1999. szeptember 25-én a a londoni Freud Múzeum nyilvános programjainak keretében "Ferenczi Sándor korunkban" címmel egész napos konferenciára került sor. A konferencián Julia Borossa (Nagy-Britannia), Ruth Leys (USA), Kathleen Kelley-Lainé (Franciaország), Martin Stainton és Meira Liekierman (Nagy-Britannia) tartottak elõadást. Az elõadások Ferenczi munkásságának legfontosabb klinikai és elméleti aspektusait érintették. A népes publikum által látogatott rendezvényen éles viták folytak, Székács Judit és Julia Borossa vitavezetõk energikus elnöklése alatt. A konferencia után baráti összejövetelen került sor a Julia Borossa válogatásában megjelent új Ferenczi-kötet bemutatására. (Sándor Ferenczi: Selected Writings. Penguin Books, London 1999.)

***

1999. október 29-én elhunyt Ingusz Iván pszichoanalitikus, a Thalassa Alapítvány kuratóriumának tagja. Temetése 1999. november 8-án volt a Rákoskeresztúri zsidó temetõben. Sírjánál Vikár György a következõ szavakkal vett tõle búcsút:
     "Nagy veszteség érte a magyar pszichoanalitikusokat és gyermekterapeutákat. Elment körünkbõl egy kitûnõ pszichoterapeuta, gyermek és serdülõk avatott gyógyítója. Emellett egy jó barát, akinek segítõkészségére és megbízhatóságára mindig maradéktalanul számíthattunk. Terápiás sikereit is úgy érte el, hogy nem csupán szaktudásával, de egész emberségével jelen volt abban, amit csinált. Sokan szerették, kollégák, páciensei, barátai. Végtelenül elkeserítõ, hogy se a szeretet, se az analitikus tudás nem tudta megmenteni.
     Igaz ember volt, meggyõzõdésem, hogy azon igazak közé tartozott, akiknek kedvéért az Úr egy idõre még megkegyelmez a Földnek. Nem tehetünk mást, mint hogy megnyugszunk sok szenvedés által megérlelt döntésében. Kedves Iván, nyugodjál békében!"