Folyóiratunk a 2011/1-es számtól kezdve IMÁGÓ BUDAPEST (ex-Thalassa) néven jelenik meg

1897-től napjainkigFERENCZI SÁNDOR MAGYARUL MEGJELENT ÍRÁSAI

Az összeállítás folyamatosan frissítve, kronologikus sorrendben tartalmazza Ferenczi Sándor magyarul közreadott írásainak első, illetve az eddigi legutolsó megjelenéseinek adatait. A sor bal szélén lévő évszámok az első bármilyen nyelvű megjelenésre vonatkoznak. Az évszámok után szögletes zárójelben a Bausteine zur Psychoanalyse című gyűjteményes kötet (második kiadás, Huber, Bern--Stuttgart, 1964) tételszámai találhatóak és az eredeti nem magyar nyelvű megjelenésre, illetve két nyelven, azonos időszakban megjelent írásokra vonatkoznak. Ebben az esetben a más nyelvű címek és eredeti megjelenésük adatai a magyar cím után, a Bausteine közlései alapján, szintén szögletes zárójelben vannak feltüntetve.

ÚJDONSÁG !
A bibliográfia kiegészült néhány linkkel, digitális szöveg hozzáférési lehetőséggel, kapcsolódva a Magyar Társadalomtudományok Digitális Archívumához (MTDA E-Könyvtár), valamint a Magyar Elektronikus Könyvtárhoz.

Az összeállítás végén megtalálható még a Ferenczi Sándor műveinek legfontosabb külföldi gyűjteményei, továbbá a róla szóló legfontosabb magyar nyelvű illetve más nyelvű irodalom.

Rövidítések (az oldalszámok az itt megadott kiadásokra vonatkoznak)

FIR
=
A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897--1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999.
FS.VÁL
=
Ferenczi Sándor. (Vál. és s. a. r.: Erős Ferenc) Új Mandátum, Budapest, 2000.
Gy
=
Gyógyászat (szerk.: 1886-1917-ig Schächter Miksa, 1917-től Lévy Lajos).
HP
=
A hisztéria és a pathoneurózisok. Pszichoanalitikai értekezések. Dick Manó, Budapest, 1919.
Im
=
Imago (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien)
ITKE
=
Ideges tünetek keletkezése és eltűnése és egyéb értekezések a pszichoanalízis köréből. Dick Manó, Budapest, 1919. évi kiadás
IZP
=
Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien)
Jb
=
Jahrbuch für psychoanalytische und psychopathologische Forschungen
LE
=
Lélekelemzés. Értekezések a pszichoanalízis köréből. Harmadik kiadás, Dick Manó, Budapest, é.n. (1918). (Az 1910. évi első kiadás reprintje, nem tartalmazza az 1914-ben megjelent második kiadás előszavát.)
LGY
=
Lélekgyógyászat. Válogatott írások. (Vál. Gulyás Katalin), Kossuth, Budapest, 1991.
LPPAM
=
Lelki problémák a pszichoanalízis megvilágításában. Dick Manó, Budapest, 1918. évi kiadás
LPPAT
=
Lelki problémák a pszichoanalízis tükrében. Válogatás Ferenczi Sándor tanulmányaiból. (Szerk.: Linczényi Adorján), Magvető, Budapest, 1982.
OH
=
Orvosi Hetilap
PAH
=
A pszichoanalízis haladása. Dick Manó, Budapest, 1920. évi kiadás
PARI
=
A pszichoanalízis rövid ismertetése. Pantheon, Budapest, é. n. [1936]-os kiadás. Két írás kivételével újra megjelent Animula, Budapest, 1996.
TI
=
Technikai írások (1921-33). Animula, Budapest, 1997.
Zb
=
Zentralblatt für Psychoanalyse
ZPP
=
Zeitschrift für Psychoanalytische Pädagogik (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien)

***

1897
A turistaság lélektanából. Túristák Lapja, (9), 11-12: 201-205.; In: FIR, 21-24.
 
1899a
Hypopadiasis ritkább esete. OH, (43), 29: 355.; In: FIR, 305-306.
1899b
Spiritizmus. Gy, (39), 30: 477-479.; In: FIR, 27-30.
1899c
Pemphigus esete. OH, (43), 35: 427.; In: FIR, 306-307.
1899d
Uterus didelphys. Terhesség az egyik uterusban. Gy, (39), 37: 585-587.; In: FIR, 31-34.
1899e
A furunkulus gyógyítása. Gy, (39), 45: 710-711.; In: FIR, 35-37.
1899f
Strictura recti esete. OH, (43), 51: 653.; In: FIR, 308-309.
 
 
1900a
Hyperdactylia. Gy, (40), 5: 68.; In: FIR, 41-42.
1900b
Lelki gyógymódok (Psychoterapia). Írták Ranschburg Pál és Décsi Károly. (Recenzió). Gy, (40), 10: 155.; In: FIR, 43-44.
1900c

Öntudat, fejlődés Gy, (40), 13: 203-205.; "Az öntudat fejlődése" címen In: FIR, 45-48.

1900d
Szívverés gyérülése öregkorban. Bradicardia senilis. Gy, (40), 25: 388-389.; In: FIR, 49-52.
1900e
Wajdits A., "Tanulmányok a szellemtan köréből (Spiritismus)" (Recenzió). Gy, (40), 27: 426.; In: FIR, 53.
1900f
J. P. Möbius, "Ueber den physiologischen Schwachsinn des Weibes" (Recenzió). Gy, (40), 31: 491-492.; In: FIR, 54-55.
1900g
A menstruáció magyarázatának újabb kísérlete. Gy, (40), 32: 500-502.; In: FIR, 58-62.
1900h
Két téves kórisme. Gy, (40), 38: 598-599.; In: FIR, 63-65.
1900i
Albert Eduárd tanár (Nekrológ). Gy, (40), 40: 637-638.; In: FIR, 66-67.
1900j
L. Löwenfeld, "Somnambulismus und Spiritismus" (Recenzió). Gy, (40), 46: 730.; In: FIR, 68.
1900k
A morphium alkalmazása öreg embereknél. Gy, (40), 51: 809-811.; In: FIR, 69-71.
 
 
1901a
Tauszk Ferenc: A belgyógyászat alapvonalai. (Recenzió) Gy, (41), 11: 174.; In: FIR, 75.
1901b
A szerelem a tudományban. Gy, (41), 12: 190-192.; In: FIR, 76-79.
1901c
Koordinált és assimilált elmebetegségekről. Gy, (41), 18: 279-280. és 19: 297-299.; In: FIR, 80-87.
1901d
A jobboldali agyfélteke gócmegbetegedése. Agytályog. OH, (45), 19: 325-326.; In: FIR, 313-316.
1901e
A térdtünet viselkedéséről epileptikus rohamok alatt. OH, (45), 33: 534-535.; In: FIR, 88-91.
1901f
E. Kraepelin, "Einführung in die psychiatrische Klinik" (Recenzió). Gy, (41), 38: 604-605.; In: FIR, 92.
1901g
Apoplexiás roham sikeres kezelése. Gy, (41), 40: 631-633.; In: FIR, 93-96.
1901h
Magyarország elmebetegügye az 1900. Évben (Recenzó). Gy, (41), 41: 653.; In: FIR, 97.
1901i
Alexander Pilcz: "Die periodischen Geistesstörungen" [A periodikus elmezavarok (Recenzió)]. Gy, (41), 42: 667-669.; In: FIR, 98-100.
1901j
Olvasmány és egészség. Egészségügyi Lapok, 2: 25-30.
 
 
1902a
Jellachich István, "Útmutató a törvényszéki-orvosi gyakorlatban" (Recenzió). Gy, (42), 1:10.; In: FIR, 103.
1902b
Montaigne: A részegségről. (Fordítás) Gy, (42), 2: 29-31. és 3: 46-47.; In: FIR, 349-357.
1902c
Megfigyelések agyvérzések és gyógyításuk körül. Gy, (42), 3: 36-39.; In: FIR, 104-108.
1902d
Szilárd Ármin, "A deductiv lélektan alapvonalai" (Recenzió). Gy, (42), 4: 59.; In: FIR, 109-110.
1902e
Vilhelm Deutsch, "Der Morphinismus" (Recenzió). Gy, (42), 8: 124.; In: FIR, 111.
1902f
Női homoszexualitás [Homosexualitas feminina]. Gy, (42), 11: 167-168.; In: FIR, 112-115.
1902g
Sigmund Fränkel: "Die Arzneimittel-Sünthese" [A gyógyszerszintézis (Recenzió)]. Gy, (42), 17: 267.; In: FIR, 116-117.
1902h
Az agykéreg érző területéről. OH, (46), 25: 405-407. és 26: 422-424.; In: FIR, 119-128.
1902i
Tébolyodottságról. Gy, (42), 26: 404-406.; In: FIR, 129-133.
1902j
Sante de Sanctis "Die Träume, medizinisch-psychologische Untersuchungen" (Recenzió). Gy, (42), 34: 539.; In: FIR, 134.
1902k
A csodás elem az álomlátásokban. (de Sanctis dolgozatának fordítása). Gy, (42), 34: 540-542. és 35: 557-559.; In: FIR, 357-366.
1902l
M. Kassowitz, "A darwinizmus válsága" (Fordítás). Gy, (42), 40: 637-638. és 41: 651-654.; In: FIR, 366-379.
1902m
Az orvos hitvallása. (Sir Frederick Treves liverpooli előadásának fordítása). Gy, (42), 44: 699-702.; In: FIR, 374-379.
1902n
A II. országos elmeorvosi értekezlet Budapesten (1902. október 26-27.). Gy, (42), 45: 714-715.; In: FIR, 135-136.
1902o
Hajós Lajos, "Általános psychopatologia" (Recenzió). Gy, (42), 48: 762-763.; In: FIR, 137-139.
1902p
Jellachich István, "Törvényszéki orvostan jogászok számára" (Recenzió). Gy, (42), 49: 779.; In: FIR, 140.
1902q
Albert Albu, "Die Vegetarische Diaet". Kritik ihrer Anwendung für Gesunde und Kranke (Recenzió). Gy, (42), 52: 829-830.; In: FIR, 145-148.
1902r
Csigolyalob idegszövődményei. Gy, (42), 52: 825-827.; In: FIR, 141-144.
1902s
V. Vervssajev, "Beichten eines practischen Arztes" [Egy gyakorló orvos vallomásai. Recenzió]. Gy, (42), 23: 362.; In: FIR, 118.
 
