Folyóiratunk a 2011/1-es számtól kezdve IMÁGÓ BUDAPEST (ex-Thalassa) néven jelenik meg.

HÍREK, INFORMÁCIÓK IMÁGÓ BUDAPEST (ex-Thalassa)

I M Á G Ó   E S T    

2011. szeptember 27-én, kedden  19.30 órakor lesz az Imágó Egyesület "Pszichoanalízis az élő társadalomban és kultúrában" című előadássorozatának következő rendezvénye. Az esten bemutatjuk az Imágó Budapest c. folyóirat két legutóbbi (2011/2. és 2011/3.) számát, melynek témája a pszichoanalízis és az idegtudományok kapcsolata (lásd még lentebb). A bemutatón a két szám szerzőinek jelenlétében kerekasztal-beszélgetést tartunk a megjelent írások által felvetett kérdésekről.
A beszélgetés résztvevői: Bokor László pszichoanalitikus, Unoka Zsolt pszichiáter, filozófus és Erős Ferenc pszichológus. Moderátor: Lénárd Kata pszichológus.
Helyszín:
Nyitott Műhely (1123 Bp. Ráth György utca 4.)

2011/3. CÍMLAPm e g j e l e n t

Imágó Budapest 2011/3. PSZICHOANALÍZIS
ÉS IDEGTUDOMÁNY II.

c. száma

A tartalomból:
BOKOR LÁSZLÓ: Az áttétel idegtudományi megközelítése
VAS JÓZSEF PÁL: A neuropszichoanalízis megalapozása
LÁBADI BEATRIX: A megérzett Másik
PETŐ KATALIN:Pszichoterápia és neurobiológia
WALTER A. DAVIS: Agy, elme, psziché
BÁLINT KATALIN: A filmszereplő tekintete

Bővebben >>

2011/2. CÍMLAPm e g j e l e n t

Imágó Budapest 2011/2. PSZICHOANALÍZIS
ÉS IDEGTUDOMÁNY [I.]

c. száma

A tartalomból:
ERIC R. KANDEL: A biológia
és a pszichoanalízis jövője
PLÉH CSABA: Kísérleti és neurális Freud-értelmezés ma
BÉRDI MÁRK: Freud és a Tervezet
DANICS ZOLTÁN: Lélek a neuronhálózatokban?

Bővebben >>

 

Ferenczi-Jones-Groddeck levelek kötet címlapm e g j e l e n t

Ferenczi Sándor
levelezése
Ernest Jonesszal
és
Georg Groddeckkal

című kötete, a
Thalassa Alapítvány és az Imágó Egyesület közös kiadásában.

Bővebben >>

Kapható az Írók Boltjában

 

LÁSD A TELJES SZÖVEGET!EL A KEZEKKEL
A MAGYAR FILOZÓFUSOKTÓL!

A Magyar Nemzet méltatlan támadássorozatot indított a magyar filozófia, esztétika és klasszika-filológia kiváló képviselői ellen. A célba vett személyek, többek között Bacsó Béla, Heller Ágnes, Radnóti Sándor, Steiger Kornél, Vajda Mihály és Weiss János a kortárs magyar bölcsészet legjelentősebb alakjai közé tartoznak. Ezt tanulmányok és kötetek sokasága támasztja alá és tanítványaik, kollégáik, vitapartnereik személyes tanúsága igazolja. Aki őket politikai kegyenceknek, sikkasztóknak, rablóbandának állítja be, az nemcsak e filozófusokat sérti meg, hanem a magyar tudományos életet. Tudomány és társadalom szembeállítása komoly károkat okozhat a mai magyar kultúrának.
                                                         Tovább >>

 

