A szerkesztõség tagjai
Bakó Tihamér, Bókay Antal, Erõs Ferenc (felelõs szerkesztõ), Hárs György Péter, Hidas György, Robert Kramer, Mészáros Judit, Vajda Júlia
Olvasószerkesztõ
Palkó Magda
Szerkesztõségi titkár
Kovács Anna
A szövegelõkészítésben közremûködött
Takács Mónika

A Thalassa a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Pszichológiai Doktori Iskolája elméleti pszichoanalízis alprogramjának és a
MTA Pszichológiai Kutató Intézetének közremûködésével készül.

A kéziratokat az alábbi címre várjuk:
Thalassa szerkesztõsége,
c/o MTA Pszichológiai Kutató Intézet,
1132 Budapest, Victor Hugo utca 18–22.
Tel., fax: (36–1) 239–6043
A nyomtatott kiadványt terjeszti a
Sziget Rehabilitációs Szövetkezet
1078 Budapest, Murányi u. 21.
Tel.: (36–1) 342–7158
és a FOLI
Elõfizethetõ a terjesztõnél.