Felhívjuk olvasóink és honlap-látogatóink figyelmét arra, hogy a Thalassa folyóirat, amelyet 1989-ben alapítottunk, semmilyen kapcsolatban sincs a nevünket felhasználó, évekkel később létrejött "Thalassa Ház-- Budatétény" Pszichoterápiás és Pszichiátriai Rehabilitációs Intézettel.

THALASSA -- BIBLIOGRÁFIÁKFERENCZI SÁNDOR MAGYARUL MEGJELENT ÍRÁSAI

Az összeállítás folyamatosan frissítve, kronologikus sorrendben tartalmazza Ferenczi Sándor magyarul közreadott írásainak első, illetve az eddigi legutolsó megjelenések adatait. A sor bal szélén lévő évszámok az első bármilyen nyelvű megjelenésre vonatkoznak. Az évszámok után szögletes zárójelben a Bausteine zur Psychoanalyse című gyűjteményes kötet (második kiadás, Huber, Bern--Stuttgart, 1964) tételszámai találhatóak és az eredeti nem magyar nyelvű megjelenésre, illetve két nyelven, azonos időszakban megjelent írásokra vonatkoznak. Ebben az esetben a más nyelvű címek és eredeti megjelenésük adatai a magyar cím után, a Bausteine közlései alapján, szintén szögletes zárójelben vannak feltüntetve.

Az összeállítás végén megtalálható még a Ferenczi Sándor műveinek legfontosabb német, angol és francia nyelvű gyűjteményei, továbbá a róla szóló legfontosabb magyar nyelvű, illetve más nyelvű irodalom.

ÚJDONSÁG !
A bibliográfia kiegészült néhány linkkel, digitális szöveg hozzáférési lehetőséggel, kapcsolódva a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár honlapján lévő, Dr. Reisz László által szerkesztett Magyar Társadalomtudományok Digitális Archívumához (röviden MTDA E-Könyvtár), valamint a Neumann-ház Digitális Könyvtárához.

***

1897
A turistaság lélektanából. Túristák Lapja, (9), 11-12: 201-205.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 21-24.
 
1899a
Hypopadiasis ritkább esete. Orvosi Hetilap, (43), 29: 355.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 305-306.
1899b
Spiritizmus. Gyógyászat, (39), 30: 477-479.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 27-30.
1899c
Pemphigus esete. Orvosi Hetilap, (43), 35: 427.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 306-307.
1899d
Uterus didelphys. Terhesség az egyik uterusban. Gyógyászat, (39), 37: 585-587.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 31-34.
1899e
A furunkulus gyógyítása. Gyógyászat, (39), 45: 710-711.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 35-37.
1899f
Strictura recti esete. Orvosi Hetilap, (43), 51: 653.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 308-309.
 
 
1900a
Hyperdactylia. Gyógyászat, (40), 5: 68.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 41-42.
1900b
Lelki gyógymódok (Psychoterapia). Írták Ranschburg Pál és Décsi Károly. (Recenzió). Gyógyászat, (40), 10: 155.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 43-44.
1900c

Öntudat, fejlődés Gyógyászat, (40), 13: 203-205.; "Az öntudat fejlődése" címen In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 45-48.

1900d
Szívverés gyérülése öregkorban. Bradicardia senilis. Gyógyászat, (40), 25: 388-389.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 49-52.
1900e
Wajdits A., "Tanulmányok a szellemtan köréből (Spiritismus)" (Recenzió). Gyógyászat, (40), 27: 426.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 53.
1900f
J. P. Möbius, "Ueber den physiologischen Schwachsinn des Weibes" (Recenzió). Gyógyászat, (40), 31: 491-492.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 54-55.
1900g
A menstruáció magyarázatának újabb kísérlete. Gyógyászat, (40), 32: 500-502.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 58-62.
1900h
Két téves kórisme. Gyógyászat, (40), 38: 598-599.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 63-65.
1900i
Albert Eduárd tanár (Nekrológ). Gyógyászat, (40), 40: 637-638.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 66-67.
1900j
L. Löwenfeld, "Somnambulismus und Spiritismus" (Recenzió). Gyógyászat, (40), 46: 730.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 68.
1900k
A morphium alkalmazása öreg embereknél. Gyógyászat, (40), 51: 809-811.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 69-71.
 
 
1901a
Tauszk Ferenc: A belgyógyászat alapvonalai. (Recenzió) Gyógyászat, (41), 11: 174.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 75.
1901b
A szerelem a tudományban. Gyógyászat, (41), 12: 190-192.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 199976-79.
1901c
Koordinált és assimilált elmebetegségekről. Gyógyászat, (41), 18: 279-280. és 19: 297-299.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 80-87.
1901d
A jobboldali agyfélteke gócmegbetegedése. Agytályog. Orvosi Hetilap, (45), 19: 325-326.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 313-316.
1901e
A térdtünet viselkedéséről epileptikus rohamok alatt. Orvosi Hetilap, (45), 33: 534-535.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 88-91.
1901f
E. Kraepelin, "Einführung in die psychiatrische Klinik" (Recenzió). Gyógyászat, (41), 38: 604-605.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 92.
1901g
Apoplexiás roham sikeres kezelése. Gyógyászat, (41), 40: 631-633.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 93-96.
1901h
Magyarország elmebetegügye az 1900. Évben (Recenzó). Gyógyászat, (41), 41: 653.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 97.
1901i
Alexander Pilcz: "Die periodischen Geistesstörungen" [A periodikus elmezavarok (Recenzió)]. Gyógyászat, (41), 42: 667-669.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 98-100.
1901j
Olvasmány és egészség. Egészségügyi Lapok, 2: 25-30.
 
 
1902a
Jellachich István, "Útmutató a törvényszéki-orvosi gyakorlatban" (Recenzió). Gyógyászat, (42), 1:10.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 103.
1902b
Montaigne: A részegségről. (Fordítás) Gyógyászat, (42), 2: 29-31. és 3: 46-47.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 349-357.
1902c
Megfigyelések agyvérzések és gyógyításuk körül. Gyógyászat, (42), 3: 36-39.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 104-108.
1902d
Szilárd Ármin, "A deductiv lélektan alapvonalai" (Recenzió). Gyógyászat, (42), 4: 59.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 109-110.
1902e
Vilhelm Deutsch, "Der Morphinismus" (Recenzió). Gyógyászat, (42), 8: 124.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 111.
1902f
Női homoszexualitás [Homosexualitas feminina]. Gyógyászat, (42), 11: 167-168.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 112-115.
1902g
Sigmund Fränkel: "Die Arzneimittel-Sünthese" [A gyógyszerszintézis (Recenzió)]. Gyógyászat, (42), 17: 267.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 116-117.
1902h
Az agykéreg érző területéről. Orvosi Hetilap, (46), 25: 405-407. és 26: 422-424.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 119-128.
1902i
Tébolyodottságról. Gyógyászat, (42), 26: 404-406.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 129-133.
1902j
Sante de Sanctis "Die Träume, medizinisch-psychologische Untersuchungen" (Recenzió). Gyógyászat, (42), 34: 539.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 134.
1902k
A csodás elem az álomlátásokban. (de Sanctis dolgozatának fordítása). Gyógyászat, (42), 34: 540-542. és 35: 557-559.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 357-366.
1902l
M. Kassowitz, "A darwinizmus válsága" (Fordítás). Gyógyászat, (42), 40: 637-638. és 41: 651-654.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 366-379.
1902m
Az orvos hitvallása. (Sir Frederick Treves liverpooli előadásának fordítása). Gyógyászat, (42), 44: 699-702.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 374-379.
1902n
A II. országos elmeorvosi értekezlet Budapesten (1902. október 26-27.). Gyógyászat, (42), 45: 714-715.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 135-136.
1902o
Hajós Lajos, "Általános psychopatologia" (Recenzió). Gyógyászat, (42), 48: 762-763.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 137-139.
1902p
Jellachich István, "Törvényszéki orvostan jogászok számára" (Recenzió). Gyógyászat, (42), 49: 779.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 140.
1902q
Albert Albu, "Die Vegetarische Diaet". Kritik ihrer Anwendung für Gesunde und Kranke (Recenzió). Gyógyászat, (42), 52: 829-830.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 145-148.
1902r
Csigolyalob idegszövődményei. Gyógyászat, (42), 52: 825-827.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 141-144.
1902s
V. Vervssajev, "Beichten eines practischen Arztes" [Egy gyakorló orvos vallomásai. Recenzió]. Gyógyászat, (42), 23: 362.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 118.
 
 
1903a
A kretenismus két esete. Orvosi Hetilap, (47), 6: 94.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 319-320.
1903b
Izomhüdésekkel szövődött tabes.Orvosi Hetilap, (47), 6: 94.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 319.
1903c
Neuritissel szövődött tabes. Gyógyászat, (43), 7: 102-103.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 151-154.
1903d
J. P. Möbius, "Ueber den Kopfschmerz" (Recenzió). Gyógyászat, (43), 8: 124-125.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 155-156.
1903e
Lenhossék Mihály: "Das Problem der Geschlechtbestimmenden Ursachen" [A nemiséget meghatározó tényezők problémája (Recenció)]. Gyógyászat, (43), 10: 152-153.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 157-158.
1903f
F. Freiherr von Oefeld, "Keilschriftmedizin in Parallelen" [Ékírásos orvoslás párhuzamokban (Recenzió)]. Gyógyászat, (43), 12: 186.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 159-160.
1903g
A szesz. Jövendő, (1), 10: 56-57.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 161-163.
1903h
A kórházi segédorvosi intézményről. Gyógyászat, (43), 18: 282-284.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 164-170.
1903i
Facialis bénulás infectiosus alapon. [Fertőzés okozta arcidegbénulás]. Orvosi Hetilap, (47), 21: 345.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 320-321.
1903j
Paralysis et lues conjugalis. [A házaspár mindkét tagját érintő agyi szifilisz.] Orvosi Hetilap, (47), 21: 345.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 321-322.
1903k
Moravcsik Emil, "Az idegbetegségek gyógyítása" (Recenzió). Gyógyászat, (43), 28: 441.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 173-174.
1903l
A mikrokozmos csodái. Jövendő, (1), 14: 33-34.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 171-172.
1903m
Amiről hallgat a krónika (Where memory sleeps) [James F. Goodhart londoni előadása nyomán]. Gyógyászat, (43), 30: 476-478.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 175-179.
1903n
A lelkiismeret eredete. - Királygyilkosságok. - A hőmérséklet hatása a lélekre. Jövendő, (1), 31: 43-46.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 180-182.
1903o
Egy kis fiziognomika. Jövendő, (1), 43: 48-50.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 183-185.
1903p
A szoptatástól kiváltott tyreogen tetania. Orvosi Hetilap, (47), 50: 803.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 323.
1903q
Encephalopathia saturnina. Orvosi Hetilap, (47), 50: 803.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 324.
1903r
Bromismus és arsenicismus. Gyógyászat, (43), 52: 826-828.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 186-189.
1903s
A tudás mérlege. Jövendő, (1), 46: 86-93.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 190-193.
 
