Janine Chasseguet-Smirgel: A náci gondolkodás

JEGYZETEK

* A tanulmány eredeti címe: Essai sur la perte de l'activité symbolique dans la pensée nazie. Megjelent in: Marcel Colin (ed.): La Crime contre l'humanité.   Erès, Paris, 1996.

1 Ferenczi S., Ideges tünetek keletkezése és eltûnése,  Budapest, Dick Manó, 1919, 107-108.

2 Hermann Rauschning: Hitler bizalmasa voltam.  Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1970, 205.

3 Annales du CESERE,  n. 8.

4 Richard A. Kœnigsberg Hitler's Ideology  (New York, Library of Social Sciences, 1975) címû könyvében említi "the country as a living organism" [az ország mint élõ szervezet] kifejezést, s számos idézetet vonultat fel a Mein Kampf  ból, valamint Hitler beszédeibõl állításának igazolására.

5 Hitler, Mein Kampf  [Harcom], Interseas Editions, 1996, 79.

6 Kiemelés a szerzõtõl.

7 Mein Kampf , 79.

8 R. Kœnigsberg által idézett beszéd.

9 Mein Kampf , 96.

10 A "Blu t und Bo den" (vér és talaj) kifejezésbõl képzett betûszó. (A szerk.)

11 Walter Darré: La race, nouvelle noblesse du sang et du sol,  Paris, Sorlot, 1939.

12 Walter Darré: Neuadel aus Blut und Boden,  1930, 115.

13 I. m. 108.

14 I. m. 114.

15 I. m. 115.

16 A. Rosenberg: Blut und Ehre,  1933, idézet E. Vermeil, Les doctrines de la révolution allemande  címû mûvébõl (Paris, Gallimard, 1938).

17 H. Rauschning, i. m., 120.

18 Walter Darré, i. m., 241.

19 I. m., 247.

20 Claude Lefort: L'Allemagne nazie et le génocide juif,  Paris, Le Seuil, 1985.

21 I. m., 525-526.

22 Mein Kampf,  1924.

23 H. Rauschning, i. m., 162.

24 Idézet L. Poliakovtól a L'Allemagne nazie et le genocide juif  címû mûben, 1985, 50.

25 Mein Kampf,  78.

26 I. m., 222.

27 B. Grunberger, "L'antisémitisme devant l'Oedipe", in. Narcisse et Anubis,  Paris, Des femmes, 1989.

28 H. Rauschning, i. m., 187-189.

29 G. Steiner, In the Bluebard's Castle,  London, Faber and Faber, 1971.

30 Ld. Chasseguet-Smirgel, Les deux arbres du jardin,  Paris, Des femmes, 1988.

31 Mein Kampf,  45.

32 I. m., 174.

33 Mein Kampf, 174-175.

34 H. Rauschning, i. m., 121.

35 In: A. Grosser, Dix leçons sur le nazisme,  1976.

36 Náci vezetõk értekezlete 1942 januárjában, amelyen elhatározták a "zsidókérdés végleges megoldását". (A szerk.)

37 H. Rauschning, i. m., 21.

38 P. Vaydat, kiadatlan disszertáció.

39 Heinrich Heine: A vallás és filozófia németországi történetéhez  (ford.: Gáspár Endre) In: Vallás és filozófia,  Magyar Helikon, Budapest, 1967, 269-271.