2010/4. CÍMLAP A Thalassa
SZEXUÁLIS ORIENTÁCIÓK
című 2010/4. szám tartalmából


TIM DEAN, CHRISTOPHER LANE: Homoszexualitás és pszichoanalízis
RICHARD RUTKIN: Pszichoanalízis melegekkel és leszbikusokkal
DIANA FUSS: Bukott nők
RITTER ANDREA: A homoszexualitás felfogásának változásai
BÉRES-DEÁK RITA: "Anyu, Tina a szerelmed?"
INTERJÚ Elisabeth Roudinescóval
THOMAS SZASZ: Homoszexualitás, jog, morál

Bővebben >>

 

2010/3. CÍMLAP A Thalassa
BÁLINT MIHÁLY EGYKOR ÉS MA
című 2010/3. szám tartalmából


PAUL H. ORNSTEIN: Bálint Mihály
egykor és most
CATHERINE REVERZY: Hillary, egy filobata a Mount Everesten
HARRACH ANDOR: A Bálint-módszer fejlődéstörténete
TORONYAI GÁBOR: Szeretet-szövevény
LENGYEL ANDRÁS: Kosztolányi és "Dr. Florestan"

Bővebben >>

 

2010/2. CÍMLAP A Thalassa
BÁLINT MIHÁLY EMLÉKEZETE
című 2010/2. száma


A tartalomból:

BÁLINT MIHÁLY: Trauma és tárgykapcsolat
BÁLINT MIHÁLY: Parapszichológia és gyógyítás
CSABAI MÁRTA: Tárgykapcsolati elvek a testi tünetek kezelésében
HAYNAL ANDRÉ: Ferenczi és Bálint
BLUMA SWERDLOFF interjúja Bálint Mihállyal
B. GÁSPÁR JUDIT a művészi és a mindennapi kreativitásról

Bővebben >>

 

2010/1. CÍMLAPA Thalassa
FILMMŰVÉSZET ÉS PSZICHOANALÍZIS című
2010/1. szám tartalmából


JOAN COPJEC: Lacan és a filmelmélet
MOLNÁR PÉTER: A Törvény tekintete a Rettegett Ivánban
FECSKÓ EDINA: Szakértők és laikusok egy Hitchcock-filmről
KÉRCHY VERA: A teatralitás az Inland Empire-ban
KŐVÁRY ZOLTÁN -- LÁTOS MELINDA: A Dr. Bubó mint pszichoanalitikus állatmese
IRA KONIGSBERG: Küzdelem az önanalízisért a Personában
KEREKASZTAL Krúdy és Huszárik Szindbádjáról
HANNS SACHS a film pszichológiájáról

Bővebben >>

 

Erdélyi Ildikó: Mágikus és hétköznapi valóság m e g j e l e n t

Erdélyi Ildikó:
MÁGIKUS ÉS HÉTKÖZNAPI VALÓSÁG
Tanulmányok a pszichoanalízis és a pszichodráma témaköreiből
című könyve.

A szerző elméleti szinten és pszichoterápiás esetátírásokon keresztül mutatja be, miként kapcsolódik egymáshoz fantázia és realitás, azaz hogyan ér össze a mágikus a hétköznapi valósággal. A könyv olvasója előtt, mintegy varázsütésre, megnyílik a terápiás tér, és ráláthat a terápiás szcéna résztvevőire, sőt hallhatja, vagy láthatja is a felidézett történet egy-egy részletét olvasás közben.

A könyvet 2010 április 8-án az Írók Boltjában mutatták be a szerző és beszélgetőtársai, Erős Ferenc egyetemi tanár, Lőrincz Zsuzsa pszichoanalitikus, Merényi Márta analitikusan orientált mozgás- és tánc-terapeuta, valamint Oriold Károly, a könyv kiadója.

Megrendelhető az OrioldBooks honlapjáról >>

 

CÍMLAP M e g j e l e n t  
Csabai Márta, Csörsz Ilona és Szili Katalin "A gyógyító kapcsolat élménye" c. könyve.