 
1903a
A kretenismus két esete. OH, (47), 6: 94.; In: FIR, 319-320.
1903b
Izomhüdésekkel szövődött tabes.OH, (47), 6: 94.; In: FIR, 319.
1903c
Neuritissel szövődött tabes. Gy, (43), 7: 102-103.; In: FIR, 151-154.
1903d
J. P. Möbius, "Ueber den Kopfschmerz" (Recenzió). Gy, (43), 8: 124-125.; In: FIR, 155-156.
1903e
Lenhossék Mihály: "Das Problem der Geschlechtbestimmenden Ursachen" [A nemiséget meghatározó tényezők problémája (Recenció)]. Gy, (43), 10: 152-153.; In: FIR, 157-158.
1903f
F. Freiherr von Oefeld, "Keilschriftmedizin in Parallelen" [Ékírásos orvoslás párhuzamokban (Recenzió)]. Gy, (43), 12: 186.; In: FIR, 159-160.
1903g
A szesz. Jövendő, (1), 10: 56-57.; In: FIR, 161-163.
1903h
A kórházi segédorvosi intézményről. Gy, (43), 18: 282-284.; In: FIR, 164-170.
1903i
Facialis bénulás infectiosus alapon. [Fertőzés okozta arcidegbénulás]. OH, (47), 21: 345.; In: FIR, 320-321.
1903j
Paralysis et lues conjugalis. [A házaspár mindkét tagját érintő agyi szifilisz.] OH, (47), 21: 345.; In: FIR, 321-322.
1903k
Moravcsik Emil, "Az idegbetegségek gyógyítása" (Recenzió). Gy, (43), 28: 441.; In: FIR, 173-174.
1903l
A mikrokozmos csodái. Jövendő, (1), 14: 33-34.; In: FIR, 171-172.
1903m
Amiről hallgat a krónika (Where memory sleeps) [James F. Goodhart londoni előadása nyomán]. Gy, (43), 30: 476-478.; In: FIR, 175-179.
1903n
A lelkiismeret eredete. - Királygyilkosságok. - A hőmérséklet hatása a lélekre. Jövendő, (1), 31: 43-46.; In: FIR, 180-182.
1903o
Egy kis fiziognomika. Jövendő, (1), 43: 48-50.; In: FIR, 183-185.
1903p
A szoptatástól kiváltott tyreogen tetania. OH, (47), 50: 803.; In: FIR, 323.
1903q
Encephalopathia saturnina. OH, (47), 50: 803.; In: FIR, 324.
1903r
Bromismus és arsenicismus. Gy, (43), 52: 826-828.; In: FIR, 186-189.
1903s
A tudás mérlege. Jövendő, (1), 46: 86-93.; In: FIR, 190-193.
 
 
1904a
A hit szerepe a gyógyításban (P. C. Kalloch cikkének fordítása, Ferenczi rövid kommentárjával.). Gy, (44), 1: 12-13.; In: FIR, 382-384. [A szöveg csekély változtatással megjelent még: Jövendő, (2), 3: 47-49.; Thalassa, 7, (1996) 2: 157-159.]
1904b
A villamosság mint gyógyszer. Gy, (44), 2: 20-21.; In: FIR, 197-199.
1904c
Tudományos apróságok. Az Újság, 1904. január 31., 19-20.; In: FIR, 200-202.
1904d
Tetania-esetek. OH, (48), 9: 138.; In: FIR, 327-328.
1904e
Tudományos élet I. Az Újság, 1904. március 27., 19.; In: FIR, 203-204.
1904f
Tudományos élet II. Az Újság, 1904. április 3., 12-13.; In: FIR, 205-206.
1904g
Kísérleti embriológia. Jövendő, (2), 16: 61-63.; In: FIR, 207-209.
1904h
A táp(szer)készítmények diaetetikus értékéről. (Fordítás) Budapesti Orvosi Újság Melléklete, Diétás és Physikai Gyógyítómódok, (1904. április 21.), 2: 15-17.; In: FIR, 385-387.
1904i
Adat a Trousseau-tünet újabb magyarázatához. OH, (47), 25. szám Elme és idegkórtan című melléklete, 3: 185.; In: FIR, 328.
1904j
Biológiai egységesség. Jövendő, (2), 31: 45-46.; In: FIR, 210-211.
1904k
Lázas betegséghez társult labyrinthbántalom. Gy, (44), 38: 594-595.; In: FIR, 212-214.
1904l
Kereszténység és orvostudomány (1-3. Rész). Jövendő, (2), 37: 44-46.; 38: 45-48. és 39: 45-47. ["Ez a beszéd Newman bíbornok 'The Idea of a University' című szónoklat-gyűjteményének egy fejezete." - közli a 38. szám 44. lapján a címhez fűzött hosszabb lábjegyzet, melynek aláírása: Dr. Ferenczi. Az írás fordítójára nincs utalás.]; In: FIR, 388-395.
1904m
A két nem kétféle jelleme [Wickel könyvismertetésének fordítása Otto Weininger: "Geschlecht und Character" című könyvéről]. Jövendő, (2), 43: 44-46.; In: FIR, 380-382.
1904n
Ataxia hereditaria [Örökletes mozgás-összerendezettségi zavar]. (A Budapesti Királyi Orvosegyesület ülésén 1904. november 19-én elhangzott eset-demonstráció). OH, (47), 48: 709.; In: FIR, 329-331.
1904o
A hypnosis gyógyító értékéről. Gy, (44), 52: 820-822.; In: FIR, 215-219.
1904p
Ranschburg Pál: A gyermeki elme fejlődése és működése, különös tekintettel a lelki rendellenességekre, ezek elhárítására és orvoslására (Recenzió). Gy, (44), 52: 828.; In: FIR, 220.
 
 
1905a
Hozzászólás Schaffer Károly: "Az agyi érzészavarokról klinikai és anatómiai szempontból" c. előadásához. OH, 1905, 1. szám Elme és idegkórtan című melléklete, 66; és 145. oldalakon kezdődően.
1905b
A neurasthenia két kóralakjáról. OH, (45), 10: 171. FIR, 335.
1905c
A neurastheniáról. Gy, (45), 11: 164-166.; In: FIR, 223-228.
1905d
Friedrich-féle betegség. Elme és idegkórtan. Melléklet az OH, (1905 március 12.) 11. számához 1: 62.; In: FIR, 336.
1905e
Agyalapi törés ideghüdéssel és arcgörccsel. Elme és idegkórtan. Melléklet az OH, (1905. március 12.) 11. számához. 1:63.; In: FIR, 336-337.
1905f
A rákbetegség keletkezéséről. Jó Egészség, (4), 9: 86-87.; In: FIR, 229-230.
1905g
Részegség megállapítása hullából. Gy, (45), 27: 432-434.; In: FIR, 231-236.
1905h
Egy anya és hároméves gyermekének tetania-tünetei. Elme és idegkórtan. Melléklet az OH, (1905. július 2.) 27. számához. 2: 245.; In: FIR, 337-338.
1905i
Nothnagel (1841-1905) [Nekrológ]. Gy, (45), 29: 473.; In: FIR, 237.
1905j
A korai arteriosclerosisról. Gy, (45), 33: 528-530.; In: FIR, 238-243.
1905k
Az arteriosclerosis okozta ideges zavarokról.; In: OH, (49), 41: 723.; In: FIR, 338.
1905l
Az arteriosclerosist kísérő ideges tünetekről. Gy, (45), (1905. november 19.), 47: 752-754.; In: FIR, 244-248.
1905m
Forel Ágost: "Die sexuelle Frage" [A szexuális kérdés. (Recenzó)] Budapesti Orvosi Újság Urológiai melléklet, 4: 71-75.; In: FIR, 249-252.
 
 
1906a
Jegyzetek Dr. Dunas (Ledignan): "Levelek az orvosi pályára készülő ifjúhoz" (Fordítás). Gy, (46), 4: 59-61.; 7: 107-108.; 8: 125-127. és 10: 160-161.
1906b
Szexuális átmeneti fokozatokról. Gy, (46), 19: 310-314.; In: FIR, 255-263.
1906c
Gyógyítás hypnotikus suggestióval. Gy, (46), 30: 500-501.; In: FIR
1906d
Conjugált szembénulást utánzó szemizomhüdések. OH, (50), 48: 1093.; In: FIR, 341.
1906e
A polyneuritis ritkább esete. OH, (50), 48 1093.; In: FIR, 341-342.
1906f
Az idegorvoslás receptúrájához. Gy, (46), 51: 847-848.; In: FIR, 268-270.
1906g
Beiträge zur wissentschaftlichen und praktischen Medizin [Adalékok a tudományos és gyakorlati orvosláshoz. (Recenzió)]. Gy, (46), 51: 851.; In: FIR, 271.
 
 
1907a
A munkásbiztosítási törvénynek az orvosokat érintő rendelkezéseiről. Gy, (47), 17: 297-298.; In: FIR, 275-276.
1907b
Balesetbiztosítási tapasztalatok. Gy, (47), 20: 346-348.; 21: 364-365. és 22: 379-381.; In: FIR, 278-287.
1907c
Dr. Stiller Bertalan: "Az astheniás alkati betegség" (Recenzió). Gy, (47), 41: 699-700.; In: FIR, 288-289.
 