 
1904a
A hit szerepe a gyógyításban (P. C. Kalloch cikkének fordítása, Ferenczi rövid kommentárjával.). Gyógyászat, (44), 1: 12-13.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 382-384. [A szöveg csekély változtatással megjelent még: Jövendő, (2), 3: 47-49.; Thalassa, 7, (1996) 2: 157-159.]
1904b
A villamosság mint gyógyszer. Gyógyászat, (44), 2: 20-21.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 197-199.
1904c
Tudományos apróságok. Az Újság, 1904. január 31., 19-20.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 200-202.
1904d
Tetania-esetek. Orvosi Hetilap, (48), 9: 138.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 327-328.
1904e
Tudományos élet I. Az Újság, 1904. március 27., 19.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 203-204.
1904f
Tudományos élet II. Az Újság, 1904. április 3., 12-13.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 205-206.
1904g
Kísérleti embriológia. Jövendő, (2), 16: 61-63.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 207-209.
1904h
A táp(szer)készítmények diaetetikus értékéről. (Fordítás) Budapesti Orvosi Újság Melléklete, Diétás és Physikai Gyógyítómódok, (1904. április 21.), 2: 15-17.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 385-387.
1904i
Adat a Trousseau-tünet újabb magyarázatához. Orvosi Hetilap, (47), 25. szám Elme és idegkórtan című melléklete, 3: 185.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 328.
1904j
Biológiai egységesség. Jövendő, (2), 31: 45-46.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 210-211.
1904k
Lázas betegséghez társult labyrinthbántalom. Gyógyászat, (44), 38: 594-595.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 212-214.
1904l
Kereszténység és orvostudomány (1-3. Rész). Jövendő, (2), 37: 44-46.; 38: 45-48. és 39: 45-47. ["Ez a beszéd Newman bíbornok 'The Idea of a University' című szónoklat-gyűjteményének egy fejezete." - közli a 38. szám 44. lapján a címhez fűzött hosszabb lábjegyzet, melynek aláírása: Dr. Ferenczi. Az írás fordítójára nincs utalás.]; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 388-395.
1904m
A két nem kétféle jelleme [Wickel könyvismertetésének fordítása Otto Weininger: "Geschlecht und Character" című könyvéről]. Jövendő, (2), 43: 44-46.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 380-382.
1904n
Ataxia hereditaria [Örökletes mozgás-összerendezettségi zavar]. (A Budapesti Királyi Orvosegyesület ülésén 1904. november 19-én elhangzott eset-demonstráció). Orvosi Hetilap, (47), 48: 709.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 329-331.
1904o
A hypnosis gyógyító értékéről. Gyógyászat, (44), 52: 820-822.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 215-219.
1904p
Ranschburg Pál: A gyermeki elme fejlődése és működése, különös tekintettel a lelki rendellenességekre, ezek elhárítására és orvoslására (Recenzió). Gyógyászat, (44), 52: 828.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 220.
 
 
1905a
Hozzászólás Schaffer Károly: "Az agyi érzészavarokról klinikai és anatómiai szempontból" c. előadásához. Orvosi Hetilap, 1905, 1. szám Elme és idegkórtan című melléklete, 66; és 145. oldalakon kezdődően.
1905b
A neurasthenia két kóralakjáról. Orvosi Hetilap, (45), 10: 171. A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 335.
1905c
A neurastheniáról. Gyógyászat, (45), 11: 164-166.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 223-228.
1905d
Friedrich-féle betegség. Elme és idegkórtan. Melléklet az Orvosi Hetilap, (1905 március 12.) 11. számához 1: 62.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 336.
1905e
Agyalapi törés ideghüdéssel és arcgörccsel. Elme és idegkórtan. Melléklet az Orvosi Hetilap, (1905. március 12.) 11. számához. 1:63.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 336-337.
1905f
A rákbetegség keletkezéséről. Jó Egészség, (4), 9: 86-87.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 229-230.
1905g
Részegség megállapítása hullából. Gyógyászat, (45), 27: 432-434.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 231-236.
1905h
Egy anya és hároméves gyermekének tetania-tünetei. Elme és idegkórtan. Melléklet az Orvosi Hetilap, (1905. július 2.) 27. számához. 2: 245.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 337-338.
1905i
Nothnagel (1841-1905) [Nekrológ]. Gyógyászat, (45), 29: 473.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 237.
1905j
A korai arteriosclerosisról. Gyógyászat, (45), 33: 528-530.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 238-243.
1905k
Az arteriosclerosis okozta ideges zavarokról.; In: Orvosi Hetilap, (49), 41: 723.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 338.
1905l
Az arteriosclerosist kísérő ideges tünetekről. Gyógyászat, (45), (1905. november 19.), 47: 752-754.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 244-248.
1905m
Forel Ágost: "Die sexuelle Frage" [A szexuális kérdés. (Recenzó)] Budapesti Orvosi Újság Urológiai melléklet, 4: 71-75.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 249-252.
 
 
1906a
Jegyzetek Dr. Dunas (Ledignan): "Levelek az orvosi pályára készülő ifjúhoz" (Fordítás). Gyógyászat, (46), 4: 59-61.; 7: 107-108.; 8: 125-127. és 10: 160-161.
1906b
Szexuális átmeneti fokozatokról. Gyógyászat, (46), 19: 310-314.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 255-263.
1906c
Gyógyítás hypnotikus suggestióval. Gyógyászat, (46), 30: 500-501.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999.
1906d
Conjugált szembénulást utánzó szemizomhüdések. Orvosi Hetilap, (50), 48: 1093.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 341.
1906e
A polyneuritis ritkább esete. Orvosi Hetilap, (50), 48 1093.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 341-342.
1906f
Az idegorvoslás receptúrájához. Gyógyászat, (46), 51: 847-848.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 268-270.
1906g
Beiträge zur wissentschaftlichen und praktischen Medizin [Adalékok a tudományos és gyakorlati orvosláshoz. (Recenzió)]. Gyógyászat, (46), 51: 851.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 271.
 
 
1907a
A munkásbiztosítási törvénynek az orvosokat érintő rendelkezéseiről. Gyógyászat, (47), 17: 297-298.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 275-276.
1907b
Balesetbiztosítási tapasztalatok. Gyógyászat, (47), 20: 346-348.; 21: 364-365. és 22: 379-381.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 278-287.
1907c
Dr. Stiller Bertalan: "Az astheniás alkati betegség" (Recenzió). Gyógyászat, (47), 41: 699-700.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 288-289.
 
 
1908a
A női ruházat. Orvosok és művészek nyilatkozatiai [Levél női ruházkodásról szóló körkérdéshez]. A Nő és a Társadalom, (2), 1: 7.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 293.
1908b
Sexualis pedagógia [Kemény Ferenc: "A nemi probléma" c. könyvének recenziója]. Budapesti Orvosi Újság, Urológiai Melléklet, (1908. január 2.) 1: 2-5.
1908c
A mániás-depressziv elmezavar subjektiv [meg]világításban. Gyógyászat, (48), 5: 68-71.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 294-300.
1908d
A polyneuritikus sorvadás (felkar és alszár izmainak). In: Elme és idegkórtan. 1-2 sz. 89 p. (Melléklet az Orvosi Hetilap [1908. március 9.] 16. számához); In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 345.
1908e [60]
A neurózisok Freud tanának világításában és a pszichoanalízis (A Budapesti Királyi Orvosegyesületben 1908 március 28-án tartott előadás). [Über Aktual- und Psychoneurosen im Lichte Freudscher Forschungen und über die Psychoanalyse. Wiener Klinische Rundschau 1908, Nr. 48-51.]; Gyógyászat, (48), 15: 232-235. és 16: 252-255.; In: Lélekgyógyászat. Válogatott írások. (Vál. Gulyás Katalin), Kossuth, Budapest, 1991, 53-84.
1908f [61]
A pszichoszexuális impotencia analitikai értelmezése és gyógyítása (A Budapesti Királyi Orvosegyesületben 1908. november 7-én tartott előadás) [Eredetileg "Analytische Deutung und Behandlung der psychosexuellen Impotenz des Mannes" a Bécsi Freud-Társaság levelező tagságához, Freudnak 1908. 6. 23-án elküldött bemutatkozó tanulmány. Psych.-neur. Wochenschrift, 1908. (Jg. X.)]; Gyógyászat, 48, (1908. december 13.), 50: 842-847.; In: Lélekgyógyászat. Válogatott írások. (Vál. Gulyás Katalin), Kossuth, Budapest, 1991, 25-46.
1908g [63]
Pszichoanalízis és pedagógia [eredetileg a Nemzetközi Pszichoanalitikus Egyesület 1908. április 26-án Salzburgban tartott kongresszusán elhangzott előadás "Welche praktischen Winke ergeben sich aus den Freudschen Erfahrungen für die Kindererziehung? (Milyen gyakorlati következtetések vonhatók le Freud tapasztalataiból a gyermeknevelést illetően)" címmel. "Psychoanalyse und Pädagogik" Zb, 1910-11. (I, 129)]. A salzburgi előadás rövid kivonata magyarul: Gyógyászat, 48, (1908. október 25.) 43: 712-714.; Legújabban a magyar nyelvű változat in: Lelki problémák a pszichoanalízis tükrében. Válogatás Ferenczi Sándor tanulmányaiból. (Szerk.: Linczényi Adorján), Magvető, Budapest, 1982,41-49.; a német nyelvű változat magyarul (ford. Hidas György) in: Ferenczi Sándor. (Vál. és s. a. r.: Erős Ferenc) Új Mandátum, Budapest, 2000, 61-67.
1908h
Baleseti sérülés okozhat-e progressiv paralysist? Gyógyászat, 48, (1908 július 12.), 28: 459-472.
1908i
A korai magömlés jelentőségéről. ("Az ejaculatio praecox jelentőségéről" címmel, Budapesti Orvosi Újság, 1908, 4. szám; In: Lélekgyógyászat. Válogatott írások. (Vál. Gulyás Katalin), Kossuth, Budapest, 1991, 47-52.
 
 
1909a [67]
Indulatáttétel és magábavetítés [Eredetileg "Introjektion und Übertragung" (Jahrbuch für psychoanalytische und psychopathologische Forschungen, 1909, I, 422-457.) első részeként "I. Die Introjektion in der Neurose" címen]. Első magyar megjelenés: ~ Introjekcio alcímmel Gyógyászat, 50, (1910. május), 19: 326-329. és 20: 346-349. továbbá kötetben in: LPPAM, Dick Manó, 15-34.; Legújabban in: Ferenczi Sándor. (Vál. és s. a. r.: Erős Ferenc) Új Mandátum, Budapest, 2000, 75-84.
1909b [67]
A hipnotikus hatások lelki elemzése. [Eredetileg "Introjektion und Übertragung" (Jahrbuch für psychoanalytische und psychopathologische Forschungen, 1909, I, 422-457.) második részeként "II. Die Rolle der Übertragung bei der Hypnose und bei der Suggestion" címen]. Első magyar megjelenés: "A hipnózis és suggestió psychoanalysise" címmel Gyógyászat, 50, (1910. november 6.), 45: 756-757. és (november 13.) 46: 775-781.; továbbá kötetben az elsőként említett címen in: LPPAM, Dick Manó, 35-61.; Legújabban in: Ferenczi Sándor. (Vál. és s. a. r.: Erős Ferenc) Új Mandátum, Budapest, 2000., 85-97.
1909c
A balesetbiztosítási intézmény kilátásairól és a baleseti idegbántalmakról. Orvosi Hetilap, 53, (1909. február 14.), 7: 142-143.
1909d
A pszichoneurozisokról (a Budapesti Orvosi Kör 1909. évi előadásciklusából). Gyógyászat, 49, (1909. május 30.) 22: 360-362. és (június 6.) 23: 378-382.; Lélekelemzés. Értekezések a pszichoanalízis köréből. Harmadik kiadás, Dick Manó, Budapest, é.n. (1918), 65-83.
1909e
Tudományos álommagyarázás (a Budapesti Királyi Orvosegyesületben 1909. október 15-iki ülésén tartott előadás). "Az álom psychoanalísise és annak kórtani jelentősége" címmel: Orvosi Hetilap, 53, (1909. október 31.), 44: 771-773. és (november 7.), 45: 796-801.; Kötetben az elsőként említett címmel, in: Lélekelemzés. Értekezések a pszichoanalízis köréből. Harmadik kiadás, Dick Manó, Budapest, é.n. (1918), 26-49.; Legújabban, in: LGY, 85-120.
1909f
Kenyeres Balázs dr., "Törvényszéki Orvostan" (Recenzió). Gyógyászat, 49, (1909. december 26.), 52: 879-880.
 
