Folyóiratunk a 2011/1-es számtól kezdve IMÁGÓ BUDAPEST (ex-Thalassa) néven jelenik meg

FIATALKORI ÍRÁSOK (1897--1908)FERENCZI SÁNDOR MAGYARUL MEGJELENT ÍRÁSAI

Az összeállítás az eddig feltárt korai írások jegyzéke, amely az első megjelenések kronologikus sorrendjében tartalmazza Ferenczi Sándor 1897 és 1908 között magyarul közreadott írásait, recenzióit és fordításait, kiegészítve a másodközlések adataival. A Mészáros Judit által sajtó alá rendezett és szerkesztett gyűjtemény A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (Osiris, Budapest, 1999), rövidítése: FIR.

***

1897
A turistaság lélektanából. Túristák Lapja, (9), 11-12: 201-205.; In: FIR, 21-24.
 
1899a
Hypopadiasis ritkább esete. Orvosi Hetilap, (43), 29: 355.; In: FIR, 305-306.
1899b
Spiritizmus. Gyógyászat, (39), 30: 477-479.; In: FIR, 27-30.
1899c
Pemphigus esete. Orvosi Hetilap, (43), 35: 427.; In: FIR, 306-307.
1899d
Uterus didelphys. Terhesség az egyik uterusban. Gyógyászat, (39), 37: 585-587.; In: FIR, 31-34.
1899e
A furunkulus gyógyítása. Gyógyászat, (39), 45: 710-711.; In: FIR, 35-37.
1899f
Strictura recti esete. Orvosi Hetilap, (43), 51: 653.; In: FIR, 308-309.
 
 
1900a
Hyperdactylia. Gyógyászat, (40), 5: 68.; In: FIR, 41-42.
1900b
Lelki gyógymódok (Psychoterapia). Írták Ranschburg Pál és Décsi Károly. (Recenzió). Gyógyászat, (40), 10: 155.; In: FIR, 43-44.
1900c

Öntudat, fejlődés Gyógyászat, (40), 13: 203-205.; "Az öntudat fejlődése" címen In: FIR, 45-48.

1900d
Szívverés gyérülése öregkorban. Bradicardia senilis. Gyógyászat, (40), 25: 388-389.; In: FIR, 49-52.
1900e
Wajdits A., "Tanulmányok a szellemtan köréből (Spiritismus)" (Recenzió). Gyógyászat, (40), 27: 426.; In: FIR, 53.
1900f
J. P. Möbius, "Ueber den physiologischen Schwachsinn des Weibes" (Recenzió). Gyógyászat, (40), 31: 491-492.; In: FIR, 54-55.
1900g
A menstruáció magyarázatának újabb kísérlete. Gyógyászat, (40), 32: 500-502.; In: FIR, 58-62.
1900h
Két téves kórisme. Gyógyászat, (40), 38: 598-599.; In: FIR, 63-65.
1900i
Albert Eduárd tanár (Nekrológ). Gyógyászat, (40), 40: 637-638.; In: FIR, 66-67.
1900j
L. Löwenfeld, "Somnambulismus und Spiritismus" (Recenzió). Gyógyászat, (40), 46: 730.; In: FIR, 68.
1900k
A morphium alkalmazása öreg embereknél. Gyógyászat, (40), 51: 809-811.; In: FIR, 69-71.
 
