A

Agárdiné Malek Zsuzsanna: Oedipus és Élektra komplexusa. A két alapkonfliktus múltja és jelene Szophoklész három drámája alapján. (11), 2000, 2-3: 177-191.

Aggasi, Joseph-Laor, Nathaniel: Autonómia és pszichopatológia. Ford.: Gyenge Valéria [Ülkei Zoltán]. (3), 1992, 1: 30-43.

Aradi Péter: Beszélgetés Kathleen Kelley-Lainével. (9), 1998, 1: 119-138.

Aron, Raymond: Minden veszélyek jelentője. Ford.: Babarczy Eszter. (4), 1993, 2: 106-108.

Ábrahám Miklós-Török Mária: Gyász vagy melankólia: introjekció versus inkorporáció (részlet A burok és a mag című könyvből). Ford.: Erős Ferenc és Miklós Barbara. (9), 1998, 2-3: 131-145.

Ábrahám Miklós-Török Mária: A valóság topográfiája: vázlat a titok metapszichológiájáról (részlet A burok és a mag című könyvből). Ford.: Erős Ferenc és Miklós Barbara. (9), 1998, 2-3: 146-151.

B

B. Gáspár Judit: Nyelvzavar és fordítás a mélylélektani gondolkodás történetében. (2), 1991, 2: 19-29.

B. Gáspár Judit lásd Vajda Júlia és Örlősy Dorottya.

Bacsó Béla: Néhány bevezető megjegyzés a pszichoanalízis és a hermeneutika viszonyához. (2), 1991, 2: 3-4.

Bacsó Béla: Ferenczi és Kafka. (10), 1999, 2-3: 150-152.

Bak Róbert: Szerelem és tárgyvesztés. Ford.: Berta Ádám. (10), 1999, 2-3: 171-184.

Bakó Tihamér: Gyászban foganva (egy korai tárgykapcsolat zavarai). (6), 1995, 1-2: 179-202.

Bakó Tihamér: A kríziskatlan-korszak (gondolatok a pszichoanalitikus kezelés egyik átmeneti időszakáról). (7), 1996, 1: 135-143.

Bakó Tihamér: Csalódásom a pszichoanalízisben?! (7), 1996, 3: 93-100.

Bakó Tihamér: A jövő megismerése a pszichoanalízisben (10), 1999, 1: 23-38.

Bakó Tihamér-Révai Katalin: Tükör által homályosan. Szemelvények egy dinamikusan orientált párterápiából. (4), 1993, 1: 188-196.

Bakó Tihamér lásd Vajda Júlia és Örlősy Dorottya.

Balázs Péter: Levél Szondi Lipótnak. Szondi Lipót levelezéséből. (7), 1996, 2: 123-124.

Balog Iván: Szirmai Rezső-Gartner Pál: Fasiszta lelkek (recenzió). (5), 1994, 1-2: 337-341. >> PDF

Bauer, J. Edgar: A szexuális különbözőség, a thalasszális regresszió és a "nem antropomorf animizmus" problémája Ferenczi Sándor műveiben. Ford.: Gyimesi Júlia.  (16), 2005, 1: 3-24. >> PDF

Bánfalvi Attila: A túlságosan is emberi tudattalan. (4), 1993, 2: 109-113.

Bar-On, Dan: Holocaust-áldozatok és náci bűnösök: az utódok találkozása. Ford.: Babarczy Eszter. (5), 1994, 1-2: 222-227. >> PDF ; lásd még "A Harmadik Birodalom gyermekei" Ford.: Surányi Vera. (6) 1995, 1-2: 213-221.

Benedek László: Az analitikus is ember. Gondolatok Ferenczi Sándorról. (6), 1995, 1-2: 143-162.

Benincasa, Giuseppe: A testi és lelki "mozgás" szerveződése a gyermek pszichoterápiájában: néhány megfigyelés. Ford.: B. D. (11), 2000, 1: 97-103.

Benvenuto, Sergio: A lacanizmus ellen: Beszélgetés André Greennel. Ford.: Takács Mónika. (10), 1999, 1 101-116.

Benvenuto, Sergio lásd André Green.

Benjamin, Jessica: Azonosság és különbözőség. Ford.: Battyán Katalin nyersfordításanak felhasználásával Vajda Júlia. (7), 1996, 3: 3-24.

Bereczkei Tamás: Biológiai evolúció, genotropizmus pszichopatológia. A Szondi-elmélet újraértelmezése. (4), 1993, 1: 150-172.

Berger, Falk: Sigmund Freud és Elias Canetti a tömegek lélektanáról. Ford.: Nádasdy Nóra. (6) 1995, 1-2: 130-142.

Bettelheim, Bruno: Titkos aszimmetria. Ford.: Kálmán A. György. (7), 1996, 3: 101-117.

Bodor Péter lásd Pléh Csaba

Borgos Anna: Kapcsolódás, identitás, alkotás. Török Sophie szerepeinek lehetőségei és konfliktusai. (10), 1999, 1: 117-135.

Boureau, Alain: A Sátán és az Alvó. A tudattalan konstrukciója a középkorban. Ford.: Zombory-Nagy Piroska. (4), 1993, 1: 48-61.

Bókay Antal: Sorsfordulók a pszichoanalízisben. (2), 1991, 1: 25-43.

Bókay Antal: A hermeneutikai szemlélet megformálódása Freud korai írásaiban. (2), 1991, 2: 44-56.

Bókay Antal: Pszichoanalízis a világnézet után. Bevezetés. (8), 1997, 1: 3-10.

Böttcher, Hans Richard-Maaz, Hans-Joachim-Petersen, Peter: Feltorlódott érzelmek a fal mögött. Ford.: Varnusz Ágnes. (3), 1992, 1: 87-96.

Brabant Éva: Má nistanö, avagy mi marad meg? Ford.: Gyimesi Tímea. (2), 1991, 1: 54-63.

Buden, Boris: Inconscientia Jugoslavica. Ford.: Babarczy Eszter. (3), 1992, 1: 65-75.

Butler, Judith: Esetleges alapok: a feminizmus és a "posztmodern" kérdés. Ford.: Örlősy Dorottya (8), 1997, 1: 11-31.

Bürgi-Meyer, Karl: "A laboratórium egy lázasan dolgozó hangyatársadalom". Ford.: Tönkő Ildikó. (7), 1996, 2: 83-103.

Bürgi-Meyer, Karl: Emlékezés a Szondi családra. Interjú Kerényi Magdával. Ford.: Szűcs Katalin. (7), 1996, 2: 105-117.

Bzoch, Adam: Rejtett recepció: Ferenczi Sándor gondolatai Gottfried Benn műveiben. Ford.: Takács Mónika (10), 1999, 1: 137-146.