 
1910
Lélekelemzés. Értekezések a pszichoanalízis köréből (S. Freud előszavával). Első kiadás (az Előszó dátuma 1909 december): Szilágyi Béla könyvkereskedésének bizománya, Budapest, 1910; második kiadás: Dick Manó Budapest, 1914; harmadik kiadás: Dick Manó, Budapest, é.n. (1918 [az első kiadás reprintje, nem tartalmazza a 2. kiadás előszavát]). A második kiadás (1914) teljes szöveg, PDF változata: < MTDA E-Könyvtár>
 
 
1911a
Az élc és a komikum pszichológiája. Gyógyászat, 51, (1911. január 29.), 5: 76-77.; (február 5.), 6: 92-94. és (február 12.), 7: 110-112. Majd csekély eltéréssel "Az élc és a komikum lélektana" címmel in: Lelki problémák a pszichoanalízis megvilágításában. Dick Manó, Budapest, 1918. évi kiadás, 112-127. Újra megjelent az utóbbi címmel, in: Lelki problémák a pszichoanalízis tükrében. Válogatás Ferenczi Sándor tanulmányaiból. (Szerk.: Linczényi Adorján), Magvető, Budapest, 1982, 76-95.
1911b
Szuggesztió és pszichoanalízis. Gyógyászat, 51, (1911. április 9.), 15: 242-246.; In: Lelki problémák a pszichoanalízis megvilágításában. Dick Manó, Budapest, 1918. évi kiadás, 62-74. Legújabban: Thalassa, (17), 2006, 2-3: 187-195.
1911c [75]
A trágár szavakról. [Über obszöne Worte. Beitrag zur Psychologie der Latenzeit. Zentralblatt für Psychoanalyse 1910-11 (I, 390-99)]. In: Lelki problémák a pszichoanalízis megvilágításában. Dick Manó, Budapest, 1918. évi kiadás, 96-111.; Legújabban, in: Ferenczi Sándor. (Vál. és s. a. r.: Erős Ferenc) Új Mandátum, Budapest, 2000, 131-138.
1911d [76]
Anatole France mint analitikus [Anatole France als Analytiker. Zb, 1910-11 (I, 461-67)]. Első magyar megjelenés: Huszadik Század, 1911, (2.) 151-157. In: Lelki problémák a pszichoanalízis megvilágításában. Dick Manó, Budapest, 1918. évi kiadás, 128-137.; Legújabban, in: Ferenczi Sándor. (Vál. és s. a. r.: Erős Ferenc) Új Mandátum, Budapest, 2000, 47-52.
1911e [77]
Az anális zóna izgalma, mint tébolyodottságot kiváltó ok. (Adalék a homoszexualitás és a tébolyodottság viszonyának kérdéséhez). [Reizung der analen erogenen Zone als auslosene Ursache der Paranoia. Beitrag zum Thema: Homosexualität und Paranoia. Zb, 1910-11 (I, 557-59)]. In: Ideges tünetek keletkezése és eltűnése és egyéb értekezések a pszichoanalízis köréből. Dick Manó, Budapest, 1919. évi kiadás, 59-62.; in: Lelki problémák a pszichoanalízis tükrében. Válogatás Ferenczi Sándor tanulmányaiból. (Szerk.: Linczényi Adorján), Magvető, Budapest, 1982, 193-198.
1911f [79]
A pszichoanalitikusok szervezkedése. [Eredetileg "Referat über die Notwendigkeit eines engeren Zusammensclusses der Anhänger der Freudschen Lehre und Vorschläge zur Gründung einer ständigen internationalen Organisation" címmel elhangzott a II. nemzetközi pszichoanalitikus kongresszuson (Nürnberg 1910. március 30-31.); megjelent: "Zur Organisation der psychoanalytischen Bewegung" címmel Bausteine, (I, 275-289)]. Gyógyászat, 51, (1911. július 30), 31: 536-537. és (augusztus 6.) 32: 551-553.; majd "A pszichoanalitikus mozgalom történetéből. Lelki problémák a pszichoanalízis megvilágításában." címmel Nyugat, 1912, 122-123.; legújabban "A pszichoanalitikus mozgalom történetéből" címmel in: LPPAM, 138-150.
1911g [80]
A homoszexualitás jelentősége a tébolyodottság kórtanában. [Über die Rolle der Homosexualität in der Pathogenese der Paranoia. Jahrbuch für psychoanalytische und psychopathologische Forschungen, 1911, (III, 101-19)]. Első magyar megjelenés "A homoszexualitás szerepe a paranoia pathogenesisében" címmel Gyógyászat, 51, (1911. szeptember 10.), 37: 630-632. és (szeptember 17.), 38: 646-651.; kötetben Lelki problémák a pszichoanalízis megvilágításában. Dick Manó, Budapest, 1918. évi kiadás, 75-95.; In: Lelki problémák a pszichoanalízis tükrében. Válogatás Ferenczi Sándor tanulmányaiból. (Szerk.: Linczényi Adorján), Magvető, Budapest, 1982, 96-123.
1911h [81]
Az alkohol és a neurózisok [Alkohol und Neurosen. Antwort und Die Kritik von Prof. Eugen Bleuer. Jahrbuch für psychoanalytische und psychopathologische Forschungen, 1911, (III, 853-57)]. Gyógyászat, 52, (1912. július 7.) 27: 446-448.; In: Ideges tünetek keletkezése és eltűnése és egyéb értekezések a pszichoanalízis köréből. Dick Manó, Budapest, 1919. évi kiadás, 45-50.; Legújabban, in: Ferenczi Sándor. (Vál. és s. a. r.: Erős Ferenc) Új Mandátum, Budapest, 2000, 138-141.
1911i
A tudattalan megismerése [eredetileg "Az öntudatlan megismerése" címmel Szabadgondolat, 1911: 75-78.]; In: LPPAM, Dick Manó, 1918, 9-14.
 
 
1912a
Lelki problémák a pszichoanalízis megvilágításában. Első kiadás (Előszó dátuma, 1911. november): Nyugat irodalmi és nyomdai részvénytársaság, Budapest, 1912.; második kiadás (Előszó  dátuma, 1918. március): Dick Manó, Budapest, 1918.
1912b [83]
Kormányozható álmok [Über lenkbare Träume. Zb, 1911-12 (II, 31-32)]. In: Ideges tünetek keletkezése és eltűnése és egyéb értekezések a pszichoanalízis köréből. Dick Manó, Budapest, 1919. évi kiadás, 80-82.
1912c [84]
Az introjekció fogalmi meghatározása [Zur Begriffsbestimmung der Introjektion. Zb, 1911-12 (II, 198-200)]. In: Ideges tünetek keletkezése és eltűnése és egyéb értekezések a pszichoanalízis köréből. Dick Manó, Budapest, 1919. évi kiadás, 139-141.
1912d [85]
Múló szimptómaképződés a pszichoanalízis folyamán [Über passagere Symptombildungen während der Analyse. Zb, 1911-12 (II, 588-596)]. Gyógyászat, 53, (1913. március 16.) 11: 180-185. Majd csekély eltéréseket mutató szövegváltozata jelent meg "Ideges tünetek keletkezése és eltűnése a pszichoanalízis folyamán" címmel, in: Ideges tünetek keletkezése és eltűnése és egyéb értekezések a pszichoanalízis köréből. Dick Manó, Budapest, 1919. évi kiadás, 1-13.; utóbbi címmel újra, in: Lelki problémák a pszichoanalízis tükrében. Válogatás Ferenczi Sándor tanulmányaiból. (Szerk.: Linczényi Adorján), Magvető, Budapest, 1982, 175-192.
1912e [86]
A rémlés 'déja vu' egy esete. [Ein Fall von "déja vu". Zb, 1911-12 (II, 648)]. In: Ideges tünetek keletkezése és eltűnése és egyéb értekezések a pszichoanalízis köréből. Dick Manó, Budapest, 1919. évi kiadás, 83-85.
1912f [92]
Schopenhauernek Goethéhez írt levele, pszichoanalitice nézve. A 'kedvtelési' és a 'valósági' elv jelképes ábrázolása az Oedipus-mithosban. [Symbolische Darstellung des Lust- und Realitätsprinzips im Oedipus-Mythos. Imago (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1912 (I, 276-284)]. Nyugat, (5) 1912, II. 43-49. In: Ideges tünetek keletkezése és eltűnése és egyéb értekezések a pszichoanalízis köréből. Dick Manó, Budapest, 1919. évi kiadás, 152-162.; Legújabban, in: Ferenczi Sándor. (Vál. és s. a. r.: Erős Ferenc) Új Mandátum, Budapest, 2000, 52-58.
1912g [93]
Filozófia és pszichoanalízis. [Philosophie und Psychoanalyse. Imago (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1912 (I, 519-26)]. In: Ideges tünetek keletkezése és eltűnése és egyéb értekezések a pszichoanalízis köréből. Dick Manó, Budapest, 1919. évi kiadás, 142-151.; Legújabban, in: Ferenczi Sándor. (Vál. és s. a. r.: Erős Ferenc) Új Mandátum, Budapest, 2000, 169-174.
1912h [96]
Tudattalan incesztus-fantáziák megfejtése egy tévcselekmény alapján. [Deutung unbewusster Inzestphantasien aus einer Fehlleistung (von Brantôme). Zb. 1912-13. (III, 53)]. In: A pszichoanalízis haladása. Dick Manó, Budapest, 1920. évi kiadás, 139.
1912i [100]
Az onániáról (A bécsi pszichoanalitikai egyesület ankétjén mondott vélemény). [Über Onanie. Referat, gehalten im Rahmen einer Diskussion der "Wiener Psychoanalytischen Vereinigung" Wien, im Sommer 1912. Bergmann, Wiesbaden 1912]. In: Ideges tünetek keletkezése és eltűnése és egyéb értekezések a pszichoanalízis köréből. Dick Manó, Budapest, 1919. évi kiadás, 40-44.
1912j
S. Freud: Pszichoanalízis. Öt előadás (fordítás). Első kiadás (Előszó a magyar kiadáshoz, dátuma 1912 szeptember): Nyugat Kiadó, Budapest, 1912; második kiadás: Dick Manó, Budapest, 1915; Kossuth, Budapest, 1990, 1997. (az újabb kiadások az előszót nem tartalmazzák)
1912k
"Az elmebetegségek psychikus mechanizmusa." (Recenzió) Gyógyászat, 52, (1912. június 16.), 24: 399.; In: Csáth Géza: Egy elmebeteg nő naplója (szerk. Szajbély Mihály). Magvető, Budapest, 1978, 225-226.
 