 
1908a
A női ruházat. Orvosok és művészek nyilatkozatiai [Levél női ruházkodásról szóló körkérdéshez]. A Nő és a Társadalom, (2), 1: 7.; In: FIR, 293.
1908b
Sexualis pedagógia [Kemény Ferenc: "A nemi probléma" c. könyvének recenziója]. Budapesti Orvosi Újság, Urológiai Melléklet, (1908. január 2.) 1: 2-5.
1908c
A mániás-depressziv elmezavar subjektiv [meg]világításban. Gy, (48), 5: 68-71.; In: FIR, 294-300.
1908d
A polyneuritikus sorvadás (felkar és alszár izmainak). In: Elme és idegkórtan. 1-2 sz. 89 p. (Melléklet az OH [1908. március 9.] 16. számához); In: FIR, 345.
1908e [60]
A neurózisok Freud tanának világításában és a pszichoanalízis (A Budapesti Királyi Orvosegyesületben 1908 március 28-án tartott előadás). [Über Aktual- und Psychoneurosen im Lichte Freudscher Forschungen und über die Psychoanalyse. Wiener Klinische Rundschau 1908, Nr. 48-51.]; Gy, (48), 15: 232-235. és 16: 252-255.; In: LGY, 53-84.
1908f [61]
A pszichoszexuális impotencia analitikai értelmezése és gyógyítása (A Budapesti Királyi Orvosegyesületben 1908. november 7-én tartott előadás) [Eredetileg "Analytische Deutung und Behandlung der psychosexuellen Impotenz des Mannes" a Bécsi Freud-Társaság levelező tagságához, Freudnak 1908. 6. 23-án elküldött bemutatkozó tanulmány. Psych.-neur. Wochenschrift, 1908. (Jg. X.)]; Gy, 48, (1908. december 13.), 50: 842-847.; In: LGY, 25-46.
1908g [63]
Pszichoanalízis és pedagógia [eredetileg a Nemzetközi Pszichoanalitikus Egyesület 1908. április 26-án Salzburgban tartott kongresszusán elhangzott előadás "Welche praktischen Winke ergeben sich aus den Freudschen Erfahrungen für die Kindererziehung? (Milyen gyakorlati következtetések vonhatók le Freud tapasztalataiból a gyermeknevelést illetően)" címmel. "Psychoanalyse und Pädagogik" Zb, 1910-11. (I, 129)]. A salzburgi előadás rövid kivonata magyarul: Gy, 48, (1908. október 25.) 43: 712-714.; Legújabban a magyar nyelvű változat in: LPPAT, 41-49.; a német nyelvű változat magyarul (ford. Hidas György) in: FS.VÁL, 61-67.
1908h
Baleseti sérülés okozhat-e progressiv paralysist? Gy, 48, (1908 július 12.), 28: 459-472.
1908i
A korai magömlés jelentőségéről. ("Az ejaculatio praecox jelentőségéről" címmel, Budapesti Orvosi Újság, 1908, 4. szám; In: LGY, 47-52.
 
 
1909a [67]
Indulatáttétel és magábavetítés [Eredetileg "Introjektion und Übertragung" (Jb, 1909, I, 422-457.) első részeként "I. Die Introjektion in der Neurose" címen]. Első magyar megjelenés: ~ Introjekcio alcímmel Gy, 50, (1910. május), 19: 326-329. és 20: 346-349. továbbá kötetben in: LPPAM, Dick Manó, 15-34.; Legújabban in: FS.VÁL, 75-84.
1909b [67]
A hipnotikus hatások lelki elemzése. [Eredetileg "Introjektion und Übertragung" (Jb, 1909, I, 422-457.) második részeként "II. Die Rolle der Übertragung bei der Hypnose und bei der Suggestion" címen]. Első magyar megjelenés: "A hipnózis és suggestió psychoanalysise" címmel Gy, 50, (1910. november 6.), 45: 756-757. és (november 13.) 46: 775-781.; továbbá kötetben az elsőként említett címen in: LPPAM, Dick Manó, 35-61.; Legújabban in: FS.VÁL, 85-97.
1909c
A balesetbiztosítási intézmény kilátásairól és a baleseti idegbántalmakról. OH, 53, (1909. február 14.), 7: 142-143.
1909d
A pszichoneurozisokról (a Budapesti Orvosi Kör 1909. évi előadásciklusából). Gy, 49, (1909. május 30.) 22: 360-362. és (június 6.) 23: 378-382.; LE, 65-83.
1909e
Tudományos álommagyarázás (a Budapesti Királyi Orvosegyesületben 1909. október 15-iki ülésén tartott előadás). "Az álom psychoanalísise és annak kórtani jelentősége" címmel: OH, 53, (1909. október 31.), 44: 771-773. és (november 7.), 45: 796-801.; Kötetben az elsőként említett címmel, in: LE, 26-49.; Legújabban, in: LGY, 85-120.
1909f
Kenyeres Balázs dr., "Törvényszéki Orvostan" (Recenzió). Gy, 49, (1909. december 26.), 52: 879-880.
 
 
1910
Lélekelemzés. Értekezések a pszichoanalízis köréből (S. Freud előszavával). Első kiadás (az Előszó dátuma 1909 december): Szilágyi Béla könyvkereskedésének bizománya, Budapest, 1910; második kiadás: Dick Manó Budapest, 1914; harmadik kiadás: Dick Manó, Budapest, é.n. (1918 [az első kiadás reprintje, nem tartalmazza a 2. kiadás előszavát]). A második kiadás (1914) teljes szöveg, PDF változata a Magyar Társadalomtudományok Digitális Archívumában (Szerk.: Dr. Reisz László, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár)
 
 
1911a
Az élc és a komikum pszichológiája. Gy, 51, (1911. január 29.), 5: 76-77.; (február 5.), 6: 92-94. és (február 12.), 7: 110-112. Majd csekély eltéréssel "Az élc és a komikum lélektana" címmel in: LPPAM, 112-127. Újra megjelent az utóbbi címmel, in: LPPAT, 76-95.
1911b
Szuggesztió és pszichoanalízis. Gy, 51, (1911. április 9.), 15: 242-246.; In: LPPAM, 62-74. Legújabban: Thalassa, (17), 2006, 2-3: 187-195.
1911c [75]
A trágár szavakról. [Über obszöne Worte. Beitrag zur Psychologie der Latenzeit. Zb, 1910-11 (I, 390-99)]. In: LPPAM, 96-111.; Legújabban, in: FS.VÁL, 131-138.
1911d [76]
Anatole France mint analitikus [Anatole France als Analytiker. Zb, 1910-11 (I, 461-67)]. Első magyar megjelenés: Huszadik Század, 1911, (2.) 151-157. In: LPPAM, 128-137.; Legújabban, in: FS.VÁL, 47-52.
1911e [77]
Az anális zóna izgalma, mint tébolyodottságot kiváltó ok. (Adalék a homoszexualitás és a tébolyodottság viszonyának kérdéséhez). [Reizung der analen erogenen Zone als auslosene Ursache der Paranoia. Beitrag zum Thema: Homosexualität und Paranoia. Zb, 1910-11 (I, 557-59)]. In: ITKE, 59-62.; in: LPPAT, 193-198.
1911f [79]
A pszichoanalitikusok szervezkedése. [Eredetileg "Referat über die Notwendigkeit eines engeren Zusammensclusses der Anhänger der Freudschen Lehre und Vorschläge zur Gründung einer ständigen internationalen Organisation" címmel elhangzott a II. nemzetközi pszichoanalitikus kongresszuson (Nürnberg 1910. március 30-31.); megjelent: "Zur Organisation der psychoanalytischen Bewegung" címmel Bausteine, (I, 275-289)]. Gy, 51, (1911. július 30), 31: 536-537. és (augusztus 6.) 32: 551-553.; majd "A pszichoanalitikus mozgalom történetéből. Lelki problémák a pszichoanalízis megvilágításában." címmel Nyugat, 1912, 122-123.; legújabban "A pszichoanalitikus mozgalom történetéből" címmel in: LPPAM, 138-150.
1911g [80]
A homoszexualitás jelentősége a tébolyodottság kórtanában. [Über die Rolle der Homosexualität in der Pathogenese der Paranoia. Jb, 1911 (III, 101-19)]. Első magyar megjelenés "A homoszexualitás szerepe a paranoia pathogenesisében" címmel Gy, 51, (1911. szeptember 10.), 37: 630-632. és (szeptember 17.), 38: 646-651.; kötetben LPPAM, 75-95.; In: LPPAT, 96-123.
1911h [81]
Az alkohol és a neurózisok [Alkohol und Neurosen. Antwort und Die Kritik von Prof. Eugen Bleuer. Jb, 1911 (III, 853-57)]. Gy, 52, (1912. július 7.) 27: 446-448.; In: ITKE, 45-50.; Legújabban, in: FS.VÁL, 138-141.
1911i
A tudattalan megismerése [eredetileg "Az öntudatlan megismerése" címmel Szabadgondolat, 1911: 75-78.]; In: LPPAM, Dick Manó, 1918, 9-14.
 