Bzoch, Adam: Terebessy Károly és a pszichoanalízis szlovákiai recepciója a negyvenes években. Ford.: Nádasdy Nóra. (11), 2000, 2-3: 193-206.

C

Casey, Edward S.: Jung és a posztmodern. Ford.: Matolcsi Ágnes. (8), 1997, 2-3: 213-217.

Chasseguet-Smirgel, Janine: A szimbolikus tevékenység elvesztése a náci gondolkodásban. Ford.: Csajbók Sarolta. (10), 1999, 2-3: 45-60.

Chodorow, Nancy: Feminizmus, nőiség, Freud. Ford.: Örlősy Dorottya. (7), 1996, 1: 37-52.

Chokler, Myrtha-Hebe: Mivé lesz a tekintet? Egy neuro-pszichoszenzoros kórképben szenvedő kislány terápiája, Dr. Pikler Emmi gondolatai nyomán. Ford.: Győri Anna. (11), 2000, 1: 85-96.

Cloitre, Marylene: A magyar tárgykapcsolati elméletek hatása az amerikai interperszonális pszichológiára. Ford.: Ehmann Bea. (4), 1993, 1: 110-116.

Csabai Márta-Csörsz Ilona-Szőnyi Magda: "Gereznabarka". Tündérmesék, együttes élmény, önismeret. (8), 1997, 2-3: 194-212.

Csepeli György: "Nemzeti tudattalan". (1) 1990, 1: 43-46.

Csörsz Ilona: lásd Csabai Márta.

D

Deleuze, Gilles: Mi a halálösztön? Ford.: Simon Vanda. (8), 1997, 1: 32-38.

Derrida, Jacques: Egyesített értelmezések. Ford.: Boros János, Csordás Gábor, Orbán Jolán. (8), 1997, 1: 39-51.

Didier-Weill, Alain lásd Füzesséry, Éva.

Döme László: Sigmund Freud, a pszichoanalízis felfedezője és a zsidó kisebbségi lét az Osztrák-Magyar Monarchiában. (6), 1995, 1-2: 163-178.

Dupont, Judith: Egy kegyeletsértés története. Ford.: Tóth Angelika. (8), 1997, 2-3: 59-68.

Dupont, Judith lásd Erős Ferenc.

E

Eckensberger, Dietlinde: A német egyesítés témája az analízisben. Ford.: Babarczy Eszter. (3) 1992, 1: 114-119.

Elrod, Norman: Szergej Eisenstein és a pszichoanalízis. Ford.: Saitz Mariann. (6), 1995, 1-2: 69-82.

Erős Ferenc: A budapesti iskola hozzájárulása az analitikus szociálpszichológiához. (1), 1990, 1: 13-19.

Erős Ferenc: A történelem sztálinista újraírása. (2), 1991, 1: 92-97.

Erős Ferenc: Matthew H. Erdelyi: Psychoanalysis: Freud's Cognitive Psychology. (2), 1991, 1: 113-114.

Erős Ferenc (E. F.): Néhány külföldi rendezvény 1990-ben. (2), 1991, 1: 121-122.

Erős Ferenc: Edith Kurzweil: The Freudians (recenzió). (2), 1991, 2: 139-140.

Erős Ferenc (e. f.): . Erich Fromm és a frankfurti iskola. A Nemzetközi Erich Fromm Társaság rendezvénye. (2), 1991, 2: 143.

Erős Ferenc: Ferenczi öröksége. Nemzetközi kollokvium Párizsban. (3), 1992, 1: 152-153.

Erős Ferenc: A Nemzetközi Pszichoanalízis-történeti Társaság (AIHP) 4. kongresszusa Brüsszelben. (3), 1992, 2: 148-149.

Erős Ferenc: Jacques Lacan munkássága - Bevezetés. (4), 1993, 2: 3-4.

Erős Ferenc: Jacques Lacan, avagy a vágy tragédiája. (4), 1993, 2: 29-44.

Erős Ferenc: Jacques Lacan: Életrajz és bibliográfia. (4), 1993, 2: 94-99.

Erős Ferenc: Ferenczi és Franciaország. (4), 1993, 2: 123.

Erős Ferenc: Erik H. Erikson - a fordító búcsúja. (5), 1994, 1-2: 318-319. >> PDF

Erős Ferenc: Fehér Ferenc emlékére. (5), 1994, 1-2: 320. >> PDF

Erős Ferenc: Az Olvasóhoz. (6), 1995, 1-2: 3-4.

Erős Ferenc: Egy meg nem jelent folyóirat - A Jövő Embere. (6), 1995, 1-2: 223-224.

Erős Ferenc (ef): Elisabeth Roudinesco-Michel Plon: Dictionnaire de la psychanalyse (Fayard, Paris, 1997). (8), 1997, 1: 153-154.

Erős Ferenc: Bevezetés. (8), 1997, 2-3: 3-4.

Erős Ferenc (E.F.): In memoriam Gerő Zsuzsa (1940-1999). (10), 1999, 1: 163-164.

Erős Ferenc: A megértés gesztusa. Nemes Lívia: Alkotó és alkotás (recenzió). (10), 1999, 1: 165-166.

Erős Ferenc: Bevezetés a "Tízéves a Thalassa" jubileumi számához. (10), 1999, 2-3: 3-5.

Erős Ferenc: Könyvekről - röviden. (10), 1999, 2-3: 227-229.

Erős Ferenc: Virág Teréz: Children of Social Trauma (recenzió). (11), 2000, 2-3: 236.

Erős Ferenc-Szilasi Judit: "Nyelvészet és pszichoanalízis". Beszélgetés Fónagy Ivánnal. (8), 1997, 2-3: 42-58.

Erős Ferenc-Szilasi Judit: "Mesterségem a pszichoanalízis". Beszélgetés Judith Dupont-nal. (9), 1998, 1: 119-138.

Esman, Aaron H.: Mozart: Tanulmány a zseniről. Ford.: Horgász Csaba. (6), 1995, 1-2: 60-68.

Etkind, Alekszandr M.: Lacan és Bahtyin: a dialógus reménye. Ford.: Sebes Katalin. (4), 1993, 2: 62-71.

Etkind, Alekszandr M.: Neurotikus a forradalmárok nemzedékében: Szergej Pankejev, a Farkasember. Ford.: Szőke Katalin. (8), 1997, 2-3: 71-99.

Etkind, Alekszandr M.: Sabina Spielrein: tiszta játék egy orosz lánnyal. Ford.: Szőke Katalin. (9), 1998, 2-3: 51-108.