 
1913a [104]
Vad ló megszelíditése. [Zähmung eines wilden Pferdes. Zentralblatt für Psychoanalyse 1912-13 (III, 83-86)] In: Ideges tünetek keletkezése és eltűnése és egyéb értekezések a pszichoanalízis köréből. Dick Manó, Budapest, 1919. évi kiadás, 94-98.; Legújabban, in: Ferenczi Sándor. (Vál. és s. a. r.: Erős Ferenc) Új Mandátum, Budapest, 2000, 141-144.
1913b [105]
Kinek meséljük el álmunkat. [Wem erzählt man seine Träume? Zb, 1912-13 (III, 258)]. In: A pszichoanalízis haladása. Dick Manó, Budapest, 1920. évi kiadás, 138-139.
1913c [106]
A jus primae noctis geneziséhez. [Zur Genese des jus primae noctis. Zb, 1912-13 (III, 258)]. In: A pszichoanalízis haladása. Dick Manó, Budapest, 1920. évi kiadás, 139.
1913d [108]
Részlet Lotze "Pszichológiá"-jából. [Aus der "Psycholgie" von Hermann Lotze. Im, 1913 (II, 238-41)]. In: Ideges tünetek keletkezése és eltűnése és egyéb értekezések a pszichoanalízis köréből. Dick Manó, Budapest, 1919. évi kiadás, 135-138.
1913e [109]
A hit, a hitetlenség és a meggyőződés az orvosi lélektan világításában. (A IV. nemzetközi pszichoanalitikus kongresszuson tartott előadás - München, 1913 szeptembere.) ["Glaube, Unglaube und Überzeugung". Populäre Vorträge über Psychoanalyse (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1922, 175.]; In: A pszichoanalízis haladása. Dick Manó, Budapest, 1920. évi kiadás, 16-27.; Legújabban, in: Ferenczi Sándor. (Vál. és s. a. r.: Erős Ferenc) Új Mandátum, Budapest, 2000, 174-181.
1913f [111]
A valóságérzék fejlődésfokai és patologikus visszatérésük. [Entwicklungsstufen des Wirklichkeitssinnes. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1913 (I, 124-138)]. Gyógyászat, 53, (1913. november 16), 46: 794-797. és (november 23), 47: 815-817.; Legújabban, in: Ferenczi Sándor. (Vál. és s. a. r.: Erős Ferenc) Új Mandátum, Budapest, 2000, 97-105.
1913g [112]
A szem-szimbolikáról. [Zur Augensymbolik. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1913 (I, 161-164)]. In: Ideges tünetek keletkezése és eltűnése és egyéb értekezések a pszichoanalízis köréből. Dick Manó, Budapest, 1919. évi kiadás, 101-104.; Legújabban, in: Ferenczi Sándor. (Vál. és s. a. r.: Erős Ferenc) Új Mandátum, Budapest, 2000, 144-146.
1913h [113]
A nagyapa-komplexum. [Zum Thema: "Grossvaterkomplex". Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1913 (I, 228-29)] In: Ideges tünetek keletkezése és eltűnése és egyéb értekezések a pszichoanalízis köréből. Dick Manó, Budapest, 1919. évi kiadás, 99-100.
1913i [114]
Egy kakasimádó fiú. [Ein kleiner Hahnemann. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1913 (I, 240-246)]. In: Ideges tünetek keletkezése és eltűnése és egyéb értekezések a pszichoanalízis köréből. Dick Manó, Budapest, 1919. évi kiadás, 1914, újra 1919, 86-93. Legújabban in: Lelki problémák a pszichoanalízis tükrében. Válogatás Ferenczi Sándor tanulmányaiból. (Szerk.: Linczényi Adorján), Magvető, Budapest, 1982, 147-157.
1913j [115]
Múló tünetképződés: a beteg poziturája a kúra közben. [Ein "passageres" Symptom. Position während der Kur. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1913 (I, 378)]. In: A pszichoanalízis haladása. Dick Manó, Budapest, 1920. évi kiadás, 135.
1913k [117]
Ágynemű-szimbolika. [Symbolik der Bettwäsche. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1913 (I, 378)] In: A pszichoanalízis haladása. Dick Manó, Budapest, 1920. évi kiadás, 135.
1913l [118]
A sárkány, mint erekciós-szimbólum. [Der Drachenfliger als Erektionssymbol. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1913 (I, 379)]. In: A pszichoanalízis haladása. Dick Manó, Budapest, 1920. évi kiadás, 136.
1913m [119]
A genitális tájék paresztéziája impotenciánál. [Parästhesien der Genitalgegend bei Impotenz. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1913 (I, 379)]. In: A pszichoanalízis haladása. Dick Manó, Budapest, 1920. évi kiadás, 76.
1913n [120]
A flatus a felnőttek privilégiuma. [Der Flatus, ein Vorrecht der Erwachsenen. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1913 (I, 380)]. In: A pszichoanalízis haladása. Dick Manó, Budapest, 1920. évi kiadás, 136.
1913o [121]
Infantilis felfogás a női nemi szervről. [Infantile Vorstellungen über das weibliche Genitalorgan. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1913 (I, 381)]. In: A pszichoanalízis haladása. Dick Manó, Budapest, 1920. évi kiadás, 136-137.
1913p [122]
Gyermekek felfogása az emésztésről. [Kindliche Vorstellungen von der Verdauung. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1913 (I, 381)]. In: A pszichoanalízis haladása. Dick Manó, Budapest, 1920. évi kiadás, 137.
1913q [123]
Egy gyermek zárkózottságának oka. [Ursache der Verschlossenheit bei einem Kinde. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1913 (I, 382)]. In: A pszichoanalízis haladása. Dick Manó, Budapest, 1920. évi kiadás, 138.
1913r [124]
Jung libido-elméletének bírálata. [Kritik der Jungschen "Wandlungen und Symbole der Libido". Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1913 (I, 391-403)]. In: Ideges tünetek keletkezése és eltűnése és egyéb értekezések a pszichoanalízis köréből. Dick Manó, Budapest, 1919. évi kiadás, 109-126.; Legújabban, in: Ferenczi Sándor. (Vál. és s. a. r.: Erős Ferenc) Új Mandátum, Budapest, 2000, 181-191.
1913s [125]
A szimbólumok ontogenezise. [Zur Ontogenese der Symbole. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1913 (I, 436-38)]. In: Ideges tünetek keletkezése és eltűnése és egyéb értekezések a pszichoanalízis köréből. Dick Manó, Budapest, 1919. évi kiadás, 105-108.; Legújabban, in: Ferenczi Sándor. (Vál. és s. a. r.: Erős Ferenc) Új Mandátum, Budapest, 2000, 191-192.
1913t [126]
Jones professzor pszichoanalitikus dolgozatai (Recenzió). [Jones, E.: Papers on Psycho-Analysis. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1913 (I, 93)]. In: A pszichoanalízis haladása. Dick Manó, Budapest, 1920. évi kiadás, 140-141.
1913u [127]
Bevezető a pszichoanalízisbe - pszichológusok számára (Maeder) (Recenzió). [Maeder, A.: Sur le mouvement psychanalytique. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1913 (I, 94)]. In: A pszichoanalízis haladása. Dick Manó, Budapest, 1920. évi kiadás, 181.
1913v [132]
Brill, A.: Az elkényeztetett "egyetlen gyermek" lélektana (Recenzió). [Brill, A. A.: The only or favourite Child in adult life. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1913 (I, 180)]. In: A pszichoanalízis haladása. Dick Manó, Budapest, 1920. évi kiadás, 214.
1913z
Az idegkórtanban értékesíthető néhány megfigyelés a szemen. [Közlemény a Budapesti Kerületi Munkásbiztosító Pénztár I. idegbeteg osztályáról] Orvosi Hetilap, 43, (1913. október 19.) 42: 775-776
 
 
1914a
Ideges tünetek keletkezése és eltűnése és egyéb értekezések a pszichoanalízis köréből Első kiadás (Előszó  dátuma 1913. november): Dick Manó, Budapest, 1914; második kiadás (Előszó dátuma 1918. október 30.): Dick Manó, Budapest, 1919, 1922.
1914b
A pszichoanalízisről és annak jogi és társadalmi jelentőségéről (Az Országos Bírói és Ügyészi Egyesületben 1913. október 29-én tartott szabad előadás nyomán). Gyógyászat, 54, (1914, február 8.) 6: 88-91.; In: Lelki problémák a pszichoanalízis tükrében. Válogatás Ferenczi Sándor tanulmányaiból. (Szerk.: Linczényi Adorján), Magvető, Budapest, 1982, 158-174.
1914c [135]
Néhány klinikai megfigyelés paranoiás és parafreniás betegeken (Egyúttal adalékok a 'rendszeralkotás' klinikai jelentőségéhez). [Einige klinische Beobachtungen bei der Paranoia und Paraphrenie. Beitrag zur Psychologie der "Systembildung". Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1914 (II, 11-17)]. In: Ideges tünetek keletkezése és eltűnése és egyéb értekezések a pszichoanalízis köréből. Dick Manó, Budapest, 1919. évi kiadás, 51-58.
1914d [136]
A férfiak homoszexualitása. [Eredetileg elhangzott a III. nemzetközi pszichoanalitikus kongresszuson (Weimar, 1911. szeptember 21-22.). Zur Nosologie der männlichen Homosexualität (Homoerotik). Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1914 (II, 131-42)]. In: Ideges tünetek keletkezése és eltűnése és egyéb értekezések a pszichoanalízis köréből. Dick Manó, Budapest, 1919. évi kiadás, 26-39.
1914e [138]
Szédülés érzete az analízis-óra végén. [Schwindelempfindung nach Schluss der Analysenstunde. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1914 (II, 272-74)]. In: A pszichoanalízis haladása. Dick Manó, Budapest, 1920. évi kiadás, 123-125.
1914f [139]
Ha a páciens analízis közben elalszik. [Einschlafen des Patienten während der Analyse. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1914 (II, 274)]. In: A pszichoanalízis haladása. Dick Manó, Budapest, 1920. évi kiadás, 133.
1914g [141]
Szégyenlős kezek. [Über verschämte Hände. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1914 (II, 378)]. In: A pszichoanalízis haladása. Dick Manó, Budapest, 1920. évi kiadás, 133-134.
1914h [142]
Szemdörzsölés - onánia. [Reiben der Augen ein Onanieersatz. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1914 (II, 379)]. In: A pszichoanalízis haladása. Dick Manó, Budapest, 1920. évi kiadás, 134.
1914i [143]
Élősködők, mint terhességi szimbólumok. [Ungeziefer als Symbol der Schwangerschaft. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1914 (II, 381)]. In: A pszichoanalízis haladása. Dick Manó, Budapest, 1920. évi kiadás, 134.
1914j [144]
Félelem a szivarozástól. [Angst vor Zigarren- und Zigarettenrauchen. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1914 (II, 383)]. In: A pszichoanalízis haladása. Dick Manó, Budapest, 1920. évi kiadás, 134.
1914k [145]
Egy tünet "elfelejtése". [Das "Vergessen" eines Symptoms und seine Aufklärung im Traume. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1914 (II, 384)]. In: A pszichoanalízis haladása. Dick Manó, Budapest, 1920. évi kiadás, 135.
1914l [146]
A pénz iránt való érdeklődés lelki gyökerei. [Zur Ontogenie des Geldinteresses. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1914 (II, 506-13)]. In: Ideges tünetek keletkezése és eltűnése és egyéb értekezések a pszichoanalízis köréből. Dick Manó, Budapest, 1919. évi kiadás, 127-134.; Legújabban, in: Ferenczi Sándor. (Vál. és s. a. r.: Erős Ferenc) Új Mandátum, Budapest, 2000, 67-71.
1914m [147]
Frakcionált analízisek. [Diskontinuierliche Analysen. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1914 (II, 514)]. In: A pszichoanalízis haladása. Dick Manó, Budapest, 1920. évi kiadás, 121-122.
1914n [148]
A neurózisok pszichoanalitikus tanának haladása (1907-1913). [Allgemeine Neurosenlehre. Jahrbuch für psychoanalytische und psychopathologische Forschungen, 1914, (IV, 317-328)]. Gyógyászat, 56, (1916. január 2.) 1: 4-9.; In: Lelki problémák a pszichoanalízis tükrében. Válogatás Ferenczi Sándor tanulmányaiból. (Szerk.: Linczényi Adorján), Magvető, Budapest, 1982, 281-299.
1914o [150]
Bleuler újabb kritikája a pszichoanalízisről (Recenzió). [Bleuler, E.: Kritik der Freudschen Theorie. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1914 (II, 62)]. In: A pszichoanalízis haladása. Dick Manó, Budapest, 1920. évi kiadás, 174-180.
1914p [151]
Jung, C. G.: Lélektani típusokról (Recenzió) [Jung, C. G.: Contribution a l’étude des types psychologiques. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1914 (II, 86)]. In: A pszichoanalízis haladása. Dick Manó, Budapest, 1920. évi kiadás, 172-173.
1914q [152]
Steiner, Maxim: "Az impotencia coeundi analitikus gyógyítása" (Recenzió). [Steiner, Maxim: Die psychischen Störungen der männlichen Potenz. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1914 (II, 66)]. In: A pszichoanalízis haladása. Dick Manó, Budapest, 1920. évi kiadás, 165.
1914r [155]
Bjerre, P.: A hipnózis lényege (Recenzió). [Das Wesen der Hypnose. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1914 (II, 471)]. In: A pszichoanalízis haladása. Dick Manó, Budapest, 1920. évi kiadás, 201.
1914s [156]
Berguer, G.: Az álomnyelvről (Recenzió). [Note sur le langage du ręve. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1914 (II, 529)]. In: A pszichoanalízis haladása. Dick Manó, Budapest, 1920. évi kiadás, 203.
1914t [157]
Partos, E.: Egy tudományos tévedésről (Recenzió). [Analyse d’une erreur scientifique. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1914 (II, 529)]. In: A pszichoanalízis haladása. Dick Manó, Budapest, 1920. évi kiadás, 202.
1914u
A veszedelmek jégkorszaka. Nyugat, (7), 1914. augusztus 16. II, 268.; Legújabban, in: Ferenczi Sándor. (Vál. és s. a. r.: Erős Ferenc) Új Mandátum, Budapest, 2000, 71.
1914v
Bűntények lélekelemzése. In: Szabadgondolat, 4, (1914), 1: 13-15.
 