 
1912a
Lelki problémák a pszichoanalízis megvilágításában. Első kiadás (Előszó dátuma, 1911. november): Nyugat irodalmi és nyomdai részvénytársaság, Budapest, 1912.; második kiadás (Előszó  dátuma, 1918. március): Dick Manó, Budapest, 1918.
1912b [83]
Kormányozható álmok [Über lenkbare Träume. Zb, 1911-12 (II, 31-32)]. In: ITKE, első kiadás 1914, újra: 1919, 80-82.
1912c [84]
Az introjekció fogalmi meghatározása [Zur Begriffsbestimmung der Introjektion. Zb, 1911-12 (II, 198-200)]. In: ITKE, első kiadás 1914, újra: 1919, 139-141.
1912d [85]
Múló szimptómaképződés a pszichoanalízis folyamán [Über passagere Symptombildungen während der Analyse. Zb, 1911-12 (II, 588-596)]. Gy, 53, (1913. március 16.) 11: 180-185. Majd csekély eltéréseket mutató szövegváltozata jelent meg "Ideges tünetek keletkezése és eltűnése a pszichoanalízis folyamán" címmel, in: ITKE, 1-13.; utóbbi címmel újra, in: LPPAT, 175-192.
1912e [86]
A rémlés 'déja vu' egy esete. [Ein Fall von "déja vu". Zb, 1911-12 (II, 648)]. In: ITKE, első kiadás 1914, újra: 1919, 83-85.
1912f [92]
Schopenhauernek Goethéhez írt levele, pszichoanalitice nézve. A 'kedvtelési' és a 'valósági' elv jelképes ábrázolása az Oedipus-mithosban. [Symbolische Darstellung des Lust- und Realitätsprinzips im Oedipus-Mythos. Im, 1912 (I, 276-284)]. Nyugat, (5) 1912, II. 43-49. In: ITKE, 1919, 152-162.; Legújabban, in: FS.VÁL, 52-58.
1912g [93]
Filozófia és pszichoanalízis. [Philosophie und Psychoanalyse. Im, 1912 (I, 519-26)]. In: ITKE, első kiadás 1914, újra: 1919, 142-151.; Legújabban, in: FS.VÁL, 169-174.
1912h [96]
Tudattalan incesztus-fantáziák megfejtése egy tévcselekmény alapján. [Deutung unbewusster Inzestphantasien aus einer Fehlleistung (von Brantôme). Zb. 1912-13. (III, 53)]. In: PAH, 139.
1912i [100]
Az onániáról (A bécsi pszichoanalitikai egyesület ankétjén mondott vélemény). [Über Onanie. Referat, gehalten im Rahmen einer Diskussion der "Wiener Psychoanalytischen Vereinigung" Wien, im Sommer 1912. Bergmann, Wiesbaden 1912]. In: ITKE, 1919, 40-44.
1912j
S. Freud: Pszichoanalízis. Öt előadás (fordítás). Első kiadás (Előszó a magyar kiadáshoz, dátuma 1912 szeptember): Nyugat Kiadó, Budapest, 1912; második kiadás: Dick Manó, Budapest, 1915; Kossuth, Budapest, 1990, 1997. (az újabb kiadások az előszót nem tartalmazzák)
1912k
"Az elmebetegségek psychikus mechanizmusa." (Recenzió) Gy, 52, (1912. június 16.), 24: 399.; In: Csáth Géza: Egy elmebeteg nő naplója (szerk. Szajbély Mihály). Magvető, Budapest, 1978, 225-226.
 
 
1913a [104]
Vad ló megszelíditése. [Zähmung eines wilden Pferdes. Zb, 1912-13 (III, 83-86)] In: ITKE, 1914, újra: 1919, 94-98.; Legújabban, in: FS.VÁL, 141-144.
1913b [105]
Kinek meséljük el álmunkat. [Wem erzählt man seine Träume? Zb, 1912-13 (III, 258)]. In: PAH, 138-139.
1913c [106]
A jus primae noctis geneziséhez. [Zur Genese des jus primae noctis. Zb, 1912-13 (III, 258)]. In: PAH, 139.
1913d [108]
Részlet Lotze "Pszichológiá"-jából. [Aus der "Psycholgie" von Hermann Lotze. Im, 1913 (II, 238-41)]. In: ITKE, 1914. újra: 1919, 135-138.
1913e [109]
A hit, a hitetlenség és a meggyőződés az orvosi lélektan világításában. (A IV. nemzetközi pszichoanalitikus kongresszuson tartott előadás - München, 1913 szeptembere.) ["Glaube, Unglaube und Überzeugung". Populäre Vorträge über Psychoanalyse (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1922, 175.]; In: PAH, 16-27.; Legújabban, in: FS.VÁL, 174-181.
1913f [111]
A valóságérzék fejlődésfokai és patologikus visszatérésük. [Entwicklungsstufen des Wirklichkeitssinnes. IZP, 1913 (I, 124-138)]. Gy, 53, (1913. november 16), 46: 794-797. és (november 23), 47: 815-817.; Legújabban, in: FS.VÁL, 97-105.
1913g [112]
A szem-szimbolikáról. [Zur Augensymbolik. IZP, 1913 (I, 161-164)]. In: ITKE, 1914, újra: 1919, 101-104.; Legújabban, in: FS.VÁL, 144-146.
1913h [113]
A nagyapa-komplexum. [Zum Thema: "Grossvaterkomplex". IZP, 1913 (I, 228-29)] In: ITKE, 1914, újra: 1919, 99-100.
1913i [114]
Egy kakasimádó fiú. [Ein kleiner Hahnemann. IZP, 1913 (I, 240-246)]. In: ITKE, 1914, újra 1919, 86-93. Legújabban in: LPPAT, 147-157.
1913j [115]
Múló tünetképződés: a beteg poziturája a kúra közben. [Ein "passageres" Symptom. Position während der Kur. IZP, 1913 (I, 378)]. In: PAH, 135.
1913k [117]
Ágynemű-szimbolika. [Symbolik der Bettwäsche. IZP, 1913 (I, 378)] In: PAH, 135.
1913l [118]
A sárkány, mint erekciós-szimbólum. [Der Drachenfliger als Erektionssymbol. IZP, 1913 (I, 379)]. In: PAH, 136.
1913m [119]
A genitális tájék paresztéziája impotenciánál. [Parästhesien der Genitalgegend bei Impotenz. IZP, 1913 (I, 379)]. In: PAH, 76.
1913n [120]
A flatus a felnőttek privilégiuma. [Der Flatus, ein Vorrecht der Erwachsenen. IZP, 1913 (I, 380)]. In: PAH, 136.
1913o [121]
Infantilis felfogás a női nemi szervről. [Infantile Vorstellungen über das weibliche Genitalorgan. IZP, 1913 (I, 381)]. In: PAH, 136-137.
1913p [122]
Gyermekek felfogása az emésztésről. [Kindliche Vorstellungen von der Verdauung. IZP, 1913 (I, 381)]. In: PAH, 137.
1913q [123]
Egy gyermek zárkózottságának oka. [Ursache der Verschlossenheit bei einem Kinde. IZP, 1913 (I, 382)]. In: PAH, 138.
1913r [124]
Jung libido-elméletének bírálata. [Kritik der Jungschen "Wandlungen und Symbole der Libido". IZP, 1913 (I, 391-403)]. In: ITKE, 1914, újra: 1919, 109-126.; Legújabban, in: FS.VÁL, 181-191.
1913s [125]
A szimbólumok ontogenezise. [Zur Ontogenese der Symbole. IZP, 1913 (I, 436-38)]. In: ITKE, 1914, újra: 1919, 105-108.; Legújabban, in: FS.VÁL, 191-192.
1913t [126]
Jones professzor pszichoanalitikus dolgozatai (Recenzió). [Jones, E.: Papers on Psycho-Analysis. IZP, 1913 (I, 93)]. In: PAH, 140-141.
1913u [127]
Bevezető a pszichoanalízisbe - pszichológusok számára (Maeder) (Recenzió). [Maeder, A.: Sur le mouvement psychanalytique. IZP, 1913 (I, 94)]. In: PAH, 181.
1913v [132]
Brill, A.: Az elkényeztetett "egyetlen gyermek" lélektana (Recenzió). [Brill, A. A.: The only or favourite Child in adult life. IZP, 1913 (I, 180)]. In: PAH, 214.
1913z
Az idegkórtanban értékesíthető néhány megfigyelés a szemen. [Közlemény a Budapesti Kerületi Munkásbiztosító Pénztár I. idegbeteg osztályáról] OH, 43, (1913. október 19.) 42: 775-776
 
 
1914a
Ideges tünetek keletkezése és eltűnése és egyéb értekezések a pszichoanalízis köréből (röv.: ITKE ). Első kiadás (Előszó  dátuma 1913. november): Dick Manó, Budapest, 1914; második kiadás (Előszó dátuma 1918. október 30.): Dick Manó, Budapest, 1919, 1922.
1914b
A pszichoanalízisről és annak jogi és társadalmi jelentőségéről (Az Országos Bírói és Ügyészi Egyesületben 1913. október 29-én tartott szabad előadás nyomán). Gy, 54, (1914, február 8.) 6: 88-91.; In: LPPAT, 158-174.
1914c [135]
Néhány klinikai megfigyelés paranoiás és parafreniás betegeken (Egyúttal adalékok a 'rendszeralkotás' klinikai jelentőségéhez). [Einige klinische Beobachtungen bei der Paranoia und Paraphrenie. Beitrag zur Psychologie der "Systembildung". IZP, 1914 (II, 11-17)]. In: ITKE, 1914, újra: 1919, 51-58.
1914d [136]
A férfiak homoszexualitása. [Eredetileg elhangzott a III. nemzetközi pszichoanalitikus kongresszuson (Weimar, 1911. szeptember 21-22.). Zur Nosologie der männlichen Homosexualität (Homoerotik). IZP, 1914 (II, 131-42)]. In: ITKE, 1914, újra: 1919, 26-39.
1914e [138]
Szédülés érzete az analízis-óra végén. [Schwindelempfindung nach Schluss der Analysenstunde. IZP, 1914 (II, 272-74)]. In: PAH, 123-125.
1914f [139]
Ha a páciens analízis közben elalszik. [Einschlafen des Patienten während der Analyse. IZP, 1914 (II, 274)]. In: PAH, 133.
1914g [141]
Szégyenlős kezek. [Über verschämte Hände. IZP, 1914 (II, 378)]. In: PAH, 133-134.
1914h [142]
Szemdörzsölés - onánia. [Reiben der Augen ein Onanieersatz. IZP, 1914 (II, 379)]. In: PAH, 134.
1914i [143]
Élősködők, mint terhességi szimbólumok. [Ungeziefer als Symbol der Schwangerschaft. IZP, 1914 (II, 381)]. In: PAH, 134.
1914j [144]
Félelem a szivarozástól. [Angst vor Zigarren- und Zigarettenrauchen. IZP, 1914 (II, 383)]. In: PAH, 134.
1914k [145]
Egy tünet "elfelejtése". [Das "Vergessen" eines Symptoms und seine Aufklärung im Traume. IZP, 1914 (II, 384)]. In: PAH, 135.
1914l [146]
A pénz iránt való érdeklődés lelki gyökerei. [Zur Ontogenie des Geldinteresses. IZP, 1914 (II, 506-13)]. In: ITKE, 1914, újra: 1919, 127-134.; Legújabban, in: FS.VÁL, 67-71.
1914m [147]
Frakcionált analízisek. [Diskontinuierliche Analysen. IZP, 1914 (II, 514)]. In: PAH, 121-122.
1914n [148]
A neurózisok pszichoanalitikus tanának haladása (1907-1913). [Allgemeine Neurosenlehre. Jb, 1914 (IV, 317-328)]. Gy, 56, (1916. január 2.) 1: 4-9.; In: LPPAT, 281-299.
1914o [150]
Bleuler újabb kritikája a pszichoanalízisről (Recenzió). [Bleuler, E.: Kritik der Freudschen Theorie. IZP, 1914 (II, 62)]. In: PAH, 174-180.
1914p [151]
Jung, C. G.: Lélektani típusokról (Recenzió) [Jung, C. G.: Contribution a l’étude des types psychologiques. IZP, 1914 (II, 86)]. In: PAH, 172-173.
1914q [152]
Steiner, Maxim: "Az impotencia coeundi analitikus gyógyítása" (Recenzió). [Steiner, Maxim: Die psychischen Störungen der männlichen Potenz. IZP, 1914 (II, 66)]. In: PAH, 165.
1914r [155]
Bjerre, P.: A hipnózis lényege (Recenzió). [Das Wesen der Hypnose. IZP, 1914 (II, 471)]. In: PAH, 201.
1914s [156]
Berguer, G.: Az álomnyelvről (Recenzió). [Note sur le langage du ręve. IZP, 1914 (II, 529)]. In: PAH, 203.
1914t [157]
Partos, E.: Egy tudományos tévedésről (Recenzió). [Analyse d’une erreur scientifique. IZP, 1914 (II, 529)]. In: PAH, 202.
1914u
A veszedelmek jégkorszaka. Nyugat, (7), 1914. augusztus 16. II, 268.; Legújabban, in: FS.VÁL, 71.
1914v
Bűntények lélekelemzése. In: Szabadgondolat, 4, (1914), 1: 13-15.
 