F

Federn, Ernst: Freud - hős vagy gazfickó? Ford.: Harmat Pál. (3), 1992, 1: 129-138.

Fehér Ferenc: Ki a Dóra-történet szerzője? Ford.: Deim Éva. (2), 1991, 2: 5-18.

Fehér Ferenc: Az álom mint régészet, az álom mint prófécia. Ford.: Bánfai Bea. (4), 1993, 1: 34-41.

Fehér Ferenc: A pszichoanalízis és akiknek nem kellett. (5), 1994, 1-2: 321-322. >> PDF

Ferenczi Sándor: Két levél (S. Freudhoz és Hollós Istvánhoz). (2), 1991, 1: 84-87.

Ferenczi Sándor: Pszichoanalízis és pedagógia [Psychoanalyse und Pädagogik]. Ford.: Hidas György. (2), 1991, 1: 76-83.

Ferenczi Sándor: Barátságom Schächter Miksával. (3), 1992, 2: 140-143.

Ferenczi Sándor: Pre-pszichoanalitikus írásai a Jövendő-ben. (7), 1996, 2: 141-179.

Ferenczi és Groddeck a házasságról. Ford.: Pfitzner Rudolf. (11), 2000, 2-3: 221-228.

Fodor Gábor: Kultúra és rasszizmus. (5), 1994, 1-2: 8-11. >> PDF

Fonagy, Peter-Target, Mary: A kötődés és a reflektív funkció szerepe a szelf-fejlődésben. Ford.: Bíró Szilvia, Gergely György és Koós Orsolya. (9), 1998, 1: 5-43.

Fonagy, Peter-Target, Mary-Gergely György: A kötődés és a borderline személyiségzavar (12), 2001, 1:21-49. PDF >>

Forgács Attila-Németh Marietta: Has vagy gólya? A meddőség transzperszonális vonatkozásai. (6), 1995, 1-2: 203-212.

Forgács Attila-Túry Ferenc-Németh Marietta: Dominanciaviszonyok és evészavarok, avagy a megevett hatalom. (7), 1996, 3: 83-92.

Fortune, Christopher: Az "R.N. eset": Ferenczi Sándor radikális kísérlete a pszichoanalízisben. Ford.: Ehmann Bea. (4), 1993, 1: 173-187.

Fónagy Iván: A halálösztön és a nyelv dinamikája. (8), 1997, 2-3: 33-41.

Fónagy Iván: lásd Erős Ferenc.

Freud, Anna Levél Gyömrői Editnek. Gyömrői Edit levelezéséből. (7), 1996, 2: 181.

Freud, Sigmund: Levél Szondi Lipótnak. Szondi Lipót levelezéséből. (7), 1996, 2: 118.

Fromm, Erich: Pszichoanalízis: tudomány vagy párthűség? Ford.: Vajda Róza. (2), 1991, 1: 98-104.

Füzesséry Éva: Lacan és az "Apa neve". (4), 1993, 2: 45-61.

Füzesséry Éva: A családi tudattalan transzgenerációs hatásai. (5), 1994, 1-2: 68-80. >> PDF

Füzesséry Éva: Lacan... Egyszer volt, hol nem volt. (9), 1998, 2-3: 157-171.

Füzesséry, Éva-Didier-Weill, Alain: Lacan és a francia pszichoanalízis. Helyzetkép 1989-ből. Ford.: Füzesséry Éva. (4), 1993, 2: 72-85.

G

Gergely György: Pszichoanalitikus rekonstrukciók a kognitív pszichológia szemszögéből: a hasítás és a projekció ontogenetikus eredete Melanie Klein és Margaret Mahler elméleteiben. (4), 1993, 1: 117-149.

Gergely György: Szelf-fejlődés és pszichopatológia: A pszichoanalitikus, a kötődéselméleti és a kognitív fejlődés-lélektani megközelítések új integrációja (Bevezető) (9), 1998, 1: 3-4.

Gergely György-John S. Watson: A szülői érzelmi tükrözés szociális biofeedback modellje: a csecsemő érzelmi öntudatra ébredése és az önkontroll kialakulása. (9), 1998, 1: 56-105.

Gergely György lásd Fonagy, Peter-Target, Mary-Gergely György

Golse, Bernard: Az intézetben nevelkedő kisgyermek. Egy paradigma pszichoanalitikusok számára. Ford.: Csajbók Sarolta. (11), 2000, 1: 11-12.

Golse, Bernard: A megfigyelés: az elmélettől a gyakorlatig. Ford.: Csajbók Sarolta. (11), 2000, 1: 15-26.

Goodich, Michael: Az álomfejtés tudománya. Schédai Hermann álmának (1119-1120) zsidó és keresztény magyarázata. Ford.: Nádai Judit. (4), 1993, 1: 42-47.

Gorog, Jean-Jacques: 1973, Lacan Budapesten. Ford.: Babarczy Eszter. (4), 1993, 2: 100-102.

Green, André: lásd Sergio Benvenuto.

Green, André levele. Ford.: Takács Mónika. (11), 2000, 2-3: 149-161.

Groddeck, Georg: Könyv az ősvalamiről (részlet). Ford.: Szaitz Mariann. (7), 1996, 3: 118-122.

Grünberger Béla: A kincsestárat teremtő gyermek. Ford.: Szilasi Judit. (8), 1997, 2-3: 5-20.

Grünberger Béla: lásd Szilasi Judit.

Gyömrői-Ludowyk, Edith: Egy koncentrációs tábort túlélt fiatal lány analízise. (5), 1994, 1-2: 32-52. >> PDF

Gyömrői-Ludowyk, Edith: Levél Vezér Erzsébetnek. Gyömrői Edit levelezéséből. (7), 1996, 2: 180-181.

Gyöngyösiné, Kiss Enikő: Bevezetés a "Szondi Lipót életművéből" című témához. (7), 1996, 2: 3-4.

Gyöngyösiné, Kiss Enikő: Dosztojevszkij Bűn és bűnhődés című regényének sorsanalitikus interpretációja. (7), 1996, 2: 126-136.

H

Habermas, Jürgen: A metapszichológia szcientista önfélreértése. Ford.: Szummer Csaba. (2), 1991, 2: 82-92.

Hámori Eszter: A fogyatékos gyermek élményvilága. Változatok a potenciális tér zavaraira. (10), 1999, 1: 39-57.

Harmat Pál: Andreas Benz: Sex-Appeal und männliche Ohnmacht (recenzió). (2), 1991, 1: 109-113.

Harmat Pál: Beszélgetés Hermann Imrével. (2), 1991, 2: 133-137.

Harmat Pál: Beszélgetés Ernst Federnnel. (3), 1992, 1: 126-128.