A kézikönyv és a hozzá tartozó interaktív oktatólemez a legfrissebb hazai és nemzetközi kutatások alapján összegzett ismereteket és a gyakorlatban is használható készségeket kínál a gyógyító kapcsolat fejlesztésének lehetőségeiről. A szerzők klinikai pszichológiai és pszichoterápiás tapasztalataik, illetve az orvos- és pszichológusképzésben végzett oktatómunkájuk alapján dolgozták ki az Integratív gyógyító kapcsolati tréning módszert. Ennek gyakorlati alkalmazását segíti a jelen kötet és az oktatólemez, mely interaktívan felhasználható elemzési technikákat, egyéni és csoportos feladatokat, helyzetgyakorlatokat tartalmaz.
A kézikönyv és az oktatólemez egyaránt használható az egészségügyi szakemberek és pszichológusok alapképzésében, különböző szak- és továbbképzéseken, tréningeken, de alkalmas egyéni készségfejlesztésre is. Az érdeklődő laikusok számára is hasznos ismereteket kínál, hiszen a gyógyító kapcsolatban érintett félként fejleszthetik azon készségeiket, melyek által aktív résztvevői lehetnek saját gyógyulásuknak.

Megrendelhető az OrioldBooks honlapjáról >>

 

Vágy és hatalom CÍMLAP m e g r e n d e l h e t ő

LUST IVÁN
VÁGY ÉS HATALOM
Válogatott írások

című könyve
A kötet a hazai pszichoanalitikus-pszichoterápiás szcéna egy olyan kiemelkedő szereplőjével invitálja közös elmélkedésre az olvasót, akinek nem csak írásait, hanem egész élet- és terápiás felfogását a mélyen átélt benső szemlélődés határozta meg. Bizonyosan különleges volt abban, ahogyan -- kivált előadásai során a pillanatban formálódó, élő szövegben -- egyszerre osztott meg fontos gondolatot, tapasztalatot hallgatójával, olvasójával, s közvetítette azt az érzést, hogy akihez szól, az maga is aktív alkotó, továbbgondoló részese az elhangzóknak, a leírtaknak. Lust Iván tanulmányait, esszéit és a vele készített interjúkat Barcy Magdolna válogatta egy kötetbe.
A kötet az OrioldBooks honlapjáról rendelhető meg >>

 

2008/2. FERENCZI-JONES: LEVELEZÉS CÍMLAPA Thalassa 2008/2. "SÁNDOR FERENCZI -- ERNEST JONES: BRIEFE - LETTERS - LEVELEK" c. rendkívüli számában a levelezés eredeti nyelvén, jegyzetekkel kiegészítve jelent meg Ferenczi Sándor és Ernest Jones 1911 és 1933 között keletkezett, eddig kiadatlan, a British Psychoanalytical Society archívumában őrzött levelezése. E számban, függelék-ként a magyar nyelvű fordítás is megtalálható.
Bővebben >>


Kapható az Írók Boltjában és az Animula Könyvesboltban.
                 
-----------------------------------------------------------

"SÁNDOR FERENCZI -- ERNEST JONES: BRIEFE - LETTERS - LEVELEK"
Special issue of Thalassa (2008/2.)
which is the first publication of the correspondence of Sándor Ferenczi and Ernest Jones between 1911 and 1933 in original languages (German and English). The volume contains, with notes and explanations, the transcribed and edited version of the manuscripts of the letters found in the Ernest Jones collection at the Archives of the British Psychoanalytical Society.
More>>

Korábbi hírek, információk, konferenciák>>

Frissítés dátuma: 2011-09-23

 Tisztelt Olvasó!

Folyóiratunk a 2011/1-es számtól kezdve IMÁGÓ BUDAPEST (ex-Thalassa) néven jelenik meg.
A lapot eddigi kiadója, a Thalassa Alapítvány helyett az Imágó Egyesület adja ki, saját folyóirataként.

Olvasóink szíves figyelmébe ajánljuk az új lapot. Kérjük, hogy az Imágó Budapestet ugyanolyan érdeklődéssel fogadják, mint az elmúlt huszonegy évben a Thalassát.