 
1901a
Tauszk Ferenc: A belgyógyászat alapvonalai. (Recenzió) Gyógyászat, (41), 11: 174.; In: FIR, 75.
1901b
A szerelem a tudományban. Gyógyászat, (41), 12: 190-192.; In: FIR76-79.
1901c
Koordinált és assimilált elmebetegségekről. Gyógyászat, (41), 18: 279-280. és 19: 297-299.; In: FIR, 80-87.
1901d
A jobboldali agyfélteke gócmegbetegedése. Agytályog. Orvosi Hetilap, (45), 19: 325-326.; In: FIR, 313-316.
1901e
A térdtünet viselkedéséről epileptikus rohamok alatt. Orvosi Hetilap, (45), 33: 534-535.; In: FIR, 88-91.
1901f
E. Kraepelin, "Einführung in die psychiatrische Klinik" (Recenzió). Gyógyászat, (41), 38: 604-605.; In: FIR, 92.
1901g
Apoplexiás roham sikeres kezelése. Gyógyászat, (41), 40: 631-633.; In: FIR, 93-96.
1901h
Magyarország elmebetegügye az 1900. Évben (Recenzó). Gyógyászat, (41), 41: 653.; In: FIR, 97.
1901i
Alexander Pilcz: "Die periodischen Geistesstörungen" [A periodikus elmezavarok (Recenzió)]. Gyógyászat, (41), 42: 667-669.; In: FIR, 98-100.
1901j
Olvasmány és egészség. Egészségügyi Lapok, 2: 25-30.
 
 
1902a
Jellachich István, "Útmutató a törvényszéki-orvosi gyakorlatban" (Recenzió). Gyógyászat, (42), 1:10.; In: FIR, 103.
1902b
Montaigne: A részegségről. (Fordítás) Gyógyászat, (42), 2: 29-31. és 3: 46-47.; In: FIR, 349-357.
1902c
Megfigyelések agyvérzések és gyógyításuk körül. Gyógyászat, (42), 3: 36-39.; In: FIR, 104-108.
1902d
Szilárd Ármin, "A deductiv lélektan alapvonalai" (Recenzió). Gyógyászat, (42), 4: 59.; In: FIR, 109-110.
1902e
Vilhelm Deutsch, "Der Morphinismus" (Recenzió). Gyógyászat, (42), 8: 124.; In: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999, 111.
1902f
Női homoszexualitás [Homosexualitas feminina]. Gyógyászat, (42), 11: 167-168.; In: FIR, 112-115.
1902g
Sigmund Fränkel: "Die Arzneimittel-Sünthese" [A gyógyszerszintézis (Recenzió)]. Gyógyászat, (42), 17: 267.; In: FIR, 116-117.
1902h
Az agykéreg érző területéről. Orvosi Hetilap, (46), 25: 405-407. és 26: 422-424.; In: FIR, 119-128.
1902i
Tébolyodottságról. Gyógyászat, (42), 26: 404-406.; In: FIR, 129-133.
1902j
Sante de Sanctis "Die Träume, medizinisch-psychologische Untersuchungen" (Recenzió). Gyógyászat, (42), 34: 539.; In: FIR, 134.
1902k
A csodás elem az álomlátásokban. (de Sanctis dolgozatának fordítása). Gyógyászat, (42), 34: 540-542. és 35: 557-559.; In: FIR, 357-366.
1902l
M. Kassowitz, "A darwinizmus válsága" (Fordítás). Gyógyászat, (42), 40: 637-638. és 41: 651-654.; In: FIR, 366-379.
1902m
Az orvos hitvallása. (Sir Frederick Treves liverpooli előadásának fordítása). Gyógyászat, (42), 44: 699-702.; In: FIR, 374-379.
1902n
A II. országos elmeorvosi értekezlet Budapesten (1902. október 26-27.). Gyógyászat, (42), 45: 714-715.; In: FIR, 135-136.
1902o
Hajós Lajos, "Általános psychopatologia" (Recenzió). Gyógyászat, (42), 48: 762-763.; In: FIR, 137-139.
1902p
Jellachich István, "Törvényszéki orvostan jogászok számára" (Recenzió). Gyógyászat, (42), 49: 779.; In: FIR, 140.
1902q
Albert Albu, "Die Vegetarische Diaet". Kritik ihrer Anwendung für Gesunde und Kranke (Recenzió). Gyógyászat, (42), 52: 829-830.; In: FIR, 145-148.
1902r
Csigolyalob idegszövődményei. Gyógyászat, (42), 52: 825-827.; In: FIR, 141-144.
1902s
V. Vervssajev, "Beichten eines practischen Arztes" [Egy gyakorló orvos vallomásai. Recenzió]. Gyógyászat, (42), 23: 362.; In: FIR, 118.
 