Harmat Pál: Örömhírek Magyarországról. (3), 1992, 1: 143-146.

Harmat Pál: Róheim Géza munkássága a pszichoanalitikus szociálpszichológia szempontjából. (3), 1992, 2: 55-70.

Harmat Pál: Egy tarka madár New Yorkból (William G. Niederland: Trauma und Kreativität). (7), 1996, 1: 144-146.

Harrach Andor: Margaret Mahler születésének századik évfordulójára. Személyes és szakmai gyökerek Magyarországon. (9), 1998, 1: 151-159.

Hárs György Péter: Nyelv, alkímia és pszichoanalízis. (4), 1993, 1: 70-80.

Hárs György Péter: Tithónosz és a Miki egér. (8), 1997, 1: 131-141.

Hárs György Péter: Thalassa, avagy a szimbólum regressziója. (11), 2000, 2-3: 35-56.

Haynal André: A Freud-Ferenczi viszony és jelentősége napjaink pszichoanalízisében. (2), 1991, 1: 14-24.

Haynal André: Totalitariánus rendszerek és a magyar pszichoanalízis. Ford.: Ádám Péter. (3), 1992, 1: 21-29.

Haynal André: Ferenczi Sándor: Klinikai napló 1932. (Akadémia, Budapest, 1996) (8), 1997, 1: 152-153.

Haynal André: Progresszió és regresszió: az álmok útján. (8), 1997, 2-3: 168-179.

Heller Ágnes: Emlékezet és felelősség. Ford.: Berényi Gábor. (3), 1992, 1: 6-14.

Heller Ágnes: A Thalassában tallózva. (10), 1999, 2-3: 107-110.

Hermann Alice: Az üzemi napközi otthonok szerepe a lelki egészségvédelemben. (6), 1995, 1-2: 253-256.

Hermann Imre: Ferenczi Sándorról. (dokumentumok) (2), 1991, 2: 127-129.

Hermann Imre: Levél Füzesséry Évának. (4), 1993, 2: 103-105.

Hidas György: Pszichoanalízis és társadalom - Beköszöntő (1), 1990, 1: 3.

Hidas György: Ferenczi - pszichoanalízis - társadalom. (1), 1990, 1: 5-12.

Hidas György: Ferenczi Sándor életműve - Bevezető. (2), 1991, 1: 3-4.

Hidas György: Ferenczi Sándor: Das klinische Tagebuch von 1932. (recenzió). (2), 1991, 1: 105-109.

Hidas György: Az első Erdélyi Pszichoterápiás Hétvég (2), 1991, 1: 120.

Hidas György: Ferencziről Londonban. (4), 1993, 2: 121.

Hidas György: Miért háború? Szimpózium Bécsben. (4), 1993, 2: 122-123.

Hidas György: Élni a pszichoanalízist. A Freud-Ferenczi levelezés, 1908-1914. (4), 1993, 1: 197-201.

Hidas György lásd Mészáros Judit.

Hidas György lásd Mészáros Judit.

Hoffer János: Megemlékezés egy mentálhigiénés folyóiratról és elporladásáról. (6), 1995, 1-2: 224-226.

Hoppe, Klaus D.: Üldözöttség, agresszió és depresszió. (5), 1994, 1-2: 53-67. >> PDF

Horgász Csaba: Pilinszky Áron Simon című novellájának pszichoanalitikus megközelítése. (4), 1993, 1: 92-106.

Horgász Csaba: Bartók Béla. személyiségéről és művészi világképéről. (6), 1995, 1-2: 36-59.

Horney, Karen: Menekülés a nőiség elől. Ford.: Battyán Katalin. (7), 1996, 1: 7-20.

Horváth Krisztina lásd Vajda Júlia és Örlősy Dorottya.

Houzel, Didier: A figyelemtől a megfigyelésig: a figyelem fogalma. Ford.: Csajbók Sarolta. (11), 2000, 1: 27-40.

I

Ignotus: Búcsúztató. (10), 1999, 1: 148-150.

Ingusz Iván: Sigmund Freud: A halálösztön és az életösztönök (recenzió). (3), 1992, 1: 147-149.

Ingusz Iván lásd Vajda Júlia és Örlősy Dorottya.

Inowlocki, Lena: Nagyanyák, anyák és leányok: három zsidó menekült család asszonyai. (5), 1994, 1-2: 176-187. >> PDF

Iványi Borbála: I. Sz. Makarenko: Az új ember kovácsa (könyvismertetés). (6), 1995, 1-2: 256-258.

Ivekovic, Rada: "Szeretkezz, ne háborúzz" A nők, a nacionalizmus és a háború. Ford.: Battyán Katalin. (7), 1996, 3: 25-39.

J

Jádi Ferenc: Megérte-m. (2), 1991, 2: 115-118.

Jádi Ferenc: Emlékszemek. (3), 1992, 2: 109-112.

Jádi Ferenc: Ex bibliotheca hermanniana. (4), 1993, 2: 116.

Jádi Ferenc: Halálnak halaláal holz... (5), 1994, 1-2: 247-260. >> PDF

Jádi Ferenc: Aki van, kíván (Jacques Lacan és Courbet A világ eredete című festménye). (7), 1996, 1: 119-134.

Jádi Ferenc: Regressionszug a Thalassában. (10), 1999, 2-3: 140-149.

Jefferson, Tony: Mike Tyson és a destruktív férfiasság. Ford.: Nádasdy Nóra. (7), 1996, 1: 77-94.

Jekantaité, Leonarda: A pszichoanalízis és a forradalmi változások Litvániában. (3), 1992, 1: 84-86.

Jokl, Anna Maria: Két eset a múlttal való megbirkózás témájához. (5), 1994, 1-2: 110-128. >> PDF

Jucovy, Milton E.: A pszichoanalízis hozzájárulása a holocaust tanulmányozásához. (5), 1994, 1-2: 12-31. >> PDF

Jung, C. G.: Levelei Ferenczi Sándorhoz. (3), 1992, 1: 140-142.

Jung, C. G.: A diktátorok lélektana. Ford.: Rózsahegyi Edit. (6), 1995, 1-2: 94-109.

Jung Károly: Egy ritka "rontóige" és egykorú párhuzamai. (3), 1992, 2: 71-81.

Jurist, Elliot: Pszichoanalitikus észrevételek az Öböl-háborúban való amerikai beavatkozásról. Ford.: Kende Gábor. (3), 1992, 1: 107-113.

K

Kalmár György: A modernitás arcai a pszichoanalízisben. Bánfalvi Attila: A szabadság arcai a pszichoanalízisben (recenzió). (10), 1999, 1: 167-175.