Az IMÁGÓ BUDAPEST előfizetésével kapcsolatos információ, megrendelőlap innen letölthető: PDF és DOC

Az IMÁGÓ BUDAPEST Kapható az alábbi könyvesboltokban:
Írók Boltja,
Gondolat Könyvesház,
Animula Könyvesboltja,
L'Harmattan Könyvesbolt

 

2011/1. CÍMLAPm e g j e l e n t

az IMÁGÓ BUDAPEST (ex-Thalassa) első száma

A tartalomból:

ERŐS FERENC: József Attila mint nemzedéki élmény
STARK ANDRÁS: József Attila-Ingmar Bergman párhuzamok
JUDIT SZÉKÁCS: Harry Potter, a story of traumatised generations
PETER L. RUDNYTSKY: Freud's relationship with Minna Bernays
PAPP-ZIPERNOVSZKY ORSOLYA: Pszichoanalitikus kísérletek a művészi befogadás területén
P. MÜLLER PÉTER: A vendég mint idegen, az idegen mint vendég
Z. VARGA ZOLTÁN: Paul de Man az önéletírásról
FECSKÓ EDINA - GROSCH NÁNDOR - MOLNÁR KRISZTINA: Gyermekfilmek pszichobiográfiai elemzése
KŐVÁRY ZOLTÁN: A romantikus rend és a freudi kreativitás-elmélet
FÜZI IZABELLA : Cassavetes Premier jéről

Bővebben >>

 

a z  I M E   
e l ő a d á s s o r o z a t a  


pszichoanalízisről, tudományról, kultúráról.


Az Imágó Egyesület "Pszichoanalízis az élő társadalomban és kultúrában" című program keretében, a Nyitott Műhelyben, 2011. január 31-én a Thalassa 2010/4-es
SZEXUÁLIS ORIENTÁCIÓK
c. számát mutatták be a szerzők és fordítók részvételével.

Az est résztvevői voltak: BÉRES-DEÁK RITA kulturális antropológus, DOBOS EMŐKE pszichoterapeuta, RITTER ANDREA klinikai szakpszichológus és SÁNDOR BEA gender-kutató.
A moderátor BORGOS ANNA volt.

 

1994/1-2. CÍMLAPH I Á N Y P Ó T L Á S

THALASSA 94/1-2.
HOLOCAUST SZÁM


A tartalomból:
EDITH GYÖMRŐI: Egy koncentrációs tábort túlélt, fiatal lány
FÜZESSÉRY ÉVA: A családi tudattalan
JUDITH S. KESTENBERG: A túlélők gyermekei
VIRÁG TERÉZ: A holocaust-szindróma
VIKÁR GYÖRGY: A holocaust pszichoszomatikus hatásai
GABRIEL ROSENTHAL: Nemzetiszocializmus és antiszemitizmus
DAN BAR-ON: Holocaust-áldozatok és náci bűnösök
JÁDI FERENC: Halálnak halaláal holz
CLOUDE LANZMANN: A megértés obszcenitása

A teljes szám, tanulmányonként/cikkekként digitalizált változata, pdf-ben letölthető INNEN.

 

3. MPF plakátf i l m k o n f e r e n c i a

a III. Magyar Pszichoanalitikus Filmkonferencia
REFLEXIVITÁS ÉS ÖNREFLEXIVITÁS címmel, 2010. november 25-27. közöttkerült megrendezésre a pécsi Apolló Artmoziban.
A korábbi konferenciák által megteremtett hagyomány folytatásaként a III. MPF célja volt, hogy a pszichoanalitikus filmtudomány területe iránt elkötelezett filmalkotók, filmtudományi szakemberek, pszichoanalitikusok és pszichoanalitikus szemléletű pszichológusok eszmecseréjét elősegítse, valamint népszerűsítse a témához kapcsolódó tudományos kutatásokat. Az előadásokon és saját élményű filmes műhelyeken a részvevők megismerkedhettek a film és a pszichológia interdiszciplináris területének aktuális kérdéseivel.

