Kardos András: A homogeneitás tere

JEGYZETEK

1 Balázs Béla: Napló (1903-14), Budapest: Magvetõ, 613-614. o.

2 Lukács levele Ferenczi Sárihoz, in: L. Gy. levelezése (1904-1917), Budapest: Magvetõ 112. o.

3 Curriculum vitae, Budapest: Magvetõ, 1982, 280. o.

4 I. m. 426. o.

5 I. m. 453. o.

6 Gond., 11. 291. o.

7 Gond, 15-16, 120. o.

8 Uo.

9 Márkus György: A "lélek" és az élet: a fiatal Lukács és a kultúra problémája. In L. Gy.: A lélek és a formák, Napvilág Kiadó-Lukács Archívum, 1997, 236. o.