Kapusi Gyula: A gyógyító Róheim Géza. (3), 1992, 2: 22-29.

Karinthy Frigyes: Felvesznek a csecsemőklinikára. (4), 1993, 1: 90-91.

Kardos András: A homogeneitás tere. (10), 1999, 2-3: 119-128.

Kassai György: Ferenczi-hatások nyomai József Attila pszichoanalitikus írásaiban. (11), 2000, 2-3: 27-34.

Katona Gábor: Modern pragmatizmus és pszichoanalízis. Rorty ironikus esztétája az analitikus díványán. (8), 1997, 1: 100-115.

Katona Gábor: Könyvbeliség és pszichoanalízis. (10), 1999, 2-3: 189-205.

Kelley-Lainé, Kathleen lásd Aradi Péter.

Kathleen Kelley-Lainé: Szexuális kíváncsiság, trauma és a nyelvzavar. Ferenczi Sándor munkásságának jelentősége napjainkban. Ford.: Székely Zsófia. (11), 2000, 2-3, 163-176.

Kerényi Magda lásd Bürgi-Meyer, Karl.

Kernberg, Otto F.: Tömeglélektan - analitikus szemszögből. Ford.: Ülkei Zoltán. (6), 1995, 1-2: 110-129.

Kestenberg, Judith S.: A túlélők gyermekei és a gyermek-túlélők. (5), 1994, 1-2: 81-100. >> PDF

Kilborne, Benjamin: Róheim és a pszichoanalitikus antropológia az Egyesült Államokban. Ford.: Babarczy Eszter. (3), 1992, 2: 94-98.

Klajn, Hugo: Hamlet lelkiismerete. Ford.: Radics Viktória. (11), 2000, 2-3: 85-99.

Klajn, Petar: Sugár Miklós és a szerbiai pszichoanalízis fejlődése. Ford.: Tihanyi Judit. (8), 1997, 2-3: 129-153.

Klotz, Jean-Pierre: A Ferenczi ügy. Ford.: Babarczy Eszter. (4), 1993, 2: 90-93.

Koch József: Nemzetközi Erich Fromm konferencia Pécsett (1990. augusztus 24). (2), 1991, 1: 119-120.

Kogan, Ilany: A trauma feldolgozása a holocaust-túlélők leszármazottainak pszichoanalízisében. (5), 1994, 1-2: 101-109. >> PDF

Kornis Mihály: Nicht fordem kind (Részlet a Napkönyvből). (5), 1994, 1-2: 3-7. >> PDF

Kovács Éva-Vajda Júlia: Leigazoltam a zsidókhoz. (5), 1994, 1-2: 228-246. >> PDF

Kovács Anna: Ki kicsoda A jövő emberében? (6), 1995, 1-2: 266-277.

Kramer, Robert: Otto Rank és "a dolog". (10), 1999, 2-3: 206-226.

Kukucka-Bizos, Natacha: Gondolatok a korai tárgy és a szelf kialakulásának viszonyáról. Ford.: Lóránt Zsuzsa. (11), 2000, 1: 61-68.

Kulcsár István: Levél Siegfried Bernfeldhez (documentum). (2), 1991, 2: 129-131.

Kulcsár István: A maradék zsidóság lelki keresztmetszete 1946-ban. (5), 1994, 1-2: 334-336. >> PDF

Kun Tibor: Szótár és lélekelemzés. (recenzió). (7), 1996, 3: 136-143.

Kurzweil, Edith: A 39. Nemzetközi Pszichoanalitikus Kongresszus. Ford.: Battyán Katalin. (7), 1996, 3: 145-149.

Kurzweil, Edith: Az utánozhatatlan Bruno Bettelheim (recenzió). Ford.: Tóth Angelika. (9), 1998, 1: 160-168.

L

Lacan, Jacques: A tükör-stádium mint az én funkciójának kialakítója. Ford.: Erdélyi Ildikó és Füzesséry Éva. (4), 1993, 2: 5-11.

Lacan, Jacques: Rövid előadás a francia Rádióban. Ford.: Babarczy Eszter. (4), 1993, 2: 12-16.

Lacan, Jacques: Részletek a Hamlet-szemináriumból. Ford.: Kálmán László. (4), 1993, 2: 17-28.

Lacan, Jacques: Levél Füzesséry Évának (dokumentum). (4)&1993, 2: 103-105.

Lacan, Jacques: A fallosz jelentése. (9), 1998, 2-3: 157-171.

Lacan, Jacques lásd Erős Ferenc.

Lacou-Labarthe, Philippe: A színpad: ősi. Ford.: Simon Vanda. (8), 1997, 1: 52-71.

Lagier, Robert: A kisgyermek története és a felnőtt pszichikus jövője: a Lóczy tapasztalata. Ford.: Lóránt Zsuzsa. (11), 2000, 1: 69-84.

Lantos György: Mentálhigiénia és pedagógia. (6), 1995, 1-2: 229-234.

Lanzmann, Claude: A megértés obszcenitása. Ford.: Babarczy Eszter. (5), 1994, 1-2: 274-287. >> PDF

Laor, Nathaniel lásd Aggasi, Joseph.

Lévai Katalin: Dina Wardi: Memorial Candles: The Children of Holocaust. (recenzió) (5), 1994, 1-2: 341-342. >> PDF

Litván György: Kollekív elfojtás - totális rendszerek. (1), 1990, 1: 47-52.

Magnus Ljunggren: A pszichoanalitikus áttörés kezdetei Lengyelországban. Ford.: Borgos Anna. (11), 2000, 1: 151-160.

Lowental, Uri: Pszichoanalízis a háború árnyékában. Ford.: Kende Gábor. (3), 1992, 1: 97-106.

Lóránt Zsuzsa: A fordító jegyzetei a Visszatéréshez. (Marcel Proust: Visszatérés Guermantes-ba). (7), 1996, 3: 63-66.

Lucassen, Leo: A "cigányok" üldözése Hollandiában a második világháború alatt. (5), 1994, 1-2: 261-273. >> PDF

Ludowyk-Gyömrői, Edith lásd Gyömrői-Ludowyk Edith.

Lurija, Alekszandr: A pszichoanalízis a jelenkori pszichológia fő irányainak tükrében. Ford.: Könczöl Csaba. (8), 1997, 2-3: 100-120.

Lust Iván: Az elfojtástól a primitív tárgykapcsolatok felé. (1), 1990, 1: 77-86.

Lust Iván: Vágy és hatalom. A pszichoanalitikus kultúrakritika szükségességéről. (10), 1999, 2-3: 7-44.

M

Maaz, Hans-Joachim: lásd Böttcher, Hans Richard.