 
1915a [159]
A hangképzés pszichogén rendellenességei. [Psychogen Anomalien Stimmlage. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1915 (III, 25-28)]. In: A pszichoanalízis haladása. Dick Manó, Budapest, 1920. évi kiadás, 65-68.; Legújabban, in: Ferenczi Sándor. (Vál. és s. a. r.: Erős Ferenc) Új Mandátum, Budapest, 2000, 146-148.
1915b [160]
Egy szexuál-szimbolikus álom. [Der Traum vom Okklusivpessar. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1915 (III, 29-33)]. In: A pszichoanalízis haladása. Dick Manó, Budapest, 1920. évi kiadás, 53-58.; Legújabban, in: Ferenczi Sándor. (Vál. és s. a. r.: Erős Ferenc) Új Mandátum, Budapest, 2000, 148-152.
1915c [161]
A szexualitás elméletéről. [Die Wissenschaftliche Bedeutung von Freuds "Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie". Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1915 (III, 227-229)]. Gyógyászat, 55, (1915. augusztus 8.), 32: 380-382; Továbbá Előszó. Sigmund Freud: Három értekezés a szexualitás elméletéről (ford.: Ferenczi Sándor) magyar kiadásához. Dick Manó, Budapest, 1915; második kiadás: 1919
1915d [164]
Hasonlatok analízise. [Analyse von Gleichnissen. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1915 (III, 270-278)]. Gyógyászat, 56, (1916. augusztus 20.) 34: 400-402 és (augusztus 27.) 35: 412-413.; In: A pszichoanalízis haladása. Dick Manó, Budapest, 1920. évi kiadás, 112-120.; Legújabban, in: Ferenczi Sándor. (Vál. és s. a. r.: Erős Ferenc) Új Mandátum, Budapest, 2000, 193-198.
1915e [165]
Két tipikus kopro- és paedoszimbólum. [Zwei typische Kopro- und Pädosymbole. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1915 (III, 292-293)]. In: A pszichoanalízis haladása. Dick Manó, Budapest, 1920. évi kiadás, 129-130.]
1915f [166]
Spektrofóbia. [Spektrofobie. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1915 (III, 293)]. In: A pszichoanalízis haladása. Dick Manó, Budapest, 1920. évi kiadás, 130.
1915g [167]
Pompadour-fantáziák. [Pompadourphantasien. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1915 (III, 294)]. In: A pszichoanalízis haladása. Dick Manó, Budapest, 1920. évi kiadás, 130.
1915h [168]
Fecsegés. [Geschwätzigkeit. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1915 (III, 294)]. In: A pszichoanalízis haladása. Dick Manó, Budapest, 1920. évi kiadás, 130.
1915i [169]
A legyező, mint genitál-szimbólum. [Der Fächer als Genitalsymbol. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1915 (III, 294)]. In: A pszichoanalízis haladása. Dick Manó, Budapest, 1920. évi kiadás, 131.
1915j [170]
Polykratismus. [Polykratismus. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1915 (III, 294)]. In: A pszichoanalízis haladása. Dick Manó, Budapest, 1920. évi kiadás, 131.
1915k [174]
Vélt tévcselekmények. [Über vermeintliche Fehlhandlungen. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1915 (III, 338-342)]. In: A pszichoanalízis haladása. Dick Manó, Budapest, 1920. évi kiadás, 44-48.
1915l [175]
A bordeaux-i pszichiatriai iskola a pszichoanalízisről (Recenzió). [Die psychiatrische Schule von Bordeaux über die Psychoanalyse. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1915 (III, 352-369)]. In: A pszichoanalízis haladása. Dick Manó, Budapest, 1920. évi kiadás, 142-164.
1915m [180]
Kollarits: Mindennapi pszichopathológia (Recenzió). [Kolarits, J.: Observations de Psychologie quotidienne. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1915 (III, 46)]. In: A pszichoanalízis haladása. Dick Manó, Budapest, 1920. évi kiadás, 204-208.
1915n [181]
Kollarits: Adalélok az álomtanhoz (Recenzió). [Kolarits, J.: Contribution a l’étude reves. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1915 (III, 49)]. In: A pszichoanalízis haladása. Dick Manó, Budapest, 1920. évi kiadás, 209-213.
1915o [184]
A zürichi iskola dolgozatairól (Recenzió). [Jung, C. G.: Psychologische Abhandlungen. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1915 (III, 162)]. In: A pszichoanalízis haladása. Dick Manó, Budapest, 1920. évi kiadás, 166-171.
1915p
Előszó. S. Freud: Az álomról (ford. Ferenczi Sándor) magyar nyelvű kiadásához, Dick Manó, Budapest, 1915.; második kiadás: ua., uo., 1919, 3-4.
1915q
A 43-50 évesek sorozása. Gyógyászat, 55, (1915. szeptember 5.), 36: 429-430.
1915r
Agysérüléses katonák utókezelése. Gyógyászat, 55, (1915. október 24.), 43: 511-512.
 
 
1916a [187]
Indulatcsere az álomban. [Affektvertauschung im Traume. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1916-17 (IV, 112)]. In: A pszichoanalízis haladása. Dick Manó, Budapest, 1920. évi kiadás, 52.
1916b [188]
A vagina cipőszimbólumának variánsa. [Sinnreiche Variante de Schuhsymbols. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1916-17 (IV, 112)]. In: A pszichoanalízis haladása. Dick Manó, Budapest, 1920. évi kiadás, 131.
1916c [189]
A háborús hisztéria két típusáról [Über zwei Typen der Kriegsneurose (-hysterie). Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1916-17 (IV, 131-145)]; (A Mária Valéria-barakkórház orvosainak tudományos ülésén tartott előadás) Eredetileg "Előzetes megjegyzések a háborús neurosis némely típusáról" címmel Gyógyászat, 56, (1916. március 12.) 11: 124-125. és (április 2.) 18: 160-161.; később az előadás nyomán a szövege kibővített és átdolgozott változata az elsőként említett cimmel, In: A hisztéria és a pathoneurózisok. Pszichoanalitikai értekezések. Dick Manó, Budapest, 1919, 54-70.; Legújabban, in: Ferenczi Sándor. (Vál. és s. a. r.: Erős Ferenc) Új Mandátum, Budapest, 2000, 152-161.
1916d [190]
Erotikus és jellembeli vonások keveredése. [Mischgebilde von erotischen und Charakterzügen. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1916-17 (IV, 146)]. In: A pszichoanalízis haladása. Dick Manó, Budapest, 1920. évi kiadás, 69-70.
1916e [191]
Hallgatni - arany. [Schweigen is Gold. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1916-17 (IV, 155)]. In: A pszichoanalízis haladása. Dick Manó, Budapest, 1920. évi kiadás, 96-97.
 
 
1917a [192]
Ostwald a pszichoanalízisről. [Ostwald über die Psychoanalyse. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1916-17 (IV, 169)]. In: A pszichoanalízis haladása. Dick Manó, Budapest, 1920. évi kiadás, 192-193.
1917b [193]
Pollució orgasztikus álom nélkül és álombeli orgazmus pollució nélkül. [Pollution ohne orgastischen Traum und Orgasmus im Traume ohne Pollution. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1916-17 (IV, 187-192)]. In: A pszichoanalízis haladása. Dick Manó, Budapest, 1920. évi kiadás, 59-64.
1917c [194]
Avatatlanok álmai. [Träume der Ahnungslosen. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1916-17 (IV, 208)]. In: A pszichoanalízis haladása. Dick Manó, Budapest, 1920. évi kiadás, 49-51.
1917d [195]
Patoneurózisok. [Von Krankheits- oder Pathoneurosen. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1916-17 (IV, 219-228)]. Gyógyászat, 58, (1918. május 18.) 20: 240-244.; In: Lelki problémák a pszichoanalízis tükrében. Válogatás Ferenczi Sándor tanulmányaiból. (Szerk.: Linczényi Adorján), Magvető, Budapest, 1982, 248-263.
1917e [196]
Gyermekkori kasztráció lelki következményei. [Die psychischen Folgen einer "Kastration" im Kindesalter. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1916-17 (IV, 263-266)]. In: A pszichoanalízis haladása. Dick Manó, Budapest, 1920. évi kiadás, 71-75.
1917f [197]
A test szimmetrikus érintésének kényszere. [Symmetrischer Berührungszwang. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1916-17 (IV, 266)]. In: Ideges tünetek keletkezése és eltűnése és egyéb értekezések a pszichoanalízis köréből. Dick Manó, Budapest, 1919. évi kiadás, 132.
1917g [198]
Pecunia - olet. [Pecunia - olet. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1916-17 (IV, 327)]. In: A pszichoanalízis haladása. Dick Manó, Budapest, 1920. évi kiadás, 93-95.
1917h [201]
Az Adler-féle irányzat kritikája (Recenzió). [Adler u. Furtmüller: Heilen und Bilden. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1916-17 (IV, 115)]. In: A pszichoanalízis haladása. Dick Manó, Budapest, 1920. évi kiadás, 182-187.
1917i [202]
Bleuler, E.: Pszichikum és fizikum a patológiában (Recenzió). [Bleuler, E.: Physisch und Psychisch in der Pathologie. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1916-17 (IV, 119)]. In: A pszichoanalízis haladása. Dick Manó, Budapest, 1920. évi kiadás, 200.
1917j [203]
Kaplan, L.: Pszichoanalitikus problémák (Recenzió). [Psychoanalytische Probleme. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1916-17 (IV, 120)]. In: A pszichoanalízis haladása. Dick Manó, Budapest, 1920. évi kiadás, 194-197.
1917k [204]
Putnam professzor bírálata Adlerről (Recenzió). [Putnam, J. J.: The Work of Adler. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1916-17 (IV, 161)]. In: A pszichoanalízis haladása. Dick Manó, Budapest, 1920. évi kiadás, 188-191.
1917l [206]
Groddeck, G.: Organikus állapotok pszichoanalízise (Recenzió) [Die psychische Bedingtheit und psychoanalytische Behandlung organischer Leiden. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1916-17 (IV, 346)]. In: A pszichoanalízis haladása. Dick Manó, Budapest, 1920. évi kiadás, 198-199.
1917m
Décsi Imre dr.: "Ember, mért vagy ideges?" (Recenzió). Gyógyászat, 57, (1917. augusztus 5.), 31: 370.
1917n
Barátságom Schächter Miksával. Gyógyászat, 57, (1917. december 30.), 52: 26-27.; Thalassa, (3) 1992, 2: 140-143.
 