 
1915a [159]
A hangképzés pszichogén rendellenességei. [Psychogen Anomalien Stimmlage. IZP, 1915 (III, 25-28)]. In: PAH, 65-68.; Legújabban, in: FS.VÁL, 146-148.
1915b [160]
Egy szexuál-szimbolikus álom. [Der Traum vom Okklusivpessar. IZP, 1915 (III, 29-33)]. In: PAH, 53-58.; Legújabban, in: FS.VÁL, 148-152.
1915c [161]
A szexualitás elméletéről. [Die Wissenschaftliche Bedeutung von Freuds "Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie". IZP, 1915 (III, 227-229)]. Gy, 55, (1915. augusztus 8.), 32: 380-382; Továbbá Előszó. Sigmund Freud: Három értekezés a szexualitás elméletéről (ford.: Ferenczi Sándor) magyar kiadásához. Dick Manó, Budapest, 1915; második kiadás: 1919
1915d [164]
Hasonlatok analízise. [Analyse von Gleichnissen. IZP, 1915 (III, 270-278)]. Gy, 56, (1916. augusztus 20.) 34: 400-402 és (augusztus 27.) 35: 412-413.; In: PAH, 112-120.; Legújabban, in: FS.VÁL, 193-198.
1915e [165]
Két tipikus kopro- és paedoszimbólum. [Zwei typische Kopro- und Pädosymbole. IZP, 1915 (III, 292-293)]. In: PAH, 129-130.]
1915f [166]
Spektrofóbia. [Spektrofobie. IZP, 1915 (III, 293)]. In: PAH, 130.
1915g [167]
Pompadour-fantáziák. [Pompadourphantasien. IZP, 1915 (III, 294)]. In: PAH, 130.
1915h [168]
Fecsegés. [Geschwätzigkeit. IZP, 1915 (III, 294)]. In: PAH, 130.
1915i [169]
A legyező, mint genitál-szimbólum. [Der Fächer als Genitalsymbol. IZP, 1915 (III, 294)]. In: PAH, 131.
1915j [170]
Polykratismus. [Polykratismus. IZP, 1915 (III, 294)]. In: PAH, 131.
1915k [174]
Vélt tévcselekmények. [Über vermeintliche Fehlhandlungen. IZP, 1915 (III, 338-342)]. In: PAH, 44-48.
1915l [175]
A bordeaux-i pszichiatriai iskola a pszichoanalízisről (Recenzió). [Die psychiatrische Schule von Bordeaux über die Psychoanalyse. IZP, 1915 (III, 352-369)]. In: PAH, 142-164.
1915m [180]
Kollarits: Mindennapi pszichopathológia (Recenzió). [Kolarits, J.: Observations de Psychologie quotidienne. IZP, 1915 (III, 46)]. In: PAH, 204-208.
1915n [181]
Kollarits: Adalélok az álomtanhoz (Recenzió). [Kolarits, J.: Contribution a l’étude reves. IZP, 1915 (III, 49)]. In: PAH, 209-213.
1915o [184]
A zürichi iskola dolgozatairól (Recenzió). [Jung, C. G.: Psychologische Abhandlungen. IZP, 1915 (III, 162)]. In: PAH, 166-171.
1915p
Előszó. S. Freud: Az álomról (ford. Ferenczi Sándor) magyar nyelvű kiadásához, Dick Manó, Budapest, 1915.; második kiadás: ua., uo., 1919, 3-4.
1915q
A 43-50 évesek sorozása. Gy, 55, (1915. szeptember 5.), 36: 429-430.
1915r
Agysérüléses katonák utókezelése. Gy, 55, (1915. október 24.), 43: 511-512.
 
 
1916a [187]
Indulatcsere az álomban. [Affektvertauschung im Traume. IZP, 1916-17 (IV, 112)]. In: PAH, 52.
1916b [188]
A vagina cipőszimbólumának variánsa. [Sinnreiche Variante de Schuhsymbols. IZP, 1916-17 (IV, 112)]. In: PAH, 131.
1916c [189]
A háborús hisztéria két típusáról [Über zwei Typen der Kriegsneurose (-hysterie). IZP, 1916-17 (IV, 131-145)]; (A Mária Valéria-barakkórház orvosainak tudományos ülésén tartott előadás) Eredetileg "Előzetes megjegyzések a háborús neurosis némely típusáról" címmel Gy, 56, (1916. március 12.) 11: 124-125. és (április 2.) 18: 160-161.; később az előadás nyomán a szövege kibővített és átdolgozott változata az elsőként említett cimmel, In: HP, 54-70.; Legújabban, in: FS.VÁL, 152-161.
1916d [190]
Erotikus és jellembeli vonások keveredése. [Mischgebilde von erotischen und Charakterzügen. IZP, 1916-17 (IV, 146)]. In: PAH, 69-70.
1916e [191]
Hallgatni - arany. [Schweigen is Gold. IZP, 1916-17 (IV, 155)]. In: PAH, 96-97.
 
 
1917a [192]
Ostwald a pszichoanalízisről. [Ostwald über die Psychoanalyse. IZP, 1916-17 (IV, 169)]. In: PAH, 192-193.
1917b [193]
Pollució orgasztikus álom nélkül és álombeli orgazmus pollució nélkül. [Pollution ohne orgastischen Traum und Orgasmus im Traume ohne Pollution. IZP, 1916-17 (IV, 187-192)]. In: PAH, 59-64.
1917c [194]
Avatatlanok álmai. [Träume der Ahnungslosen. IZP, 1916-17 (IV, 208)]. In: PAH, 49-51.
1917d [195]
Patoneurózisok. [Von Krankheits- oder Pathoneurosen. IZP, 1916-17 (IV, 219-228)]. Gy, 58, (1918. május 18.) 20: 240-244.; In: LPPAT, 248-263.
1917e [196]
Gyermekkori kasztráció lelki következményei. [Die psychischen Folgen einer "Kastration" im Kindesalter. IZP, 1916-17 (IV, 263-266)]. In: PAH, 71-75.
1917f [197]
A test szimmetrikus érintésének kényszere. [Symmetrischer Berührungszwang. IZP, 1916-17 (IV, 266)]. In: ITKE, 132.
1917g [198]
Pecunia - olet. [Pecunia - olet. IZP, 1916-17 (IV, 327)]. In: PAH, 93-95.
1917h [201]
Az Adler-féle irányzat kritikája (Recenzió). [Adler u. Furtmüller: Heilen und Bilden. IZP, 1916-17 (IV, 115)]. In: PAH, 182-187.
1917i [202]
Bleuler, E.: Pszichikum és fizikum a patológiában (Recenzió). [Bleuler, E.: Physisch und Psychisch in der Pathologie. IZP, 1916-17 (IV, 119)]. In: PAH, 200.
1917j [203]
Kaplan, L.: Pszichoanalitikus problémák (Recenzió). [Psychoanalytische Probleme. IZP, 1916-17 (IV, 120)]. In: PAH, 194-197.
1917k [204]
Putnam professzor bírálata Adlerről (Recenzió). [Putnam, J. J.: The Work of Adler. IZP, 1916-17 (IV, 161)]. In: PAH, 188-191.
1917l [206]
Groddeck, G.: Organikus állapotok pszichoanalízise (Recenzió) [Die psychische Bedingtheit und psychoanalytische Behandlung organischer Leiden. IZP, 1916-17 (IV, 346)]. In: PAH, 198-199.
1917m
Décsi Imre dr.: "Ember, mért vagy ideges?" (Recenzió). Gy, 57, (1917. augusztus 5.), 31: 370.
1917n
Barátságom Schächter Miksával. Gy, 57, (1917. december 30.), 52: 26-27.; Thalassa, (3) 1992, 2: 140-143.
 