Mann, Thomas: Levél Szondi Lipótnak. Szondi Lipót levelezéséből. (7), 1996, 2: 119.

Martín Cabré, Luis J.: Ferenczi Sándor hozzájárulása a viszontáttétel fogalmához. Ford.: Győri Anna. (10), 1999, 1: 3-22.

Márai Sándor: Élők és holtak: Ferenczi Sándor. (10), 1999, 1: 151-153.

Merlet, Alain: Freud és Lacan Ferencziről. Ford.: Babarczy Eszter. (4), 1993, 2: 86-89.

Mérei Ferenc: Az iskolai érettség problémái. (6), 1995, 1-2: 243-248.

Mérei Vera: Verena Kast: Trauern (recenzió). (2), 1991, 2: 138-139.

Mérei Vera: Konferencia Szondi Lipót emlékére. (4), 1993, 2: 120-121.

Mészáros Judit: A társadalmi elfojtások megjelenése a pszichoanalízisben. (1), 1990, 1: 31-38.

Mészáros Judit: Pszichoanalízis és politika. A Ferenczi Sándor Egyesület nemzetközi tudományos konferenciája. (2), 1991, 2: 142.

Mészáros Judit: Egy barátság története (3), 1992, 2: 138-140.

Mészáros Judit: A Ferenczi Sándor emlékkonferencia. (4), 1993, 2: 118-120.

Mészáros Judit: Emlékezés Ferenczire. Két nekrológ. [Ignotus és Márai Sándor] (10), 1999, 1: 147.

Mészáros Judit: Világpolgárnak született... (Portré Bak Róbertről) (10), 1999, 2-3: 157-170.

Mészáros Judit: Ferenczi Sándor budapesti lakóhelyei. (11), 2000, 2-3: 229.

Mészáros Judit-Hidas György: A pályakezdő Ferenczi. (2), 1991, 1: 44-53.

Mészáros Judit-Hidas György: A II. Kelet-Európai Szeminárium. (2), 1991, 1: 121.

Mitchell, Juliet: Jacques Lacan és a női szexualitás. Ford.: Vajda Róza. (7), 1996, 1: 53-76.

Mitchell, Juliet: Trauma, felismerés és a nyelv helye. Ford.: Pándy Gabi és Hárs György Péter. (10), 1999, 2-3: 83-106.

Moi, Toril: Férfiuralom: szexualitás és episztemológia Freud Dórá-jában. Ford.: Battyán Katalin. (7), 1996, 1: 21-36.

Morton, John: A pszichoanalízis és az ausztráliai őslakosok antropológiája. Ford.: Vári Zsuzsa. (3), 1992, 2: 82-93.

Muszbek Katalin: In memoriam Székács-Schönberger István (1907-1999). (10), 1999, 1: 160-162.

N

Nemes Lívia: Karakter és korszellem. Párhuzamok Ferenczi Sándor és Karinthy Frigyes között. (4) 1993, 1: 81-89.

Nemes Lívia: Székely Lajos kilencven éves. (5), 1994, 1-2: 288. >> PDF

Nemes Lívia: Az enfant terrible alakja a pszichoanalízisben. (7), 1996, 3: 40-52.

Nemes Lívia: Fantáziált anyakép egy állami gondozott kislány gondolatvilágában. (11), 2000, 1: 104-112.

Németh Marietta lásd Forgács Attila.

Németh Marietta lásd Forgács Attila.

Nyerges Katalin: "Nem szabad lerombolni..." Pszichoterápiás esettanulmány. (7), 1996, 3: 67-82.

Nyerges Katalin: A Mann család regényeiről. (8), 1997, 2-3: 180-193.

O

Orbán Jolán: Freud különböző olvasatai: Lacan és Derrida. (8), 1997, 1: 72-99.

Ormay Antal Pál: A társas-én helye a személyiség struktúrájában. (9), 1998, 1: 106-118.

Ö

Örlősy Dorottya: Bevezetés a pszichoanalízis és feminizmus témához. (7), 1996, 1: 3-6.

Örlősy Dorottya-Vajda Júlia: Thalass-beszélgetés. Világnézetről, terápiáról, nemi szerepekről. (B. Gáspár Judit, Bakó Tihamér, Ingusz Iván, Horváth Krisztina részvételével). (7), 1996, 1: 95-118.

P

Petersen, Peter: lásd Böttcher, Hans Richard.

Pető Katalin: A zsidó identitás megújulása Közép- és Kelet-Európában. Szimpózium Tel-Avivban. (2), 1991, 2: 144.

Pető Katalin: Székács István 90 éves (8), 1997, 2: 220-221.

Pfitzner Rudolf: Gondolatok Ferenczi Sándor társadalomfelfogásának a pszichoanalitikus technikára gyakorolt hatásáról. (1), 1990, 1: 20-30.

Pfitzner Rudolf: Ferenczi és Groddeck a házasságról. (11), 2000, 2-3: 221.

Pikler Emmi: Csecsemők lelki egészségvédelme. (6), 1995, 1-2: 234-236.

Pilinszky János: Simon Áron. (4), 1993, 1: 107-109.

Pléh, Csaba: Bevezető [a nyelv, a fikció és a megismerés problémájával foglalkozó számhoz]. (4), 1993, 1: 3-4.

Pléh Csaba-Bodor Péter: A Nyelvi Szuperego és a stigmatizáció kérdése a magyar nyelvközösségben. (12), 2001, 1: 3-19.

Pollákné, Stern Szeréna: A lelki egészségvédelmi munka jelentősége. (6) 1995, 1-2: 249-250.

Popper Péter: A biblikus gondolkodásmód és a pszichoanalízis. (1), 1990, 1: 53-60.

Pócs Éva: Róheim Géza és a magyar néphit kutatása. (3), 1992, 2: 13-21.

Proust, Marcel: Visszatérés Guermantes-ba. Ford.: Lóránt Zsuzsa. (7), 1996, 3: 53-62.

<--

Q

-

-->

R

Radics Viktória: egy szem dió - Ingusz Iván emlékére. (11), 2000, 1: 161-169.

Radics Viktória: Žarko Trebješanin: Psihoanaliza na razmedju vekova (recenzió). (11), 2000, 2-3: 231.

Radnóti Sándor: Interjú Szilágyi Lillával. (5), 1994, 1-2: 323-333. >> PDF

Rand, Nicholas T. (Rand Miklós): Török Mária halálára. Ford.: Tóth Angelika. (9), 1998, 1: 139-141.

Rand Miklós (Rand, Nicholas T.): Rejtett gyász és titkos szerelem. Bevezető Ábrahám Miklós és Török Mária A burok és a mag című könyv IV. részéhez. Ford.: Erős Ferenc és Miklós Barbara. (9), 1998, 2-3: 123-130.