 
1918a
"A mese lélektanáról" (Válasz Lesznai Anna cikkére). Nyugat, (11) 1918, II, 376-377.; Legújabban, in: Ferenczi Sándor. (Vál. és s. a. r.: Erős Ferenc) Új Mandátum, Budapest, 2000, 58.
1918b
A mechanika lelki fejlődéstörténete. Kritikai megjegyzések Ernst Mach egy tanulmányához. Nyugat, (11) 1918, II, 487-494. In: A pszichoanalízis haladása. Dick Manó, Budapest, 1920. évi kiadás, 1919, 28-36.; Legújabban, in: Ferenczi Sándor. (Vál. és s. a. r.: Erős Ferenc) Új Mandátum, Budapest, 2000, 198-203.
1918c
A "friss levegő" és "jó levegő" gyógyító és üdítő hatása. Gyógyászat, 58, (1918. november 17.) 46: 596-597.; Kötetben: "Kellemes érzések hatása a lélekzésre" címmel in: A pszichoanalízis haladása. Dick Manó, Budapest, 1920. évi kiadás, 89-92.
1918d
A lélek ismerője. Színházi Élet, 1918, 51. sz. (december 22-29.), 17.; Legújabban, in: Ferenczi Sándor. (Vál. és s. a. r.: Erős Ferenc) Új Mandátum, Budapest, 2000, 59.
 
 
1919a [223]
A hisztéria és a pathoneurózisok. Pszichoanalitikai értekezések. (Előszó dátuma: 1918 november). [Egyidőben a "Die Psychoanalyse der Kriegsneurosen" c. kivételével azonos tartalommal németül is: Hysterische und Pathoneurosen. Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien 1919.]. Dick Manó, Budapest, 1919. Teljes szöveg HTML, Budapest : Neumann-ház, Digitális Könyvtára, 2005 .
1919b
A pszichoanalízis haladása (Előszó dátuma: 1918. dec. 1.). Első kiadás: Dick Manó, 1919; második kiadás: ua., uo. 1920. Teljes szöveg HTML, Budapest : Neumann-ház, Digitális Könyvtára, 2005.
1919c [210]
Technikai nehézségek egy hisztéria-eset analízisénél. (Megfigyelések a rejtett onániáról és "onánia-equivalensekről"). [Technische Schwierigkeiten einer Hysterieanalyse. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1919 (V, 34-40)]. In: A hisztéria és a pathoneurózisok. Pszichoanalitikai értekezések. Dick Manó, Budapest, 1919, 39-46.; Legújabban, in: Ferenczi Sándor. (Vál. és s. a. r.: Erős Ferenc) Új Mandátum, Budapest, 2000, 164-168.
1919d [211]
Vasárnapi neurózisok. [Sonntagsneurosen. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1919 (V, 46-48)]. In: A pszichoanalízis haladása. Dick Manó, Budapest, 1920. évi kiadás,77-81.; Legújabban, in: Ferenczi Sándor. (Vál. és s. a. r.: Erős Ferenc) Új Mandátum, Budapest, 2000, 161-164.
1919e [212]
Gondolkodás és izombeidegzés. [Denken und Muskelinnervation. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1919 (V, 102)]. In: A pszichoanalízis haladása. Dick Manó, Budapest, 1920. évi kiadás, 86-88.
1919f [213]
Undorodás a reggelitől. [Ekel vor dem Frühstück. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1919 (V, 117)]. In: A pszichoanalízis haladása. Dick Manó, Budapest, 1920. évi kiadás, 137-138.
1919g [214]
Cornelia, a Gracchusok anyja. (Németül az Imago c. folyóirat számára írt cikk). [Cornelia, dei Mutter der Gracchen. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1919 (V, 117-120)]. In: A pszichoanalízis haladása 81-85.; In: Lelki problémák a pszichoanalízis tükrében. Válogatás Ferenczi Sándor tanulmányaiból. (Szerk.: Linczényi Adorján), Magvető, Budapest, 1982, 275-280.
1919h [215]
A páciens befolyásolása pszichoanalízis közben. [Zur Frage der Beeinflussung de Patienten in der Psychoanalyse. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1919 (V, 140-141)]. In: A pszichoanalízis haladása. Dick Manó, Budapest, 1920. évi kiadás, 98-100.
1919i [216]
A pszichoanalízis technikájához. [A "Magyarországi Pszichoanalitikai Egyesület"-ben (Freud-társaság) - Budapest, 1918. - tartott előadás. [Zur psychoanalytischen Technik. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1919 (V, 181-192)] Részletei: 1. Visszaélés az asszociáció szabadságával [Mißbrauch der Assoziationsfreiheit]; 2. A páciens kérdései. - Elhatározások a kúra folyamán [Fragen der Patienten - Entscheidungen während der Kur]; 3. A "példának okáért" szerepe az analízisben [Das "Zum Beispiel"in der Analyse]; 4. A viszontáttétel legyőzése [Die Bewältigung der Gegenübertragung]. In: A pszichoanalízis haladása. Dick Manó, Budapest, 1920. évi kiadás, 101-111.
1919j [218]
A háborús neurózisok pszichoanalízise. [Eredetileg "Die Psychoanalyse der Kriegsneurosen" az V. nemzetközi pszichoanalitikus kongresszuson tartott referáló előadás - Budapest, 1918. szeptember 28.]. In: A hisztéria és a pathoneurózisok. Pszichoanalitikai értekezések. Dick Manó, Budapest, 1919, 71-90.; In: Lelki problémák a pszichoanalízis tükrében. Válogatás Ferenczi Sándor tanulmányaiból. (Szerk.: Linczényi Adorján), Magvető, Budapest, 1982, 199-225.
1919k [220]
A hisztériás materializáció jelenségei (Kísérlet a hisztériás konverzió és szimbolika magyarázására). [Hysterische Materialisationsphänomene] In: A hisztéria és a pathoneurózisok. Pszichoanalitikai értekezések. Dick Manó, Budapest, 1919, 16-30.; In: Lelki problémák a pszichoanalízis tükrében. Válogatás Ferenczi Sándor tanulmányaiból. (Szerk.: Linczényi Adorján), Magvető, Budapest, 1982, 226-247.
1919l [221]
Hisztériás stigmák magyarázó kísérlete. [Erklärungsversuch einiger hysterischer Stigmata] In: A hisztéria és a pathoneurózisok. Pszichoanalitikai értekezések. Dick Manó, Budapest, 1919, 31-38.; in: Lelki problémák a pszichoanalízis tükrében. Válogatás Ferenczi Sándor tanulmányaiból. (Szerk.: Linczényi Adorján), Magvető, Budapest, 1982,264-274.
1919m [222]
Hipohondriás hisztéria-eset pszichoanalízise. [Die Psychoanalyse eines Falles von hysterischer Hypochondrie]. In: A hisztéria és a pathoneurózisok. Pszichoanalitikai értekezések. Dick Manó, Budapest, 1919, 47-53.
1919n
A mindennapi élet pszichopathologiájából. In: A pszichoanalízis haladása. Dick Manó, Budapest, 1920. évi kiadás, 37-43.
1919o
Rövid feljegyzések az analitikai gyakorlatból. [Részletei külön címekkel szerepelnek a Bausteine-ben és ennek megfelelően jelen felsorolásban is]. In: A pszichoanalízis haladása. Dick Manó, Budapest, 1920. évi kiadás, 129-139.
1919p
Az orvosképzés reformja (hozzászólás). Gyógyászat, 59, (február 23.) 8: 120-121.
1919q
Freud, S.: Kell-e az egyetemen pszichoanalízist tanítani? [Fordítás]. Gyógyászat, 1919, 59, (március 30.) 12: 192.
1919r
Pszichoanalízis és kriminológia. Új Forradalom, (1919. március 31.) 1: 5-6. In: A pszichoanalízis haladása. Dick Manó, Budapest, 1920. évi kiadás, 126-128.
 
 
1920 [231]
Recenzió Otto Gross "Három tanulmány a belső konfliktusról. Értekezés a szexológia területéről" c. könyvéről. ["Rez. von Otto Gross’ 'Drei Aufsätze über den inneren Konflikt'" címmel Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1920 (VI, 364-368)]. (ford. Friedrich Melinda) Thalassa, (17), 2006, 2-3: 197-201.
 
 
1921 [234]
Az "aktív technika" továbbépítéséről a pszichoanalízisben. [Eredetileg elhangzott a VI. nemzetközi pszichoanalitikus kongresszuson ( Hága, 1920. szeptember 10-én.) "Weiterer Ausbau der 'aktiven Technik' in der Psychoanalyse" címmel. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1921 (VII, 233-251)]. (ford. Széchey Orsolya) In: Technikai írások (1921-33). Animula, Budapest, 1997. Animula Egyesület, 1997, 5-22.
 
 
1922a
Pszichonalízis és társadalompolitika. Nyugat, (15) 1922, I. 554-555.; Legújabban, in: Ferenczi Sándor. (Vál. és s. a. r.: Erős Ferenc) Új Mandátum, Budapest, 2000, 72-74.
1922b [244]
Freud metapszichológiája. [Angol és amerikai pszichoanalitikusok meghívására Bécsben, 1922. január 6-án "Der individualpsychologische Fortschritt in Freud 'Massenpsychologie und Ichanalyse'" címmel tartott előadás. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1922 (VIII, 206-209)]. Gyógyászat, 62, (1922. június 18.), 25: 360-363.; In: A pszichoanalízis rövid ismertetése. Pantheon, Budapest, é. n. [1936]-os kiadás., 65-79.; Animula, Budapest, 1996, 58-70.
 
 
1923a
A pszichoanalízis a gyakorló orvos szolgálatában. [A Kassai Magyar Orvosegyesület meghívására 1923. február 2-án tartott előadás (szövege nem azonos az ugyanezen címen a [1936l jelzetű] A pszichoanalízis rövid ismertetése c. könyvben megjelenttel)] Gyógyászat, 63, (1923. június 10.) 23: 332-333. és (június 17.) 24: 350-351. Legújabban, Thalassa, (18) 2007, 1: 107-117.
1923b
Előszó. Sigmund Freud: A Halálösztön és az Életösztönök (ford.: Kovács Vilma) magyar kiadásához. "Világirodalom" Könyvkiadó, Budapest, 1923.; Múzsák Közművelődési Kiadó, 1991, 5-8.; Legújabban, in: Sigmund Freud: Válogatás az életműből. Vál. Erős Ferenc. Európa, Budapest, 2004, 495-496.
1923c

Előszó. Sigmund Freud: A mindennapi élet pszichopatológiája c. könyv magyar kiadásához. "Világirodalom" Könyvkiadó, Budapest, 1923.; In: Sigmund Freud Művei III, Cserépfalvi, Budapest, 1994, vii.

 
 
1924a [268]
Katasztrófák a nemi működés fejlődésében. [Eredetileg "Versuch einer Genitaltheorie" címmel az Internationale Psychoanalytische Bibliothek XV. köteteként. Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien]. Első magyar megjelenés (a Bevezetés dátuma: 1928) Pantheon, Budapest, é.n. (1929).; Legújabban: (1929. évi kiadása alapján) Filum, Budapest, 1997. A Pantheon kiadás (1929) digitális, PDF változata a MTDA-E-Könyvtár
1924b
Altató és ébresztő tudomány. Nyugat, (17) 1924, I. 72-73.; Legújabban, in: Ferenczi Sándor. (Vál. és s. a. r.: Erős Ferenc) Új Mandátum, Budapest, 2000, 220-221.
1924c
Ignotus, a megértő. Nyugat, (17) 1924, II, 23.; Legújabban, in: Ferenczi Sándor. (Vál. és s. a. r.: Erős Ferenc) Új Mandátum, Budapest, 2000, 59-60.
1924d [264]
O. Rankkal: A pszichoanalízis fejlődési céljai. [Entwicklungsziele der Psychoanalyse. Zur Wechselbeziehung von Theorie und Praxis. Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien, 1924.]; Magyarul részletei (V-VI. rész [ford. V. Horváth Károly]), in: Ferenczi Sándor. (Vál. és s. a. r.: Erős Ferenc) Új Mandátum, Budapest, 2000, 105-111.
 