 
1918a
"A mese lélektanáról" (Válasz Lesznai Anna cikkére). Nyugat, (11) 1918, II, 376-377.; Legújabban, in: FS.VÁL, 58.
1918b
A mechanika lelki fejlődéstörténete. Kritikai megjegyzések Ernst Mach egy tanulmányához. Nyugat, (11) 1918, II, 487-494. In: PAH, 1919, 28-36.; Legújabban, in: FS.VÁL, 198-203.
1918c
A "friss levegő" és "jó levegő" gyógyító és üdítő hatása. Gy, 58, (1918. november 17.) 46: 596-597.; Kötetben: "Kellemes érzések hatása a lélekzésre" címmel in: PAH, 89-92.
1918d
A lélek ismerője. Színházi Élet, 1918, 51. sz. (december 22-29.), 17.; Legújabban, in: FS.VÁL, 59.
 
 
1919a [223]
A hisztéria és a pathoneurózisok. Pszichoanalitikai értekezések [röv. HP ]. (Előszó dátuma: 1918 november). [Egyidőben a "Die Psychoanalyse der Kriegsneurosen" c. kivételével azonos tartalommal németül is: Hysterische und Pathoneurosen. Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien 1919.]. Dick Manó, Budapest, 1919. Teljes szöveg HTML, Budapest : Neumann Kht., 2005
1919b
A pszichoanalízis haladása [röv. PAH] (Előszó dátuma: 1918. dec. 1.). Első kiadás: Dick Manó, 1919; második kiadás: ua., uo. 1920. Teljes szöveg HTML, Budapest : Neumann Kht., 2005
1919c [210]
Technikai nehézségek egy hisztéria-eset analízisénél. (Megfigyelések a rejtett onániáról és "onánia-equivalensekről"). [Technische Schwierigkeiten einer Hysterieanalyse. IZP, 1919 (V, 34-40)]. In: HP, 39-46.; Legújabban, in: FS.VÁL, 164-168.
1919d [211]
Vasárnapi neurózisok. [Sonntagsneurosen. IZP, 1919 (V, 46-48)]. In: PAH, 77-81.; Legújabban, in: FS.VÁL, 161-164.
1919e [212]
Gondolkodás és izombeidegzés. [Denken und Muskelinnervation. IZP, 1919 (V, 102)]. In: PAH, 86-88.
1919f [213]
Undorodás a reggelitől. [Ekel vor dem Frühstück. IZP, 1919 (V, 117)]. In: PAH, 137-138.
1919g [214]
Cornelia, a Gracchusok anyja. (Németül az Imago c. folyóirat számára írt cikk). [Cornelia, dei Mutter der Gracchen. IZP, 1919 (V, 117-120)]. In: PAH: 81-85.; In: LPPAT, 275-280.
1919h [215]
A páciens befolyásolása pszichoanalízis közben. [Zur Frage der Beeinflussung de Patienten in der Psychoanalyse. IZP, 1919 (V, 140-141)]. In: PAH, 98-100.
1919i [216]
A pszichoanalízis technikájához. [A "Magyarországi Pszichoanalitikai Egyesület"-ben (Freud-társaság) - Budapest, 1918. - tartott előadás. [Zur psychoanalytischen Technik. IZP, 1919 (V, 181-192)] Részletei: 1. Visszaélés az asszociáció szabadságával [Mißbrauch der Assoziationsfreiheit]; 2. A páciens kérdései. - Elhatározások a kúra folyamán [Fragen der Patienten - Entscheidungen während der Kur]; 3. A "példának okáért" szerepe az analízisben [Das "Zum Beispiel"in der Analyse]; 4. A viszontáttétel legyőzése [Die Bewältigung der Gegenübertragung]. In: PAH, 101-111.
1919j [218]
A háborús neurózisok pszichoanalízise. [Eredetileg "Die Psychoanalyse der Kriegsneurosen" az V. nemzetközi pszichoanalitikus kongresszuson tartott referáló előadás - Budapest, 1918. szeptember 28.]. In: HP, 71-90.; in: LPPAT, 199-225.
1919k [220]
A hisztériás materializáció jelenségei (Kísérlet a hisztériás konverzió és szimbolika magyarázására). [Hysterische Materialisationsphänomene] In: HP, 16-30.; in: LPPAT, 226-247.
1919l [221]
Hisztériás stigmák magyarázó kísérlete. [Erklärungsversuch einiger hysterischer Stigmata] In: HP, 31-38.; in: LPPAT, 264-274.
1919m [222]
Hipohondriás hisztéria-eset pszichoanalízise. [Die Psychoanalyse eines Falles von hysterischer Hypochondrie]. In: HP, 47-53.
1919n
A mindennapi élet pszichopathologiájából. In: PAH, 37-43.
1919o
Rövid feljegyzések az analitikai gyakorlatból. [Részletei külön címekkel szerepelnek a Bausteine-ben és ennek megfelelően jelen felsorolásban is]. In: PAH, 129-139.
1919p
Az orvosképzés reformja (hozzászólás). Gy, 59, (február 23.) 8: 120-121.
1919q
Freud, S.: Kell-e az egyetemen pszichoanalízist tanítani? [Fordítás]. Gy, 1919, 59, (március 30.) 12: 192.
1919r
Pszichoanalízis és kriminológia. Új Forradalom, (1919. március 31.) 1: 5-6. In: PAH, 126-128.
 
 
1920 [231]
Recenzió Otto Gross "Három tanulmány a belső konfliktusról. Értekezés a szexológia területéről" c. könyvérol. ["Rez. von Otto Gross’ 'Drei Aufsätze über den inneren Konflikt'" címmel IZP, 1920 (VI, 364-368)]. (ford. Friedrich Melinda) Thalassa, (17), 2006, 2-3: 197-201.
 
 
1921 [234]
Az "aktív technika" továbbépítéséről a pszichoanalízisben. [Eredetileg elhangzott a VI. nemzetközi pszichoanalitikus kongresszuson ( Hága, 1920. szeptember 10-én.) "Weiterer Ausbau der 'aktiven Technik' in der Psychoanalyse" címmel. IZP, 1921 (VII, 233-251)]. (ford. Széchey Orsolya) In: TI, Animula Egyesület, 1997, 5-22.
 
 
1922a
Pszichonalízis és társadalompolitika. Nyugat, (15) 1922, I. 554-555.; Legújabban, in: FS.VÁL, 72-74.
1922b [244]
Freud metapszichológiája. [Angol és amerikai pszichoanalitikusok meghívására Bécsben, 1922. január 6-án "Der individualpsychologische Fortschritt in Freud 'Massenpsychologie und Ichanalyse'" címmel tartott előadás. IZP, 1922 (VIII, 206-209)]. Gy, 62, (1922. június 18.), 25: 360-363.; In: PARI, Pantheoun é. n., 65-79.; In: PARI, Animula, 58-70.
 
 
1923a
A pszichoanalízis a gyakorló orvos szolgálatában. [A Kassai Magyar Orvosegyesület meghívására 1923. február 2-án tartott előadás (szövege nem azonos az ugyanezen címen a [1936l jelzetű] PARI-ben megjelenttel)] Gy, 63, (1923. június 10.) 23: 332-333. és (június 17.) 24: 350-351. Legújabban, Thalassa, (18) 2007, 1: 107-117.
1923b
Előszó. Sigmund Freud: A Halálösztön és az Életösztönök (ford.: Kovács Vilma) magyar kiadásához. "Világirodalom" Könyvkiadó, Budapest, 1923.; Múzsák Közművelődési Kiadó, 1991, 5-8.; Legújabban, in: Sigmund Freud: Válogatás az életműből. Vál. Erős Ferenc. Európa, Budapest, 2004, 495-496.
1923c

Előszó. Sigmund Freud: A mindennapi élet pszichopatológiája c. könyv magyar kiadásához. "Világirodalom" Könyvkiadó, Budapest, 1923.; In: Sigmund Freud Művei III, Cserépfalvi, Budapest, 1994, vii.

 
 
1924a [268]
Katasztrófák a nemi működés fejlődésében. [Eredetileg "Versuch einer Genitaltheorie" címmel az Internationale Psychoanalytische Bibliothek XV. köteteként. Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien]. Első magyar megjelenés (a Bevezetés dátuma: 1928) Pantheon, Budapest, é.n. (1929).; Legújabban: (1929. évi kiadása alapján) Filum, Budapest, 1997. Az első magyar kiadás digitális, PDF változata a Magyar Társadalomtudományok Digitális Archívumában (Szerk.: Dr. Reisz László, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár)
1924b
Altató és ébresztő tudomány. Nyugat, (17) 1924, I. 72-73.; Legújabban, in: FS.VÁL, 220-221.
1924c
Ignotus, a megértő. Nyugat, (17) 1924, II, 23.; Legújabban, in: FS.VÁL, 59-60.
1924d [264]
O. Rankkal: A pszichoanalízis fejlődési céljai. [Entwicklungsziele der Psychoanalyse. Zur Wechselbeziehung von Theorie und Praxis. Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien, 1924.]; Magyarul részletei (V-VI. rész [ford. V. Horváth Károly]), in: FS.VÁL, 105-111.
 
 
1925a
[Önéletrajz, Budapest, 1925. aug. 1.]. (Gulyás Pál hagyatékából, OSZK, Kézirattár, közreadta: Lengyel András), Thalassa (12) 2001, 1: 143-144.
1925b
G. Groddeck-kel: Erotikus nehézségek a házasságban. [Eredetileg megjelent a Die Arche c. folyóirat 14. sz. 1925. november 11.] (ford. Pfitzner Rudolf), Thalassa, (11) 2000, 2-3: 221-228.
 
 
1926a [271]
Az aktív pszichoanalitikus technika kontraindikációi. [Eredetileg "Kontraindikationen der aktiven psychoanalytischen Technik" címmel elhangzott a IX. nemzetközi pszichoanalitikus kongresszuson, Bad Homburg, 1925 szeptembere. IZP, 1926 (XII, 3-14)] (ford. Széchey Orsolya) In: TI, 23-34.
1926b [273]
Sigmund Freud 70. születésnapjára. [Zum 70. Geburtstag Sigm. Freuds. IZP, 1926 (XII, 235-240)]. Gy, 66, 19: 438-439.
1926c [275]
A kedvezőtlen mozzanatok elfogadásának problémája. [Das Problem der Unlustbejahung (Fortschritte in der Erkenntnis des Wirklichkeitssinnes). IZP, 1926 (XII, 241-252)]. (ford.: Linczényi Adorján) In: TI, 35-47.
 
