Juliet Mitchell: Trauma, felismerés és a nyelv helye

JEGYZETEK

* Eredetileg megjelent: Diacritics. Winter 1998, 28.4: 121-133.

1 Diacritics. Winter 1998.

2 Az angol eredetiben: "crash helmet" = bukósisak – crash-helmet, crash – nyersvászon, to crash – összetör, összezúz, lezuhan. (A ford.)

3 Hálás vagyok Polly Vittorininek, amiért olvashattam és beszélhettem vele. Lásd: "Self and Attachment in Autism" c. kéziratát – Faculty of Social and Political Sciences, University of Cambridge, 1998. június.

4 Személyes közlés a háborús élményrõl Enid Bálint pszichoanalitikustól.

5 Az angol eredetiben: "to bear" – 1. hordoz, visel, cipel; 2. elvisel, eltûr, kibír; 3. szül. (A ford.)

6 Az angol "letter" egyaránt jelent betût, írásjelet és levelet, írott közlést. (A ford.)

7 A versrészlet magyarul

   Szavakban utazom. Címkék a szavak
   vagy érmék vagy inkább zsongó méhrajok.
   Bevallom, meg csupán a dolgok forrásánál roppanok;
   mintha padláson döglött méhek számláltatnának meg a szavak,
   sárga szemük, száraz szárnyuk különváltan ragyog.
   Felejtenem kell mindig, hogy egyik a másikat
   hogyan szemeli ki, miként mesterkedik, mígnem találok valamit, amit mondathattam volna…
   de nem mondtam
    
   A te dolgod, hogy figyeld szavam. Csakhogy én
   semmire sem vagyok vevõ…
   (Hárs György Péter fordítása)