Mészáros Judit: Világpolgárnak született…

JEGYZETEK

* A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület 1998 októberi konferenciáján elhangzott elõadás alapján készült. A kutatást a Woodrow Wilson International Center, Washington, DC és a Research Support Scheme of the Open Society Institute, Prága támogatta.

1 Középkori bûnvádi eljárásoknak megfelelõ módszerekkel ölték meg õket.

2 …várúr grófját megfosztotta a jus gladii: az élet-halál fölötti bíráskodás pallosjogától.

3 Köszönöm Bence Györgynek, hogy a könyv egy antikvárpéldányára felhívta a figyelmemet.

4 Ma: Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet.

5 Az elsõ magyarországi zsidótörvény (1938. április 8.) az értelmiségi pályák jelentõs részében kamarai tagsághoz kötötte a zsidó vallásúak mûködését, s egyben arról rendelkezett, hogy az orvosi, ügyvédi, mérnöki, a sajtó-, valamint a színház- és filmszakmai kamarákban számarányuk nem haladhatja meg a 20%-ot.

6 Bak Róbert unokaöccse, Guilio Szegõ (Szegõ Gyula) igen befolyásos ember, a Magyar Láng Gépgyáron keresztül Franco tábornok hadiszállítója volt.

7 Radó nagy konfliktusokkal vált ki a New York-i Pszichoanalitikus Egyesületbõl, amely a legkonzervatívabb amerikai egyesület lévén nehezen viselte Radó eltávolodását a freudi ösztönteóriától. Radó ún. "adaptációs elméletében" teret nyitott fiziológiai, ill. tanulás-lélektani folyamatoknak.

8 Ez a szeminárium Bak Park Avenue-i lakásán volt, a 86. utca magasságában.