Rand Miklós (Rand, Nicholas T.): Titok és utókor. Bevezető Ábrahám Miklós és Török Mária A burok és a mag című könyv V. részéhez. Ford.: Erős Ferenc és Miklós Barbara. (9), 1998, 2-3: 152-156.

Rand Miklós (Rand, Nicholas T.): Beszélgetés és pszichoanalízis. Ford.: Márton Róza Krisztina. (10), 1999, 2-3: 129-139.

Rand Miklós (Rand, Nicholas T.)-Török Mária: A trauma problémája Freudnál és Ferenczinél. Ford.: Berta Ádám. (10), 1999, 1: 83-99.

Rand Miklós (Rand, Nicholas T.) lásd Török Mária.

Ranschburg Jenő: A felettes én és mai problémái. (1), 1990, 1: 71-76.

Reich, Wilhelm levél-fogalmazványa Ferenczi Sándorhoz (documentum a magyar pszichoanalízis történetéből). (2), 1991, 2: 131-132.

Reich, Wilhelm: A pszichoanalízis a Szovjetunióban. Ford.: Berényi Gábor. (8), 1997, 2-3: 121-128.

Révai Katalin lásd Bakó Tihamér.

Ricoeur, Paul: A bizonyítás problémája Freud pszichoanalitikai műveiben. Ford.: Ehmann Bea. (2), 1991, 2: 93-114.

Ritter Andrea: Stephen Hawking csodálatos utazása. (8), 1997, 1: 142-151.

Rorty, Richard: Freud és az erkölcsi reflexió.Ford.: Vitézy Zsófia. (4), 1993, 1: 12-33.

Rosenthal, Gabriele: Német háborús emlékek: az elbeszélhetőség és az emlékezés életrajzi és társadalmi funkciói. (5), 1994, 1-2: 188-202. >> PDF

Rosenthal, Gabriele: Nemzetiszocializmus és antiszemitizmus a generációk közötti párbeszédben. (5), 1994, 1-2: 203-221. >>  PDF

Rothschild, Berthold: A freudi baloldal rossz közérzete. Ford.: Ülkey Zoltán. (3), 1992, 1: 44-54.

Róheim Géza: Az élet fonala. (3) 1992, 2: 100-105.

Róheim Géza: A színes ember pszichéje. (3), 1992, 2: 106-108.

Róheim Géza: Levelek és más dokumentumok. (3), 1992, 2: 114-137.

S

Salecl, Renata: Pszichoanalízis és háború. Ford.: Csabai Márta. (8), 1997, 2-3: 154-167.

Sass, Louis A.: A kételkedés eposza (Posztmodern fordulat a pszichoanalízisben). Ford.: Szabari Antónia. (6) 1995, 1-2: 5-18.

Segal, Naomi: Szerelmi háromszögek a nyolcvanas, kilencvenes években: Végzetes vonzerő, Zongoralecke. Ford.: Borgos Anna. (11), 2000, 1: 139-150.

Sauvagnat, François: Lacan és a magyar pszichoanalitikus iskola. Ford.: Várkonyi Benedek. (10), 1999, 1: 59-82.

Somlyó Zoltán: Ferenczi Sándor - a pszichoanalízis térhódításáról. (2), 1991, 1: 89-90.

Somlyó Zoltán: Titánok volnánk. (2), 1991, 1: 91.

Steele S., Robert: Pszichoanalízis és hermeneutika. Ford.: Ülkei Zoltán. (2), 1991, 2: 63-81.

Stein, Jehojakim: A terapeuta anonimitásának és semlegességének problémája. Ford.: Albert Fruzsina. (3), 1992, 1: 55-63.

Steiner, George: Megjegyzések a nyelvről és a pszichoanalízisről. Ford.: Babarczy Eszter. (4) 1993, 1: 62-69.

Stummer Andrea: Pszichikai vagy/és egzisztenciális. (6), 1995, 1-2: 83-93.

Szabó Tímea: Füst Milán esztétikája - Szabad vers és pszichoanalízis. (11), 2000, 1: 113-138.

Szabó Valéria-Zsadányi Nagy Csaba: Észrevételek a Filozófusok Freudról című kötetről. (6), 1995, 1-2: 278-293.

Szalai Júlia: Meditáció egy szociológiai gondolatmenet változásáról. (1), 1990, 1: 61-70.

Szántó Féder Ágnes: Előszó a "Pszichoanalitikusok a Pikler-módszerről" c. blokkhoz. (11), 2000, 1: 3-9.

Szerdahelyi Edit: A felfelé törekvőkről. (3), 1992, 1: 120-124.

Székács István: Ferenczi Sándor, a korszerő pszichoanalízis úttörője. (2) 1991, 1: 5-13.

Székács István: Róheim retardáció-elmélete és az ember agressziója. (3), 1992, 2: 30-44.

Székács Judit: Túlélési stratégiák pszichoanalitikus szemmel. (1), 1990, 1: 39-42.

Székely Béla: Levél Siegfried Bernfeldhez (dokumentum a magyar pszichoanalízis történetéből. (2), 1991, 2: 129-131.

Székely Lajos: Életem témái. (5), 1994, 1-2: 289-304. >> PDF

Székely Lajos: A hagyomány és a gyermeki fantázia szerepe a modern antiszemitizmus kialakulásában. (5), 1994, 1-2: 305-317. >> PDF

Székely Lajos: Egy álom Freudról és Umberto Ecóról. Ford.: Varga Éva. (9), 1998, 2-3: 183-191.

Szilágyi Júlia: Néhány gondolat egy zsidó származású páciens analízise kapcsán. (5), 1994, 1-2: 160-168. >> PDF

Szilasi Judit: "A pszichoanalízis szemszögén keresztül nézem a világot." Beszélgetés Grünberger Bélával. (8), 1997, 2-3: 21-32.

Szilasi Judit lásd Erős Ferenc.

Szondi Lipót: Sorsanalízis és önvallomás. Ford.: Fuszenecker Csilla. (7), 1996, 2: 5-38.

Szondi Lipót: Az emberré válás útja. Ford.: Deák Katalin. (7), 1996, 2: 39-60.

Szondi Lipót: A tudattalan nyelvei: szimptóma, szimbólum és választás. Ford.: Toronyi Gyöngyi. (7), 1996, 2: 61-82.

Szondi Lipót: Levél Balázs Péternek. Szondi Lipót levelezéséből. (7), 1996, 2: 119-123, 124-125.

Szőke György: Verbalizáció és szövegértelmezés. (2), 1991, 2: 57-62.