A konferencia programfüzete ITT található >>
További részletek az Imágó Egyesület honlapján>>

Visszhangok a konferenciáról:

Várhegyi Ádám:
A kamera és a dívány találkozása a boncasztalon (Filmnett, 2010.12.01.) >>

Gollowitzer Dia: Elmélet és gyakorlat reflexiója (Apertúra Magazin, 2010. 12. 08.) >>

Faluhelyi Krisztián:
Celluloidszalag a tükörben (Apertúra Magazin, 2010. 12. 09.) >>

A konferencia a Nemzeti Kulturális Alap anyagi támogatásával valósult meg.


MÉDIA-TÁMOGATÓ
Mindennapi Pszichológia

 

GYÓGYÍTÁS ÉS NŐISÉG

Az Imágó Egyesület előadássorozatának 2010. november 15-én tartott programjában bemutatkozott
a Gyógyító Nők Kutatóműhely, amely egy intézmények közötti munkacsoport,
a nőiség és a gyógyítás összefüggéseinek kutatásával foglalkozik, többféle szempontból.
A műhely tagjai (Bálint Katalin, Dr. Borgos Anna, Fülöp Emőke, Gyimesi Júlia, Mucsi Eszter, Székely Zsófia és Dr. Szili Katalin) mutatták be kutatási területeiket, a kutatóműhely vezetője, Dr. Csabai Márta moderálásával.

Bővebben:
Gyógyító Nők Kutatóműhely honlapján >>
IME honlapján >>

 

Pszichoanalízis és kulturális emlékezet -  BORÍTÓ
m e g j e l e n t

Erős Ferenc:
PSZICHOANALÍZIS ÉS KULTURÁLIS EMLÉKEZET

című kötete, a Jószöveg Műhely Kiadó gondozásában.

A pszichoanalízis nem lezárt és statikus gondolatrendszer, változásai jól tükrözik azokat a kihívásokat, amelyekkel több mint száz éves története során szembe kellett néznie, részben a társtudományok fejlődése, részben pedig a száz év során végbement hatalmas társadalmi és kulturális átalakulások következtében.
A pszichoanalízis maga is része lett egy történelmi folyamatnak, belépett a kulturális emlékezet terébe, és múltja a legkülönfélébb diszkurzusoknak, reprezentációknak vált kereszteződési pontjává.
A kulturális emlékezet fogalma összefüggést teremthet a pszichoanalízis egykori és mai elméleti törekvései és a napjainkban egyre inkább előtérbe kerülő emlékezet-történeti irányok között.
A kötet első része (Emlékezés és utópia) Freud életművével foglalkozik. A második rész tanulmányai (Kapcsolatok és válságok) Ferenczi Sándor tevékenységét állítják középpontba. A kötet harmadik része (Kultúra és reprezentáció) a pszichoanalízis irodalmi ábrázolásának és a tömeg-kultúrában való megjelenésének témáit vizsgálja.

Megrendelhető a Kiadó honlapjáról >>

 

BÁLINT MIHÁLY EMLÉKEZETE

Az Imágó Egyesület előadássorozata keretében 2010. szeptember 28-án, a Nyitott Műhelyben
"BÁLINT MIHÁLY EMLÉKEZETE" címmel a Thalassa Bálint Mihálynak szentelt számait mutatták be a szerzők, Csabai Márta (MTA Pszichológiai Kutatóintézet), Harrach Andor (a Magyarországi Bálint Mihály Pszichoszomatikus Társaság elnöke) és Toronyai Gábor (Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Intézet, Filozófia Központ), a Thalassa felelős szerkesztője, Erős Ferenc (MTA Pszichológiai Kutatóintézet), valamint Kőváry Zoltán (SZTE Pszichológia Intézet), a tematikus számok szerkesztője.