 
1927a [280]
Gulliver-fantáziák. (Eredetileg angolul "Gulliver phantasies" címmel a New York Society for Clinical Psychiatry 1926. december 9-én tatott éves összejövetelének nyitóelőadása). [Németül (ford.: Rose Hilferding, Berlin) IZP, 1927 (XIII, 379-396.); angolul: Int. Journal of Psycho-Analysis, 1928, 9, 283-300.)] Magyarul: Thalassa, (16) 2005, 1: 98-115.
1927b
A szívfájdalomról. Pesti Napló, 1927. dec. 25. 46.
 
 
1928a [282]
Az analízisek befejezésének problémája. [Das Problem der Beendigung der Analysen. IZP, 1928 (XIV, 1-10). Eredetileg elhangzott a X. nemzetközi pszichoanalitikus kongresszuson Innsbruck, 1927. szeptember 3.]. (ford. Széchey Orsolya). Legújabban, in: FS.VÁL, 111-116.
1928b [281]
A család alkalmazkodása a gyermekhez. [Die Anpassung der Familie an das Kind. ZPP, 1927/28 (II, 239-251)]. Korunk, 1928, 3: 593-599.; Legújabban, in: FS.VÁL, 117-121.(Nem azonos a németül megjelenttel, annak egy Ferenczi által írt, rövidebb változata.)
1928c [283]
A pszichoanalitikus technika rugalmassága. [Die Elastizität der psychoanalytischen Technik. IZP, 1928 (XIV, 197-209). Elhangzott a Magyaroszági Pszichoanalitikai Egyesület rendes ülésén, 1928. Ford. Linczényi Adorján). In: TI, 57-70.
1928d[283a]
A pszichoanalízis és a kriminalitás. [Psychoanalyse und Kriminologie címmel elhangzott előadás a bécsi ‘Verein für angewandte Psychopathologie’ tartott ankéton (1928. április 30.) Századunk, 1928, III. 272-281.; In: LPPAT, 360-384. (Az előadás dátuma úgy a német, mint a magyar kiadásban valószínűleg tévesen jelent meg, a helyes dátum feltehetően: 1928. máricus 30.)
1928e
Pszichoterápiai jelszavak. Pesti Napló, 1928. máj. 27.; Thalassa, (12) 2001, 1: 144-145.
1928f
A Szerelem végső titkai. Beszélgetés dr. Ferenczi Sándorral az emberi és állati élet ősi kezdeteiről és fejlődéséről a mai formákig. Pesti Napló, 1928. dec. 25. 53-54. Thalassa, (17) 2006, 2-3: 203-206.
 
 
1929a
Psychoanalisis és constitutio; észrevételek az 1929. 3. számban megjelent vezércikkre. Gy, 69, (1929. január 27.), 4: 79-80., és (február 3.) 5: 88-89.
1929b [287]
A nemkívánt gyermek és halálösztöne. [Eredetileg németül Das unwillkommene Kind und sein Todestrieb. IZP, 1929 (XV, 149-153), és angolul The Unwelcome Child and his Death-Instinct. International Journal of Psycho-Analysis, 1929 (X, 125-129). Magyarul (ford. Pándy Gabi-Hárs György P.), in: FS.VÁL, 121-124.
1929c [288]
"Előszó és Záró megjegyzések az Egy proletárlány gyermekkora. Feljegyzések egy 19 éves öngyilkos lány első tíz életévéről" címmel közreadott dokumentumhoz. [Eredetileg németül: "Vorbericht und Schlußbemerkungen zu Aus der Kindheit eines Proletariermädchens". In: Zeitschrift für Psychoanalytische Pädagogik. (3) 5-6: 141-172.] Magyarul: (ford. Martényi Erzsébet). Thalassa, (15) 2004, 3: 127-154.
 
 
1930a
A "pszichoanalízis" név illetéktelen használata. Gy, 70, (1930. január), 1: 19.
1930b
Viszonválasz Dr. Feldmann válaszára. Gy, 70, (1930. január), 2: 38.
1930c [291]
A relaxáció elve és a neokatarzis. [Elhangzott a XI. nemzetközi pszichoanalitikus kongresszuson "A pszichoanalitikus technika haladása" címen, Oxford, 1929] [Relaxationsprinzip und Neokatharsis. IZP, 1930 (XVI, 149-164)]. (Ford.: Kertész Tivadarné) Gy, (1931. május 3.) 18: 273-278. In: TI, 71-86.
1930d
Magatartástan. Századunk 1930, 524-525.; Thalassa (16) 2005, 1: 117-118.
 
 
1931a [292]
Felnőttek "gyermekanalízise". [Kinderanalysen mit Erwachsenen. IZP, 1931 (XVII, 161-175). Elhangzott a bécsi pszichoanalitikus egyesület S. Freud 75. születésnapja alkalmából tartott ülésen, 1931. május. 6.] Gy, 72, (1932. október 16.) 42: 633-637. (ford. Almásy Endre). In: TI, 87-101.
1931b

Előszó. Bálint Alice: A gyermekszoba pszichológiája. Pantheon, 1931, 5-6.; Kossuth, 1990, 11-12.

 
 
1933 [294]
Nyelvzavar a felnőttek és a gyermek között. A gyengédség és a szenvedély nyelve. [Eredetileg "Sprachverwirrung zwischen den Erwachsenen und dem Kind. (Die Sprache der Zärtlichkeit und der Leidenschaft)" címmel elhangzott a XII. nemzetközi pszichoanalitikus kongresszuson (Wiesbaden, 1932. szeptember). IZP, 1933 (XIX, 5-15)]. In: A pszichoanalizis és modern irányzatai. (Szerk.: Buda Béla), Budapest, Gondolat, 1971, 215-226.; In: TI, 102-112.
 
 
1934 [296]
A trauma a pszichoanalízisben (1931-33) 1. A megrázkódtatás lélektanához; 2. Az álomfejtés revíziójához; 3. Trauma a relaxációs technikában (ford.: Hermann Imre). [Gedanken über das Trauma. I. Zur Psychologie der Erschütterung, II. Zur revision der Traumdeutung, III. Das Trauma in der Relaxationstechnik. IZP, 1934 (XX, 5-12); In: Gy, 74, (1934. május 20.) 20: 310-312. (Felolvasta a Magyarországi Pszichoanalitikai Egyesület 1933. október 3-án tartott gyászülésén Dr. Hahn Fanny.) In: TI, 113-121.
1936a [306]
A pszichoanalitikus kiképzés menete (1928-ban Madridban tartott előadássorozatból) [Über den Lehrgang des Psychoanalytikers. Bausteine, 1938, III, 422-431)]. In: PARI, Pantheon, 88-95.
1936b [307]
A jellem pszichoanalitikus gyógymódja (1928-ban Madridban tartott előadássorozatból [Die psychoanalitische Therapie des Charakters. In: Bausteine, 1938, III, 432-445]. Szép Szó 1: 196-202. In: PARI, Pantheon, 80-87.; Legújabban, in: FS.VÁL, 125-129.
1936c
Néhány közkeletű tévedés a pszichoanalízis körül. In: PARI, Pantheon, 5-10.; In: PARI, Animula, 5-9.
1936d
Az ösztönök egyéni fejlődése a lélekelemzés megvilágításában. 1. Az énösztönök; 2. A nemi ösztönök. In: PARI, Pantheon, 11-18.; In: PARI, Animula, 10-16.
1936e
A tudattalan lelki életről. In: PARI, Pantheon, 19-22.; In: PARI, Animula, 17-20.
1936f
Az álomfejtés és a szimbolika. In: PARI, Pantheon, 23-28.; PARI, Animula, 21-25.
1936g
A neurózisok pszichoanalitikai osztályozása. Aktuál-neurózisok. In: PARI, Pantheon, 29-34.; In: PARI, Animula, 26-31.
1936h
A pszichoneurózisokról általában. In: PARI, Pantheon, 35-44.; In: PARI, Animula, 32-40.
1936i
A pszichoanalízis technikájáról. In: PARI, Pantheon, 45-51.; In: PARI, Animula, 41-46.
1936j
A pszichoanalízis indikációi és kontraindikációi. In: PARI, Pantheon, 52-54.; In: PARI, Animula, 47-48.
1936k
Egyes pszichoneurózisok rövid analitikai jellemzése. In: PARI, Pantheon, 55-61.; In: PARI, Animula, 49-54.
1936l
A pszichoanalízis a gyakorló orvos szolgálatában. [Nem azonos a Gyógyászat-ban (1923a jelzetű) megjelenttel]. In: PARI, Pantheon, 62-63.; In: PARI, Animula, 55-56.
1936m
A lélekelemzés helye a tudományok sorában. In: PARI, Pantheon, 64.; In: PARI, Animula, 57.
1936n
A pszichoanalízis rövid ismertetése. (Hátrahagyott írások) [röv. PARI, Pantheon] Pantheon, Budapest, é. n. [1936 (?) 37] 95 oldal. Az eredeti kiadás teljes szövege HTML, Budapest : Neumann Kht., 2005. Újabb kiadás (az 1936a és 1936b jelű írás kivételével) azonos tartalommal: Animula, Budapest, 1996.
1982
Lelki problémák a pszichoanalízis tükrében. Válogatás Ferenczi Sándor tanulmányaiból. Szerk.: Linczényi Adorján, Magvető, Budapest. Teljes szöveg HTML, Budapest : Neumann Kht., 2004.
1985
Klinikai napló, 1932. [Eredetileg francia nyelven, Journal clinique (Janvier-Octobre 1932). Payot, Paris].(Előszó: Judith Dupont; Bevezetés a Naplóhoz: Bálint Mihály; ford.: Vég Katalin). Akadémiai Kiadó, Budapest, 1996. Teljes szöveg HTML, Budapest : Neumann Kht, 2005.
1991
Lélekgyógyászat. Válogatott írások. (Vál.: Gulyás Katalin) Kossuth Kiadó, Budapest
1996
A pszichoanalízis rövid ismertetése. (Hátrahagyott írások) [röv. PARI, Animula] a Pantheon, Budapest, é. n. [1936], kiadása alapján, (az 1936a és 1936b kivételével azonos tartalommal). Animula Egyesület, Budapest
1997
Technikai írások (1921-33). Animula Egyesület, Budapest
1999
A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897-1908. S. a. r., szerk. és az Utószót írta: Mészáros Judit. Osiris, Budapest
2000a
Ferenczi Sándor. [röv. FS.VÁL] Vál., s. a. r., és Bevezetést írta: Erős Ferenc. Új Mandátum, Budapest
2000b
Sigmund Freud és Ferenczi Sándor -- Levelezés I/1. köt. 1908-1911. (Szerk.: Ernst Falzeder, Eva Brabant, Patrizia Giampieri-Deutsch, André Haynal tudományos irányítása alatt; a magyar kiadást a német kiadás alapján s.a.r. és szerk.: Erős Ferenc és Kovács Anna; ford.: Berényi Gábor, Schulcz Katalin és mások) Thalassa Alapítvány-Pólya Kiadó, Budapest
2002a
Sigmund Freud és Ferenczi Sándor -- Levelezés I/2. köt. 1912-1914. Thalassa Alapítvány-Pólya Kiadó, Budapest
2002b
Sigmund Freud és Ferenczi Sándor -- Levelezés II/1. köt. 1914-1916. Thalassa Alapítvány-Pólya Kiadó, Budapest
2003
Sigmund Freud és Ferenczi Sándor -- Levelezés II/2. köt. 1917-1919. Thalassa Alapítvány-Pólya Kiadó, Budapest
2004
Sigmund Freud és Ferenczi Sándor -- Levelezés III/1. köt. 1920-1924. Thalassa Alapítvány-Pólya Kiadó, Budapest
2005
Sigmund Freud és Ferenczi Sándor -- Levelezés III/2. köt. 1925-1933. Thalassa Alapítvány-Pólya Kiadó, Budapest
 