 
1925a
[Önéletrajz, Budapest, 1925. aug. 1.]. (Gulyás Pál hagyatékából, OSZK, Kézirattár, közreadta: Lengyel András), Thalassa (12) 2001, 1: 143-144.
1925b
G. Groddeck-kel: Erotikus nehézségek a házasságban. [Eredetileg megjelent a Die Arche c. folyóirat 14. sz. 1925. november 11.] (ford. Pfitzner Rudolf), Thalassa, (11) 2000, 2-3: 221-228.
 
 
1926a [271]
Az aktív pszichoanalitikus technika kontraindikációi. [Eredetileg "Kontraindikationen der aktiven psychoanalytischen Technik" címmel elhangzott a IX. nemzetközi pszichoanalitikus kongresszuson, Bad Homburg, 1925 szeptembere. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1926 (XII, 3-14)] (ford. Széchey Orsolya) In: Technikai írások (1921-33). Animula, Budapest, 1997. 23-34.
1926b [273]
Sigmund Freud 70. születésnapjára. [Zum 70. Geburtstag Sigm. Freuds. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1926 (XII, 235-240)]. Gyógyászat, 66, 19: 438-439.
1926c [275]
A kedvezőtlen mozzanatok elfogadásának problémája. [Das Problem der Unlustbejahung (Fortschritte in der Erkenntnis des Wirklichkeitssinnes). Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1926 (XII, 241-252)]. (ford.: Linczényi Adorján) In: Technikai írások (1921-33). Animula, Budapest, 1997. 35-47.
 
 
1927a [280]
Gulliver-fantáziák. (Eredetileg angolul "Gulliver phantasies" címmel a New York Society for Clinical Psychiatry 1926. december 9-én tatott éves összejövetelének nyitóelőadása). [Németül (ford.: Rose Hilferding, Berlin) Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1927 (XIII, 379-396.); angolul: Int. Journal of Psycho-Analysis, 1928, 9, 283-300.)] Magyarul: Thalassa, (16) 2005, 1: 98-115.
1927b
A szívfájdalomról. Pesti Napló, 1927. dec. 25. 46.
 
 
1928a [282]
Az analízisek befejezésének problémája. [Das Problem der Beendigung der Analysen. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1928 (XIV, 1-10). Eredetileg elhangzott a X. nemzetközi pszichoanalitikus kongresszuson Innsbruck, 1927. szeptember 3.]. (ford. Széchey Orsolya). Legújabban, in: Ferenczi Sándor. (Vál. és s. a. r.: Erős Ferenc) Új Mandátum, Budapest, 2000, 111-116.
1928b [281]
A család alkalmazkodása a gyermekhez. [Die Anpassung der Familie an das Kind. Zeitschrift für Psychoanalytische Pädagogik (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien) 1927/28 (II, 239-251)]. Korunk, 1928, 3: 593-599.; Legújabban, in: Ferenczi Sándor. (Vál. és s. a. r.: Erős Ferenc) Új Mandátum, Budapest, 2000, 117-121.(Nem azonos a németül megjelenttel, annak egy Ferenczi által írt, rövidebb változata.)
1928c [283]
A pszichoanalitikus technika rugalmassága. [Die Elastizität der psychoanalytischen Technik. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1928 (XIV, 197-209). Elhangzott a Magyaroszági Pszichoanalitikai Egyesület rendes ülésén, 1928. Ford. Linczényi Adorján). In: Technikai írások (1921-33). Animula, Budapest, 1997. 57-70.
1928d[283a]
A pszichoanalízis és a kriminalitás. [Psychoanalyse und Kriminologie címmel elhangzott előadás a bécsi 'Verein für angewandte Psychopathologie' tartott ankéton (1928. április 30.) Századunk, 1928, III. 272-281.; In: Lelki problémák a pszichoanalízis tükrében. Válogatás Ferenczi Sándor tanulmányaiból. (Szerk.: Linczényi Adorján), Magvető, Budapest, 1982, 360-384. (Az előadás dátuma úgy a német, mint a magyar kiadásban valószínűleg tévesen jelent meg, a helyes dátum feltehetően: 1928. máricus 30.)
1928e
Pszichoterápiai jelszavak. Pesti Napló, 1928. máj. 27.; Thalassa, (12) 2001, 1: 144-145.
1928f
A Szerelem végső titkai. Beszélgetés dr. Ferenczi Sándorral az emberi és állati élet ősi kezdeteiről és fejlődéséről a mai formákig. Pesti Napló, 1928. dec. 25. 53-54. Thalassa, (17) 2006, 2-3: 203-206.
 
 
1929a
Psychoanalisis és constitutio; észrevételek az 1929. 3. számban megjelent vezércikkre. Gyógyászat, 69, (1929. január 27.), 4: 79-80., és (február 3.) 5: 88-89.
1929b [287]
A nemkívánt gyermek és halálösztöne. [Eredetileg németül Das unwillkommene Kind und sein Todestrieb. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1929 (XV, 149-153), és angolul The Unwelcome Child and his Death-Instinct. International Journal of Psycho-Analysis, 1929 (X, 125-129). Magyarul (ford. Pándy Gabi-Hárs György P.), in: Ferenczi Sándor. (Vál. és s. a. r.: Erős Ferenc) Új Mandátum, Budapest, 2000, 121-124.
1929c [288]
Előszó és Záró megjegyzések az "Egy proletárlány gyermekkora. Feljegyzések egy 19 éves öngyilkos lány első tíz életévéről" címmel közreadott dokumentumhoz. [Eredetileg németül: "Vorbericht und Schlußbemerkungen zu Aus der Kindheit eines Proletariermädchens". In: Zeitschrift für Psychoanalytische Pädagogik. (3) 5-6: 141-172.] Magyarul: (ford. Martényi Erzsébet). Thalassa, (15) 2004, 3: 127-128. és 153-154.
 
 
1930a
A "pszichoanalízis" név illetéktelen használata. Gyógyászat, 70, (1930. január), 1: 19.
1930b
Viszonválasz Dr. Feldmann válaszára. Gyógyászat, 70, (1930. január), 2: 38.
1930c [291]
A relaxáció elve és a neokatarzis. [Elhangzott a XI. nemzetközi pszichoanalitikus kongresszuson "A pszichoanalitikus technika haladása" címen, Oxford, 1929] [Relaxationsprinzip und Neokatharsis. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1930 (XVI, 149-164)]. (Ford.: Kertész Tivadarné) Gyógyászat, (1931. május 3.) 18: 273-278. In: Technikai írások (1921-33). Animula, Budapest, 1997. 71-86.
1930d
Magatartástan. Századunk 1930, 524-525.; Thalassa (16) 2005, 1: 117-118.
 
 
1931a [292]
Felnőttek "gyermekanalízise". [Kinderanalysen mit Erwachsenen. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1931 (XVII, 161-175). Elhangzott a bécsi pszichoanalitikus egyesület S. Freud 75. születésnapja alkalmából tartott ülésen, 1931. május. 6.] Gyógyászat, 72, (1932. október 16.) 42: 633-637. (ford. Almásy Endre). In: Technikai írások (1921-33). Animula, Budapest, 1997. 87-101.
1931b

Előszó. Bálint Alice: A gyermekszoba pszichológiája. Pantheon, 1931, 5-6.; Kossuth, 1990, 11-12.

 
 
1933 [294]
Nyelvzavar a felnőttek és a gyermek között. A gyengédség és a szenvedély nyelve. [Eredetileg "Sprachverwirrung zwischen den Erwachsenen und dem Kind. (Die Sprache der Zärtlichkeit und der Leidenschaft)" címmel elhangzott a XII. nemzetközi pszichoanalitikus kongresszuson (Wiesbaden, 1932. szeptember). Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1933 (XIX, 5-15)]. In: A pszichoanalizis és modern irányzatai. (Szerk.: Buda Béla), Budapest, Gondolat, 1971, 215-226.; In: Technikai írások (1921-33). Animula, Budapest, 1997. 102-112.
 