Bővebben az IME honlapján >>
A Nyitott Műhely októberi programja >>

 

PSZICHOANALÍZIS ÉS FILMMŰVÉSZET

Az Imágó Egyesület előadás-sorozata keretében, 2010. április 26-án, a Thalassa 2010/1-es Pszichoanalízis és filmművészet című száma került bemutatásra, a szerzők: Fecskó Edina, Kérchy Vera, Kőváry Zoltán, Molnár Péte és Gelencsér Gábor és a szerkesztők: Bálint Katalin, Erős Ferenc részvételével. Az est meghívott vendége Kovács András Bálint (ELTE Filmtudományi Tanszék) volt

Bővebben az IME honlapján >>
Nyitott Műhely áprilisi programja >>

 

NŐK A PSZICHOANALÍZISBEN

Az Imágó Egyesület
előadássorozata keretében
2010. március 29-én, a Nyitott Műhelyben, "A kivételek diszkrét bája - Nők a pszichoanalízisben" címmel, BORGOS ANNA tartott előadást.
Beszélgetőtársak voltak: HADAS MIKLÓS, KOVÁCS MÓNIKA, TÓTH ESZTER ZSÓFIA.

Bővebben az IME honlapján >>
Nyitott Műhely márciusi programja >>

 

MÉDIUMOK ÉS PSZICHOLÓGUSAIK

Az Imágó Egyesület
előadás-sorozata keretében
2010. 02. 22-én
"Médiumok és pszichológusaik - Spiritizmus és tudomány a lélektan hajnalán" címmel
GYIMESI JÚLIA (pszichológus, PhD hallgató, PTE BTK Pszichológiai
Doktori Iskola) tartott előadást.
Beszélgetőtársak voltak:
DR. BÉKÉS VERA (MTA Filozófiai Kutatóintézete, tudományos főmunkatárs), DR. HIDAS GYÖRGY
(Magyar Pszichoanalitikus Egyesület tagja, kiképző analitikus) DR. ZEMPLÉN GÁBOR (tudománytörténész, BME GTK Filozófia és Tudománytörténet Tanszék)

Bővebben >>
Nyitott Műhely februári programja >>

 

TYPUS BUDAPESTIENSIS címlapMEGRENDELHETŐ

Erős Ferenc-Lánárd Kata-Bókay Antal (szerk.): Typus Budapestiensis - TANULMÁNYOK A PSZICHOANALÍZIS BUDAPESTI ISKOLÁJÁNAK TÖRTÉNETÉRŐL ÉS HATÁSÁRÓL" című kötet (Thalassa Alapítvány, Budapest, 2008).

"A kötet tanulmányai a pszichoanalitikus mozgalom budapesti iskolájának történetét és hatását, az iskola hálózatának változó, nyíltabb vagy rejtettebb megjelenési módjait, a módosulások, átalakulások és transzmissziók csatornáit, a kulturális és irodalmi recepció folyamatait járják körül. Az új kutatásokon alapuló elemző, rekonstruáló elméleti és történeti tanulmányok szerzőinek többsége a Pécsi Tudományegyetem Pszichológiai Doktori Iskolája elméleti pszichoanalízis programjának oktatói és hallgatói közül kerül ki."
A kötet szerzői: Békés Vera, Bókay Antal, Borgos Anna, Csabai Márta, Erős Ferenc, Friedrich Melinda, Gyimesi Júlia, Hárs György Péter, Lénárd Kata, Mészáros Judit, Székács Judit, Szummer Csaba, Takács Mónika, Valachi Anna.

Kapható az Írók Boltjában és az Animula Könyvesboltban.

 

Korábbi hírek, információk, konferenciák >>

Frissítés dátuma: 2011-09-23

 

MAGUNKRÓL | HÍREK | ARCHÍVUM | BIBLIOGRÁFIÁK | KIADVÁNYOK | KAPCSOLATOK | LINK | E-MAIL
<lap elejére>
© 1997-2013, Kovács Anna és Erős Ferenc, valamint a folyóiratban megjelent cikkek szerzői és fordítói