 
1903a
A kretenismus két esete. Orvosi Hetilap, (47), 6: 94.; In: FIR, 319-320.
1903b
Izomhüdésekkel szövődött tabes.Orvosi Hetilap, (47), 6: 94.; In: FIR, 319.
1903c
Neuritissel szövődött tabes. Gyógyászat, (43), 7: 102-103.; In: FIR, 151-154.
1903d
J. P. Möbius, "Ueber den Kopfschmerz" (Recenzió). Gyógyászat, (43), 8: 124-125.; In: FIR, 155-156.
1903e
Lenhossék Mihály: "Das Problem der Geschlechtbestimmenden Ursachen" [A nemiséget meghatározó tényezők problémája (Recenció)]. Gyógyászat, (43), 10: 152-153.; In: FIR, 157-158.
1903f
F. Freiherr von Oefeld, "Keilschriftmedizin in Parallelen" [Ékírásos orvoslás párhuzamokban (Recenzió)]. Gyógyászat, (43), 12: 186.; In: FIR, 159-160.
1903g
A szesz. Jövendő, (1), 10: 56-57.; In: FIR, 161-163.
1903h
A kórházi segédorvosi intézményről. Gyógyászat, (43), 18: 282-284.; In: FIR, 164-170.
1903i
Facialis bénulás infectiosus alapon. [Fertőzés okozta arcidegbénulás]. Orvosi Hetilap, (47), 21: 345.; In: FIR, 320-321.
1903j
Paralysis et lues conjugalis. [A házaspár mindkét tagját érintő agyi szifilisz.] Orvosi Hetilap, (47), 21: 345.; In: FIR, 321-322.
1903k
Moravcsik Emil, "Az idegbetegségek gyógyítása" (Recenzió). Gyógyászat, (43), 28: 441.; In: FIR, 173-174.
1903l
A mikrokozmos csodái. Jövendő, (1), 14: 33-34.; In: FIR, 171-172.
1903m
Amiről hallgat a krónika (Where memory sleeps) [James F. Goodhart londoni előadása nyomán]. Gyógyászat, (43), 30: 476-478.; In: FIR, 175-179.
1903n
A lelkiismeret eredete. - Királygyilkosságok. - A hőmérséklet hatása a lélekre. Jövendő, (1), 31: 43-46.; In: FIR, 180-182.
1903o
Egy kis fiziognomika. Jövendő, (1), 43: 48-50.; In: FIR, 183-185.
1903p
A szoptatástól kiváltott tyreogen tetania. Orvosi Hetilap, (47), 50: 803.; In: FIR, 323.
1903q
Encephalopathia saturnina. Orvosi Hetilap, (47), 50: 803.; In: FIR, 324.
1903r
Bromismus és arsenicismus. Gyógyászat, (43), 52: 826-828.; In: FIR, 186-189.
1903s
A tudás mérlege. Jövendő, (1), 46: 86-93.; In: FIR, 190-193.
 