 
1934 [296]
A trauma a pszichoanalízisben (1931-33) 1. A megrázkódtatás lélektanához; 2. Az álomfejtés revíziójához; 3. Trauma a relaxációs technikában (ford.: Hermann Imre). [Gedanken über das Trauma. I. Zur Psychologie der Erschütterung, II. Zur revision der Traumdeutung, III. Das Trauma in der Relaxationstechnik. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1934 (XX, 5-12); In: Gyógyászat, 74, (1934. május 20.) 20: 310-312. (Felolvasta a Magyarországi Pszichoanalitikai Egyesület 1933. október 3-án tartott gyászülésén Dr. Hahn Fanny.) In: Technikai írások (1921-33). Animula, Budapest, 1997. 113-121.
1936a [306]
A pszichoanalitikus kiképzés menete (1928-ban Madridban tartott előadássorozatból) [Über den Lehrgang des Psychoanalytikers. Bausteine, 1938, III, 422-431)]. In: A pszichoanalízis rövid ismertetése. Pantheon, Budapest, é. n. [1936]-os kiadás, 88-95.
1936b [307]
A jellem pszichoanalitikus gyógymódja (1928-ban Madridban tartott előadássorozatból [Die psychoanalitische Therapie des Charakters. In: Bausteine, 1938, III, 432-445]. Szép Szó 1: 196-202. In: A pszichoanalízis rövid ismertetése. Budapest, é. n. [1936]-os kiadás, 80-87.; Legújabban, in: Ferenczi Sándor. (Vál. és s. a. r.: Erős Ferenc) Új Mandátum, Budapest, 2000, 125-129.
1936c
Néhány közkeletű tévedés a pszichoanalízis körül. In: A pszichoanalízis rövid ismertetése. Pantheon, Budapest, é. n. [1936]-os kiadás, 5-10.; Animula, Budapest, 1996, 5-9.
1936d
Az ösztönök egyéni fejlődése a lélekelemzés megvilágításában. 1. Az énösztönök; 2. A nemi ösztönök. In: A pszichoanalízis rövid ismertetése. Pantheon, Budapest, é. n. [1936]-os kiadás, 11-18.; Animula, Budapest, 1996, 10-16.
1936e
A tudattalan lelki életről. In: A pszichoanalízis rövid ismertetése. Pantheon, Budapest, é. n. [1936]-os kiadás, 19-22.; Animula, Budapest, 1996, 17-20.
1936f
Az álomfejtés és a szimbolika. In: A pszichoanalízis rövid ismertetése. Pantheon, Budapest, é. n. [1936]-os kiadás, 23-28.; Animula, Budapest, 1996, 21-25.
1936g
A neurózisok pszichoanalitikai osztályozása. Aktuál-neurózisok. In: A pszichoanalízis rövid ismertetése. Pantheon, Budapest, é. n. [1936]-os kiadás, 29-34.; Animula, Budapest, 1996, 26-31.
1936h
A pszichoneurózisokról általában. In: A pszichoanalízis rövid ismertetése. Pantheon, Budapest, é. n. [1936]-os kiadás, 35-44.; Animula, Budapest, 1996, 32-40.
1936i
A pszichoanalízis technikájáról. In: A pszichoanalízis rövid ismertetése. Pantheon, Budapest, é. n. [1936]-os kiadás, 45-51.; Animula, Budapest, 1996, 41-46.
1936j
A pszichoanalízis indikációi és kontraindikációi. In: A pszichoanalízis rövid ismertetése. Pantheon, Budapest, é. n. [1936]-os kiadás, 52-54.; Animula, Budapest, 1996, 47-48.
1936k
Egyes pszichoneurózisok rövid analitikai jellemzése. In: A pszichoanalízis rövid ismertetése. Pantheon, Budapest, é. n. [1936]-os kiadás, 55-61.; Animula, Budapest, 1996, 49-54.
1936l
A pszichoanalízis a gyakorló orvos szolgálatában. [Nem azonos a Gyógyászat-ban (1923a jelzetű) megjelenttel]. In: A pszichoanalízis rövid ismertetése. Pantheon, Budapest, é. n. [1936]-os kiadás, 62-63.; Animula, Budapest, 1996, 55-56.
1936m
A lélekelemzés helye a tudományok sorában. In: A pszichoanalízis rövid ismertetése. Pantheon, Budapest, é. n. [1936]-os kiadás, 64.; Animula, Budapest, 1996, 57.
1936n
A pszichoanalízis rövid ismertetése. (Hátrahagyott írások) Pantheon, Budapest, é. n. [1936 (?) 37] 95 oldal. Teljes szöveg HTML, Budapest : Neumann-ház, Digitális Könyvtára, 2005
1982
Lelki problémák a pszichoanalízis tükrében. Válogatás Ferenczi Sándor tanulmányaiból. Szerk.: Linczényi Adorján, Magvető, Budapest. Teljes szöveg HTML, Budapest : Neumann-ház, Digitális Könyvtára, 2004
1985
Klinikai napló, 1932. [Eredetileg francia nyelven, Journal clinique (Janvier-Octobre 1932). Payot, Paris]. (Előszó: Judith Dupont; Bevezetés a Naplóhoz: Bálint Mihály; ford.: Vég Katalin). Akadémiai Kiadó, Budapest, 1996. Teljes szöveg HTML, Budapest : Neumann-ház, Digitális Könyvtára, 2005.
1991
Lélekgyógyászat. Válogatott írások. (Vál.: Gulyás Katalin) Kossuth Kiadó, Budapest
1996
A pszichoanalízis rövid ismertetése. (Hátrahagyott írások) [röv. PARI, Animula] a Pantheon, Budapest, é. n. [1936], kiadása alapján, (az 1936a és 1936b kivételével azonos tartalommal). Animula Egyesület, Budapest
1997
Technikai írások (1921-33). Animula Egyesület, Budapest
1999
A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897-1908. S. a. r., szerk. és az Utószót írta: Mészáros Judit. Osiris, Budapest
2000a
Ferenczi Sándor. [röv. Ferenczi Sándor. (Vál. és s. a. r.: Erős Ferenc) Új Mandátum, Budapest, 2000.] Vál., s. a. r., és Bevezetést írta: Erős Ferenc. Új Mandátum, Budapest
2000b
Sigmund Freud és Ferenczi Sándor -- Levelezés I/1. köt. 1908-1911. (Szerk.: Ernst Falzeder, Eva Brabant, Patrizia Giampieri-Deutsch, André Haynal tudományos irányítása alatt; a magyar kiadást a német kiadás alapján s.a.r. és szerk.: Erős Ferenc és Kovács Anna; ford.: Berényi Gábor, Schulcz Katalin és mások) Thalassa Alapítvány-Pólya Kiadó, Budapest
2002a
Sigmund Freud és Ferenczi Sándor -- Levelezés 1912-1914. I/2. kötet. Thalassa Alapítvány-Pólya Kiadó, Budapest
2002b
Sigmund Freud és Ferenczi Sándor -- Levelezés 1914-1916. II/1. kötet. Thalassa Alapítvány-Pólya Kiadó, Budapest
2003
Sigmund Freud és Ferenczi Sándor -- Levelezés 1917-1919. II/2. kötet. Thalassa Alapítvány-Pólya Kiadó, Budapest
2004
Sigmund Freud és Ferenczi Sándor -- Levelezés 1920-1924. III/1. kötet. Thalassa Alapítvány-Pólya Kiadó, Budapest
2005
Sigmund Freud és Ferenczi Sándor -- Levelezés 1925-1933. III/2. kötet. Thalassa Alapítvány-Pólya Kiadó, Budapest
 
 

 

 

< vissza az elejére >

 

FERENCZI SÁNDOR MŰVEINEK LEGFONTOSABB KÜLFÖLDI GYŰJTEMÉNYEI

Német nyelvű

BAUSTEINE ZUR PSYCHOANALYSE VON DR. S. FERENCZI. Band I. Theorie. Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Leipzig/Wien/Zürich, 1927.

BAUSTEINE ZUR PSYCHOANALYSE VON DR. S. FERENCZI. Band II. Praxis. Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Leipzig/Wien/Zürich, 1927.

BAUSTEINE ZUR PSYCHOANALYSE VON DR. S. FERENCZI. Band III. Arbeiten aus den Jahren 1908--1933. Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Leipzig/Wien/Zürich, 1938.

BAUSTEINE ZUR PSYCHOANALYSE VON DR. S. FERENCZI. Band IV. Gedenkartikel, Kritiken und Referate, Fragmente, Bibliographie, Sachregister. Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Leipzig/Wien/Zürich, 1938.

BAUSTEINE ZUR PSYCHOANALYSE. (1927-1938) I-IV. kötet egyidőben. Második, változatlan kiadás, Bálint Mihály előszavával. Verlag Hans Huber, Bern und Stuttgart, 1964.

SCHRIFTEN ZUR PSYCHOANALYSE. Auswahl in zwei Bänden. Hg. von M. Bálint. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 1970-1972. Újabb változatlan kiadás, Psychosozial Verlag 2004.

ZUR ERKENNTNIS DES UNBEWUSSTEN UND ANDERE SCHIRFTEN ZUR PSYCHOANALYSE. Hg. und eingeleitet von Helmut Dahmer. Kindler Verlag, München, 1978; Újabb változatlan kiadás, Psychosozial Verlag 2005.

Angol nyelvű

FIRST CONTRIBUTIONS TO PSYCHOANALYSIS. Ed. by Ernest Jones. Karnac, London, 1994.

FURTHER CONTRIBUTIONS TO PSYCHOANALYSIS. Ed. by John Rickman. Karnac, London, 1994.

FINAL CONTRIBUTIONS TO PSYCHOANALYSIS. Ed. by Michael Balint. Karnac, London, 1994.

SELECTED WRITINGS. Edited with an introduction by Julia Borossa. Penguin Books, London, 1999.

Francia nyelvű

OEUVRES COMPLÉTES. PSYCHANALYSE, I-IV. Payot, Paris, 1968-1982.

 

< vissza az elejére >

 

FERENCZI SÁNDORRÓL SZÓLÓ LEGFONTOSABB MAGYAR NYELVŰ IRODALOM

ERŐS FERENC: Ferenczi Sándor és kora: In: Erős Ferenc (szerk.): Ferenczi Sándor. Új Mandátum, Bp. 2000, 1-44.

ERŐS FERENC: Kultuszok a pszichoanalízis történetében. Egy Ferenczi-monográfia vázlata. Jószöveg Műhely Kiadó, Bp. 2004.

HARMAT PÁL: Freud, Ferenczi és a magyarországi pszichoanalízis. Európai Magyar Protestáns Szabadegyetem, Genf 1986. Második, bővített kiadás: Bethlen Gábor Kiadó, Sopron, 1994.

HAYNAL ANDRÉ: Viták a pszichoanalízisben (Freud - Ferenczi - Bálint). Thalassa Alapítvány - Cserépfalvi, Bp. 1996.

HAYNAL ANDRÉ: Párbeszéd vagy párviadal? A Freud-Ferenczi kapcsolat és a pszichoanalízis. Gondolat, Bp. 2003.

LÉNÁRD KATA: A modern self-elméletek klinikai pszichiátriai és pszichoanalízis-történeti vonatkozásai. PhD disszertáció, PTE ÁOK, Pécs, 2003.

LINCZÉNYI ADORJÁN: Ferenczi Sándorról. In: Lelki problémák a pszichoanalízis tükrében. Válogatás Ferenczi Sándor tanulmányaiból. Magvető Kiadó, Budapest, 1982, 5-38.

MÉSZÁROS JUDIT: Utószó. In: Uő. (s.a.r. és szerk.): Ferenczi Sándor: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897-1908. Osiris, Bp. 1999, 397-410.

MÉSZÁROS JUDIT (szerk.): In memoriam Ferenczi Sándor. Jószöveg Kiadó, Bp. 2001.

 

< vissza az elejére >

 

FERENCZI SÁNDORRÓL SZÓLÓ LEGFONTOSABB KÜLFÖLDI IRODALOM

ANTONELLI, GIORGIO: Il Mare di Ferenczi. Roma: Di Renzo Editore, Roma 1997.

ARON, LEWIS - HARRIS, ADRIENNE (szerk.): The Legacy of Sándor Ferenczi. The Analytic Press, Hillsdale, NJ - London 1993.

BARANDE, ILSE: Sándor Ferenczi. Payot, Paris 1972.

BERTRAND, MICHELE: Ferenczi, patient et psychanalyste. L'Harmattan, Paris 1994.

BOKANOWSKI, THIERRY: Sándor Ferenczi. PUF, Paris 1997.

BONOMI, CARLO (szerk.): La catastrofe e i suoi simboli: il contributo di Sándor Ferenczi alla teoria psicoanalitica del trauma. UTET libreria, Torino 2001.

BORGOGNO, FRANCO (szerk.): Perche Ferenczi oggi. Bollati Boringhieri, Torino 2004.

BOROSSA, JULIA: Introduction. In: Sándor Ferenczi: Selected Writings. Penguin Books, London 1999, ix-xiv.

DAHMER, HELMUT: Sándor Ferenczi. (Einleitung). In: Sándor Ferenczi. Zur Erkenntnis des Unbewussten. Kindler, München 1978, 7-59.

DE FOREST, IZETTE: The Leaven of Love. A Development of the Psychoanalytic Theory and Technique of Sándor Ferenczi. Harper and Row, New York 1954.

GERO-BRABANT, EVA: Ferenczi et l'école hongroise de psychanalyse. L'Harmattan, Paris 1993.

GROSSKURTH, PHYLLIS: The secret ring: Freud's inner circle and the politics of psychoanalysis. Cape, London 1991.

GRANOFF, W.: Lacan, Ferenczi et Freud. Gallimard, Paris 2000.

JUNKER, HELMUT: Unter Übermenschen - Freud & Ferenczi: die Geschichte einer Beziehung in Briefen. ed. diskord, Tübingen 1997.

LORIN, CLAUDE: Le jeune Ferenczi. Premiers écrits 1899-1906. Éditions Auber Montaigne, Paris 1983.

LORIN, CLAUDE: Sándor Ferenczi de la médecine a la psychanalyse. PUF, Paris 1993.

RACHMAN, ARNOLD WILLIAM: Sándor Ferenczi. The Psychotherapist of Tenderness and Passion. Jason Aronson, Northvale, N. J. 1997.

RUDNYTSKY, P. L. -- BÓKAY, A. -- GIAMPIERI-DEUTSCH, P. (eds.): Ferenczi's turn in Psychoanalysis. New York University Press, New York and London 1996.

SABOURIN, PIERRE: Ferenczi, paladin et Grand Vizir secret. éditions universitaires, Paris 1985.

STANTON, MARTIN: Sándor Ferenczi: Reconsidering Active Intervention. Free Associations, London 1992.

 

< vissza az elejére >

 

Utolsó módosítás: 2007-06-01 8:51 AM (kovani)

MAGUNKRÓL | HÍREK | ARCHÍVUM | BIBLIOGRÁFIÁK | KIADVÁNYOK | KAPCSOLATOK | LINK | E-MAIL
<lap elejére>
© 1997-2013, Kovács Anna és Erős Ferenc, valamint a folyóiratban megjelent cikkek szerzői és fordítói