 

Utolsó módosítás: 2011-09-23 17:42

 

< vissza az elejére >

 

FERENCZI SÁNDOR MŰVEINEK LEGFONTOSABB KÜLFÖLDI GYŰJTEMÉNYEI

BAUSTEINE ZUR PSYCHOANALYSE, Bd. I-IV. Második kiadás, Verlag Hans Huber, Bern - Stuttgart, 1964.

SCHRIFTEN ZUR PSYCHOANALYSE. Auswahl in zwei Bänden. Hg. von M. Bálint. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 1970-1972.

OEUVRES COMPLÉTES. PSYCHANALYSE, I-IV. Payot, Paris, 1968-1982.

ZUR ERKENNTNIS DES UNBEWUSSTEN UND ANDERE SCHIRFTEN ZUR PSYCHOANALYSE. Hg. und eingeleitet von Helmut Dahmer. Kindler Verlag, München, 1978.

FIRST CONTRIBUTIONS TO PSYCHOANALYSIS. Ed. by Ernest Jones. Karnac, London, 1994.

FURTHER CONTRIBUTIONS TO PSYCHOANALYSIS. Ed. by John Rickman. Karnac, London, 1994.

FINAL CONTRIBUTIONS TO PSYCHOANALYSIS. Ed. by Michael Balint. Karnac, London, 1994.

SELECTED WRITINGS. Edited with an introduction by Julia Borossa. Penguin Books, London, 1999.

 

< vissza az elejére >

 

Ferenczi Sándorról szóló legfontosabb magyar nyelvű irodalom

ERŐS FERENC: Ferenczi Sándor és kora: In: Erős Ferenc (szerk.): Ferenczi Sándor. Új Mandátum, Bp. 2000, 1-44.

ERŐS FERENC: Kultuszok a pszichoanalízis történetében. Egy Ferenczi-monográfia vázlata. Jószöveg Műhely Kiadó, Bp. 2004.

HARMAT PÁL: Freud, Ferenczi és a magyarországi pszichoanalízis. Európai Magyar Protestáns Szabadegyetem, Genf 1986. Második, bővített kiadás: Bethlen Gábor Kiadó, Sopron, 1994.

HAYNAL ANDRÉ: Viták a pszichoanalízisben (Freud - Ferenczi - Bálint). Thalassa Alapítvány - Cserépfalvi, Bp. 1996.

HAYNAL ANDRÉ: Párbeszéd vagy párviadal? A Freud-Ferenczi kapcsolat és a pszichoanalízis. Gondolat, Bp. 2003.

LÉNÁRD KATA: A modern self-elméletek klinikai pszichiátriai és pszichoanalízis-történeti vonatkozásai. PhD disszertáció, PTE ÁOK, Pécs, 2003

MÉSZÁROS JUDIT: Utószó. In: Uő. (s.a.r. és szerk.): Ferenczi Sándor: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897-1908. Osiris, Bp. 1999, 397-410.

MÉSZÁROS JUDIT (szerk.): In memoriam Ferenczi Sándor. Jószöveg Kiadó, Bp. 2001.

 

< vissza az elejére >

 

Ferenczi Sándorról szóló legfontosabb magyar nyelvű irodalom

ERŐS FERENC: Ferenczi Sándor és kora: In: Erős Ferenc (szerk.): Ferenczi Sándor. Új Mandátum, Bp. 2000, 1-44.

ERŐS FERENC: Kultuszok a pszichoanalízis történetében. Egy Ferenczi-monográfia vázlata. Jószöveg Műhely Kiadó, Bp. 2004.

HARMAT PÁL: Freud, Ferenczi és a magyarországi pszichoanalízis. Európai Magyar Protestáns Szabadegyetem, Genf 1986. Második, bővített kiadás: Bethlen Gábor Kiadó, Sopron, 1994.

HAYNAL ANDRÉ: Viták a pszichoanalízisben (Freud - Ferenczi - Bálint). Thalassa Alapítvány - Cserépfalvi, Bp. 1996.

HAYNAL ANDRÉ: Párbeszéd vagy párviadal? A Freud-Ferenczi kapcsolat és a pszichoanalízis. Gondolat, Bp. 2003.

LÉNÁRD KATA: A modern self-elméletek klinikai pszichiátriai és pszichoanalízis-történeti vonatkozásai. PhD disszertáció, PTE ÁOK, Pécs, 2003

MÉSZÁROS JUDIT: Utószó. In: Uő. (s.a.r. és szerk.): Ferenczi Sándor: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897-1908.. Osiris, Bp. 1999, 397-410.

MÉSZÁROS JUDIT (szerk.): In memoriam Ferenczi Sándor. Jószöveg Kiadó, Bp. 2001.

 

< vissza az elejére >

 

Ferenczi Sándorról szóló legfontosabb külföldi irodalom

ANTONELLI, GIORGIO: Il Mare di Ferenczi. Roma: Di Renzo Editore, Roma 1997.

ARON, LEWIS - HARRIS, ADRIENNE (szerk.): The Legacy of Sándor Ferenczi. The Analytic Press, Hillsdale, NJ - London 1993.

BARANDE, ILSE: Sándor Ferenczi. Payot, Paris 1972.

BERTRAND, MICHELE: Ferenczi, patient et psychanalyste. L'Harmattan, Paris 1994.

BOKANOWSKI, THIERRY: Sándor Ferenczi. PUF, Paris 1997.

BONOMI, CARLO (szerk.): La catastrofe e i suoi simboli: il contributo di Sándor Ferenczi alla teoria psicoanalitica del trauma. UTET libreria, Torino 2001.

BORGOGNO, FRANCO (szerk.): Perche Ferenczi oggi. Bollati Boringhieri, Torino 2004.

BOROSSA, JULIA: Introduction. In: Sándor Ferenczi: Selected Writings. Penguin Books, London 1999, ix-xiv.

DAHMER, HELMUT: Sándor Ferenczi. (Einleitung). In: Sándor Ferenczi. Zur Erkenntnis des Unbewussten. Kindler, München 1978, 7-59.

DE FOREST, IZETTE: The Leaven of Love. A Development of the Psychoanalytic Theory and Technique of Sándor Ferenczi. Harper and Row, New York 1954.

GERO-BRABANT, EVA: Ferenczi et l'école hongroise de psychanalyse. L'Harmattan, Paris 1993.

GROSSKURTH, PHYLLIS: The secret ring: Freud's inner circle and the politics of psychoanalysis. Cape, London 1991.

GRANOFF, W.: Lacan, Ferenczi et Freud. Gallimard, Paris 2000.

JUNKER, HELMUT: Unter Übermenschen - Freud & Ferenczi: die Geschichte einer Beziehung in Briefen. ed. diskord, Tübingen 1997.

LORIN, CLAUDE: Le jeune Ferenczi. Premiers écrits 1899-1906. Éditions Auber Montaigne, Paris 1983.

LORIN, CLAUDE: Sándor Ferenczi de la médecine a la psychanalyse. PUF, Paris 1993.

RACHMAN, ARNOLD WILLIAM: Sándor Ferenczi. The Psychotherapist of Tenderness and Passion. Jason Aronson, Northvale, N. J. 1997.

RUDNYTSKY, P. L. - BÓKAY, A. - GIAMPIERI-DEUTSCH, P. (eds.): Ferenczi's turn in Psychoanalysis. New York University Press, New York and London 1996.

SABOURIN, PIERRE: Ferenczi, paladin et Grand Vizir secret. éditions universitaires, Paris 1985.

STANTON, MARTIN: Sándor Ferenczi: Reconsidering Active Intervention. Free Associations, London 1992.

 

< vissza az elejére >

 

Utolsó módosítás: 2011-09-23 5:42 PM (kovani)

MAGUNKRÓL | HÍREK | ARCHÍVUM | BIBLIOGRÁFIÁK | KIADVÁNYOK | KAPCSOLATOK | LINK | E-MAIL
<lap elejére>
© 1997-2013, Kovács Anna és Erős Ferenc, valamint a folyóiratban megjelent cikkek szerzői és fordítói