Szőke Katalin: Az orosz századelő kulturtörténete és a pszichoanalízis. Bevezetés Alekszandr Etkind tanulmányához. (8), 1997, 2-3: 69-70.

Szőnyi Magda lásd Csabai Márta.

Szummer Csaba (Sz. Cs): Pszichoanalízis és hermeneutika. A Ferenczi Sándor Egyesület második tudományos konferenciája. (2), 1991, 1: 119.

Szummer Csaba: "Valóság" és "fikció" a pszichoanalízisben. (2), 1991, 2: 30-43.

Szummer Csaba: Zvi Giora: Dreams and What They Teach Us (recenzió). (2), 1991, 1: 115-116.

T

Takács Mónika: A "lealázott" szexuális objktum egy század eleji versben. (9), 1998, 2-3: 173-182.

Target, Mary: A kötődés reprezentációja súlyos személyiségzavarban szenvedő betegeknél: szempontok a terápiás gyakorlathoz. Ford.: Hámori Eszter. (9), 1998, 1: 44-55.

Target, Mary lásd Fonagy, Peter.

Target, Mary lásd Fonagy, Peter-Target, Mary-Gergely György

Tengelyi László: A vágy filozófiai felfedezése. (9), 1998, 2-3: 3-21.

Christfried Tögel: Varga Jenő, a pszichoanalízis, a Tanácsköztársaság és a sztálinizmus. Ford.: Gromon András. (11), 2000, 2-3: 207-219.

Török Mária és Rand Miklós válaszol kérdéseinkre. Interjú. Ford.: Miklós Barbara. (9), 1998, 2-3: 112-122.

Török Mária lásd Ábrahám Miklós.

Trebješanin, Žarko: A pszichoanalízis Szerbiában. Ford.: Radics Viktória. (11), 2000, 2-3: 57-64.

Trebješanin, Žarko: Hugo Klajn kritikai pszichoanalízise. Ford.: Radics Viktória. (11), 2000, 2-3: 65-84.

Trebješanin, Žarko: A nem mindennapi élet pszichológiája. Ford.: Radics Viktória. (11), 2000, 2-3: 101-148.

Túry Ferenc lásd Forgács Attila.

 

U

-

Ü

-

 

V

Vabre, Madeleine: A Lóczyban a csecsemő mozogva tanul létezni. Ford.: Csajbók Sarolta. (11), 2000, 1: 41-59.

Valachi Anna: "Láttam, hogy a mult meghasadt". Terápiás modellből mágikus önteremtési rítus. (11), 2000, 2-3: 3-26.

Vajda Júlia-Örlősy Dorottya: Thalassa-beszélgetés. Világnézetről, terápiáról, nemi szerepekről. (B. Gáspár Judit, Bakó Tihamér, Ingusz Iván, Horváth Krisztina részvételével). (7), 1996, 1: 95-118.

Vajda Júlia lásd Kovács Éva.

Vajda Mihály: Pszichoanalízis és politika - Bevezetés. (3), 1992, 1: 3-5.

Vajda Mihály: Zollikoni szemináriumok. (4) 1993, 1: 5-11.

Vajda Mihály: Sors vagy megváltás. (10) 1999, 2-3: 111-118.

Vajda Zsuzsanna: Ferenczi Sándor a gyermek fejlődéséről és a nevelésről. (2), 1991, 1: 64-75.

Vajda Zsuzsanna: A tizedik európai Cheiron konferencia Madridban. (2), 1991, 2: 144-145.

Vajda Zsuzsanna: A 11. Cheiron-konferencia Groningenben. (3), 1992, 2: 148.

Varga Éva: Emlékezés Hermann Alice-ra. (6), 1995, 1-2: 222-223.

Varga-Neubauer Sándor: Adalékok Ferenczi Sándor családjának történetéhez. Ferenczi (Fraenkel) Bernát [1830-1889]. (10), 1999, 1: 155-159.;

Vargha Jenő-László: A múlt feldolgozását szolgáló elhárító mechanizmusok a mai román társadalomban. (3), 1992, 1: 76-83.

Várnai György: A holocaust késői pszichoszomatikus és pszichoszociális hatásai. (5) 1994, 1-2: 147-159. >> PDF

Verebélyi Kincső: Róheim Géza kora. (3), 1992, 2: 6-12.

Vég Katalin: Lélekkeresés, Georg Groddeck ürügyén. (7), 1996, 3: 123-135.

Vikár György: Feljegyzések a fanatizmus lélektanáról. (3), 1992, 1: 15-20.

Vikár György: Zsidó sors(ok) az analitikus rendelés tükrében. (5), 1994, 1-2: 139-146. >> PDF

Virág Teréz: Anya-tükör. (3), 1992, 2: 45-54.

Virág Teréz: A holocaust-szindróma megjelenése a pszichoterápiás gyakorlatban. (5), 1994, 1-2: 129-138. >> PDF

Voigt Vilmos: Róheim Géza életműve - Bevezetés. (3), 1992, 2: 3-5.

Voigt Vilmos: Róheim Géza: A csurunga népe (recenzió). (3), 1992, 2: 144-147.

W

Watson, John S. lásd Gergely György.

Weil Emil: Beköszöntő. (6), 1995, 1-2: 228-229.

Weimer, Martin: Ferenczi Sándor jelentősége a pasztorális pszichológia számára. Ford.: Nádasdy Nóra. (10), 1999, 2-3: 83-106.

Whitebook, Joel: A Thanatos hiposztazálása: Lacan a szubjektumról. Ford.: Ülkei Zoltán. (6), 1995, 1-2: 19-35.

Wittgenstein, Ludwig von: Beszélgetések Freudról. Ford.: Bánfai Bea. (2), 1991, 2: 119-126.

 

X

-

Y

-

Z

Zay Balázs: Szellemképek. Schiele-festmények elemzése. (12), 2001, 1:51-72. PDF >>

Zarka, Josette: Élettörténetek és tanúvallomások. (5), 1994, 1-2: 169-175. >> PDF

Zsadányi Nagy Csaba: lásd Szabó Valéria.

Zsoldos Sándor: Somlyó Zoltán ismeretlen Ferenczi-interjúja. (2), 1991, 1: 88-91.

Zsoldos Sándor: Ferenczi Sándor, a Jövendő munkatársa. (7), 1996, 2: 137-140.

Zizek, Slavoj: Az inherens törvényszegés, avagy a hatalom obszcenitása. Ford.: Csabai Márta. (8), 1997, 1: 116-130.

Zizek, Slavoj: "A nagy Másik nem létezik". Ford.: Csabai Márta. (9), 1998, 2-3: 34-50.


Adobe_png