

SABOURIN, PIERRE: Ferenczi, paladin et Grand Vizir secret. éditions universitaires, Paris 1985.

STANTON, MARTIN: Sándor Ferenczi: Reconsidering Active Intervention. Free Associations, London 1992.

SZEKACS-WEISZ, JUDIT -- KEVE, TOM (eds.): Ferenczi for our Time: Theory and Practice. Karnac, London 2012.

SZEKACS-WEISZ, JUDIT -- KEVE, TOM (eds.): Ferenczi and His World: Rekindling the Spirit of the Budapest School. Karnac, London 2012.

< vissza a bibliográfiákhoz >  

Kovács Anna összeállítása
Utolsó módosítás: 2014-11-03 2:38 PM

MAGUNKRÓL | HÍREK | ARCHÍVUM | BIBLIOGRÁFIÁK | KIADVÁNYOK | KAPCSOLATOK | LINK | E-MAIL
<lap elejére>
© 1997-2014, Kovács Anna és Erős Ferenc, valamint a folyóiratban megjelent cikkek szerzői és fordítói