 
1904a
A hit szerepe a gyógyításban (P. C. Kalloch cikkének fordítása, Ferenczi rövid kommentárjával.). Gyógyászat, (44), 1: 12-13.; In: FIR, 382-384. [A szöveg csekély változtatással megjelent még: Jövendő, (2), 3: 47-49.; Thalassa, 7, (1996) 2: 157-159.]
1904b
A villamosság mint gyógyszer. Gyógyászat, (44), 2: 20-21.; In: FIR, 197-199.
1904c
Tudományos apróságok. Az Újság, 1904. január 31., 19-20.; In: FIR, 200-202.
1904d
Tetania-esetek. Orvosi Hetilap, (48), 9: 138.; In: FIR, 327-328.
1904e
Tudományos élet I. Az Újság, 1904. március 27., 19.; In: FIR, 203-204.
1904f
Tudományos élet II. Az Újság, 1904. április 3., 12-13.; In: FIR, 205-206.
1904g
Kísérleti embriológia. Jövendő, (2), 16: 61-63.; In: FIR, 207-209.
1904h
A táp(szer)készítmények diaetetikus értékéről. (Fordítás) Budapesti Orvosi Újság Melléklete, Diétás és Physikai Gyógyítómódok, (1904. április 21.), 2: 15-17.; In: FIR, 385-387.
1904i
Adat a Trousseau-tünet újabb magyarázatához. Orvosi Hetilap, (47), 25. szám Elme és idegkórtan című melléklete, 3: 185.; In: FIR, 328.
1904j
Biológiai egységesség. Jövendő, (2), 31: 45-46.; In: FIR, 210-211.
1904k
Lázas betegséghez társult labyrinthbántalom. Gyógyászat, (44), 38: 594-595.; In: FIR, 212-214.
1904l
Kereszténység és orvostudomány (1-3. Rész). Jövendő, (2), 37: 44-46.; 38: 45-48. és 39: 45-47. ["Ez a beszéd Newman bíbornok 'The Idea of a University' című szónoklat-gyűjteményének egy fejezete." - közli a 38. szám 44. lapján a címhez fűzött hosszabb lábjegyzet, melynek aláírása: Dr. Ferenczi. Az írás fordítójára nincs utalás.]; In: FIR, 388-395.
1904m
A két nem kétféle jelleme [Wickel könyvismertetésének fordítása Otto Weininger: "Geschlecht und Character" című könyvéről]. Jövendő, (2), 43: 44-46.; In: FIR, 380-382.
1904n
Ataxia hereditaria [Örökletes mozgás-összerendezettségi zavar]. (A Budapesti Királyi Orvosegyesület ülésén 1904. november 19-én elhangzott eset-demonstráció). Orvosi Hetilap, (47), 48: 709.; In: FIR, 329-331.
1904o
A hypnosis gyógyító értékéről. Gyógyászat, (44), 52: 820-822.; In: FIR, 215-219.
1904p
Ranschburg Pál: A gyermeki elme fejlődése és működése, különös tekintettel a lelki rendellenességekre, ezek elhárítására és orvoslására (Recenzió). Gyógyászat, (44), 52: 828.; In: FIR, 220.
 
 
1905a
Hozzászólás Schaffer Károly: "Az agyi érzészavarokról klinikai és anatómiai szempontból" c. előadásához. Orvosi Hetilap, 1905, 1. szám Elme és idegkórtan című melléklete, 66; és 145. oldalakon kezdődően.
1905b
A neurasthenia két kóralakjáról. Orvosi Hetilap, (45), 10: 171. FIR, 335.
1905c
A neurastheniáról. Gyógyászat, (45), 11: 164-166.; In: FIR, 223-228.
1905d
Friedrich-féle betegség. Elme és idegkórtan. Melléklet az Orvosi Hetilap, (1905 március 12.) 11. számához 1: 62.; In: FIR, 336.
1905e
Agyalapi törés ideghüdéssel és arcgörccsel. Elme és idegkórtan. Melléklet az Orvosi Hetilap, (1905. március 12.) 11. számához. 1:63.; In: FIR, 336-337.
1905f
A rákbetegség keletkezéséről. Jó Egészség, (4), 9: 86-87.; In: FIR, 229-230.
1905g
Részegség megállapítása hullából. Gyógyászat, (45), 27: 432-434.; In: FIR, 231-236.
1905h
Egy anya és hároméves gyermekének tetania-tünetei. Elme és idegkórtan. Melléklet az Orvosi Hetilap, (1905. július 2.) 27. számához. 2: 245.; In: FIR, 337-338.
1905i
Nothnagel (1841-1905) [Nekrológ]. Gyógyászat, (45), 29: 473.; In: FIR, 237.
1905j
A korai arteriosclerosisról. Gyógyászat, (45), 33: 528-530.; In: FIR, 238-243.
1905k
Az arteriosclerosis okozta ideges zavarokról.; In: Orvosi Hetilap, (49), 41: 723.; In: FIR, 338.
1905l
Az arteriosclerosist kísérő ideges tünetekről. Gyógyászat, (45), (1905. november 19.), 47: 752-754.; In: FIR, 244-248.
1905m
Forel Ágost: "Die sexuelle Frage" [A szexuális kérdés. (Recenzó)] Budapesti Orvosi Újság Urológiai melléklet, 4: 71-75.; In: FIR, 249-252.
 
 
1906a
Jegyzetek Dr. Dunas (Ledignan): "Levelek az orvosi pályára készülő ifjúhoz" (Fordítás). Gyógyászat, (46), 4: 59-61.; 7: 107-108.; 8: 125-127. és 10: 160-161.
1906b
Szexuális átmeneti fokozatokról. Gyógyászat, (46), 19: 310-314.; In: FIR, 255-263.
1906c
Gyógyítás hypnotikus suggestióval. Gyógyászat, (46), 30: 500-501.; In: FIR.
1906d
Conjugált szembénulást utánzó szemizomhüdések. Orvosi Hetilap, (50), 48: 1093.; In: FIR, 341.
1906e
A polyneuritis ritkább esete. Orvosi Hetilap, (50), 48 1093.; In: FIR, 341-342.
1906f
Az idegorvoslás receptúrájához. Gyógyászat, (46), 51: 847-848.; In: FIR, 268-270.
1906g
Beiträge zur wissentschaftlichen und praktischen Medizin [Adalékok a tudományos és gyakorlati orvosláshoz. (Recenzió)]. Gyógyászat, (46), 51: 851.; In: FIR, 271.
 
 
1907a
A munkásbiztosítási törvénynek az orvosokat érintő rendelkezéseiről. Gyógyászat, (47), 17: 297-298.; In: FIR, 275-276.
1907b
Balesetbiztosítási tapasztalatok. Gyógyászat, (47), 20: 346-348.; 21: 364-365. és 22: 379-381.; In: FIR, 278-287.
1907c
Dr. Stiller Bertalan: "Az astheniás alkati betegség" (Recenzió). Gyógyászat, (47), 41: 699-700.; In: FIR, 288-289.
 
 
1908a
A női ruházat. Orvosok és művészek nyilatkozatiai [Levél női ruházkodásról szóló körkérdéshez]. A Nő és a Társadalom, (2), 1: 7.; In: FIR, 293.
1908b
Sexualis pedagógia [Kemény Ferenc: "A nemi probléma" c. könyvének recenziója]. Budapesti Orvosi Újság, Urológiai Melléklet, (1908. január 2.) 1: 2-5.
1908c
A mániás-depressziv elmezavar subjektiv [meg]világításban. Gyógyászat, (48), 5: 68-71.; In: FIR, 294-300.
1908d
A polyneuritikus sorvadás (felkar és alszár izmainak). In: Elme és idegkórtan. 1-2 sz. 89 p. (Melléklet az Orvosi Hetilap [1908. március 9.] 16. számához); In: FIR, 345.

Kovács Anna és Takács Mónika összeállítása
Készült: 2000. évben

***

További Ferenczi-bibliográfia

< vissza a bibliográfiákhoz >  

(Az oldalt szerk.: Kovács Anna, 2014.09.24.)

MAGUNKRÓL | HÍREK | ARCHÍVUM | BIBLIOGRÁFIÁK | KIADVÁNYOK | KAPCSOLATOK | LINK | E-MAIL
<lap elejére>
© 1997-2014, Kovács Anna és Erős Ferenc, valamint a folyóiratban megjelent cikkek szerzői és fordítói